G01J 1/04

Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4776

Dátum: 07.06.2007

Autor: Veselovský Ján

MPK: G01J 1/00, G01J 1/04

Značky: prístroj, tvaru, meranie, odchylok, reflektorov

Text:

...súradnicami 10 a 11 voči priemetu optickej osi 12 reflektora 3 líšiacimi sa od teoretického bodu 13, ktorý má teoretickú polohu danú súradnicami 14 a 15 voči priemetu optickej osi 12 reflektora 3 podľa veľkosti chyby tvaru reflektora 3.Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov podľa obrázku č. l pracuje tak, že po zapojení elektrického prúdu do kolimátora 5 a nastavení vhodnej polohy otočného zrkadla 4 v ohnisku reflektora 3 sa svetelný...

Zariadenie na meranie slnečného svitu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2551

Dátum: 11.07.2000

Autor: Gvozdják Ján

MPK: G01J 1/04, G01J 1/02

Značky: svitu, zariadenie, meranie, slnečného

Text:

...s osou Y, os X je kolmá na os Y a leži v horizontálnej rovine, os Z je kolmá na osi X a Y a priesečník osi X, Y, Z je totožný s geometrickým stredom šošovky, pričom rozmer šošovky v smere osi Y je rovný 0,5 až 15 násobku ohniskovej vzdialenosti. Optický systém ďalej pozostávaz líniového detektora, umiestneného rovnobežne s osou X vo vzdialenosti rovnej 0,5 až 1,5 ná sobku ohniskovej vzdialenosti V obrazovom polpriestore pod šošovkou v...

Způsob kompenzace zákalu při měření absorbance vod v ultrafialové oblasti záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 260576

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šenk Jaromír, Šantora Jaroslav, Bendík Michal

MPK: G01J 1/04, G01J 1/18

Značky: záření, ultrafialové, zákalů, měření, kompenzace, způsob, oblastí, absorbance

Text:

...nebo či. přístroj W-ANALOX podla A 0 č. 165 814.Při. měření ahaorbanoe v ultratlalové oblasti. dianí na vodních tocích, kde zákal vyjàdłený axtínkcí EW je často někoukandaobně vyäií. ne vlastní abeorbance hw, je kom-r pensąoa vlivu añkalu měření extínkoe například při vlnavě délce A - 546 m hepostačující a vede k neaprlvným a většinou vyaokýn hodnotím ahsorbance AW. soudinitel akalovó kompenaaoe k. v tento případl poměr 3254/55, pohybuje...

Průtoková kyveta pro provozní absorpční fotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260575

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šantora Jaroslav, Šenk Jaromír

MPK: G01J 1/04, G01N 21/03, G01J 1/22...

Značky: kyveta, průtoková, fotometr, absorpční, provozní

Text:

...A koncentrační profil zákalové složky měřené kapaliny, a pro obtížné čištění nejen průsoru, ale l celého vnitřního kyvetového prostoru s přilehlou vtokovou a výtokovou částí.Proto pro funkčné méně náročné provozní absorpční fotometry používají se prútokové válcové kyvety s optickou drahou kolmou na jejich podálnou geometrickou osu. Taková kyvety jsou obvykle umístěny mezi vtokovou a výtokovou část opatřenou válcovými otvory souosými s...

Optická soustava dvoupaprskového fotometru s nízkotlakou rtuťovou výbojkou pro kontinuální provozní měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 260574

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šenk Jaromír, Šantora Jaroslav, Bendík Michal

MPK: G01J 1/22, G01J 1/04

Značky: rtuťovou, měření, provozní, optická, soustava, výbojkou, fotometru, dvoupaprskového, nízkotlakou, kontinuální

Text:

...V termostatu, a ze souosa uspořádané rovinné desky, opatřené nad sebou umístěnými dvěma podélnými štěrbinami se spoločnou osou, a dále umístěné válcově optické čočky, za níž jsou nad sebou uspořádané dva optická filtry vytvářející dva paralelní svazky paprsků o různém od sebe odlišném spektrálním složení, přičemž horní podélná štěrhina je opatřena clonou, umístěnou na pružné planžetě, která je ovládána prvním elektromaqnetickým systémem se...

Optický systém pro přístroje zpracovávající infračervené záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266811

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Jiří, Zuklín Josef

MPK: G01J 1/04, G02B 13/14, G02B 27/10...

Značky: opticky, infračervené, záření, systém, prístroje, zpracovávající

Text:

...do pouzdra senzoru, přičemž V optické ose dutého zrcadla se středovým otvorem je umístěna převratná čočka, do jejíž předmětové roviny se obraz odráží, jehož podstata vynálezu spočíva v tom, že mezi dutým zrcadlem a citlivou deetičkou aenzoru je V optické oseVýhody předmětnêho řešení spočívají ve zvýšeném využití disponibilniho světla pro vizuálni zobrazeni scény a tím pro vytvoření jasnějšího obrazu. Tim, že se pozoruje vzdušný obraz vytvořený...

Elektrické čidlo infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264466

Dátum: 14.08.1989

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01J 1/04, G01D 5/26, G01J 1/24...

Značky: infračerveného, čidlo, elektrické, záření

Text:

...jednu další elektrodu připojenou k měřidlu odporu. Druhou elektroduk ní pŕíslušnou je možno upravit bud na protilehlé ploše destičky, anebo použít protilehlouelektrodu 2 dvojice elektrod připojených ke zdroji vyhřívacího střídavého proudu. Zmenšení tepelné vazby se dosáhne například zmenšením průřezu destičky z bariumtitanâtové keramikyv oblasti mezi přímo a nepřímo vyhřívanou částí. K témuž účelu slouží 1 obklopení aestičky tepelnou...

Fotometr s optickou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263667

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlíček Zdeněk, Kolář Milan, Doležal Bohuslav, Karhan Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Pavelka Ivan, Volf Radko, Marek Miroslav, Šťastný Miloslav, Rybář Vladimír

MPK: G01J 1/00, G01J 1/04

Značky: vazbou, optickou, fotometr

Text:

...s čidlem.Fotumetr 5 optickou vazbou podle vynálezu představuje vylepšení zejména z technologického a technickoekonomickéhc hlediskaą Intenzita vysílanáho světelného toku je úměrná zabarvení diagnostického materiálu. Protože tato intenzita závisí na velikosti proudu tekouciho světelným zdrojem, který dodává elektronický obvod, je této okolnosti využite proĺzjlštěni hodnot zabarveni převodem na klasické měření napětí.Pŕinos vynálezu spočíva také...

Fotometrická cela pro vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263524

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stejskal Josef, Volf Radko, Anděl Michal, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Karhan Jiří, Kolář Milan, Mostecký Jiří, Popela František

MPK: G01J 1/04

Značky: fotometrická, vyhodnocení, reagenčních, proužku, zabarvení

Text:

...žluté oracovní luniniscenčnídiody 5 a zelené pracovní luminiscenční diody Q.Fotometrické cely podle vynálezu je možno využít například k vyhodnocování víceploškových různobarevně se vvbarvujících reagenčních proužků používaných pro komplexní diagnostiku, to je určení obsahu glukózy, acetonu a jiných látek v tělesných tekutinách.Fotometrické cela podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Červená pracovní luminiscenční dioda 4 a žlutá...

Zariadenie na snímanie teplotného žiarenia koreňa zvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240328

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hrabal Josef, Holas Jioí

MPK: B23K 9/16, G01J 1/04

Značky: teplotného, zariadenie, zvaru, žiarenia, koreňa, snímanie

Text:

...je posuvná objímke so sústavou otvorov, v ktorej je umiestnená optická sústava a detektor a sú uložené v izolačnom materiáli. Posuvná objímka je opatrená poistnou skrutkou pre zaistenie ostrosti optického zobrazovania. Na kovovom plášti je umiestnená libela a koncový. dorazpre presné zaistenie polohy a vstup ochranného plynu.4. stavy a detektora výhodu v tom, že sa vylučuje možnost zvýšeného namáhania počas zvárania a vytvára výhodné podmienky...