G01K 15/00

Metóda merania tepelnej vodivosti materiálov a senzor na jej vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287386

Dátum: 29.07.2010

Autori: Vretenár Viliam, Kubičár Ľudovít, Štofaník Vladimír

MPK: G01N 25/18, G01K 15/00

Značky: vykonávanie, materiálov, tepelnej, senzor, vodivosti, merania, metoda

Zhrnutie / Anotácia:

Metóda je založená na fyzikálnom princípe šírenia sa tepla z miniatúrneho guľového zdroja uloženého v meranom materiáli. Meria sa teplota samotného povrchu guľového zdroja, ktorá vplyvom odvádzania tepla do meraného materiálu spočiatku rastie, potom sa ustáli a začne rásť, keď šíriace sa teplo dosiahne okraj materiálu. Teplota nameraná v ustálenom stave je mierou tepelnej vodivosti meraného materiálu. Tepelná vodivosť sa vypočíta podľa známeho...

Zariadenie na kontrolu prevádzkových teplomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5027

Dátum: 06.11.2008

Autor: Migra Karol

MPK: G01K 15/00

Značky: zariadenie, teplomerov, kontrolu, prevádzkových

Text:

...do značnej miery odstraňuje zariadenie, ktoré je jednoduché, na Výrobu nenáročné a pre kontrolu prevádzkových meradiel úplne postačujúce.Teleso skúšobného stavu tvorí valcová nádoba so vstupom pre zdroj horúceho vzduchu prípojkami pre rôzne druhy meracích teplomerov a čidiel. Teleso je tepelne izolované a odvetrané. Pre ľahkú manipuláciu je na ňom namontovaná drevená rukoväť.Zariadenie obr. č. l pozostáva z valcového telesa s...

Zařízení pro kalibraci termoelektrických článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269209

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černý Miloš, Baroch Mirko

MPK: G01K 15/00

Značky: termoelektrických, zařízení, kalibraci, článků

Text:

...a obalí měřicí apoj nebo větve ternoelektrickeho článku. Při kalibreci ee eleduje okanžik tání kovu. Nevýhodou kelinkove metody je nutnoat používat poměrně velke nnožetvi kovu a relativně velke pickypro zajištěni požadovaných parametrů při práci, t. 3 ą« maleho teplotního gradíentu a pomalého zvyěování nebo anižování teploty pece. Je to tedy metoda finančně značne nákladná.Nevýhodou aetod maleho nnožetvi je skutečnost, že roztavený kov obalí...

Zařízení pro provozní kontrolu zejména bezkontaktních měřidel teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263325

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neruda Josef, Janata Vladimír

MPK: G01K 15/00

Značky: měřidel, zejména, zařízení, provozní, teplot, kontrolu, bezkontaktních

Text:

...gâ zakryta vyměnitelnou destičkou Q s otvorem z materiálu, jehož emisivita má být ověřena. Osa otvoru je shodná s osou zářící dutiny gg. Uvnitř pícky l je kolem bloku g černého tělesa vedeno přívodní potrubí ll, spojené s předehřívačem vzduchu lg s přívodem tlakového vzduchu. Za zadní stěnou bloku g černého tělesa tvoří pŕívodní potrubí ll stabilizátor lg3 263 325 teploty vzduchu a na jeho ústí, zasahujícím před okraj září~ cí dutiny g 5 je...

Měřící tubus k zařízení pro měření odporu termistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245917

Dátum: 01.07.1988

Autor: Žukova Galina Michajlovna

MPK: G01R 27/02, G01K 15/00

Značky: měřicí, odporu, termistorů, zařízení, tubus, měření

Text:

...měřeného termistoru,konstrukcí a výrobou měřícího tubueu a nemůže být ovlivněna montáží. Výměna měřícího tubueu vzhledem k uvedeným skutečnostem není časové náročná.Na přiloženěn výlet-eau je znázornšn příklad konstrukčního provedení nčřícího tubusu.lläřící tubus podle tohoto vynálezu skládá z tělesa l zhotovenőho z izo 1 antu. V tělese 1 jsou ho í upevšovací otvor 5 a spodní upevňovací otvor 2, které slouží k upevnění tubusu k nčřící hlavč...

Zařízení pro kalibraci teplotních sond v proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256330

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nožička Jiří, Goldšmíd Ivan, Anděra Vratislav

MPK: G01K 15/00

Značky: proudu, zařízení, teplotních, kalibraci, plynů

Text:

...je nosič kontrolního teplotního čidla umístěnêho ve vyrovnávací komoře uchycen na vnitřní válcovê stě ně nâstavce.Hlavní výhoda zařízení podle vynálezu spočívâ v tom, že snížení tepelné kapacity proudu plynu při poklesu tlaku, které je v obvyklých zařízeních příčinou značných systematických chyb při měření teploty je naopak využito k praktické eliminaci nežâdoucího teplotního rozdílu mezi kapalinou a plynem ve výměníku a dále k dokonalěmu...

Zapojení měřicího okruhu turbokompresoru a kalibrační sekce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255676

Dátum: 15.03.1988

Autori: Anděra Vratislav, Goldšmíd Ivan, Nožička Jiří, Legnerová Hana, Misárek Dušan, Vočadlo Jan

MPK: F04D 29/00, G01K 15/00

Značky: kalibrační, měřicího, sekce, zapojení, turbokompresoru, okruhu

Text:

...je tvořeno uzavřeným měřicím okruhem l, na nějž je ve třech místech paralelně připojena kalibrační sekce 1. Výtlačné hrdlo Ä měřeného turbokompresoru A je výtlačným potrubím § napojeno na měřicí trat Ě s měřicím orgánem 1. Na výstupní potrubí g měřicí tratě Q je napojen vodou chlazený chladič g pracovního média, V jehož vodním okruhu je zabudován první regulační orgán lg. Chladič Q je propojen spojovacím potrubím łl s hlavní...

Zařízení pro ověřování radiačních nízkoteplotních pyrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255599

Dátum: 15.03.1988

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01K 15/00

Značky: radiačních, ověřování, zařízení, pyrometru, nízkoteplotních

Text:

...vyplněn tepelnou izolací g. Do vnitřku izolované nádrže l, naplněného olejem, který plní funkci kapalného media 3 je ponořená měděná duté koule 3. Dutá koule 3 je uvnitř vyčerněná a je opatřena otvorem s nosným prstencem 2, kterým je přivařena k vnitřní stěně izolované nádrže l, přičemž v oso nosného prstence Ž je k vnější stěně izolované nádrže l připevněn průzor Q. Izolovaná nádrž l je opatřena víkem lg, na kterémepočívá regulační jednotka...

Způsob evakuování měřicího systému tlakového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254589

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pekárek Stanislav, Rosenkraz Josef, Hájek Stanislav, Loneková Helena

MPK: G01K 15/00

Značky: evakuování, měřicího, tlakového, způsob, teploměru, systému

Text:

...způsob evakuování měřicího systému tlakového teploměru přes kapiláru podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se retorta měřicího systému teploměru podrobí při evakuování působení teploty ležící V rozmezí od 40 DC do l 000 °c,výhodné od 200 do 600 °C. současně s ohřevem retorty je prováděno i její evakuování stejným způsobem jako u stávající technologie. Růst teploty způsobuje růst tlaku plynu V retortě a tedy i vzrůst rozdílu...

Zariadenie na skúšanie termostatov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246888

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kopernický Ivan

MPK: G05D 23/00, G01K 15/00

Značky: termostatov, skúšanie, zariadenie

Text:

...skúšobné nádrže 6, navzájom, ako aj navonok tepelne odizolované, pôdorysne usporiadané V dvoch radoch. Svojimi nižšie položenými vstupnými pirírubami 7 sú pripojené cez centrálny, priestoroVo-symetrický stromčekový vstupný rozvod 8 k prietokovému ohrievaču 9. svojimi vyššie položenými a opačne orientovanými výstupnými prirubami 10 sú skúšobné nádrže 6 pripojené cez krajné plošne-symetrické stromčekové zberné výstupné rozvody 11 a Výstupné...

Zařízení pro měření teploty proudicího vzduchu v cejchovní trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 242376

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jakl Ladislav, Slavík Miroslav

MPK: G01K 15/00

Značky: cejchovní, proudícího, zařízení, měření, vzduchu, tratí, teploty

Text:

...nosiče vyústuje do prostoru za expanzní dýzou.K dalšímu zvýšení účinku přispfvá provedení takové, že na výstupní části nosiče teplotnfch čidel je upraven regulační ventil a průtokoměrTímto uepořâdâním zařízení pro měření teploty proudícího vzduchu v oejchovní trati se podstatně zvýší přesnost mčření teploty vzduchu ve vyrovnàvací komořą a to v celém průřezu. Zařízení je výrobně jednoduché a provoznč spolehlivê a nevyžaduje žádné další...

Zařízení pro cejchování měřicích čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 241738

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vilímec Jan, Rod Vladimír

MPK: G01K 15/00

Značky: čidel, zařízení, cejchování, měřicích

Text:

...podle vynälezu, jehož podstata spočívá v tom, žeexpanzní tryska vyrobená z materiálu s nízkou hodnotou součinitele teplotní vodivosti,například ze dřeva, má na svém vnějšíni plášti upravenou kruhovou dosedací přírubu a je vsazena do kruhového otvoru v čelní desce vyrovnávací komory, ve které jsou dále upravený nejméně tři radialní průchozí dáržky, kterými prochází upevňovací šrouby expanzní trysky. Zvláště výhodné je uspořádání takové, že...

Zapojenie pre overovanie presnosti a zisťovanie porúch meracích reťazcov termoelektrických článkov bez ich rozpojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 240509

Dátum: 15.08.1987

Autori: Miklitsch Günter, Pfützner Peter, Schmidt Hans

MPK: G01K 15/00

Značky: článkov, zisťovanie, rozpojenia, overovanie, zapojenie, reťazcov, poruch, meracích, presnosti, termoelektrických

Text:

...na ktorých možno prevádzať overovanie n zisťovanie poruchy sú označené ako miesta overovania B. Miestami overovania E môžu byť miesta spojenia jed 4notlivých úsekov meracej trasy ako sú napr. združovacie skrine, konektory, termostaty,svorkovnice meracích prístrojov» a pod Vlastné zapojenie pre overovanie a zisĎąvaniegpovruchy sa skladá z kontrolného měfaciehoprístroja 11, z nastavitelného na päťovéhoizdroja 13, ktorého vnútorný od por...

Elektronický měřič teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251319

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bartoš Michal

MPK: G01K 15/00

Značky: elektronický, teploty, měřič

Text:

...nákladech a hlavně v univerzálnosti použití. Podstata vynálezu bude osvětlena na příkladu jehoprovedení, znázorněném na připojeném.ąĺkJesu. Jedno z čidel lkzáàhłé je přes prepínač 6 připojeno ke zdroji proudu l.zi 251 319 Napětí vzniklé na diodě při průchodu proudu se zesílí napětovým zesilovačemâ a měří se elektronickým voltmetrem i. Informace o velikosti napětí se vede prvním vstupné-výstupním kanálem g do mikropočítače lg. Mikropočítač...

Kapalinový termostat pro ověřování teploměrů při teplotě tajícího ledu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249030

Dátum: 12.03.1987

Autor: Vitáček Jiří

MPK: G01K 15/00, G05D 23/30

Značky: termostat, tajícího, ověřování, teploměru, kapalinový, teplotě

Text:

...prostoru s ve kterém jsou v jímkách částečně neplněných rtutí umíštěny ověřovsné teploměry, homogenní teplotní pole. Takovou homogenitu teplotního pole v ověřovscím prostoru při teplotě tajícího ledu nedosahují žádné známé termostaty určené pro tyto účely.Na připojeném výkrese je v řezu znázorněno provedení ks- pelínového termoststu podle vynélezu.Mezi vnitřním pláštěm l e vnějším pláštěm g termostatu jeumístěna tepelná izolace l....

Sposob automatického overovania meracích reťazcov termoelektrických článkov primárneho okruhu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 248965

Dátum: 12.03.1987

Autori: Gese Augustín, Štanc Stanislav, Tomík Ján

MPK: G01K 15/00

Značky: jadrovej, článkov, reťazcov, okruhu, spôsob, automatického, meracích, termoelektrických, overovania, primárneho, elektrárne

Text:

...teplôt z termoelektrických článkov platných pre počiatok merania., čím sa získavajú hodnoty opravných koeticientov pre meracie reťazce termoelektrických článkov primárneho 0 kruhu.Uvedený spôsob overovanie nevyžaduje nákladné »overovanie statických charakteristík termoelektrických článkov V la.boratórnych podmienkach pred ich montážou. Stačí ho nahradiť. kontrolou slučkových a izolačných odporov a prípadne nenáročným overením jedného...

Skúšobná nádrž zariadenia na skúšanie termostatov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248143

Dátum: 15.01.1987

Autor: Martinka Pavol

MPK: G01K 15/00

Značky: skúšobná, skúšanie, termostatov, nádrž, zariadenia

Text:

...skúšobného zariadenia, a tým aj k zvýšeniu akostných kritérií skúšaného výrobku. Okrem toho sa znižuje aj energetická náročnosť zariadenia.Príklad vyhotovenia skúšobnej nádrže podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohlad na nádrž v. čiastočnom reze a obr. 2 bokorysný rez nádrže.Skúšobná nádrž pozostáva z plášľa 1, opatreného dolnou, vstupnou prírubou 2 a hornou, výstupnou prírubou 3, odvzdušñovacou...

Zapojenie na viacmiestne rozdielové meranie teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229751

Dátum: 01.05.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: G01K 7/02, G01K 15/00

Značky: rozdielové, zapojenie, viacmiestne, meranie, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na viacmiestne rozdielové meranie teploty sa týka oboru meracej techniky. Účelom vynálezu je zaistenie merania teploty na viacerých miestach s vysokou presnosťou jediným číslicovým meradlom. Podstata vynálezu spočíva v pripojení číslicového meradla cez prepínač meracieho termočlánku na jednu svorku termostatov ako aj cez prepínač meracieho zdroja na jeden jeho pol, spínacie kontakty prepínača meracieho termočlánku i prepínača...

Zapojenie na odčítanie odchýlky kontrolovaných termočlánkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229351

Dátum: 01.04.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: G01K 15/00, G01K 7/02

Značky: odchylky, odčítanie, termočlánkov, zapojenie, kontrolovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie týká se odboru meracej techniky. Účelom vynálezu je zaistenie presného testovania a overovania termočlánkov jednoduchou metódou bez nárokov na pracnosť a odbornosť, jediným číslicovým voltmetrom. Podstata vynálezu spočívá v tom, že overený termočlánok je jedným pólom pripojený k štyrom kontaktom prvého dielu prepínača a druhým pólom k rovnakým štyrom kontaktom druhého dielu prepínača i vývodového kontaktu tretieho dielu prepínača,...

Tepelné čidlo záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 228688

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dvořák Vladimír, Novák Leoš

MPK: G01K 15/00, G01J 1/32

Značky: záření, tepelně, čidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelným čidlem záření podle vynálezu je možno zcela vyloučit nutnost používat modulátoru záření, dopadajícího na bodové čidlo nebo na čidla v uspořádaných řadách nebo maticích, a tak zachovat jejich plnou individualitu. Podstata tepelného čidla záření podle vynálezu spočívá v isotermickém pracovním režimu, který je umožněn novým uspořádáním čidla, obsahujícího citlivý element, pohlcující dopadající zářivý tok, který je vytvořen z látky...