G01K 17/00

Zariadenie na meranie hustoty tepelného toku v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7134

Dátum: 05.05.2015

Autori: Flimel Marián, Balara Milan

MPK: G01K 17/00, G01N 25/18

Značky: meranie, zariadenie, priestore, tepelného, hustoty

Text:

...°. Konštrukcia rámu na prichytenie platničiek (konzola) je z pevného tepelnoizolačného (tepelne nevodivého) materiálu. Platničky sú v konzolách osadené tak, že medzi nimi je dostatočné medzera na prúdenie vzduchu. Káblové pripojenia od platničiek (konektory) sú spojené do jedného káblového zväzku, ktorý je zapojený do meracieho prístroja.Meranie hustoty tepelných tokov na pracoviskách v interiéri, resp. v exteriéri a ich smeru nie je založené...

Zapojenie na kontrolu prietokomerov v centrálnom rozvode teplej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 287973

Dátum: 12.07.2012

Autor: Edr Václav

MPK: G01F 5/00, G01F 1/00, F24D 17/00...

Značky: kontrolu, prietokomerov, teplej, zapojenie, rozvode, centrálnom

Zhrnutie / Anotácia:

V centrálnom rozvode teplej vody s vnútornou cirkulačnou slučkou (10) vybavenou prívodným vedením (2) so vstupným prietokomerom (1) a vstupným uzavieracím ventilom (81), výstupným vedením (3) s výstupným prietokomerom (5) a výstupným uzavieracím ventilom (82) aspoň s jednou odbočkou (11, 12, 13, 14, 15) k jednému výtoku (111, 112, 113, 114, 115) na odber teplej vody je na kontrolu presnosti prietokomeru (1) a prietokomeru (5) prívodné vedenie...

Spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5462

Dátum: 07.06.2010

Autori: Schwartz Ladislav, Perko Pavol

MPK: F24D 19/00, G01K 7/16, G01K 17/00...

Značky: zapojením, výstupného, signálu, snímačov, výslednej, rozdeľovačoch, získania, nákladov, spôsob, termistorových, charakteristiky, vykurovacích

Text:

...nákladov na vykurovanie, kde na obr. l je zobrazené zapojenie terrnistorového snímača do mostíka a v tab. l je konkrétny príklad fungovania snímača a na obr. 2 je zobrazený priebeh vyžiareného výkonu vykurovacieho telesa od jeho teploty a na obr. 3 je zobrazený priebeh napätia na mostíku V závislosti od teploty vykurovacieho telesa podľa tab. l tohto úžitkového vzoru.Uvedenú nevýhodu odstraňuje riešenie podľa obr. 1 tohto úžitkového...

Spôsob a zariadenie na meranie spotreby teplej úžitkovej vody a/alebo tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287197

Dátum: 24.02.2010

Autori: Peter Igor, Žoldák Ľubomír, Hering Jiří

MPK: G01K 17/00, G01F 1/00, F24D 17/00...

Značky: spôsob, meranie, tepla, užitkovej, teplej, spotřeby, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spotreba teplej úžitkovej vody a/alebo tepla vo vnútornej slučke napojenej na centrálny rozvod sa zisťuje ako rozdiel hodnôt nameraných dvoma vodomermi, pričom k výstupnej hodnote každého vodomera sa priradí teoretická chyba odčítaná z individuálnej kalibračnej krivky príslušného vodomera podľa prietoku určeného z časového priebehu predchádzajúcich hodnôt výstupu vodomera. Každý z vodomerov sa pred zapojením individuálne kalibruje a priebeh...

Zapojenie meracej ústredne spoločného elektronického rozdeľovania nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5294

Dátum: 05.11.2009

Autori: Schwartz Ladislav, Perko Pavol

MPK: G01K 17/00

Značky: ústredne, elektronického, spoločného, meracej, vykurovanie, rozdeľovania, nákladov, zapojenie

Text:

...so vstupmi bloku komunikačného medzistyku a výstupy bloku komunikačného medzistyku sú spojené s druhými vstupmi bloku mikropočítačového riadenia.Zapojenie podľa tohto úžitkového vzoru je oproti doteraz známym zapojeniam výhodné preto, že jedno zariadenie vyhodnocuje pomemú dodávku tepla do viacerých používateľských jednotiek pri účelnom pomere investičných nákladov a používateľských úžitkových hodnôt, realizované s malým počtom súčiastok,...

Ihlová sonda na meranie tepelnotechnických parametrov materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5072

Dátum: 05.02.2009

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: G01K 17/00, G01N 25/18

Značky: tepelnotechnických, sonda, meranie, parametrov, materiálov, ihlová

Text:

...kapiláry je 150 až 300 mm. Do vnútra kapíláry je uložený aktívny viacvrstvový systém v tvare valca, ktorého priemer je totožný s vnútomým priemerom kapiláry.Plošné výhrevné teleso (piecka) je z obidvoch strán izolovaná polyimid kaptonovou fóliou. Jedna strana takto izolovanej piecky je pokrytá homogenizačnou kovovou fóliou (hliník, med a pod.) pomocou vysoko teplotného lepidla a na druhú stranu do stredu piecky je uložený teplotný snímač. Po...

Plošná sonda na meranie tepelnotechnických parametrov materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5055

Dátum: 05.12.2008

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: G01N 25/18, G01K 17/00

Značky: materiálov, tepelnotechnických, meranie, sonda, parametrov, plošná

Text:

...pripojená k meraciemu prístroju.Výhodou tohto riešenia je možnosť merať aj malé vzorky - od priemeru 30 mm, čo sa oceňuje najmä pri vývoji a výskume nových materiálov. Polyimid kaptonová fólia so sklenou textíliou opisaná v konštrukcii aktívnej časti plošnej sondy vytvára časové opozdenie na odozvu jednotkového pulzu do piecky, čo umožňuje tento jav použiť na kalibráciu elektrického výkonu dodávaného piecke pri meraní materiálov s rôznou...

Rozdeľovač vykurovacích nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286127

Dátum: 12.03.2008

Autor: Glaser Friedrich

MPK: G01K 17/00

Značky: rozdělovač, nákladov, vykurovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rozdeľovača vykurovacích nákladov, obzvlášť na snímanie spotreby tepla vo vykurovacích telesách, aspoň s dvoma časťami (2, 3) krytu, ktoré sa dajú k sebe pripevniť pomocou plomby (4) a ktorých spojenie je možné uvoľniť porušením plomby (4), pričom plomba (4) má hlavu (8) plomby (4) a driek (12) aspoň s jednou zarážkou (9) na zachytenie. Jadro vynálezu spočíva v tom, že hlava (8) plomby (4) má aspoň jedno otvorené miesto zásahu...

Spôsob merania termofyzikálnych parametrov materiálov impulznou prechodovou metódou a prístroj na meranie touto metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285834

Dátum: 16.08.2007

Autori: Hrkút Pavol, Kubičár Ľudovít, Matay Ladislav, Boháč Vlastimil, Vretenár Viliam, Markovič Marian

MPK: G01K 17/00, G01N 25/20

Značky: touto, termofyzikálnych, přechodovou, spôsob, prístroj, metodou, impulznou, parametrov, materiálov, merania, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na tom, že po procedúre odhadu experimentálnych parametrov a následne po procedúre optimalizácie experimentálnych parametrov sa výpočtom z jedného merania zo súboru nameraných dvojíc hodnôt (Ti, ti) teplotnej reakcie získavajú hodnoty špecifického tepla, teplotnej vodivosti a tepelnej vodivosti materiálov, kde experimentálnymi parametrami sú energia (10-4 až 10-5 Wm-2) a šírka tepelného impulzu (0,1 až 1200 sekúnd), pričom...

Spôsob merania priemernej teploty a zariadenie na tento spôsob merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 285800

Dátum: 25.07.2007

Autor: Šiška Jozef

MPK: G01K 3/00, G01K 11/00, G01K 17/00...

Značky: merania, priemernej, zariadenie, teploty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Meranie priemernej teploty sa uskutočňuje odparovaním kvapaliny (1) cez difúzny otvor (4) do okolia pri definovaných podmienkach. Množstvo odparenej kvapaliny je stanovené gravimetricky, volumetricky alebo fotometricky. Zariadenie na meranie priemernej teploty môže byť realizované vo forme sklenej nádoby (2) čiastočne naplnenej zafarbenou vodou a uzatvorenej zátkou (3) so vsadenou sklenou kapilárou (5), ktorá je umiestnená v ochrannom puzdre...

Nízkonákladový indikátor pre rozdeľovanie nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6233

Dátum: 21.11.2006

Autori: Menge Andreas, Dobeneck Wolfgang, Bendlin Georg, Leipold Jörg

MPK: G01K 17/00

Značky: nízkonákladový, indikátor, nákladov, rozdeľovanie, vykurovanie

Text:

...plochách dosky s plošnými spojmi, pričom meriaci kontakt pre snímač teploty ohrevného telesa je umiestnený na čelnej ploche dosky s plošnými spojmi, smerujúcej k nosnej doske, a meriaci kontakt pre snímač teplotyvzduchu v miestnosti je umiestnený na čelnej ploche doskys plošnými spojmi, smerujúcej k puzdru. Meriace kontakty predstavujú pokovené väzobné plochy, vedúce teplo, pre vedenie tepla k snimaču teploty ohrevného telesa...

Systém na meranie spotreby teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4607

Dátum: 03.11.2006

Autori: Žoldák Ľubomír, Peter Igor, Hering Jiří

MPK: G01K 17/00, G01F 1/00, F24D 17/00...

Značky: teplej, systém, užitkovej, meranie, spotřeby

Text:

...príklade je V ovládacej jednotke 6 nastavená hraničná hodnota 50 °C 15 °C pri zohľadnení referenčnej teploty 60 °C, ktorú má voda pri tepelnom zdroji. Ak snímačom 5 teploty je zistená na vratnej vetve 10 teplota nižšia ako 45 °C, ovládacia jednotka 6 otvorí uzatvárací alebo škrtiaci prvok 4 a umožní cirkuláciu vo vnútomej slučke 8 dovtedy, kým nameraná teplota dosiahne hodnotu 55 °C, kedy ovládacia jednotka 6 uzatvorí uzatvárací alebo...

Spôsob parametrovania rozdeľovača nákladov na kúrenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5872

Dátum: 11.02.2004

Autor: Leipold Jörg

MPK: G01D 4/00, G01K 17/00, F24D 19/00...

Značky: parametrovania, rozdelovača, kúrenie, spôsob, nákladov

Text:

...meranie spotreby je chránenéproti manipulácii prípadne sabotáži.Spis US 4,455,095 opisuje systém pre meranie vyžarovania tepelnej energie vytápanía priestorov, pričom tento systém obsahuje aspoň jedno vstupné zariadenie pre selektívne zadávanie špeciálnych konštánt kúrenia. Toto vstupné zariadenie je spojené s výpočtovým prístrojom, do ktorého sa ako procesné premenné privádzajú namerané hodnoty meracíeho čidla teploty do prednej...

Meracia komora prístroja na meranie špecifického tepla, teplotnej vodivosti a tepelnej vodivosti materiálov impulznou prechodovou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3684

Dátum: 02.12.2003

Autori: Kubičár Ľudovít, Matay Ladislav, Vretenár Viliam, Markovič Marian, Hrkút Pavol, Boháč Vlastimil

MPK: G01N 25/20, G01K 17/00

Značky: prístroja, tepelnej, vodivosti, meracia, tepla, specifického, meranie, impulznou, přechodovou, materiálov, komora, teplotnej, metodou

Text:

...10 je nalepená Kaptonová fólia 11. V drážke pod homogenizátorom 10 je umiestnený miniatúmyplatinový teplomer na meranie teploty výmenníka 1 tepla. Homá časť výmenníka 1 tepla je opatrená dotláčacím skrutkovým mechanizmom 16 materiálovej vzorky 14 cez senzor tlaku, ktorý zaručuje reprodukovateľnosť prítlaku najmä pri meraniach mäkkých materiálov ako je to znázornené na obr. 5. Na výmenník 1 tepla je tepelne kotvený izoterrnický plášť 4,...

Merač tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 281131

Dátum: 12.08.1992

Autor: Hansen Jens Peter Fischer

MPK: G01K 17/00

Značky: merač, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Merač tepla na radiátory, ktorý obsahuje teplovodivý prvok (10), doštičku (4) so stupnicou a viečko (5), pričom teplovodivý prvok (10) je vybavený označovacím prvkom na označenie typu teplovodivého prvku (10), tvoreným typovým označením (A, B, C, E, R) a identifikačným označením (11), ktoré predstavuje sériové číslo 01234, a sú umiestnené tak, že sú pri používaní stále viditeľné. Označovací prvok je umiestnený výhodne na prednej strane (2)...

Nestacionární kalorimetrická sonda pro měření hustoty tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262217

Dátum: 14.03.1989

Autor: Dolínek Vladimír

MPK: G01K 17/00

Značky: tepelného, nestacionární, sonda, měření, hustoty, kalorimetrická

Text:

...vodičů měři~cího~ valečku. Podstatou vynálezu je vytvoření nejméně jednoho kanálu chladicího média v příčné desce, Vytvořením chladicích kanálů v ,příčné desce sondy se několikanásobně sníží »čektací doba, nutná pro pokles teploty sondy na žádanou hodnotu.Na lpřilpojeném výkresu je znázorněnakonstrukce nestacíonární sondy podle vynálezu. Sonda podle vynálezu sestává z měřicího válečku 1, který je »obklopen prvním, druhým a .třetím...

Kalorimeter pre meranie tepelnej vodivosti a tepelnej kapacity pre oblasť nízkych až izbových teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246036

Dátum: 15.12.1987

Autor: Baxa Jozef

MPK: G01K 17/00

Značky: meranie, izbových, nízkých, teplot, kalorimeter, vodivosti, kapacity, tepelnej, oblast

Text:

...umiestnená medzi strednou doskou 3, hornou doskou 2, a dolnou doskou 4 vlastného kalorimetra, tvoreného ešte ra.diačným plášťom 5 a stahovaclml skrutkami 6 s dotláčacimi pružinamwi 7.Dosky vlastného kalorimetrua sú so vzorkou v dokonalom tepelnom kontakte, zabezpečenom pri objemových zmenách vzorky a skrutiek dotláčiacími pružinami. Vlastný kalorimeter je tepelným mostom 8 spojený s hornou príru-bou 9 kal-orimetra a jeho plášťom 1 ll, ktoré...

Zařízení pro kalorimetrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 251826

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pospíšil František

MPK: G01N 25/20, G01K 17/00

Značky: kalorimetrická, měření, zařízení

Text:

...její stěny včetnl dna i víka seetávedí s vnitřního plálté složenáho e dvou vrstev o tloultce do 0,4 mm s materiálu o tepelne vodivosti menší než 0,25 LKIJ, mali nímii je nevínut odporoiý plált o iloudĺce do 0,2 mm, eetímco vnější plált je za ailnoatłnné tepelná izolace, přičemž ve středu nádoby a na vnitřním i vnějším povrchu vnitřnímplášte jsou rozmísténa teplotní ćidla.Touto konstrukcí steny reekłhlí nádoby ee miniaaliauje její tepelná...

Kalorimetr pro stanovení entalpie a vlhkosti proudící mokré páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 249597

Dátum: 15.04.1987

Autor: Valha Jan

MPK: G01K 17/00

Značky: proudící, vlhkosti, páry, kalorimetr, entalpie, mokré, stanovení

Text:

...střední komora Q a kalorimetr je ukončen výstupní komorou §. Ve vstupní komoře g e střední komoře 2 je umístěn ohřívací element 3,§, k jejímž výstupům jsou připojeny vířiče A, 1, které svým výstupem ústí do následující komory j §. U výstupu prvního víříče 1 je umístěno první teplotní čidlo gg a ve výstupu druhého viřiče 1 je umístěno druhé teplotní čidlo gą. Každá komore 3, 2, §je opatřena tlskovým odběrem 31,gg, gg. Ohřívací elnnnnty j,4 §...