G01H

Systém na meranie vibrácií v pracovných strojoch s optoelektronickým prenosom údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7257

Dátum: 02.10.2015

Autori: Balara Milan, Krchová Denisa, Hrehová Stella, Vojtko Imrich, Vagaská Alena

MPK: G01H 1/00, G01H 17/00

Značky: strojoch, pracovných, údajov, meranie, vibrácií, systém, prenosom, optoelektronickým

Text:

...ku kontaktnému nosiču dotykových snímačov vibrácií, ktoré sú s príslušnými prístrojmi na úpravu a spracovanie signálov spojené pomocou tienených káblov. Snímače vibrácií môžu byť uložené v zvislom, vodorovnom, priečnom smere alebo v inom zvolenom smere. Snímače generujú signály o prebiehajúcich vibráciách na nízkej energetickej úrovni, preto sú okamžite pri mieste ich vzniku zosilňované predzosilňovačmi. Medzi nosičom (snímačov) a...

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288140

Dátum: 17.10.2013

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01H 1/00, G05B 23/00, G01P 3/68...

Značky: lopatiek, monitorovania, systém, najmä, spôsob, turbin, turbiny, jednotlivých, spôsobu, vykonávanie, plynovej, bezkontaktného, parnej, tohto, elektrárnách

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä statických a dynamických parametrov jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, kde turbína zahŕňa jedno alebo viac lopatkových kolies, upevnených na spoločnom hriadeli. Pri prevádzke turbíny sa bezkontaktne snímajú polohy jednotlivých otáčajúcich sa lopatiek počas ich prechodu v blízkosti aspoň jedného snímača (2, 3, 4), situovaného v statickej časti turbíny zvonka...

Meracia zostava na meranie vibrácií rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6356

Dátum: 02.01.2013

Autori: Zelenaj Anton, Peťková Viera

MPK: G01H 1/00, G01M 7/02

Značky: zostava, rotačných, vibrácií, meracia, strojov, meranie

Text:

...kde nasadenosť výrobných zariadení je vysoká a výpadok z činnosti by spôsobil veľké ekonomické straty, ohrozenie zdravia či dokonca životov, ako i poškodenie životného prostredia. Ide hlavne o energetické zariadenia, výrobné linky s nepretržitou prevádzkou, či merania pri pásoch s pohybujúcimi sa časťami, a pod.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú zobrazené uskutočnenia meracej zostavy na meranie vibrácií...

Systém na bezkontaktnú diagnostiku turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5670

Dátum: 04.03.2011

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01M 13/00, G01H 1/00, G01M 1/00...

Značky: bezkontaktnú, plynovej, lopatiek, turbin, jednotlivých, systém, elektrárnách, turbiny, parnej, najmä, diagnostiku

Text:

...odrazu lúča od lopatky.Jednotlivé snímače l až g sú pripojené k vyhodnocovacej jednotke á, ktorá zahŕňa externý alebo intemý predzosilňovač, najmenej jeden komparátor (viacero komparátorov slúži pre niekoľko rôznych hladín amplitúd signálu), sústavu čítačiek na odmeriavanie časových prechodov lopatiek turbíny a zobrazovaciu a archivačnú jednotku, ktorá zobrazuje, spracováva a archivuje odčítané hodnoty jednotlivých časových intervalov a...

Spôsob a zariadenie na analýzu kmitania a databanky vzorov pre ňu a použitie databanky vzorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17270

Dátum: 02.11.2009

Autor: Seuthe Ulrich

MPK: G01H 1/00

Značky: použitie, analýzu, kmitania, vzorov, spôsob, databanky, zariadenie

Text:

...sú tieto známe spôsoby obmedzené na trieskové obrábanie.Zo stavu techniky nie sú známe žiadne spoľahlivé spôsoby na báze zvuku na pozorovanie iných procesov spracovania, ako napriklad zváranie (laserové zváranie, zváranieTak sa v súčasnej dobe používajú na monitorovanie laserového pôsobenia spôsoby,ktoré merajú svetlo odrazené od miesta pôsobenia a zo spektra popripade z intenzity sa snažia odvodiť, ako prebieha laserové...

Vynálezy kategórie «G01H» v ZSSR.

Spôsob a zariadenie k analýze vibrácií, vzorová databanka k tomuto účelu a použitie vzorovej databanky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15131

Dátum: 02.11.2009

Autor: Seuthe Ulrich

MPK: G01H 1/00

Značky: analýze, účelu, databanky, vzorovej, vzorová, spôsob, zariadenie, vibrácií, tomuto, použitie, databanka

Text:

...umožňuje viacrozmemé dátové vyhodnocovanie, základ pre presné posúdenie súčasti, obrobku, nástroja a/alebo obrábania.Viacrozmemé vyhodnotenie môže byť pre výhodné uskutočnenie ilustrované s tromi rozmermi napríklad prostredníctvom prostredia, ktoré sa potom môže rozkladať v priestore rozprestretom napríklad prostredníctvom osí frekvencie, času a amplitúdy. Prostredie vizualizuje zvukové emisie v časovém priebehu a vykazuje pritom...

Zariadenie na bezkontaktné meranie amplitúdy oscilácií objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4785

Dátum: 06.07.2007

Autori: Palček Peter, Turek Ivan

MPK: G01H 9/00

Značky: amplitudy, bezkontaktné, objektov, zariadenie, oscilácií, meranie

Text:

...prípade ako vyhodnocovacia jednotka môže postačit osciloskop, voltrneter, alebo iné jednoduché zariadenie zobrazujúce amplitúdu prijímaného signálu. Pri použití zdrojov svetla s intenzitou ktorá závisí od miesta vo svetelnom lúči je potrebné pri určovaní amplitúdy kmitov zohľadniť tvar rozloženia intenzity lúča a vyhodnocovacia jednotka musí, napríklad pomocou vhodného procesoru, toto vyhodnotenie umožniť. V takom prípade je často výhodné ako...

Spôsob skúšania výstužných materiálov pre gumárenský priemysel a zariadenie na jeho vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284630

Dátum: 04.07.2005

Autori: Palček Peter, Janypka Peter, Nový František, Kapusňák Peter

MPK: G01H 11/06, G01N 29/16

Značky: zariadenie, priemysel, vykonanie, skúšania, gumárenský, spôsob, materiálov, výstužných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob skúšania výstužných materiálov pre gumárenský priemysel namáhaním pri ultrazvukových frekvenciách, kde na skúšobnú vzorku simulujúcu reálny gumárenský výrobok sa pôsobí elektrickým signálom vystupujúcim z ultrazvukového generátora privádzaného na piezokeramické dosky meniča. Tu sa mení na mechanické kmity s frekvenciou 20 000 až 60 000 Hz výhodne na 20 300 Hz pri teplote v mieste rozhrania od - 80 do 250 °C a vzniknuté mechanické kmity...

Zariadenie na meranie činiteľa zvukovej pohltivosti a zvukovej izolácie pre kolmý dopad rovinných zvukových vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3679

Dátum: 02.12.2003

Autori: Zvirinský Vladimír, Badida Miroslav

MPK: G01H 17/00, G10K 11/00

Značky: dopad, zvukovej, kolmý, pohltivosti, zvukových, činiteľa, meranie, zariadenie, izolácie, rovinných

Text:

...predlžovacím káblom zvukomera neseným vodiacou kladkou a utesneným deleným tesniacím krúžkom.Využitie štandardného vybavenia zvukomera, ktorým je predlžovací kábel a mikrofónová sonda, je možné kvôli delenému tesniacemu krúžku predlžovacieho kábla a odklopným závesom na skrinke reproduktora a držiaku vzorky. Uvedené komponenty umožňujú montáž a demontáž nosiča mikrofónovej sondy V meracej trubici a v pripade držiaka vzorky aj vloženie a...

Spôsob kontroly kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1876

Dátum: 16.10.2003

Autori: Melz Matthias, Micko Jan, Wang Zhiguo

MPK: G01H 1/00, G01N 29/04, G01N 29/34...

Značky: spôsob, kontroly, kvality

Text:

...že rezonancia sa pohybom pohyblivého dielusa rezonancia skutočne pozoruje, keď sa vybudzuje periodickým pohybom s rovnomerne vzrastajúcou (alebo klesajúcou) frekvenciou, preto rozhodujúcim spôsobom závisí od relatívnejfázovej polohy medzi budiacim pohybom a rezonanciou pri zhode oboch svojich frekvencii. Táto fázová poloha je však náhodnou veličinou. Preto môže dôjsť k tomu, že najmä intenzita silne tlmených rezonancií sa nezisťuje...

Spôsob a zariadenie na určovanie rýchlosti šírenia zvuku v materiáli v závislosti od teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2772

Dátum: 13.05.2003

Autori: Sauerland Martin, Deppe Gerd-joachim

MPK: G01N 29/04, G01H 5/00

Značky: zvuku, šírenia, rychlostí, závislosti, zariadenie, teploty, spôsob, určovanie, materiáli

Text:

...prístrojom na meranie hrúbky steny,ktorý pracuje na princípe Iaserovo ultrazvukového meracieho postupu na meranie hrúbky horúcich stien (odrazová metóda). Na základe známej hrúbky steny môže byť po zmeraní časového intervalu medzi signálom a ozvenouvypočítaná rýchlosť šírenia zvuku pri danej teplote.0010 Nevýhodou je tu však, že pri vyšších teplotách vzorka rúrky rýchlo zokovinovie, a tým je skreslený výsledok merania. Ďalej je...

Zapojení pro linearizaci snímače relativního posuvu a relativního chvění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267867

Dátum: 12.02.1990

Autor: Richter Světomír

MPK: G01H 11/00, G01H 11/02

Značky: snímače, chvění, posuvu, linearizaci, zapojení, relativního

Text:

...přístroj 1.První linearizačni obvod l podle obr. 2 je tvořen prvním zesilovačem lg, mezi jehož vstup a uzemnění g je zapojena linearizační kapacita ll a mezi jehož vstup a výstup je zapojen li nearizační odpor ll.Druhý linearízační obvod 5 podle obr. 2 může být tvořen druhým zesilovačem ll, mezi jehož vstup a výstup je zapojen zpětnovazební odpor ll a mezi jehož vstup a vstup druhého linearizačního obvodu É jsou zapojeny paralelné řazené...

Simulátor ucha pro měření sluchátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267516

Dátum: 12.02.1990

Autor: Merhaut Josef Člen Korespondent Čsav

MPK: G01H 17/00, G01H 15/00

Značky: simulátor, sluchátek, měření

Text:

...a unulstčxxým měřícim nilçzwľonem ž. Alcusticlršx íznpodanoc Bubinku lidského ucha jo zde nahrazozxa lĺclxuholtzovýru rozonzítorom a dutinou 5 prstoncovćho tvaru. Tato dutina. g je uspořádána okolo konca válcového zvukovodu ~ 4 a je Vyíxořołm v tomto píŕípadö na lconci prvního Lělcsa 1. Lzo ji též vytvořit nn začátku druhého tělesa 22. S vúlomýnn zvulcovoclom ĺł je dutina § spoJona štčrbinou z horu mozikruži o tloušĺzco v rozxuozí 40 až 80...

Akustický prvok s premennou rezonančnou frekvenciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267080

Dátum: 12.02.1990

Autori: Palček Peter, Turek Ivan

MPK: G01H 11/08

Značky: frekvenciou, rezonančnou, akustický, prvok, premennou

Text:

...frekvenciou podľa obr. 1 pozostáva z dvoch duralových elektrőd l, medzi ktorými je zatmelená platnička 3 piezoelektrickej keramiky. K duralovým elektrödam l je pripojená cievka 1 s pohyblivým jarmom Q.Zmenou impedancie cievky vyvolanej zmenou polohy jarma § sa mení veľkost elektrického náboja, ktorý sa v dôsledku piezoelektrických vlastností platničky 3 vytvára na jej elektrödach l a tým sa mení i efektívny modul pružnosti platničky...

Tvarovací obvod tónového signálu syntenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266489

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ljatte Jurij, Vichreckij Leonid

MPK: G01H 1/00

Značky: tvarovací, obvod, signálu, tónového, syntenzátoru

Text:

...B Taönuue.Hpú onopnoü qacToTe,paBHoñ 223 Fu, qacrora abmonnoro cnrnàna Ha oöonx,Bmxoax ynpannaemoro nénnrena 2 nmeew auaqeunn, yxaaannme B Tañnnue. Taxnm oőpasom, nennwenb 2 Qopmpyer cerxy Bmxohbm uacToT B nuąnasone ow 32,7 Pu(cwpoxa 2 Taőnnn), qwo cooTBercTByeT uacToTe HOTH H 0 B KOHTDOKTQBG, na 7904 Tu (crpoxa 1 maönnuu), qrq COOTBGTCTBYÉŤ HOTG CH naroň oxwaam. HorpemHocTL opMMpyeMoro My 3 HKaHbHOPO anyxopsna onpenenáeTcn Ko 3...

Způsob nedestruktivního měření mechanických vlastností materiálů uvnitř masívních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265054

Dátum: 12.09.1989

Autori: Olmer Jiří, Weiss Vladimír

MPK: G01H 1/00

Značky: konstrukcí, mechanických, nedestruktivního, způsob, uvnitř, měření, materiálů, masívních, vlastností

Text:

...zkušebního tělesa a současně sena čele krakorce nebo v místě.jeho vetknutí snímá odezva zkušebního tělesa, to je časový průběh kmitavého pohybu nebo poměrně deformace, popřípadě fázový vztah jejich časového průběhu k časovému průběhu budící síly.Způsob měření mechanických vlastností materiálů uvnitř ma~ sivních konstrukcí a zařízení podle vynálezu je blíže ilustrovano na l a 2 a příkladu.~ Na obr. l a 2 je znázorněno zařízení sestávající z...

Zařízení pro provozní diagnostiku turbodmychadla přeplňovaných naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262817

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novotný Jiří, Vávra Jan, Chládek Josef, Hyanová Blanka, Čech Jaroslav

MPK: G01H 15/00

Značky: turbodmychadla, zařízení, naftových, preplňovaných, diagnostiku, provozní, motorů

Text:

...okamžitou spotřebou paliva a otâčkami turbodmychadla a ze závislosti mezi plnícím tlakem a otâčkami turbodmychadla, kde byl stanoven jeden diagnostický ukazatel označený o, který je dán poměrem hodnot plnícího tlaku a okamžité spotřebý paliva a charakterizuje jednoznačnč stav turbodmychadla.Výhodou tohoto zařízení podle vynâlezu je především jednoduchost metody, minimální počet čidel s vysokou spolehlivostí,nízká cena celého systému,...

Piezoelektrický menič pre detekciu a generáciu akustických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 262771

Dátum: 11.04.1989

Autori: Turek Ivan, Palček Peter

MPK: G01H 11/08

Značky: akustických, detekciu, generáciu, měnič, piezoelektrický

Text:

...ktorá sa šíri iba v jedinom zo smerov kolmých na povrch platničiek, v čom spočíva .nový účinok v porovnaní s doteraz používanými meničmi.Do ktorého z možných smerov menič vyžaruje, závisí od znamienka ťázového .rozdielu elektrických napäti, ktoré sú .privedené na .piezoelektrické platničky..Ako .priklad .takéhoto meniča uvádzame menič .pre .detekciu a generáciu vlny v určenom smere vo vlnovode podľa v.ýkresu.Takýto menič pozostáva z...

Kryt impedanční hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262045

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zacha Karel, Stěnička Jan

MPK: G01H 17/00, G01L 1/26

Značky: impedanční, hlavy

Text:

...krytu impedanční hlavy podle vynálezu, kde na obr.l je schematický řez krytem a impedanční hlavou a na obr.2 je řez základní částí krytu s tvarovanou částí.Kryt impedanční hlavy je tvořen základní částí 3 krytu,která je připevněna upevňovacími elementy 2 k budiči l. Na deskovou část o šíŕce Q základní části g krytu je upravena přes ostréhrany tvarovaná část s otvory pro konektory impeuanční hlavy i.Rozteče g,§,c výstupků tvarované...

Zapojení pro měření logaritmického dekrementu materiálů z dokmitových křivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256495

Dátum: 15.04.1988

Autori: Červencl Milan, Burian Miloslav

MPK: G01N 33/20, G01H 7/00

Značky: měření, zapojení, křivek, dekrementu, dokmitových, logaritmického, materiálů

Text:

...z dokmitových křívek je možnost plné automatizace snímání a vyhodnocování dokmítových křivek v reálném čase s možností okamžitého znázornění průběhu dekrementu jak v grafické, tak v tabelární formě podle možností připojeněho počítače. Vzhledem k integračnímu způsobu měření odpadá nutnost vyhledávání extrému průběhu a dále je v podstatné míře potlačeno průmyslové rušení,takže odpadá nutnost matematické filtrace změřeného signálu. Je zde i...

Zapojení pro měření amplitudy harmonického kmitání mechanických částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247376

Dátum: 16.11.1987

Autori: Ulrich Jioí, Hrubý Karel

MPK: G01H 11/06, G01H 1/00

Značky: mechanických, částí, harmonického, kmitání, zapojení, amplitudy, měření

Text:

...tubus a využívající světelné stopy dráhy lesklé plochy kuličky vsazené do vývrtu na čelněm profilu listu lopatky. není zobrazeno, protože je známé.Obr. 2 začíná dvojicí snímačů l, 11 impulsů od kmitající mechanické části. Každý zesnímačů l, 11 je prvním členem řetězceÍjehož dalšími členy jsou postupně za sebou vždy jeden Zesilovač 3, 21 a jeden Schmittův klopný obvod Qr ÍL Výstup z prvého schmittova klopného obvodu Q je propojen s prvým...

Zařízení na měření emise stochastického ultrazvukového signálu, který vzniká při magnetizaci feromagnetických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247351

Dátum: 16.11.1987

Autor: Strnadel Karel

MPK: G01H 11/02, G01H 11/00, G01H 11/04...

Značky: signálu, který, látek, stochastického, ultrazvukového, emise, zařízení, feromagnetických, vzniká, magnetizaci, měření

Text:

...pro měřicí zařízení, například magnetoron. Na Výstup stejnou smlrhćho zesilovače může být připojsn indikátor střední hodnoty. Výstup. .nízkofrekvenčního zesilovače muie být také připojen na detektor modulace s výstupom pro zspisovsč.Na výstup detsktoru modulsce však může být připojen také indikátor modulace. Detektor modulační obállq může být taká připojen na dali nízkofrekvenční zesiloveč s reproduktor-em. Účinok zařízení podle vynálezu...

Průchodka vodiče stěnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238030

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vyroubal Jiří

MPK: G01H 1/00

Značky: průchodka, stěnou, vodiče

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je účinná a dlouhodobě spolehlivá ochrana spoje vodiče proti působení pronikajícího média u vodiče uloženého ve stěně v ucpávce. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že ucpávka /12/ je u konce bližšího aktivnímu prostředí pracovního prostoru /3/ opatřena dekompresní komorou tvořenou druhým zahloubením /6/ spojeným s vnějším prostředím /20/ o nižším tlaku a na druhém konci je opatřena třetím zahloubením /10/ spojeným s prostředím o...

lndukční snímač vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246914

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koneený Oldoich, Medoický Zdenik

MPK: G01H 1/04

Značky: snímač, lndukční, vibrací

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že první cívka je pseudobifilárně navinuta kolem nepohyblivého pouzdraĺ vé kterém se pohybuje pohyblivý magnet, kdežto druhá cívka pseudobifilárně navinutá na oboustranně pevně uchycené kostře je uspořádaná v du 3 246914tině pohyblivého prstencového permanentního magnetu. obě cívky jsou vzájemně propojeny tak,že elektromotorická sila vznikla v jednotlivých cívkách při pohybu pohyblivého magnetu se sčítá.Oba pevné...

Budič vibrací s plynulou změnou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244465

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G01H 1/04

Značky: vibrací, změnou, plynulou, budič, výstředníkového, momentu

Text:

...co je nevýhodu sejaena při ahutňovdní ploch a vysokým požadavku rovinnosti, kde 35 m reversaoi shutňovacího valce aůło vsniknout narovnost delčím působením běhounu na jednom aíetě, ooi je molnd odstranit ndhlým sníšenín nebo vypnutím vibrace.Hulovdním vibreoe se odstraní te vlív reoonančních rrekvencí bähounu a kapiny řidiče při rosbähu a dobähu. Loto rolí napr. ČS A. O. 187 542, kde se dva souoed výatředníky,samostatná pohdněne ąydromotory,...

Prípravok na vyhodnocovanie akustického poľa v kvapalnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240476

Dátum: 15.08.1987

Autor: Lattrell Rudolf

MPK: G01H 3/10

Značky: vyhodnocovanie, kvapalnom, prípravok, prostředí, akustického, poľa

Text:

...pripojených výkresoch je znázornená príkladné riešenie prípravku na vyhodnoco vanie akustického poľa v kv-apalnom pro stredí a tri rôzne -tvary vyhodnocovacej fólie, lkde na obr. 1 je tnakreslený prípravok v axonometrickom pohľade, na obr. 2 je nakreslený prípravok v reze, na obr. 3 je nakreslený celkový pohľad na prípravok v ultrazvukovej vani, na obr. 4 je schematic ky nakreslená dosková vyhodnocovacia fó-schématicky vyhodnocovaci-a fólia v...

Zařízení pro upnutí seismického snímače kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239069

Dátum: 01.06.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: G01H 13/00

Značky: upnutí, seismického, snímače, zařízení, kmitů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro upnutí seismického snímače kmitů ke kmitajícímu tělesu, zejména turbinové lopatce. Podstata zařízení pro upnutí seismického snímače spočívá v tom, že seismický snímač je přitažen ke kmitajícímu tělesu, například lopatce, dvěma předepnutými vlákny z gumy. Zvláště výhodné je upínání k lopatce, kterou lze předepnutým vláknem, z gumy obepnout. Při měření na lopatkách v mřížích je předepnuté vlákno z gumy opatřeno...

Způsob měření čínitele zvukové pohltivosti rovinných nehomogenních absorbérů při kolmém dopadu zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243030

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zátopek František

MPK: G01H 3/08

Značky: činitele, zvuku, měření, rovinných, kolmém, absorbéru, nehomogenních, pohltivosti, způsob, dopadu, zvukové

Text:

...mezi panely.Na obr. 1 je znázornšno geometrické uspořádání experimentu. Výbojový zdroj je umístěn před absorbérem ve vzdálenosti h à 2,4 m. Snímač, v tomto případě kondenzátorový mikrofon,je umístěn vďvzdálenoeti é 0,4 m od abeorbáru a je orientován tečně memhránou ke zdroji.vzdálenost mikrofonu od absorbéru musí být vždy alespoň tak velká, aby odražený impuls dorazil k mikrofonu až po poklesu emitovenáho impulsu na nulovou hodnotu....

Optický detektor akustických vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: 238811

Dátum: 15.05.1987

Autor: Turek Ivan

MPK: G01H 5/00

Značky: akustických, opticky, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je polovodičový prvok pre detekciu, alebo pre vizualizáciu akustických vĺn, využívajúci povrchovú rekombináciu nosičov vyvolaných osvetlením vo vrstve akustoelektricky aktívneho polovodivého materiálu, ako je GaAs, CdS a pod. Podstata takýchto prvkov spočíva v tom, že pozostávajú z vrstvy akusto-elektricky aktívneho materiálu orientovaného tak, že akustická vlna v takejto vrstve vytvára drift nosičov náboja vyvolaných...

Optický detektor akustických vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: 238810

Dátum: 15.05.1987

Autori: Turek Ivan, Kolník Stanislav

MPK: G01H 5/00

Značky: akustických, detektor, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je polovodičový prvok pre vizualizáciu akustických vĺn, využívajúci jav samoabsorpcie luminiscenčného žiarenia vo vrstve akusto-elektricky aktívneho polovodivého materiálu, ako je GaAlAs, CdS a p. Podstata takýchto prvkov spočíva v tom, že pozostávajú z vrstvy akusto-elektricky aktívneho materiálu orientovaného tak, že akustická vlna v takejto vrstve vytvára drift nosičov náboja vyvolaných osvetlením povrchu vrstvy. K...

Způsob hodnocení kvality hubiček dechových nástrojů, zejména klarinetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250953

Dátum: 14.05.1987

Autor: Syrový Václav

MPK: G10D 9/00, G01H 13/00

Značky: dechových, způsob, hubiček, kvality, nástrojů, hodnocení, zejména, klarinetu

Text:

...postihuje vliv tvaru a velikosti dutiny hubičky, dále vliv vstupního a výstupního otvoru, vliv opracování povrchu dutiny a akustický vliv materiálu hubičky na její kvalitu. Hodnocení ale nepostihuje vliv profilu tzv. dráhy hubičky, který je mechanicky měřitelný.Na připojeném výkresu je na obr. 1 znázorněna hubička klarinetu se sondou, na obr. 2 je blokovézapojení k provádění způsohu podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněna mikrofonní sonda 1 o...

Zapojení přesného měřiče rezonanční frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 239747

Dátum: 15.04.1987

Autor: Oíeaoová Daniela

MPK: G01H 13/00

Značky: zapojení, měřiče, rezonanční, frekvence, přesného

Text:

...sumem nebo nežádoucím přídavąým signálom z jiných zdrojů.Pak výsledný součtový signál prochází nulovou úrovní více jak dvakrát za periodu. To znemoäňuje funkci používaných fázoměrů. V tomto případě je výhodné vytvořit fázoměr ve funkci fázováho diskriminátoru. Na výkrese jsou znázornený dva příklady zapojení podle vynálezu, kde na obr. l je príklad zapojení obvodu pro posuv fáze do vetve buzení kmitů ve zkoušenćm předmětu a na obr. 2 je...

Zapojení pro vyloučení chybných údajů při průměrovaném měření doby průchodu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248898

Dátum: 12.02.1987

Autor: Obraz Jaroslav

MPK: G01H 5/00, G01N 29/04

Značky: údajů, měření, průchodu, impulsů, vyloučení, průměrovaném, chybných, zapojení

Text:

...klopného obvodu Q, jehož druhý vstup je připojen zároveň s měřĺcĺm výstupem elektronických obvodu ł pro vytváření měřícího impulsu na měřicí vstup hlavního čítače 3. Na hodinový vstup hlavního čitače § je připojen generátor Z hodinové frekvence a zároveň výstupem je hlavní čítač g připojen na datový vstup paměti łł, jejíž výstup je připójen na číslicový zobrazovač ł.Z elektronických dbvodú ł pro vytvoření měřicího impulsu obsahujících známá...

Zapojení pro statistické odrušení ultrazvukových indikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 248537

Dátum: 12.02.1987

Autor: Švachouček Stanislav

MPK: G01H 17/00, G01H 1/00

Značky: ultrazvukových, odrušení, zapojení, statistické, indikaci

Text:

...indikací podle vynálezu jehož podstatou je to že výstup indikací ultrazvukového zařízení je připojen na prvý vstup reverzibilního čítače a výstupxhodinové frekvence ultrazvukového zařízení je připojen přes děličku na druhý vstup reverzibilního čitače, který je opatřen výetupem.Nového účinku se dosahuje tím, že zapojení podle vynálezu oproti zatím používaným způeobům statistického vyhodnocení umožňuje správně vyhodnotit přítomnost vady i v...

Způsob měření středního všesměrového činitele zvukové pohltivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 237466

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kyncl Zdeněk

MPK: G01H 1/00

Značky: všesměrového, středního, měření, zvukové, činitele, pohltivosti, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu měření středního všesměrového činitele zvukové pohltivosti při všesměrovém dopadu zvuku v ohraničeném prostoru. Způsob měření řeší problém stanovení poměru akustické energie pohlcené stěnami k akustické energii, dopadající na stěny, v závislosti na spektru zvuku s vysokou přesností a poměrně nízkou pracností. Jeho podstatou je, že se impulsní zvukové pole vybudí krátkým impulsem, emitovaným zdrojem a sférickou vyzařovací...

Snímač kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247539

Dátum: 15.01.1987

Autori: Požárek Václav, Motl Josef, Hlinka Jan

MPK: G01H 11/08, G01H 1/00

Značky: snímač, kmitů

Text:

...tak, že je zajištěna jeho výborná funkce i životnost i při nešetrném zacházení se snímačem kmitů.Příklad provedení snímače kmitů podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 ukazuje snímač kmitů v podélném řezu a obr. 2 příčný řez snímačem kmitů v rovině A-AV snímači kmitů l je piezokeramický element 3 kolmo zasunut do základní desky 3 a na svých protilehlých krajích připájen svými stříbrnými elektrodami k sběrné měděné prvé...

Zařízení pro zjišťování parametrů vektoru nevyváženosti rotujícího tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241970

Dátum: 15.12.1986

Autori: Takanashi Shigeru, Kadin Saul Bernard, Hata Schun-chi

MPK: G01M 1/22, G01H 9/00, G01H 11/00...

Značky: parametrů, zařízení, nevyváženosti, zjišťování, tělesa, vektoru, rotujícího

Text:

...npsuoyronwuorn cnraana, oqpaayerca anrnmnaa nounonenra.-4 Mauepenne npauoyronnnmc npoemmů OGYIIIGGTWGTGE 0 5 ° rpemnocruą, a Ka nocroaaaaa cocrasnanusaa oupenenaerca cynoi Bcex awrniannx xounoneawon. Tama oópaaou,na-sa Kocnaycomansnocm onopuoro cnraaaa nauepeane nphuoyronnuxnpoennnñ OGWGCTBJIBGTOH o norpemaoc-rm, a alian n nouyüaeuaa na arm npoemmñ uazpopualmn od auHJIITYIB I (base europe .uzncdazmuca Bpamanuzeroca mena Uynáš neroqnoü....

Zapojení přístroje pro měření čísla třídy hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230922

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kučera Vladimír

MPK: G01H 3/08

Značky: zapojení, prístroje, hluku, měření, třídy, čísla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zapojení přístroje pro měření čísla třídy hluku zejména u motorových vozidel. Hodnota čísla je dána nejvyšším z dílčích čísel tříd hluku, odvozených z hladin akustického tlaku v oktávových pásmech od 31,5 až do 8 000 Hz pomocí tabulky v hygienickém předpisu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že signál z mikrofonního předzesilovače je přes vstupní přepínač připojen ke vstupnímu zesilovači, jehož výstup je současně připojen na...