G01K 1/12

Kontaktný chladič elektrických varných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245321

Dátum: 15.12.1988

Autor: Bauer Eckhart

MPK: G01K 1/16, G01K 1/18, G01K 1/12...

Značky: chladič, elektrických, varných, kontaktný, platní

Text:

...obr. 1 predstavuje nárysný pohlad na chladič a obr. 2 pôdorysný pohlad s čiastočným rez-om.Kontaktný chladič pozostáva z chladiaceho bloku 1 tvaru kotúča. Tento je vo svojom jadre vybavený odporovým snímačom 2 teploty. Na svojej dolnej strane je chladiaci blok 1 »opatrený dosadacou plochou 3 preautomaticky neregulovatelnú varnü platñu 4. Na hornej strane je chladiaci blok 1 opatrený rebrami 5. Ku chladiacemu bloku 1 je pomocou troch...

Ponorná sonda pro jednorázové měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259738

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hendrich Rudolf, Bartoš Jiří

MPK: G01K 1/12, G01J 5/10

Značky: jednorázové, sonda, teploty, měření, ponorná

Text:

...opatřeneho reflexni vrstvou, tvoříci zrcadlo.Výhodou ponorné sondy podle vynálezu je především odpadnuti použití drahých kovů, dále pak vysoká přesnost bez nutnosti kalibrace, odborné obsluhy a při nízkých výrobních nákladoch. Dalšími výhodawmi jsou velký měřicí rozsah, konstantní hodnoty a dlouhá životn-ost detektoru..Příkladná provedení ponorné sondy podle vynälezu jsou schentatícky znázorněna v podélném osovém řezu na připojených...

Ampérmetr pro měření velkých stejnosměrných proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257912

Dátum: 15.06.1988

Autor: Filip Aleš

MPK: G01N 19/00, G01K 1/12

Značky: měření, ampérmetr, stejnosměrných, veľkých, proudu

Text:

...obr. 1 Je uvedene funkční uspořádání přístroje a na obr. 2 a 3 Jsou nakreeleny příčné řezy primárními převodníky.Ampérmetr obsahuje sériové spojený první a druhý primárníy převodník ł a g válcového tvaru s excentrickými«válcovými dutinami 1. Oba primární převodníky ł a g Jsou vyrobeny z nemagnetického materiálu. Jsou umistěny v prostoru paralelné svými podélnými osami,a to tak,že magnetické indukce homogenního...

Čidlo pro kontaktní měření teplot v kokile po odlití

Načítavanie...

Číslo patentu: 233571

Dátum: 01.02.1987

Autori: Drozd Vladimír, Bittner Vladimír

MPK: G01K 1/12

Značky: měření, čidlo, teplot, odlití, kontaktní, kokile

Zhrnutie / Anotácia:

Vzhledem k teplotnímu šoku při ponoření do tekuté oceli s vzhledem k nepříznivým silovým poměrům při tuhnutí je čidlo tvořeno termočlánkem uloženým do křemenné trubice na jednom konci zatavené, která je uložena v keramické trubici. Mezi keramickou trubicí a ocelovým pláštěm, který tvoří povrch čidla, je izolační vrstva z azbestového materiálu. Čidlo tohoto konstrukčního uspořádání lze vyrábět v délkách přes 800 mm s nízkými výrobními náklady a...

Zařízení pro odebírání a snímání teploty vzorků taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230361

Dátum: 15.11.1986

Autor: Zveřina Zdeněk

MPK: G01K 1/12

Značky: snímání, taveniny, teploty, vzorků, odebírání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odebírání a snímání teploty vzorků taveniny sestávající z nádobky s pískovým kelímkem, spojené s trubkovým nástavcem, ve kterém je uchycen termočlánek, krytý ochrannou trubičkou a procházející otvorem v nádobce a kelímku do vnitřního prostoru, vyznačující se tím, že mezi nádobkou (1) a kelímkem (2) je vytvořen zásyp (10) proti vniknutí taveniny do trubkového nástavce (3), v němž jsou vývody termočlánku (5) spojeny s kompenzačním...

Zařízení pro měření teploty a jiných veličin nebo prvků, například v tavenině

Načítavanie...

Číslo patentu: 234112

Dátum: 01.10.1986

Autori: Moucha Vladimír, Hendrich Rudolf

MPK: G01K 1/12

Značky: tavenině, například, veličin, měření, zařízení, jiných, prvků, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro měření teploty a jiných veličin nebo prvků, například v tavenině. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrchu pláště je umístěna clona, ke které je připojena mezičást, opatřená průzorem, uzavřeným materiálem propouštějícím záření, přičemž na tento průchod navazuje čidlo záření, umístěné například na nosném prvku. Zařízení podle vynálezu lze používat v mnoha oborech, například v hutnictví, barevné...