G01K 1/16

Sonda na snímanie kolmého slnečného žiarenia a spôsob snímania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6945

Dátum: 04.11.2014

Autori: Kuna Štefan, Jurko Jozef, Mihalčová Janka, Rimár Miroslav

MPK: F24J 2/38, G01S 3/78, G01K 1/16...

Značky: spôsob, snímanie, snímania, žiarenia, sonda, slnečného, kolmého

Text:

...odrazenej zložky pre riadiaci systém, ktorý za dostatočného slnečného žiarenia spustí otáčanie solárnych alebo fotovoltických panelov ku kolmému dopadu slnečných lúčov. Kolmé slnečné žiarenie sa zaznamená vnútomým snímačom slnečného žiarenia.V dôsledku optimálneho otočenia panelov kolmo na slnko je možé zvýšiť množstvo získanej energie prostredníctvom solárnych alebo fotovoltických panelov V rozmedzí 20 - 40 v závislosti od lokality...

Zařízení pro dálkové měření teploty v místech vysokého napětí pomocí teplovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261993

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chrištof Rudolf, Sycha Hubert

MPK: G01K 1/16

Značky: místech, vysokého, teplovodu, měření, dálkově, pomocí, teploty, zařízení, napětí

Text:

...úbytku a teplotní čidlo 3 spojené prostřednictvím vývodu s teploměrem 7. Ve druhém, výstupním konci tepelného o-dąporu 2 je dále umístěno topné těleso 4 prepojené prvním vedením 9 a.prostřednictvím regulätoru a topného příkonu s tepelným zdrojem 11. První čidlo 5 a druhé čidlo B tepelného úbytku js-ou prostřednictvím druhého vedení 10 spojeny s regulátorem 8 topného příkonu. Elektricky izolační teplovod 1 a tepelný odpor 2 jsou onpatřeny...

Kontaktný chladič elektrických varných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245321

Dátum: 15.12.1988

Autor: Bauer Eckhart

MPK: G01K 1/16, G01K 1/12, G01K 1/18...

Značky: chladič, varných, elektrických, platní, kontaktný

Text:

...obr. 1 predstavuje nárysný pohlad na chladič a obr. 2 pôdorysný pohlad s čiastočným rez-om.Kontaktný chladič pozostáva z chladiaceho bloku 1 tvaru kotúča. Tento je vo svojom jadre vybavený odporovým snímačom 2 teploty. Na svojej dolnej strane je chladiaci blok 1 »opatrený dosadacou plochou 3 preautomaticky neregulovatelnú varnü platñu 4. Na hornej strane je chladiaci blok 1 opatrený rebrami 5. Ku chladiacemu bloku 1 je pomocou troch...

Termosonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 256162

Dátum: 15.04.1988

Autor: Černok Jozef

MPK: G01K 13/10, G01K 1/16

Značky: termosonda

Text:

...riešením sa zjednodušuje montáž termoson-dy hlavne tým, že na mies to dvoch vodičov je .možné navliekat jedenvodič do vel-mi tenkej trubičłky. Zabudovaním kompenzačného prvku, napr. odporu sa dosiahne požadovanej napäťovej hladiny termosondy, čo umožní párovanie a vzájomnü zameniteľnoet.Na obr. 1 je znázornená termosonda podľa vynálezu, kde v elektrovodivej trubkefl. je elektrovodive kontaktovaný polovodičový.prvok 2 elektrovodivým...