G01L 1/00

Mobilný univerzálny merací systém tlakov v partikulárnych materiáloch a spôsob kalibrácie tlakových snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7283

Dátum: 03.11.2015

Autori: Fekete Roman, Peciar Peter, Peciar Marián

MPK: G01L 7/00, G01L 1/00

Značky: materiáloch, systém, univerzálny, mobilný, kalibrácie, partikulárnych, spôsob, merací, snímačov, tlakových, tlakov

Text:

...partikulámu látku, pre rôzne hĺbky vrstvy materiálu a pri rôznych zaťaženiach. Na rozdiel od spojitého prostredia, kde sa tlak šíri vo všetkých smeroch rovnako (Pascalov zákon), V tlakových poliach v zrnitých materiáloch takéto zjednodušenie nemožno použiť a je treba merací systém na zaťaženie membrány sústavou diskrétnych silových účinkov naprogramovať. Veľkosť odozvy závisí od Veľkosti zaťaženia, hrúbky vrstvy zrnitého materiálu a...

Valec so snímačom sily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7751

Dátum: 02.12.2006

Autori: Hain Tobias, Thurner Frank, Werber Rudolf

MPK: G01L 5/00, G01L 1/00

Značky: snímačom, válec

Text:

...je sila na tlačný prvok prenášaná cez najmenejjednu pružinu. Táto pružina je pritom dimenzovaná tak, že táto, pozorované v smere sily, pri rovnakom zaťažení má väčšiu pružiacu dráhu ako elasticky deformovatelná doska. Pri pôsobení nárazu na valec môže teda ložisko valca tejto sile ustúpiť, takže maximálna hodnota silovej špičky na snímacom prvku sa príslušne zredukuje. Toto nemá žiadny vplyv na výsledok merania, pretože pružina energiu tohto...

Zariadenie na meranie tangenciálnej, radiálnej, horizontálnej a vertikálnej zložky reznej sily v monolitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242159

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vodáková Olga

MPK: G01L 1/00

Značky: zariadenie, meranie, materiáloch, zložky, vertikálnej, monolitných, reznej, tangenciálnej, horizontálnej, radiálnej

Text:

...a v prechodnej časti z kruhového do priamočiareho a v priamočiarej časti pohybu. Znalosť priebehu velkosti rezných síl v jednotlivých fázach pohybu rezného nástroja pri meneni geometrie nástroja má vplyv na volbu vhodného» nástroja.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na meranie tangenciálnej, radiálnej, horizontálnej a vertikálnej zložky, reznej sily V monolitných materiáloch podľa vynálezu, pozostávajüce z rámu, podpier a reťazových...

Zapojení k číslicovému měření tahu v lanech in situ

Načítavanie...

Číslo patentu: 250496

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bielecki Bohdan, Horák Jan

MPK: G01L 1/00

Značky: číslicovému, měření, lanech, zapojení

Text:

...10 je příveden Výstup generátoru 1 G hodinových pulsů, který je současně připojen k druhým vstupům obvodů 13 Vyhodnocení střídavé složky, obvodu 14 Vyhodnocení špičkových hodnot, obvodu 15 vyhodnocení střední hodnoty. Výstup analogoVě-číslicového -převodníku 10 je příveden na první vstupy obvodů 13 vyhovdnocenístřídave složky, obvodu 14 Vyhodnocení špičkových hodnot, obvodu 15 Vyhodnocení střední hodnoty a .první vstup přepínače 11...

Zařízení pro měření tuhosti obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233618

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pavlíček Oldřich, Stokláska Jaroslav, Štefka Josef

MPK: G01L 1/00

Značky: obuvi, měření, tuhostí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Učelem vynálezu je zlepšení měření tuhosti obuvi, zejména lyžařské běžecké obuvi. Zařízení sestává z naklápěcího ramene, jež je opatřeno podpěrou obuvi a je výkyvně uloženo v základní desce upevněné k jedné čelisti dynamometru a k němuž je v ose výkyvu upevněna kladka, která je lankem spojena s druhou čelistí dynamometru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že podpěra (3) je v naklápěcím rameni (2) uložena na středovém čepu (31) a její výkyv je...