G01G 3/18

Váha pre dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13661

Dátum: 23.12.2009

Autor: Futehally Habib

MPK: G01G 11/00, G01G 3/18, G01G 21/30...

Značky: dopravný, váha

Text:

...ktorý má aspoň dve protiľahlé bočné steny, v ktorých je ako tesnenie odolné tlaku umiestnená vždy clona, prestúpená tyčovýmústrojenstvom, pôsobiacim na váhový člen.0011 Podľa vynálezu môže byť realizované aj také usporiadanie, že kyvná páka má nástavec, prestúpený prenosovou tyčou, pričomprenosová tyč má V oblasti nástavca vonkajší závit, a nástavec skorešpondujúcim vnútorným závitom na zoradenie prenosovej tyče.0012 V dalšom uskutočnení podľa...

Vážiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277954

Dátum: 12.11.1991

Autori: Fritz Harald, Schröder Heinrich, Hilgner Reinhard

MPK: G01G 19/14, G01G 3/18

Značky: vážiace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z nosného dielu (1) na vážené bremeno, z podperného dielu (9) na podopretie nosného dielu (1) s váženým bremenom a z vážiacich snímačov (7, 8), umiestnených medzi koncami nosného dielu (1) a podperným dielom (9). Na kompenzovanie účinku síl, pôsobiacich v inom ako vážiacom smere a vyvodzovaných napríklad teplotnými vplyvmi, je medzi nosný diel (1) a vážiace snímače (7, 8) umiestnená dvojica kompenzačných dielov (6), ktorých...