G01G 11/00

Váha pre dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13661

Dátum: 23.12.2009

Autor: Futehally Habib

MPK: G01G 3/18, G01G 21/30, G01G 11/00...

Značky: váha, dopravný

Text:

...ktorý má aspoň dve protiľahlé bočné steny, v ktorých je ako tesnenie odolné tlaku umiestnená vždy clona, prestúpená tyčovýmústrojenstvom, pôsobiacim na váhový člen.0011 Podľa vynálezu môže byť realizované aj také usporiadanie, že kyvná páka má nástavec, prestúpený prenosovou tyčou, pričomprenosová tyč má V oblasti nástavca vonkajší závit, a nástavec skorešpondujúcim vnútorným závitom na zoradenie prenosovej tyče.0012 V dalšom uskutočnení podľa...

Dopravníkový merač na kontrolu plošnej hustoty minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285112

Dátum: 25.05.2006

Autori: Možina Peter, Širok Brane, Bradeško Franc, Mihovec Bojan

MPK: G01G 11/00

Značky: hustoty, merač, minerálnej, dopravníkový, kontrolu, plošnej

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravníkové merače v procese výroby minerálnej vlny na kontrolu a nastavovanie špecifickej plošnej hustoty minerálnej vlny pri výrobe minerálnej vlny sa zakladajú na meraní hmotnostného toku minerálnej vlny. Celá konštrukcia dopravného pásu (2) je spolu s hnacím motorom (3) zavesená na pohyblivých tyčiach (4) v štyroch pokojových bodoch, pričom časť gravitačnej sily konštrukcie dopravného pásu (2) a hnacieho motora (3) je zachytená...

Gravimetrické dávkovacie zariadenie pre sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6434

Dátum: 17.10.2005

Autor: Häfner Hans

MPK: G01G 11/00

Značky: gravimetrické, dávkovacie, zariadenie, materiály, sypké

Text:

...nameraných hodnôt zariadenia na meranie sily), tak aj relatívne voči dopravnej zóne, prípadne vsádzacej stanici alebo vo vyprázdňovacej stanici. Na dodržanie určitej momentálnej intenzity dopravy je tedamožné rotor regulovať vjeho obvodovej rýchlosti, aby sa získalurčitý dávkovací výkon vo vyprázdňovacej stanici. Tým sa presnosť merania za časovú jednotku dodrží zvlášť spoľahlivo. Centrálnym vynášacím kužeľom, otáčajúcim sa spoločne s...

Zariadenie na kontinuálne gravimetrické dávkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2989

Dátum: 25.02.2004

Autor: Wolfschaffner Hubert

MPK: G01G 11/00

Značky: kontinuálně, dávkovanie, zariadenie, gravimetrické

Text:

...kabeláže, rozhrania atď.Úlohou vynálezu je preto vytvoriť zariadenie na kontinuálne gravimetrické dávkovanie a určovanie hmotnostného prúdu, najmä sypkých materiálov, pomocou ktorého sa podstatnemôžu znížiť náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky.Táto úloha je vyriešená zariadením podľa znakov nárokuNa rozdiel od obvyklého uskutočnenia dávkovacej elektroniky je teraz funkcia dávkovacieho počítača, prípadne dávkovacej riadiacej jednotky,...

Regulácia nakladania pevného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1496

Dátum: 24.09.2003

Autori: Mutikainen Taneli, Imeläinen Heikki, Hanhinen Jaakko

MPK: G01G 11/00, G05D 7/06, G01G 13/00...

Značky: materiálů, nakladania, pevného, regulácia

Text:

...regulovanéúpravou rýchlosti vykladania odštiepkov z háld alebo hromád na pásový dopravník s regulátorom hladiny podľa merania hladiny povrchu sila na odštiepky. Problém tohto riešenia však spočíva v tom, že existuje oneskorenie zodpovedajúce plnej dĺžke systému dopravníka v riadiacom obvode regulátora hladiny, a preto je riadiaci obvod nakladania odštiepkov samozrejme veľmi pomalý. Existujú však aj riešenia, pri ktorých je system...

Elektromechanický siloměr pro vážení na páse

Načítavanie...

Číslo patentu: 268977

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jaroš Petr, Rod František, Blažek Ivan

MPK: G01G 11/00

Značky: vážení, elektromechanický, silomer, páse

Text:

...na páse, podle vynálezu, kde na obr. 1 je schematický řez rovinou B-B elektromechanickým siloměrem z obr. 2, na obr. 2 je řez rovinou A-A z obr. 1 v místě uchycení opor a na obr. 3 je znázorněno schematicky umístění měrného otočného válečku u péšú.Měrný otočný váleček Ä je umístěn v periodícké soustavě otoěných váleěků łg s prnvidelnou roztečí g k dopravnímu pásu g s dopravovaným sypkym materiálem Q. Hěrný otočný váleček l je uchycen v...

Radiometrické zařízení pro určování hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268918

Dátum: 11.04.1990

Autor: Sojka Jiří

MPK: G01G 11/00

Značky: radiometrické, určování, hmotnosti, zařízení

Text:

...N 01 až Non a ki až km jsou konstanty uložené v paměĺovém obvodu a N 1 až Nm jsou měřenÉhoduoty. očet zářičů, zdrojů gama zářeni idetektorů závisí přitom na šířce dopravníku, optimální je jeden zářič na každých 0,7m šířky dopravníku a dva detektory na každých 0,30 m šířky dopravníku.Toto zařízení určuje ploänou hmotnost dopravovaného materiálu v poměrně úzkych svazcích po celé šířce dopravníku, takže závislost údaje na změnách rozložení...

Vyhodnocovací zařízení s inkrementálním čidlem a mikropočítačem pro pasovou váhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267824

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 11/00

Značky: zařízení, inkrementálním, čidlem, pásovou, vyhodnocovací, mikropočítačem, váhu

Text:

...rozlíší smer odchylky a reversibílním čítačem vyjádří na sběrnici diskrétne okamžitou výchylku, je k disposici digitální informace nezatížená drifty a nelínearitou. S výhodou lze využít inkrementální fotoelektrická čidla pro odměřování souřadnic polohy funkčních části numericky řízených obráběcích strojů. Tato čidla jsou schopna vyjádřit odchýlky s rozlišením na tisiciny milimetru. Aplikace zařízení podle vynálezu je také možná na...

Strojní část váhy pro kontinuální vážení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267208

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zelenka Miroslav

MPK: G01G 11/00

Značky: strojní, část, kontinuální, vážení, váhy

Text:

...připojení nejméně jednoho podělného nosníku Ž e nejméně jednoho příčníku 1. Podélný nosník Ž je uçpořádán vpodstątě ve směru podélné osy dopravníku, zatímco příčník 1 je uspořádán napříč k podélné ose dopravníku. Podélný nosník 5 je upraven pro pevné připojení podélníku g, uspořádeného rovnoběžně s podélnou osou dopravníku. Pro pevné připojení stavebnicových prvků k měřicí jednotce A se s výhodou použije šroubové spojení.- 3 267 208...

Vážicí stolice pásových vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 266402

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kádě Vladimír, Žemlička Karel, Vokatý Petr

MPK: G01G 11/00

Značky: stolice, pásových, vážicí

Text:

...rázy,vznikající při chodu dopravního pásu a nezajištovalo bezchybnou reprodukci snímání hmotnosti.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že vážicí rameno je pevně připojeno k nosnému rámu stolice pomocí plochého pružného profilu.ý Uvedený způsob řešení vážicí stolice zajištuje dynamickou stabilitu vážiciho ramene při chodu dopravního pásu,a tím eliminuje registraci dynamických rázů, vznikajících...

Způsob kontinuálního měření množství materiálu na pásovém dopravníku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254489

Dátum: 15.01.1988

Autori: Neustupa Zdeněk, Chytka Lubomír, Hodek Oldřich, Strakoš Vladimír, Tomis Longin

MPK: G01G 11/00

Značky: pásovém, zařízení, způsob, dopravníku, způsobu, materiálů, měření, kontinuálního, množství, provádění

Text:

...zařízení je, že sestává z desky, na které je upevněn snímač chvění, ktery je připojen na přízpůsobovací zesilovač a pásmový filtr, který je spojen s vyhodnocovaoí jednotkou.zařízení pro kontinuální měření množství materiálu na pásovém dopravníku podle vynálezu je jednoduché a energeticky nenáročné. zařízení je nenáročné na údržbu a provozusohopné i v extrémních podmínkách povrchových dolů. Výstupní signál o dopravovaném...

Sposob nepretržitého merania sypnej hmotnosti materiálov a zariadenie na uskutečnenie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248966

Dátum: 12.03.1987

Autor: Cengel Peter

MPK: G01G 11/00

Značky: uskutečnenie, merania, hmotnosti, spôsobu, zariadenie, tohto, spôsob, sypnej, nepřetržitého, materiálov

Text:

...využitia nepretržitého merania sypnej hmotnosti spočívajú v- jeho viacerých aplikáciách. Uvedený spôsob umožtiuje vyssi stupeň automatizácie pásovej dopravy, ochranu pásov pred presypaním materiálmi s nízkou mernou hmotnosťou,zníženia strát materiálov. sypaním vedla pásov. Umožňuje na diaľku vzájomne rozlíšit niekolko druhov materialu, pre danú výrobu typických. Dovoluje stanoviť. najvyššiu priedušnost materiálov a regulovať ju podľa...