G01K 1/14

Zariadenie na meranie profilov oteplenia svetelných zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5839

Dátum: 04.10.2011

Autor: Fric Róbert

MPK: G01K 1/14, G01K 1/00, G01K 13/00...

Značky: zariadenie, oteplenia, meranie, zdrojov, profilov, světelných

Text:

...rámu s otočným systémom so svetelným zdrojom zostavená tak, že na základni sú upewiené rovnobežne konzoly, medzi ktorými je pomocou čapov vo vodorovnej osi otočne uložený nosník, na ktorom je pomocou čapu v osi kolmej na os nosníka otočné uložená montážna doska pevne spojená s nosným rámom, pričom na montážnej doske je pripevnené objímka so svetelným zdroj om a zároveň na nosnom ráme sú pripevnené kĺbové ramená s termočlánkami...

Teplomer

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3202

Dátum: 04.06.2002

Autor: Šaňo Imrich

MPK: G01K 1/14

Značky: teploměr

Text:

...ekvivalentu otočného elementu.Teplomer pozostáva z pevnej časti l, ktorá je priamo alebo prostredníctvom úchytov m spojená s pevným telesom meraného prostredia, s výhodou časťou okna. Pevná časť l s vnútornou dutinou LQ v alternatívnom uskutočnení má s výhodou napriklad tvar žľabu s hornou uzatváracou priečkou Ll a/alebo spodnou uzatváracou priečkou Q. Na takto vytvorenej pevnej časti v prvom Liskutočnení je na jej hornej časti prvý...

Zariadenie na upevnenie snímačov pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278088

Dátum: 16.12.1992

Autori: Vitamvás Zdeněk, Patočka Josef

MPK: G01K 1/14, G01K 1/02, G01K 1/00...

Značky: vykurovacích, poměrového, snímačov, nákladov, rozdelovača, zariadenie, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z komôrky (4) na meracie snímače, umiestnenej v tepelne vodivom kryte (5) v prvej časti (3) tepelne vodivého puzdra, ktorá je rozoberateľne spojená s ďalšou časťou (1) tepelne vodivého puzdra. Tepelne vodivé puzdro je v tvare strmeňa a jeho ďalšia časť (1) je pevne spojená s jedným dielom (7) tepelne izolujúceho krytu, ktorý je cez pružné výstupky (9) spojený s ďalším dielom (8) tepelne izolujúceho krytu, na prekrytie prvej...

Vynálezy kategórie «G01K 1/14» v ZSSR.

Pouzdro poměrového měřiče tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270358

Dátum: 13.06.1990

Autor: Klicnar Josef

MPK: G01K 1/14

Značky: měřiče, tepla, pouzdro, poměrového

Text:

...ulozene plombe e vruby opetřená můetkem zapadajícím do drážky části pouzdra. Podstatou vynálezu dále je. že vybrání V boönich atěnách obou protilahlých pouzder tvoří čelní otvor A valikoet je odvozene od profilu potrubí.Výhodou způeobu provedení pouzdra poměrováho měřiče teple podle vynálezu je to,že použitím obou částí pouzdra z vhodná houževnatá pleetioká hmoty, která navzájom do sebe zapadejí a pomocí speciálně tvarovaná plomby z...

Držáková hlava přístrojů pro ověřování funkční způsobilosti expanzního odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270311

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: G01K 1/14, G01L 19/00

Značky: odváděče, expanzního, hlava, přístrojů, kondenzátu, držáková, ověřování, způsobilosti, funkční

Text:

...aestává z kuüslovćho sedlo. válcová komůrky s kužsl-ovőho přschodu pächázejíoího v osaízonou váioovou oíru. vs ktorá s voinl usazsno tälsso trysky. přičsmž do závitu válcevć části sxponzni komory o sairoubován uąávir opatľsny nsprůchozí dírou ss závítsm. vs ktorćm Je zaäroubován závitový výbłh válcováho trhu. ktorý is opatřon rodlální dráäkou a s ukončsn taiířovým osazsním a mezi dno sávítu neprůchooí .díry uoávöru jo vloäsna distahční...

Snímač pro měření teploty média v prostoru nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270020

Dátum: 13.06.1990

Autor: Němeček Jan

MPK: G01K 1/14

Značky: prostoru, snímač, media, měření, nádoby, teploty

Text:

...připojsnon výkreou je znázornán v podálnon řozu přikled snioaos podle vynálezu.Noonou öáot anineöe tvoří tolsso 3 váloovlho tvsru, opotřsná zesilsnou opojovocičásti g ne Jejimł vnłjäin obvodu as upravon prvni závit Q ktsrya je tüleeo 1 upevná no v průchozin otvoru 3 stěny nádoby 3. Koncová ääat Z tálese 5, obráosná eměren k proetoru nádoby 3 má kuželový tvsr a opirá ss o kužslová sedle 5, uprovsná při úoti prachoziho otvoru 3. vo...

Zařízení pro měření teploty vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269445

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rebec Milan, Špaček Jan, Čižmář Luděk

MPK: G01K 1/14, G01K 13/02

Značky: vzduchu, měření, zařízení, teploty

Text:

...slouží pro přívod dopravního vzduchu, je druhou tryskou trubice ve stanovených intervalech promkována, což zabráni ucpání teploměru během provozu. Napojením ovládacích členů řízenąých ventilů na řídící jednotku, například počítač, je potom možno na základě údajů o snímané teplotě sekundárního vzduchu a dalších technologických parametrů probíhajícího výpaluzajiatit plynulou správnou činnost teploměru.vynález bude dále podrobněji objaaněn...

Zařízení pro měření teploty média v procesním prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269139

Dátum: 11.04.1990

Autor: Němeček Jan

MPK: G01K 1/14

Značky: měření, prostoru, media, procesním, teploty, zařízení

Text:

...elepenty 1, §. Noane trubka 2 prochlzí strede noene prírubr E ktere je a ní pevne apojena e ktere je uchycene k upevňovecí přírubů Q Irouby 5. príłee překrývi úetí teplotní jíaky ll. Noenb trubka 1 po v nezatíłenen etevu příey zůklední tvar a je vytvořene prułnłho neteríalu, například z ooelí a Iodulel prulností,defínovanýn až do eexíałlních provozníob teplot, doeehovených v teplotní jíeoe. vyatłečovecí elementy 5 eejí tvar kotoučů e...

Teplotní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268045

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dědic Josef, Beneš Petr

MPK: G01K 7/02, G01K 1/14

Značky: teplotní, čidlo

Text:

...teploty v syntézni komůrce.Řešení podle vynálezu je Zobrazeno ne přiložených výkresoch, přičemž ne obr. l je řez teplotním čidlem, na obr. 2 je znázorněne sestava vysokotlekého nástroje e způsob umístění teplotniho čidla v této sestevě.Z konstrukčního provedení vyplývá uspořádání sestavy nástroje složené 2 lisovníkü lg, lisovnice g, syntézní sestavy Š, těsnění ll, a doteku Z. Uloženi vlastního čidlm je provedeno v doteku § s teplotním čidlem...

Izolační průchodka termočlánku používaného pro měření teploty součástí ohřívaných doutnavým elektrickým výbojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259464

Dátum: 17.10.1988

Autori: Holemář Alois, Kirchner František, Hajný Josef

MPK: G01K 1/14

Značky: průchodka, ohřívaných, doutnavým, izolační, výbojem, teploty, termočlánku, elektrickým, používaného, měření, součástí

Text:

...drátového termočlánku a na kovové vodítko průchodky. Toto napětí vyvoláváslabý výboj v prostoru mezi stěnou nádoby a kovovým vodítkem, protože stěna nádoby má opačný elektrický náboj. Při vzniku výboje začne proudit na povrchu termočlánku elektrický proud,který v místě zasunutí konce termočlánku do izolační trubičky vyvolává.lokální elektrický oblouk. V místě lokálního oblouku se termočlánek nahřívá a zkresluje měření. Postupně dojde k...

Sonda pro přesné měření teploty tuhnutí taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243503

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sluneík Pavel, Hrádek Václav

MPK: G01K 1/14

Značky: tuhnutí, měření, přesné, sonda, taveniny, teploty

Text:

...do měłicího prostoru s čidlem pro přesně měření teploty.Výhodou předmětné sondy je zejména vysoká přesnost stanovení teploty tuhnutí taveniny,rychlost stanovení a široká možnost využití bez ohledu na druh taveniny. například v černé i barevné metalurgíi, sklářství apod.Příkladné provedení sondy dle vynálezu je znázorněno na pfipojeném výkresu v podélném osovém řezu.Na čele ochranného pláště Q je tvarová krytka L, opatřená plnícím otvorem 1. Na...

Termočlánková průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243108

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kováe Anton, Zajac Jaroslav, Straka 1uboš, Csányi Anton, Dúcky Jozef, Zban Róbert

MPK: G01K 1/14

Značky: termočlánková, průchodka

Text:

...vytváření difuzních a tenkych vrstev.Na přiloženám výkrese je konkrétní provedení termočlánkové prüchodlq dle vynálezu. Termočlánková průchodka sestává z několika součástí, které budou blíže popsány v dsldí části, tyto součástí prdchodlq jsou uloženy v přírubě | 6, pouzdře Q a třmenovám ryohlospoji u. Y plášti vakuová nádoby 18 je uložens trubka 2 Q a k ní je vakuovým svaren j), přivařene přírube 16.V ní je těsnč ustaven etředící kroužek 3,...

Odpružený plášťový termočlánek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243031

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dědek Vladimír, Hudec Jaroslav

MPK: G01K 1/14, G01K 7/06

Značky: plastový, odpružený, termočlánek

Text:

...exilňního ložiska v hloubce, která je rovna 1/4 1 5 S výšky, segmentu od jeho vnějšího okraje. Radiální vývrt je vedan v 1/4 úhlově šířky 5 5 segmentu, blíäe k odtoková hraně.Odpł-uženň část termočlánku je uehycene v dršňłm tvaru S, pŕipevněném na tölese 1 o šiske. V místě nad tělesem ložiska je na pláši termočlánku nasamena trubice s möEEóbn kovového materiálu, napfníunědi.Styčná plocha trubice s telesom ložiska je rozšírenia a tvoří tak...

Snímač teploty s odpruženým plášťovým termočlánkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242999

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kancel Zoltán, Trhlin Alois, Kurz Miroslav

MPK: G01K 7/06, G01K 1/14

Značky: plášťovým, teploty, snímač, termočlánkem, odpruženým

Text:

...mm uloženo na předním konci dutiny pouzdra, je vedeno v několika závitech rozšířenou dutinou pouzdra a odtud do zadního vodítka.Zadní vodítko je s vůlí uloženo v duté matíoi zašroubované do pouzdra na jeho druhém konci, přičemž je v matioi zafixováno šroubem a utěsněno uopávkami. Na přední vodítko je pružinou přitlačována přední opěrka a na zadní vodítko zadní opěrka. obě opěrky jsou souosé a jsou v této poloze propojeny a zajištěny v ose...

Zařízení vpichovatelného teplotního čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233356

Dátum: 01.01.1987

Autori: Straka Vladimír, Černok Josef, Švanda Gustav, Čáp Karel

MPK: G01K 1/14

Značky: zařízení, teplotního, vpichovatelného, čidla

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení vpichovatelného teplotního čidla se používají v různých aplikacích, zejména při měření teplot živé tkáně. Umísťují se do injekčních jehel různých průměrů a tvarů podle potřeby použití. Jejich výroba je velmi obtížná. Zařízení vpichovatelného teplotního čidla umístěné do pláště injekční jehly podle vynálezu odstraňuje stávající nedostatky tím, že pomocí kontaktovacího materiálu (l) je do pláště jehly (9) vodiví nakontaktován...

Zařízení pro elektrickou izolaci a vakuove utěsnění termočlánku pomocí průchodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235730

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kratochvíl Václav, Rybář Oldřich, Jonášová Blanka

MPK: G01K 1/14

Značky: průchodky, utěsnění, pomocí, vákuové, termočlánku, zařízení, elektrickou, izolaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrickou izolaci a vakuové utěsnění termočlánku od stěny vakuové nádoby pomocí průchodky. Průchodka je vytvořena tvarovaným tělesem se šroubem. Průchodkou i šroubem prochází termočlánek. Na styčných plochách jsou uloženy těsnící a izolační prvky. Zařízení lze použít pro dotykové měření teploty všech součástí, které jsou pod vysokým napětím nebo ve vakuové nádobě.

Zařízení k opakovanému měření podpovrchových teplot pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236523

Dátum: 15.11.1986

Autori: Starý Jiří, Kunz Antonín, Bartoň Jaroslav

MPK: G01K 1/14, G01M 17/02

Značky: měření, opakovanému, podpovrchových, pneumatiky, teplot, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k opakovanému měření podpovrchových teplot pneumatiky při zkoušení na bubnové zkušebně. Je tvořeno jednak ústrojím pro natáčení pneumatiky, složené ze sklopného rýhovaného válce, který je upevněn na páce, ovládané vzduchovým válcem. Sklopný rýhovaný válec je přes převod ovládán pohonem s brzdou. Zařízení je dále tvořeno radiálně posuvnou měřicí jednotkou, která je tvořena nosičem čidla, ovládaným nejméně jedním pneumatickým...