G01J

Spôsob rozlíšenia použitia viacerých tlačiarní v jednom vytlačenom dokumente

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7215

Dátum: 04.08.2015

Autori: Gál Lukáš, Čeppan Michal, Šimonová Simona, Belovičová Michaela, Dvonka Vladimír, Belányiová Eva, Jabconová Adriána, Reháková Milena, Uváčková Alena

MPK: G01J 3/42, G01N 21/35

Značky: dokumente, jednom, rozlíšenia, tlačiarní, viacerých, spôsob, použitia, vytlačenom

Text:

...spektier je možné použiť ľubovoľný reflexný spektrometer určený na meranie spektier v uvedených oblastiach.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 sú znázornené FTIR-ATR spektrá tlače na troch miestach skúmaného dokumentu s laserovými výtlačkami (miesto A - čierna, miesto B - stredne sivá, miesto C - bledosivá, Im je relatívna jednotka odrazivosti).Na obrázku 2 je znázornený rozptylový diagram komponentového skóre FTIR-ATR spektier...

Spôsob diaľkového overovania funkčnosti laserového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6942

Dátum: 04.11.2014

Autor: Kubošek Pavol

MPK: B23K 26/00, G01J 1/00, G02B 26/00...

Značky: spôsob, zariadenia, diaľkového, overovania, funkčnosti, laserového

Text:

...ukončenie testu zariadenia.V zomom poli kamery sa môžu nachádzať aj iné intemé zobrazovacie zariadenia, ktoré zobrazujú stav a prípadne hodnoty stavových veličín laserového zariadenia. Patrí sem hodnota maximálnych nameraných výkonov jednotlivých laserových zdrojov, teploty laserových zdrojov a ich chladičov, teplota vzduchu, veľkosť napájacieho napätia a odoberaný prúd, stav interných ochranných obvodov interlock, stav funkčnosti podsystémov...

Spôsob merania polarizačnej disperzie optických vlákien pomocou nízkokoherenčnej interferencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287543

Dátum: 27.12.2010

Autori: Káčik Daniel, Turek Ivan

MPK: G01J 11/00, G01B 9/00, G01M 11/00...

Značky: interferencie, spôsob, pomocou, polarizačnej, optických, nízkokoherenčnej, vlákien, disperzie, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri interferencii nízkokoherentných lúčov, z ktorých jeden prešiel vyšetrovaným optickým vláknom a druhý referenčnou linkou bez polarizačnej disperzie, sa existencia polarizačnej disperzie prejaví dvomi, prípadne viacerými oddelenými maximami závislosti kontrastu interferencie od rozdielu optických dráh interferujúcich lúčov. Pri malých rozdieloch oneskorenia lúčov rôznej polarizácie sa existencia týchto maxím prejaví rozšírením interferenčnej...

Zariadenie na vulkanizovanie pneumatík pre motorové vozidlá s vyhrievaným lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14542

Dátum: 24.11.2009

Autori: Primke Boris, Fricke Bernd, Ramm Michael, Hackbarth Rolf

MPK: B29C 35/02, B29C 35/04, B29C 33/04...

Značky: vozidla, vulkanizovanie, pneumatik, motorové, vyhrievaným, lisom, zariadenie

Text:

...na to, aby sa na jednej strane udržalomalé množstvo dát a na druhej strane bolo možné vykonať presnú reguláciu teploty.V ďalšom výhodnom zlepšení vynálezu je navrhované, aby sa prostredníctvom merania teploty uskutočňovala cielená regulácia povrchovej teploty mecha. Prostredníctvom kontinuálneho merania teploty na miestach kritických na ohrev priamo na povrchu mecha je možné vykonávať efektívnu reguláciu teploty, ktorá zohľadňuje skutočné...

Pixelová štruktúra majúca absorbér dáždnikového typu s jednou alebo viacerými priehlbinami alebo kanálmi s rozmermi, aby zvyšovali absorpciu žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15414

Dátum: 22.08.2008

Autori: Skidmore George, Howard Christopher

MPK: G01J 5/20, H01L 27/146

Značky: struktura, pixelová, viacerými, dáždnikového, majúca, zvyšovali, absorbér, absorpciu, rozmermi, priehlbinami, kanálmi, žiarenia, jednou

Text:

...Pre zabezpečenie tepelného kontaktu medzi absorpčnými a prevodníkovýmí prvkami a pritom elektrické izolovanie prevodníkového prvku od absorpčného prvku bolometer tiež zvyčajne obsahuje tepelne vodivú, elektricky izolujúcu vrstvu umiestnenú medzi absorpčným prvkom a prevodníkovým prvkom. Ďalej bolometer zvyčajne obsahuje ďalšiu izolačnú vrstvu umiestnenú na povrchu bolometra obrátenom k podkladu, ktorá slúži na konštrukčné podopieranie...

Merač dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia s fotovoltickým článkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4946

Dátum: 07.01.2008

Autori: Dostál Zdeněk, Herec Ivan, Župa Ján

MPK: G01J 1/02

Značky: slnečného, fotovoltickým, článkom, žiarenia, dopadajúceho, merač, globálneho, výkonu

Text:

...globálneho žiarenia.Výhodou predloženého technického riešenia je priame vyjadrenie úrovne dopadajúceho globálneho slnečného žiarenia. Technické riešenie je výhodné pre praktické meranie, kde postačuje presnosť merania rádovo 10 W/m 2.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je uvedená elektrická schéma zapojenia merača dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia. Uvedený obrázok l znázorňuje technické riešenie merania dopadajúceho...

Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4776

Dátum: 07.06.2007

Autor: Veselovský Ján

MPK: G01J 1/04, G01J 1/00

Značky: meranie, odchylok, prístroj, reflektorov, tvaru

Text:

...súradnicami 10 a 11 voči priemetu optickej osi 12 reflektora 3 líšiacimi sa od teoretického bodu 13, ktorý má teoretickú polohu danú súradnicami 14 a 15 voči priemetu optickej osi 12 reflektora 3 podľa veľkosti chyby tvaru reflektora 3.Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov podľa obrázku č. l pracuje tak, že po zapojení elektrického prúdu do kolimátora 5 a nastavení vhodnej polohy otočného zrkadla 4 v ohnisku reflektora 3 sa svetelný...

Laserový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11912

Dátum: 24.06.2004

Autor: Baghai Shahin

MPK: G01J 5/08

Značky: systém, laserový

Text:

...lasera V medziachbezpečnosti, ktoré umožňujú dostatočnú jasnosť, ktorá je ako bezpečná, tak í účelná. Keď je meranie cieľaZ obchodných a bezpečnostných dôvodov sú laserové zariadenia bežne klasiñkované zhľadíska jasu ako trieda 2 (nižšia než l miliwatt), alebo trieda 3 A (nižšia než 5podmienkach. Jasnejšie lasery vyžadujú väčšie bezpečnostné opatrenia a riadenia. Užítie najnižšej dosiahnuteľnej jasnosti je lacnejšie a bezpečnejšie. Podľa...

Spôsob detegovania rozloženia prevádzkových teplôt v technologickom procese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3929

Dátum: 17.06.2003

Autori: Stringhetti Gianpiero, Raone Cosimo

MPK: G01J 5/04

Značky: technologickom, spôsob, prevádzkových, rozloženia, procese, teplot, detegovania

Text:

...ochrannú konštrukciu vzťahová značka 3 označuje clonu vzťahová značka 4 označuje snímač sálania na detegovanie teplotných parametrov procesu, ktoré majú byť skúrnané vzťahová značka 5 označuje zameriavací prostriedok na určovanie miesta detegovania vzťahová značka 6 označuje pripojovacie káble počítačového vybavenia vzťahová značka 7 označuje prípojku vzduchu, ktorá umožňuje zavádzanie vzduchu do ochrarmej konštrukcie vzťahová značka 8...

Zariadenie na samostatné a kontinuálne meranie teploty roztaveného kovu v peci alebo nádržke na jeho výrobu alebo spracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3896

Dátum: 29.10.2002

Autori: Köster Volkwin Werner, Memoli Francesco

MPK: G01J 5/04

Značky: samostatně, roztaveného, meranie, kontinuálně, výrobu, teploty, zariadenie, spracovanie, nádržke

Text:

...výškou0013 Týmto spôsobom je dosahovaná lepšia presnosť,pretože lúč elektromagnetických vĺn, vyžarovaných oceľou, je vytváraný v smere, rovnobežnom s osou prístroja, čím jeodstránené rušenie šikmých vĺn.0014 Predsa len toto zariadenie tiež trpí problémami blokovania V dôsledku ťažkého udržiavania bubliny. Prúd metánu a dusíka a následné reakcie praskania často nie sú0015 Problemy týchto naposledy uvedených dvoch systémov sú dané...

Spôsob určovania koncentrácie plynov s diferenciálnym absorpčným LIDAR-om potláčajúci chyby merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 282472

Dátum: 03.01.2002

Autori: Grešík Štefan, Bartko Ján, Viceník Jiří

MPK: G01J 3/427

Značky: plynov, potláčajúci, koncentrácie, diferenciálnym, lidar-om, spôsob, merania, absorpčným, určovania, chyby

Zhrnutie / Anotácia:

Meranie sa vykonáva tak, že časť laserov je naladená na vlnovú dĺžku lambda-on silno pohlcovanú detegovanou látkou a časť na málo pohlcovanú vlnovú dĺžku lambda-off. Po uskutočnení polovice merania návratových energií sa lasery naladené na lambda-on preladia na lambda-off a lasery naladené na lambda-off sa preladia na lambda-on a meranie sa dokončí. Koncentráciu určíme z geometrického priemeru pomerov návratových energií pre lambda-on ku...

Zapojenie na detekciu infračerveného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2586

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hodúr Dušan

MPK: G01J 1/44

Značky: zapojenie, detekciu, infračerveného, žiarenia

Text:

...rozmery vzájomne prepojených elementov vhodné a umiestniteľné aj na doteraz neprístupné miesta, pričom sa vyznačuje malou citlivosťou na elektrické rušenia z okolia, čo tiež rozširuje možnosti jeho uplatnenia. Zapojenie na detekciu infračerveného žiarenia má vysokú mechanickú stabilitu a odolnosť, je napájanéjediným napájacím napätím a nevyžaduje žiadnu obsluhu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZapojenie. na detekciu infračerveného...

Zariadenie na meranie slnečného svitu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2551

Dátum: 11.07.2000

Autor: Gvozdják Ján

MPK: G01J 1/04, G01J 1/02

Značky: svitu, slnečného, meranie, zariadenie

Text:

...s osou Y, os X je kolmá na os Y a leži v horizontálnej rovine, os Z je kolmá na osi X a Y a priesečník osi X, Y, Z je totožný s geometrickým stredom šošovky, pričom rozmer šošovky v smere osi Y je rovný 0,5 až 15 násobku ohniskovej vzdialenosti. Optický systém ďalej pozostávaz líniového detektora, umiestneného rovnobežne s osou X vo vzdialenosti rovnej 0,5 až 1,5 ná sobku ohniskovej vzdialenosti V obrazovom polpriestore pod šošovkou v...

Způsob kompenzace zákalu při měření absorbance vod v ultrafialové oblasti záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 260576

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šantora Jaroslav, Bendík Michal, Šenk Jaromír

MPK: G01J 1/18, G01J 1/04

Značky: kompenzace, způsob, zákalů, ultrafialové, absorbance, měření, oblastí, záření

Text:

...nebo či. přístroj W-ANALOX podla A 0 č. 165 814.Při. měření ahaorbanoe v ultratlalové oblasti. dianí na vodních tocích, kde zákal vyjàdłený axtínkcí EW je často někoukandaobně vyäií. ne vlastní abeorbance hw, je kom-r pensąoa vlivu añkalu měření extínkoe například při vlnavě délce A - 546 m hepostačující a vede k neaprlvným a většinou vyaokýn hodnotím ahsorbance AW. soudinitel akalovó kompenaaoe k. v tento případl poměr 3254/55, pohybuje...

Průtoková kyveta pro provozní absorpční fotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260575

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šantora Jaroslav, Šenk Jaromír

MPK: G01J 1/22, G01J 1/04, G01N 21/03...

Značky: absorpční, kyveta, fotometr, průtoková, provozní

Text:

...A koncentrační profil zákalové složky měřené kapaliny, a pro obtížné čištění nejen průsoru, ale l celého vnitřního kyvetového prostoru s přilehlou vtokovou a výtokovou částí.Proto pro funkčné méně náročné provozní absorpční fotometry používají se prútokové válcové kyvety s optickou drahou kolmou na jejich podálnou geometrickou osu. Taková kyvety jsou obvykle umístěny mezi vtokovou a výtokovou část opatřenou válcovými otvory souosými s...

Optická soustava dvoupaprskového fotometru s nízkotlakou rtuťovou výbojkou pro kontinuální provozní měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 260574

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bendík Michal, Šenk Jaromír, Šantora Jaroslav

MPK: G01J 1/04, G01J 1/22

Značky: měření, dvoupaprskového, výbojkou, fotometru, rtuťovou, kontinuální, optická, provozní, soustava, nízkotlakou

Text:

...V termostatu, a ze souosa uspořádané rovinné desky, opatřené nad sebou umístěnými dvěma podélnými štěrbinami se spoločnou osou, a dále umístěné válcově optické čočky, za níž jsou nad sebou uspořádané dva optická filtry vytvářející dva paralelní svazky paprsků o různém od sebe odlišném spektrálním složení, přičemž horní podélná štěrhina je opatřena clonou, umístěnou na pružné planžetě, která je ovládána prvním elektromaqnetickým systémem se...

Zariadenie na snímanie žiarenia, najmä na indikáciu denného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 161

Dátum: 11.08.1993

Autor: Líbal Pavel

MPK: G01J 1/12

Značky: světla, najmä, žiarenia, denného, indikáciu, zariadenie, snímanie

Text:

...plastů lze použít i kompozitních materiálů. Veškeré materiály lze navíc opatřit nátérem různé barvy výhodné zpevñujícím.Štěrbinou se rozumí otvor různé tvarovaný V závislosti na okolních součástech, jimiž jsou zejména okraj pouzdra a clona. Výhodné štérbina pokračuje otvorem, který je uzavřen proti prachu průhlednou zátkou, která může být vytvořena z prúhlednénebo anorganického skla a dalších průhledných materiálů a to zejména zalitim...

Zariadenie na snímanie žiarenia, najmä na indikáciu denného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278030

Dátum: 15.07.1992

Autor: Líbal Pavel

MPK: G01J 1/16, G01J 1/20

Značky: žiarenia, zariadenie, snímanie, indikáciu, světla, najmä, denného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie ako súčasť automatizovaného spínacieho obvodu, napríklad na snímanie osvetlenia, je tvorené snímačom (3) žiarenia, výhodne fotoodporom, uloženým v puzdre (1) a aspoň jednou clonou, uchytenou na puzdre (1) v prestaviteľnej vzdialenosti pomocou nastavovacieho prvku, ktorým je výhodne závit (17). Výhodná je clona v tvare dosky (2) alebo rúrky (5).

Bezkontaktní snímač teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 271805

Dátum: 14.11.1990

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: G01J 5/44

Značky: bezkontaktní, snímač, teploty