G01K 17/06

Spôsob prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13273

Dátum: 17.10.2008

Autori: Stauss Gerold, Schimske Gerhard

MPK: G01D 4/00, G01K 1/02, F24D 19/10...

Značky: spotřeby, spôsob, elektronického, nákladov, vykurovanie, prevádzkovania, merača, hlavne, rozdelovača

Text:

...generátor na premenu neelektrickej energie na elektrickú, aspoň jeden akumulátor, zaradený za napäťovým generátorom a aspoň jeden transformátor napätia, ktorý je na akumulátor napojený tak, že jeho východzí signál je vhodný na prevádzku riadeniaprocesov, aspoň jeden senzor a aspoň jeden vysielač na bezdrôtové vysielanie telegrarnov,ktoré môžu byť vytvárané riadením procesov a ktoré obsahujú aspoň jednu nameranú hodnotu aspoň jedného...

Elektronický rozdeľovač nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13147

Dátum: 29.05.2008

Autori: Woehrstein Hermann, Hinz Fred

MPK: G01D 4/00, G01K 17/06

Značky: elektronický, rozdělovač, vykurovanie, nákladov

Text:

...elektronickéhorozdeľovača nákladov na vykurovanie, dokázaný takýto prípad manipulácie. 0008 Technické riešenie sa vyznačuje znakmi vo význakovej časti nároku 1.0009 Tým je získaný elektronický rozdeľovač nákladov na vykurovanie, bezpečnejší proti manípulácii, upevnený na vykurovacom telese, pri ktorom je kontrolované kompletné vykurovacie teleso (teda vrátane elektronického rozdeľovača nákladov na vykurovanie). Základná myšlienka spočíva...

Zapojenie centrálneho rozvodu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3981

Dátum: 03.11.2004

Autor: Štěbeták Karel

MPK: F24D 17/00, G01K 17/06, G01F 1/00...

Značky: zapojenie, centrálneho, teplej, rozvodu, užitkovej

Text:

...slučkou spojovacím vedením opatreným vodomerom a ústiacim do vnútomého okruhu pred prvým výtokom odbem a vyúsťujúcim z vnútomej slučky pred výmenníkom tepla. Vo vnútomom okruhu je zaradené církulačné čerpadlo. Do spätného potrubia vnútomej slučky je zaradený merač tepla.Výhodou zapojenia lokálneho odberu teplej úžitkovej vody podľa navrhovaného technického riešenia je použitie len jedného merača odberu pre celý objekt, čím sa odstráni...

Kalorimetrický snímač na meranie spotreby tepla a/alebo prestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2704

Dátum: 07.11.2000

Autori: Raška Boris, Šimorová Zdena

MPK: G01K 17/06

Značky: kalorimetrický, meranie, spotřeby, snímač, tepla, přestupu

Text:

...zaťažené meranie teplotného rozdielu.Ďalším nedostatkom týchto prietokomemých zariadení je nutnosť montáže príetokomeru do hydraulického systému vykurovacieho telesa.Nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje kalorimetrický snímač. Meria nedeštruktívnou metódou bez zásahu do hydrauliky vykurovacieho systému a reaguje na prirodzenú konvekciu v meranej miestnosti.Snímač čerpá energiu v strednej povrchovej teplote spotrebiča. Výhodou navrhovaného...

Informačné a kontrolné zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1487

Dátum: 07.05.1997

Autor: Haňo Anton

MPK: G01K 17/06

Značky: kontrolné, informačné, zapojenie

Text:

...e nultým až nwtým koncenn tratorom, prípadne s opakovačom. Podobne na vetupno-výstupné vetevne prepojenie je napojený nultý až n-tývetevný koncentra~ tor.KoncentrátorŤje opatrený aepoñ jedným vetupnomvýetupnýmprepojením a/alebo aepoň jedným vetupným prepojením a/alebojaspoň jedným výstupným prepojením. Tieto prepojenia epajajüVýhody zanojenia zberu a spracovania údajow~soüívajú V tom, že všetky merače tewla a vodomery sú vybavené výstupom...

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov, predovšetkým vyhrievacieho telesa ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 990

Dátum: 08.11.1995

Autori: Patočka Josef, Vitamvás Zdeněk

MPK: G01K 17/06

Značky: kúrenia, vyhrievacieho, poměrový, nákladov, vykurovacích, ústredného, rozdělovač, predovšetkým, tělesa

Text:

...ako samostatnáPomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov podľa tohto technického riešenia umožňuje reagovat na Okamžitý stav vykurovania bez časového oneskorenia, ćím dochádza k tepelným a tým i finančným úsporám. Celé zariadenie je výrobné pomerne jednoduché pri nízkych výrobných nákladoch. Jeho montáž i obsluha sú jednoduché. Pre názornejšie a presnejšie odčítavanie údajov možno využiť sadu niekoľkých samostatných stupníc, ktoré možno...

Spôsob a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280792

Dátum: 14.10.1992

Autor: Hausammann Erich

MPK: G01K 17/06

Značky: zariadenie, vykonávanie, tohto, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na zistenie individuálnych nákladov na vykurovanie je vytvorený merací prístroj, ktorý z povrchovej teploty vykurovacieho telesa stanoví okamžitý tepelný výkon a počas stanoveného času medzi dvoma meraniami vypočíta spotrebovanú energiu, ktorú pripočíta do počítadla. Nasadením čítacieho prístroja (9) na každý merač (1) priradený príslušnému spotrebiču môžeme zistiť stav počítadla. V centrálnom výpočtovom mieste sa odpočítané údaje preskúšajú na...

Zapojení vyhodnocovací jednotky pro měření tepla v páře

Načítavanie...

Číslo patentu: 257427

Dátum: 16.05.1988

Autor: Petřík Petr

MPK: G01K 17/06

Značky: páře, vyhodnocovací, jednotky, tepla, zapojení, měření

Text:

...sígnálem tlakové diference umožąňuje odmocnit jedním odmocňovacím blokem jak korigujícífunkci, tak signál tlakové diference, což snižuje složitostcelého měřiče tepla v páře zvyšuje jeho přesnost a spole hlivost. Výhodou tohoto zapojení je rovněž to, že rozdílo ~ vý blok spolu s druhým součinovým blokem mohou prováděťpouze korekci na změnu entalpie páry v závislosti na tlaku e teplotě, což snižuje nároky na stabilitu elektronických obvodů,...

Zapojení pro určení tepelného výkonu fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 255608

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novotný Pavel, Diviš Bohumil

MPK: G01K 17/06, F23C 11/02

Značky: ohniště, fluidního, tepelného, určení, zapojení, výkonu

Text:

...§ a É a zjištěná hodnoty jsou zaváděny do mikropočítače 2, kam je též zaváděna hodnota teploty spalín od teploměru 1 a množství paliva od snímače g otoček podavače g, případně integrace ctoček dílčích podavačü. Mikropočítač zpracuje zavedené hodnoty podle programu, který vyjadřuje závislosti popsané rovnicí(5). Výsledek je pak zaváděn průběžně na ukazatel łg, který je podkladem pro řízení provozuzapojení pro určení tepelného výkonu...