G01K 7/02

Zariadenie na meranie prenosu tepla cez okennú sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7419

Dátum: 02.05.2016

Autori: Černecký Jozef, Červenák Ľudovít, Brodnianská Zuzana, Koniar Ján

MPK: G01K 7/02, E06B 9/52

Značky: meranie, okennú, sieť, zariadenie, tepla, přenosu

Text:

...je venovaná dostatočná pozornosť.Na meranie prenosu tepla cez okennú sieť bolo navrhnuté technické riešenie, ktorého základom je testovací kanál a testovaná okenná sieť. Vonkajšia časť a vnútorná časť testovacieho kanála je vytvorená z plechu. Medzi vrstvami plechu sa nachádza izolačná vrstva vytvorená z polystyrénu. Na meranie prenosu tepla je k testovaciemu kanálu napojený modul s nízkoteplotným sálavým panelom a modul so systémom...

Zariadenie na experimentálne meranie priebehu teploty pri vŕtaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7307

Dátum: 03.12.2015

Autori: Olejár Martin, Cviklovič Vladimír, Abrahám Rudolf, Korenko Maroš, Kročko Vladimír, Drlička Róbert

MPK: G01K 7/02, B23B 39/00

Značky: vrtání, priebehu, experimentálne, zariadenie, meranie, teploty

Text:

...je navrhnutá tak, aby bolo možné v materiáli vytvoriť kanáliky s dutinou, do ktorej je vložený spoj termočlánku. Otvory sú vyvftané tangenciálne do takej hĺbky, aby po vložení termočlánku jeho spoj vyčnieval z vnútorného otvoru puzdra niekoľko desatín milimetra. To zabezpečí styk termočlánku so vzorkou vloženou do puzdra. Na definovanie kontaktu hlavice spoja termočlánku o steny otvoru na jeho stálu polohu boli vytvorené radiálne otvory...

Vynálezy kategórie «G01K 7/02» v ZSSR.

Teplotní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268045

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dědic Josef, Beneš Petr

MPK: G01K 1/14, G01K 7/02

Značky: teplotní, čidlo

Text:

...teploty v syntézni komůrce.Řešení podle vynálezu je Zobrazeno ne přiložených výkresoch, přičemž ne obr. l je řez teplotním čidlem, na obr. 2 je znázorněne sestava vysokotlekého nástroje e způsob umístění teplotniho čidla v této sestevě.Z konstrukčního provedení vyplývá uspořádání sestavy nástroje složené 2 lisovníkü lg, lisovnice g, syntézní sestavy Š, těsnění ll, a doteku Z. Uloženi vlastního čidlm je provedeno v doteku § s teplotním čidlem...

Spôsob ohrevu a snímania termoelektrického článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267166

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šaling Daniel

MPK: G05D 23/22, G01K 7/02

Značky: spôsob, snímania, ohřevu, termoelektrického, článků

Text:

...impulzu je navrhnuté tak, aby počas prerušenia jednosmerného prúdu termoelektrickým článkom, nedošlo k poklesu teploty termoelektrického článku.Napájaním termoelektriokého článku jednosmerným prúdom bez zvlnenia, je zabezpečený jeho rovnomerný ohrev bez oscilácií teploty. snímanie termoelektrického napätia z termoelektrického článku sa uskutočňuje v takom krátkom čase, že pokles teploty termoelektrickâho článku je nemerateľný. Na...

Snímač vektora žiarivého tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263162

Dátum: 11.04.1989

Autori: Potoček Karol, Viktorín Konštantín

MPK: G01K 7/02

Značky: snímač, žiarivého, tepelného, vektora

Text:

...sebe ležiace plochy s pohltivosťou tepelného žiarenia väčšou ako má zbývajúca časť povrchu telesa a v týchto plochách sú uložené termočlánkové teplomery navzájom diferenciálne zapojené.Výhoda snímača vektora žiarivého tepelného toku podľa vynálezu spočíva v tom. že tepelné žiarenie može naň súčasne pôsobiť z dvoch protilahlých strán, čo umožňuje okrem spojítého snúmüa veľkosti indikovat aj okamžitý smer pôsobenia žiarivého tepelného toku...

Zapojení vícekanálového termočlánkového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259174

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hakl Jaroslav

MPK: G01K 7/02

Značky: teploměru, termočlánkového, vícekanálového, zapojení

Text:

...velmi účinnou kompenzaci teplotního driftu takto vytvořeného vícekanálového měřicího zesilovače.Příklad zapojení obvodů vícekanálového termočlánkového teploměru je znázorněn v blokovém schematu na připojeném~ výkrese. Jak je patrno z přiloženého blokového schematu jsou termočlánková čidla 1, g, 2, 5 připojena k sudým vstupům. integrovaného analogového multiplexoru 2, který je postupně přepíná k operačnínu zesilovači Q, jehož výstup je přes...

Zapojení pro měření teploty termistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258058

Dátum: 15.07.1988

Autor: Balík Miroslav

MPK: G01K 7/02

Značky: termistorem, zapojení, měření, teploty

Text:

...je napojen nalj.odporového můstku je para 1 e 1 něpřípojen termístoŕstepe 1 nouĺ vazbou S prvnímà druhýmvývodemtermoč 1 ánku. V ~ » fv jVzhledem k tomu, žeív zapojení dle vynálezu je teplotnízávis 1 ost 1 kompenzačního napětí doàahováno tormístorem s de-1 ~finovapým průběhem závislosti odooru na teplotě e požadované strmosti kompenzačniho napětí v.závis 1 osti na ççplotě je dov zapojení dosáhnout kompenzáce libovolného tąrmoč 1 ánku.př 1...

Průtočná teplotní sonda s temperovaným stíněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 257335

Dátum: 15.04.1988

Autor: Diviš Jan

MPK: G01K 7/02, G01K 13/00

Značky: sonda, teplotní, stíněním, temperovaným, průtočná

Text:

...na celkové chyhě údaje čidla výrazněji neprojeví a bude je možno dále potlačit vhodným dispozičním řešením sondy, případně též omezením rychlosti proudění v sondě. Průtočná teplotní sonda s temperovaným stíněním pak umožní s velkou přesností měřit lokální teploty proudících plynů i ve velmi náročných podmínkách, v prostředí se sálavými toky, bez komplikovaného určování a ověřování korekcí údaje teplotního čidla.Na připojených výkresech...

Snímač teploty pro měření v proudicím médiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256543

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mašek Jiří, Čmuchálek Jiří, Dědič Vladislav

MPK: G01K 7/02, G01K 13/02

Značky: médiu, snímač, měření, proudícím, teploty

Text:

...snímače je velmi dobrá. Plášt, ve kterém jsou uloženy spoje vývodů termoelektrického měrného prvku a vývody snímače a spona, je možno jednoduše vytvořit zastříknutím. Tím se zajístí dostatečně zpevnění, které zabraňuje jak mechanickému vytažení tak žkratu. Celý snímač je dostatečně odolný proti mechan 1 c~ kým i dynamickým účinkům, které vznikají v proudových strojíoh.. Příklad uspořádání snímače podle vynálezu je znázorněnvna připojeném...

Zařízení pro cejchování čidla pro měření radiační složky tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255134

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janata Jiří, Horák Zbyněk, Novák Miloš

MPK: G01K 19/00, G01K 7/02

Značky: tepelného, zařízení, čidla, složky, cejchování, radiační, měření

Text:

...čidla pro stanovení tepelného toku. V řaděpřípadů bude závislost mezi údajem čidla a hodnotou tepelného toku lineární. Zařízenípro cejchování čidla umožní vyjádřit případnou odchylku od linearity. Je-li cejchovní zařízení provozováno při různých polohách vůči vertikále, rozdíly v získaných cejchovních závislostech dovolují určit Vliv volné konvence na údaj čidla.Na připojeném výkresu je znazorněn příklad zařízení pro cejchování čidla pro...

Zapojenie na viacmiestne priame meranie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243751

Dátum: 15.01.1988

Autor: Eech Oldoich

MPK: G01K 7/02

Značky: teploty, meranie, priame, viacmiestne, zapojenie

Text:

...oboch dielov posledného dekádového prepínača meraných, miest sú prepojené.Výhoda navrhovaného zapojenia spočíva v jeho jednoduchosti, minimálnej sústredenosti obsluhy, možnosti pripojenia iba jedineho meracieho termočlánku k meradlu a nulová meradla. .~Celkové schematické zapojenie štrnástdekádového merania a stopätdesiatychštyroch meraných miestach meracieho objektu s jednopólovými prepínačí meraných miest je znázornená na obr. 1. Na...

Snímač pro měření povrchových teplot ingotů v kokile

Načítavanie...

Číslo patentu: 250531

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bittner Vladimír, Drozd Vladimír

MPK: G01K 7/02

Značky: kokile, ingotu, snímač, měření, teplot, povrchových

Text:

...řešení podle vynálezu spočívá V tom, že termočlánek nemusí být chráněn před mechanickým poškozením a křemenná nebo kovokeramická trubice ztrácí své opodstatnění. Použití řešení podle vynálezu znamená vysokou provozní spolehlivost měření, nezávislou na velikosti měřeného ingotu. Drážka vytvorená v ocelovém válečku umožňuje totiž vertikální pohyb termočlán 4 .ku při chladnutí ingotu. Měrný konec termočlánku je zataven v povrchové vrstvě ingotu,...

Merací systém teplotného rozdielu s automatickou kontrolou presnosti merania a velkou spolahlivosťou snímania

Načítavanie...

Číslo patentu: 249939

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štancl Stanislav, Vojtek Štefan, Tomík Ján, Gese Augustín

MPK: G01K 7/02

Značky: kontrolou, automatickou, merania, merací, spolahlivosťou, systém, snímania, rozdielu, teplotného, presnosti, velkou

Text:

...2. Termoelektrické články v horúcej rezerve 3 a termoelektrické články v studenej rezerve 4 slúžia zároveň na meranie teplotných rozdielov. Merací systém môže pracovať v 3 režimoch, podľa technického stavu teplotných snímačov. V základnom režime, kedy sa íievyskjrtlo žiadne prerušenie odporových teplomerov 2, V režime horúcej rezervy, kedy je porušiený jeden, resp. viacero odporových teplomerov f). a systém využíva pre meranie...

Zapojení krystalového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233255

Dátum: 01.04.1987

Autor: Vala Miroslav

MPK: G01K 7/02

Značky: zapojení, krystalového, teploměru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení krystalového teploměru, řeší problém konverse teplotně závislé vlastní frekvence krystalového termometrického čidla na teplotní údaj pro krystalová termometrická čidla s obecně různou citlivostí a frekvencí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup měřicího oscilátoru řízeného teplotně závislým krystalovým čidlem, je přes hlavní předzesilovací a tvarovací obvod a přes hlavní hradlo připojen na čítací vstup hlavního...

Přístroj pro provozní měření tepelné vodivosti izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 236083

Dátum: 01.12.1986

Autori: Obr Jan, Černý František, Vlach Josef

MPK: G01K 7/02

Značky: provozní, prístroj, vodivosti, měření, izolace, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro provozní měření tepelné vodivosti izolace, jehož podstata spočívá v tom, že v ochranné trubce je uložen měřící kotouč opatřený po obou stranách zavulkanizovanými spoji termočlánků seriově zapojených, na spodní straně měřícího kotouče je povrchový spoj termočlánku pro měření teploty povrchu izolace pod měřícím kotoučem a na vnějším povrchu ochranné trubky je připevněna trubička, ve které je pružně uložen spoj...

Elektrické topné těleso s termoelektrickým čidlem teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235716

Dátum: 01.12.1986

Autor: Šlegr Josef

MPK: G01K 7/02

Značky: termoelektrickým, teploty, čidlem, topné, elektrické, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické topné těleso s termoelektrickým čidlem teploty, jehož okruh je sestaven ze dvou různorodých materiálů, která slouží současně k vytápění i ke generování termoelektrického napětí a je připojeno pouze dvěma přívodními vodiči, společnými pro přívod topného proudu i pro přenos termoelektrického napětí. Najde uplatnění zejména tam, kde při malých rozměrech elektrického topného tělesa je třeba sledovat jeho teplotu.

Kalorimetrické měřicí zařízení pro určení vyzařovacích vlastností zdrojů elektromagnetického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 238000

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mendler Wolfram, Sonnefeld Dietr, Voelckel Hermann, Seifert Helmut

MPK: G01J 5/12, G01K 7/02

Značky: zařízení, kalorimetrické, zdrojů, vlastností, záření, měřicí, elektromagnetického, vyzařovacích, určení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kalorimetrického měřicího zařízení pro určení vyzařovacích vlastností zdrojů elektromagnetického záření pomocí zařízení pro měření energie. Zařízení je vhodné pro rychlou sériovou kontrolu zdrojů laserového záření s uvážením divergence ve vzdáleném pásmu laserového záření. Cílem je zajištění rychlého a přesného určení prostorového rozdělení energie zdrojů elektromagnetického záření při impulsním a plynulém pracovním režimu....

Spôsob zhotovenia termoelektrického snímača teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233495

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jurášek Karol, Rajniak Pavol, Vidlár Štefan

MPK: H01L 35/34, G01K 7/02

Značky: snímača, spôsob, termoelektrického, zhotovenia, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechnického a rieši spôsob zhotovenia termoelektrických snímačov teploty. Jeho podstata je v tom, že na vodiče rôznych termoelektrických vlastností sa postupným mechanickým nanášaním nanesie izolačná vrstva, ktorá sa potom vysuší, využíva a preskúša sa jej elektrická prieraznosť. Potom sa na jednej strene zvaria konce termoelektrických vodičov, ktoré sa potom vložia do ochranného obalu.

Zapojenie na viacmiestne rozdielové meranie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229751

Dátum: 01.05.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: G01K 15/00, G01K 7/02

Značky: viacmiestne, teploty, zapojenie, meranie, rozdielové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na viacmiestne rozdielové meranie teploty sa týka oboru meracej techniky. Účelom vynálezu je zaistenie merania teploty na viacerých miestach s vysokou presnosťou jediným číslicovým meradlom. Podstata vynálezu spočíva v pripojení číslicového meradla cez prepínač meracieho termočlánku na jednu svorku termostatov ako aj cez prepínač meracieho zdroja na jeden jeho pol, spínacie kontakty prepínača meracieho termočlánku i prepínača...

Zapojenie na odčítanie odchýlky kontrolovaných termočlánkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229351

Dátum: 01.04.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: G01K 7/02, G01K 15/00

Značky: termočlánkov, kontrolovaných, zapojenie, odčítanie, odchylky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie týká se odboru meracej techniky. Účelom vynálezu je zaistenie presného testovania a overovania termočlánkov jednoduchou metódou bez nárokov na pracnosť a odbornosť, jediným číslicovým voltmetrom. Podstata vynálezu spočívá v tom, že overený termočlánok je jedným pólom pripojený k štyrom kontaktom prvého dielu prepínača a druhým pólom k rovnakým štyrom kontaktom druhého dielu prepínača i vývodového kontaktu tretieho dielu prepínača,...

Výměnná sonda pro měření povrchových teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 229500

Dátum: 01.03.1986

Autori: Koritta Josef, Pivný Bohumír

MPK: G01K 7/02

Značky: výměnná, povrchových, teplot, sonda, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výměnné sondy pro měření povrchových teplot a řeší způsob měření teplot kovových předmětů. Dosud používané kontaktní termočlánkové čidlo nebo radiační pyrometr jsou zatíženy značnou chybou z důvodu nejednotnosti přestupu tepla a dlouhé doby vyrovnání teplot mezi termočlánkem a měřeným předmětem. Tyto nevýhody odstraňuje navrhovaná sonda z křemenného skla s extrémně malým průměrem termočlánkového drátu. Termočlánkový spoj je...

Zařízení pro měření rychle proměnných teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 229139

Dátum: 01.02.1986

Autor: Rödig Jiří

MPK: G01K 7/02

Značky: teplot, měření, zařízení, rychle, proměnných

Zhrnutie / Anotácia:

Měrný spoj termoelektrického článku je uložen v komůrce vytvořené v otočném válcovém trnu, spraženém maltézským křížem s krokovým elektromotorkem. Proti komůrce v trnu jsou v tělese sondy protilehlé otvory v ose výfukového potrubí.