G01G

Zariadenie na meranie hmotnosti pri konštantnom pohybe bremena na manipulačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7504

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kollár Pavol, Mátik Ján, Zahoranský Róbert, Koval Eduard, Lisko Roman, Kučera Peter

MPK: G01G 21/22, G01G 7/00, B66F 1/00...

Značky: zariadení, zariadenie, konštantnom, pohybe, hmotnosti, manipulačnom, meranie, bremená

Text:

...na obrázku 1, kde je spojka g manipulačného zariadenia g s bremenom l spojená bez preklzu prevodom í s hnacím kolesom j výstupného hriadeľa Q prevodovky Z. Výstupný hriadeľ Q je pritom spojený s rotorom trojfázového ásynchrónneho motora § s kotvou nalcrátko, ktorý je pripojený elektrickým vodičom 2 cez menič Q frekvencie a komunikačnú zbernicu Q na riadiacu jednotku Q manipulačného zariadenia g so zobrazovačom Q hmotnosti bremena...

Vozidlo s vážiacim zariadením nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287891

Dátum: 13.02.2012

Autori: Mazúch Vladimír, Rojko Jozef

MPK: G01G 19/02

Značky: vážiacim, vozidlo, zariadením, nákladu

Zhrnutie / Anotácia:

Vozidlo s vážiacim zariadením nákladu má na podvozkovom ráme (1) v štyroch miestach pod kontajnerovým prípravkom (2) situované štyri prípravky (3) s tenzometrickými senzormi (4). Každý prípravok (3) je vybavený hydraulickou jednotkou (5) tvorenou hydraulickým valcom a piestom na vytlačenie senzora (4) z jeho ochranného puzdra a na pritlačenie senzora (4) na kontajnerový prípravok, pričom hydraulické jednotky (5) sú prepojené so zdrojom (6) na...

Spôsob regulácie množstva materiálu zavádzaného počas premiestňovania materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287392

Dátum: 28.07.2010

Autori: Ash Raymond Houston, Chappell David Arthur, Ivey Lara Jeanne

MPK: G01G 13/00

Značky: množstva, počas, spôsob, premiestňovania, regulácie, materiálů, zavádzaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa kroky zavedenia hodnoty cieľového množstva počas zavádzania materiálu použitím algoritmu na báze predpovedného modelu aktualizácie algoritmu na báze predpovedného modelu na základe procesu spracovania údajov, a to použitím rekurzívnej procedúry najmenších štvorcov. Algoritmus adaptívneho výberu, ktorý sa používa na určenie, či aspoň jeden predchádzajúci parameter algoritmu na báze predpovedného modelu by mal byť nahradený aspoň...

Elektronický obvod na vyhodnotenie informácií zo senzorov s variabilným elektrickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14541

Dátum: 30.03.2010

Autori: Novák Martin, Volf Jaromír

MPK: A61B 5/103, G01G 19/414, G01D 5/00...

Značky: odporom, obvod, senzorov, informácií, elektronický, vyhodnotenie, elektrickým, variabilným

Text:

...znázorňuje blokovú schémupredkladaného elektronického obvodu na vysokorýchlostné vyhodnotenie informácii zo senzorov s variabilným elektrickým odporom. napr. z taktilných senzorov na báze vodivého elastoméru.Podrgbny gogis grikladu uskutočnenia gnálezu0010 Elektronický obvod pre vysokorýchlostné vyhodnotenie informácií zo senzorov s variabilným elektrickým odporom, kde tento senzor je tvorený maticou, zloženou zo stlpcov a riadkov....

Váha pre dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13661

Dátum: 23.12.2009

Autor: Futehally Habib

MPK: G01G 3/18, G01G 21/30, G01G 11/00...

Značky: dopravný, váha

Text:

...ktorý má aspoň dve protiľahlé bočné steny, v ktorých je ako tesnenie odolné tlaku umiestnená vždy clona, prestúpená tyčovýmústrojenstvom, pôsobiacim na váhový člen.0011 Podľa vynálezu môže byť realizované aj také usporiadanie, že kyvná páka má nástavec, prestúpený prenosovou tyčou, pričomprenosová tyč má V oblasti nástavca vonkajší závit, a nástavec skorešpondujúcim vnútorným závitom na zoradenie prenosovej tyče.0012 V dalšom uskutočnení podľa...

Vynálezy kategórie «G01G» v ZSSR.

Usporiadanie na zisťovanie vlastností záťaže manipulovanej prostredníctvom zdvíhacích prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12864

Dátum: 08.12.2009

Autor: Asikainen Pentti

MPK: G01G 23/37, G01G 19/18, B66C 13/16...

Značky: usporiadanie, zdvihacích, vlastností, záťaže, prostredníctvom, manipulovanej, prostriedkov, zisťovanie

Text:

...nainštalovať medzi rameno aotočnú časť rotátora, napríklad do závesu medzi rameno a rotátor. Jednotka elektroniky preprenosovú elektroniku a batériu môže byť nainštalovaná dovnútra ramena, pričom riziko priameho fyzického nárazu do jednotky je velmi nízke. Tiež je možné využiť väčší priestor pre jednotku elektroniky, pričom je možné použiť batériu s vysokou kapacitou alebo iný druh energetického zdroja.0014 Vtejto patentovej prihláška...

Prípravok k vážiacej nadstavbe vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5165

Dátum: 07.05.2009

Autori: Mazúch Vladimír, Rojko Jozef

MPK: G01G 19/08

Značky: nadstavbe, vozidla, prípravok, vážiacej

Text:

...sa vyskytujú v súčasných riešeniach a vynálezoch V plnej miere odstraňuje predmetné technické riešenie opisané V tejto prihláške, ktorého podstata spočíva V tom, že vozidlo s vážiacim zariadením nákladu uloženého V prepravnom ráme kontajnera Abroll a/alebo ACTS, má na podvozkovom ráme vozidla v štyroch miestach pod kontajnerovou nadstavbou, situované prípravky s tenzometrickýrni senzormi,pričom každý prípravok je opatrený hydraulickou...

Vozidlo s vážiacim zariadením nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5164

Dátum: 07.05.2009

Autori: Rojko Jozef, Mazúch Vladimír

MPK: G01G 19/08, B60P 5/00

Značky: vozidlo, zariadením, nákladu, vážiacim

Text:

...umiestnené v interiéry budovy.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je znázomené usporiadanie podvozkového rámu a kontajnerovým prípravkom nesúcim kontajner alebo cistemu (nezobrazená) a rozmiestnenie tenzometrických senzorov na podvozkovom ráme. Na obrázku 2 je znázomený prípravok so senzorom. Na obrázku 3 je znázornená schéma hydraulického zapojenia, ktorou je realizovaný pohyb senzorov.Vozidlo s vážiacim zariadením nákladu má...

Zariadenie na meranie množstva liehovín v obale

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5134

Dátum: 05.03.2009

Autori: Procházka Ivo, Janda Milan

MPK: G01G 23/00, G06F 19/00

Značky: liehovín, obale, meranie, množstva, zariadenie

Text:

...výrobkov, ktorou sa zadá kód výrobku (EAN), vážiaci systém, ktorý je napojený na hardvérové zariadenie na výpočet, databázou výrobkov slúžiacich na zváženie celkovej hmotnosti obalu a zvyšku tekutiny, pričom databáza hardvérového zariadenia obsahuje registre - hmotnosť obalu, hmotnost obsahu, merná hmotnosť, počet jednotiek, celková hmotnosť, kód výrobku, na výpočet zvyšku tekutín a pričom na hardvérové zariadenie na výpočet, s databázou...

Spôsob navažovania sypkých frakcií zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14816

Dátum: 26.02.2008

Autor: Zeman Miloš

MPK: B01F 15/02, G01G 11/08, B28C 7/04...

Značky: tohto, uskutočnenie, naväzovania, zmesí, zariadenie, spôsob, spôsobu, frakcií, sypkých

Text:

...možno podobne použiť taktiež pre inéZariadenie obsahuje dávkovacie dopravníky 1 (taktiež možno použiť dávkovacie klapky),pričom dávkovacie dopravníky 1 dávkujú jednotlive frakcie kameniva na bežiaci kapsový dopravník 2, pričom kapsový dopravník z sa váži, t.j. je umiestnený na prvom vážiacom zariadení, napr. na tenzometrických snímačoch Q. Tento kapsový dopravník g dopravuje naváženú frakciu kameniva do zásobníka g nad miešačkou 6, pričom...

Indikátor zdravia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20620

Dátum: 27.02.2007

Autor: Barnes Richard

MPK: A61B 5/00, G01G 19/50, A61B 5/107...

Značky: zdravia, indikátor

Text:

...presného odhadu hmotnosti pod vodou.0007 Známa technika DEXA, čo je röntgenové meranie absorpcie s duálnou energiou (Dual Energy X-ray Absorptiometry), používa skener, ktorý posiela nízku dávku röntgenového žiarenia srôznymi vlnovými dĺžkami cez osobu na určenie kostnej hustoty a percentuálneho podielu telesného tuku. Ďalšie spôsoby určovania stavby tela obsahujú skenovanie so zobrazovaním pomocou magnetickej rezonancie (MRl, Magnetic...

Dopravníkový merač na kontrolu plošnej hustoty minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285112

Dátum: 25.05.2006

Autori: Možina Peter, Bradeško Franc, Mihovec Bojan, Širok Brane

MPK: G01G 11/00

Značky: kontrolu, merač, plošnej, minerálnej, hustoty, dopravníkový

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravníkové merače v procese výroby minerálnej vlny na kontrolu a nastavovanie špecifickej plošnej hustoty minerálnej vlny pri výrobe minerálnej vlny sa zakladajú na meraní hmotnostného toku minerálnej vlny. Celá konštrukcia dopravného pásu (2) je spolu s hnacím motorom (3) zavesená na pohyblivých tyčiach (4) v štyroch pokojových bodoch, pričom časť gravitačnej sily konštrukcie dopravného pásu (2) a hnacieho motora (3) je zachytená...

Gravimetrické dávkovacie zariadenie pre sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6434

Dátum: 17.10.2005

Autor: Häfner Hans

MPK: G01G 11/00

Značky: dávkovacie, zariadenie, sypké, gravimetrické, materiály

Text:

...nameraných hodnôt zariadenia na meranie sily), tak aj relatívne voči dopravnej zóne, prípadne vsádzacej stanici alebo vo vyprázdňovacej stanici. Na dodržanie určitej momentálnej intenzity dopravy je tedamožné rotor regulovať vjeho obvodovej rýchlosti, aby sa získalurčitý dávkovací výkon vo vyprázdňovacej stanici. Tým sa presnosť merania za časovú jednotku dodrží zvlášť spoľahlivo. Centrálnym vynášacím kužeľom, otáčajúcim sa spoločne s...

Spôsob a zariadenie na meranie charakteristík vozidla pohybujúceho sa po koľajniciach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6350

Dátum: 18.06.2004

Autor: Salvolainen Reijo

MPK: G01M 17/08, B61K 9/00, G01G 19/02...

Značky: spôsob, koľajniciach, charakteristik, meranie, zariadenie, vozidla, pohybujúceho

Text:

...zóny. Navyše pre predložený vynález je charakteristické, že dĺžka meracieho sub-rozsahu a tiež rozsahu sa mení programovo. S dlhým meracím rozsahom môžu byť štatisticky dosiahnuté spoľahlivé výsledky-3 a s primeraným meracím sub-rozsahom napríklad pre koleso, môžu byt tiež vplyvy vedľajších kolies spoľahlivo eliminované. Navyše, keď sa používa dlhý merací rozsah (pozostávajúci z množstva meracích sub-rozsahov),zistený mšiaci faktor...

Meracie zariadenie na nedeštruktívne netto-odváženie kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 751

Dátum: 22.05.2004

Autor: Mueller Hanns-walter

MPK: G01G 17/00, G01G 9/00, G01N 22/00...

Značky: nedeštruktívne, netto-odváženie, meracie, kapsúl, zariadenie

Text:

...pri rezonančnej frekvencii f(O) aplikátora usporiadaného v účinnom spojení s meranou vzorkou, pričont tento spôsob je charakterizovaný tým, že materiál vzorky sa uvedie do spojenia s rezonátorom tak, že elektrické pole rezonátora pri prechode materiálu vzorky prebieha vo všeobecnosti paralelne k povrchu a že z primárnych meraných veličín b(0) a f(0) sa dajú získatpričom F a B znamenajú mikrovlnové merané signály rozladeniakonštantné...

Zariadenie na meranie tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3798

Dátum: 06.04.2004

Autori: Golian Ján Mladší, Golian Ján

MPK: B60P 5/00, G01G 19/08

Značky: meranie, zariadenie, tlaku

Text:

...odstraňuje zariadenie na meranie tlaku náprav na vozovku, ktoré pozostáva z tlakomeru pripojeného vzduchovým potrubím k vzduchovým vankúšom rozvádzaču. Správna funkcia zariadenia spočíva v tom, že sa meria tlak vo vzduchovom systéme náprav vozidla, prívesu a návesu. Meranie tlaku môže byť priamo na vankúšoch pruženia alebo na rozvádzači plniaceho tlaku. Na základe odmeraného tlaku sa určí hmotnosť čiže tlak nápravy na vozovku.Výhodou...

Spôsob a usporiadanie na ochranu meracieho prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11006

Dátum: 02.03.2004

Autor: Asikainen Pentti

MPK: G01G 23/00

Značky: usporiadanie, ochranu, spôsob, prevodníka, meracieho

Text:

...stavu techniky. Usporiadanie podľa vynálezu má rýchlu a spoľahlivú prevádzku aje uskutočniteľné pri nízkych nákladoch. Usporiadanie podľa vynálezu hlavne umožňuje ochranu meracieho prevodníka proti veľkým a náhlym zmenám pôsobenia meranej veličiny. Usporiadanieje tiež možné ľahko zostaviť. Navyše, vynálezcovská myšlienkaje vysoko univerzálna a umožňuje ochranu riešení meracích prevodníkov mnohých rozdielnych typov, ako sú napr. snímače na...

Zariadenie na kontinuálne gravimetrické dávkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2989

Dátum: 25.02.2004

Autor: Wolfschaffner Hubert

MPK: G01G 11/00

Značky: gravimetrické, dávkovanie, kontinuálně, zariadenie

Text:

...kabeláže, rozhrania atď.Úlohou vynálezu je preto vytvoriť zariadenie na kontinuálne gravimetrické dávkovanie a určovanie hmotnostného prúdu, najmä sypkých materiálov, pomocou ktorého sa podstatnemôžu znížiť náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky.Táto úloha je vyriešená zariadením podľa znakov nárokuNa rozdiel od obvyklého uskutočnenia dávkovacej elektroniky je teraz funkcia dávkovacieho počítača, prípadne dávkovacej riadiacej jednotky,...

Kuchynský stroj s miešacou nádobou a pohonom pre miešadlo v tejto miešacej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 283791

Dátum: 29.12.2003

Autor: Dörner Stefan

MPK: G01G 19/56, A47J 43/046, A47J 36/16...

Značky: miešacou, stroj, pohonom, miešadlo, nádobou, nádobě, kuchyňský, tejto, miešacej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka kuchynského stroja (1) s miešacou nádobou (6) a pohonom (8) pre miešadlo (10) v tejto miešacej nádobe (6), pričom miešacia nádoba (6) je vo svojej spodnej časti vybavená vyhrievacím telesom (40). V záujme ďalšieho zdokonalenia je v tento kuchynský stroj (1) vybavený vážiacim zariadením (16), ktoré sníma hmotnosť lôžka (7) miešacej nádoby (6) vrátane vyhrievacieho telesa (40).

Regulácia nakladania pevného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1496

Dátum: 24.09.2003

Autori: Hanhinen Jaakko, Mutikainen Taneli, Imeläinen Heikki

MPK: G01G 13/00, G01G 11/00, G05D 7/06...

Značky: nakladania, pevného, materiálů, regulácia

Text:

...regulovanéúpravou rýchlosti vykladania odštiepkov z háld alebo hromád na pásový dopravník s regulátorom hladiny podľa merania hladiny povrchu sila na odštiepky. Problém tohto riešenia však spočíva v tom, že existuje oneskorenie zodpovedajúce plnej dĺžke systému dopravníka v riadiacom obvode regulátora hladiny, a preto je riadiaci obvod nakladania odštiepkov samozrejme veľmi pomalý. Existujú však aj riešenia, pri ktorých je system...

Dynamická nápravová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3581

Dátum: 05.08.2003

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01G 19/03

Značky: nápravová, váha, dynamická

Text:

...periférne snímače s tlačiarňou, svetelnou a zvukovou signalizáciou a databázovým počítačom na spracovanie bilancií.Dynamická nápravová váha podľa navrhnutého riešenia sníma centrálnym snímačom umiestneným na pozdĺžnom ramene písmena T polovičné zaťaženie vyvodenć na most váhy. Dvojica snímačov umiestnených na koncoch priečneho ramena písmena T sníma polovičné zaťaženie na moste váhy v pripade, že most váhy je centricky zaťažený. Meranie...

Zariadenie na zisťovanie vyťaženia vozidiel, najmä autobusov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1701

Dátum: 10.12.1997

Autori: Šenkýř Miroslav, Odstrčilík Miroslav

MPK: G01G 23/38

Značky: vyťaženia, zisťovanie, autobusov, najmä, vozidiel, zariadenie

Text:

...zariadenia Q je potom tvorenýPrevodnik l prevádza kontinuálne hodnotu tlaku v pneumatickej pružine g napríslušný elektrický signál a ten odovzdáva na vstup vyhodnocovacieho zariadenia 6.Na ďalší vstup vyhodnocovacieho zariadenia Q sú zo snímača Z polohy prívádzaneúdaje o polohe autobusu. Snímač Z polohy môže prijimat zemepisné sřuadnice vozidla od GPS družíc alebo môže prijímať kód príslušnej zastávlcy od zariadenia,nachádzajúceho sa...

Spôsob manipulácie so sypkými substrátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281416

Dátum: 04.09.1996

Autor: Chovanec Ladislav

MPK: G01G 19/08, B65D 90/48

Značky: substrátmi, spôsob, manipulácie, sypkými

Zhrnutie / Anotácia:

Z miesta výroby sa zhromaždená veľkokapacitná dávka substrátu, umiestnená v kontajneri uzatvorenom proti vonkajšiemu prostrediu, dopraví prepravným prostriedkom do vopred určeného prekladového strediska, kde je s kontajnerom preložená na druhý alebo už konečný prepravný automobilový prostriedok, ktorým sa dopravuje do ďalšieho prekladového strediska alebo priamo do miest spotreby, kde sa po každom delení veľkokapacitnej dávky na spotrebiteľské...

Vozidlo s ložnou plochou tvorenou vodorovnými trámami jeho podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 608

Dátum: 05.10.1994

Autori: Trojan Jiří, Odstrčil Jiří

MPK: G01G 19/12, B60P 5/00

Značky: ložnou, plochou, tvořenou, vodorovnými, vozidlo, trámami, podvozku

Text:

...tu na nakladacom prostriedku nezávislý a s každou tenzometrickou jednotkou spojený piest súosého hydraulického valca, zapojené ho u všetkých týchto tenzometrických jednotiek rovnako v paralelných vetvách taktiež pre nakladacie zariadenie spoločného obvodu tlakovej kvapaliny. Pri riešení vážiaceho systému prepravovaného nákladu formou aspoň jednej ťažnej, pripadne ohybovej tenzometrickej jednotky, je táto umiestnená na ramene alebo nádstavci...

Kvapalinové vážiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 371

Dátum: 06.04.1994

Autor: Adamec Dušan

MPK: G01G 5/00

Značky: zariadenie, kvapalinové, vážiace

Text:

...zdravotne nezávadného. Stupnica je vytvorená - ociachovaná v závislosti od výšky hladiny vytlačeného objemu kvapaliny príslušnou hmotnosťou vloženej nádoby a do nej vloženej hmotnosti. Váženie sa prevádza taä, že V závislosti od vloženej hmotnosti do nádoby Q je kvapalina ponárajúcou sa nádobou vytláčaná a podľa výšky hladiny sa na stupnici odčíta konkrétna váha vloženej hmotnosti.Zariadenie bude mať viacúčelové využitie, nakoľko...

Osová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 300

Dátum: 10.11.1993

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01G 19/02

Značky: váha, osová

Text:

...priloženom výkrese je znázornená osová váha založenána troch tenzçpmetrických snímačoch.Osová váha, uložená na troch snímačoch pracuje v statickom režime. Gravitačná tiaž každej nápravy sa kontroluje samostatne po nájazde kontrolovanej nápravy na vážiaci nosník 5. Snímač l preberie aspoň polovicu zaťaženia kontrolovanej nápravy a porovnávaním nasnímaných hodnôt zo snímača g a Ž sa riadiacou jednotkou Ž náprava ustanoví do stredu...

Zariadenie na váženie spaľovaného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 52

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vampola Jaroslav, Vampola Pavel

MPK: F23K 3/00, G01G 19/16

Značky: spalovaného, odpadů, zariadenie, váženie

Text:

...zaznamenají do paměti vyhodnocovaci jednotky. kde se registrují a sumarizují. Tzn že využitím zařízení dle technického řešení, není nutné dopravovat spalovaný odpad na zvláštní vážící zařízení ani provádět zvláštní evídenci.Další výhodou uvedeného technického řešení je, že propojením S řídící jednotkou lze spalovaný odpad přesně dávkovat podle druhua skladby spalovaneho odpadu. V případě, že povolená dávka jepřekročena. řídící jednotka...

Vážiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277954

Dátum: 12.11.1991

Autori: Schröder Heinrich, Hilgner Reinhard, Fritz Harald

MPK: G01G 3/18, G01G 19/14

Značky: zariadenie, vážiace

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z nosného dielu (1) na vážené bremeno, z podperného dielu (9) na podopretie nosného dielu (1) s váženým bremenom a z vážiacich snímačov (7, 8), umiestnených medzi koncami nosného dielu (1) a podperným dielom (9). Na kompenzovanie účinku síl, pôsobiacich v inom ako vážiacom smere a vyvodzovaných napríklad teplotnými vplyvmi, je medzi nosný diel (1) a vážiace snímače (7, 8) umiestnená dvojica kompenzačných dielov (6), ktorých...

Zariadenie na miesenie a homogenizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280769

Dátum: 15.09.1991

Autori: Weibel Roman, Gmür Bruno, Naef Peter

MPK: G01G 19/22, G01G 11/08

Značky: miesenie, zariadenie, homogenizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z dávkovacieho zariadenia, ktorého výstup je spojený so vstupným priestorom (8) miesenia. Dávkovacie zariadenie je tvorené aspoň dvoma dávkovacími váhami (4) a vážiacim zariadením. Aspoň jedna dávkovacia váha (4) je vytvorená ako diferenciálny prietokový regulátor (6), na ktorého dávkovaciu váhu (4) s rúrkovým prierezom nadväzuje závitovkový vyhrnovač (25), tvorený závitovkovým vyhrnovacím dávkovačom (5). Vstup každej...

Zařízení pro vážení sypkých materiálů v nádobě, zejména dávkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270630

Dátum: 12.07.1990

Autori: Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk

MPK: G01G 13/26

Značky: nádobě, sypkých, zařízení, dávkovačů, materiálů, vážení, zejména

Text:

...je příkladnš achematicky znázorněno zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je první provedení, u nähož prostor mezi nddobou a jejím vnšjším pláštěm je vyplnšn tlakovym plynom, a na obr. 2 je druhé provedení, u nehož tento prostor je vyplnä kopaninou.Zařízení pre vážení sypkých materiálů podle prvního příkladného provedení se skládá 2 sádobyłdúvkovače, vytvorené z lehkých kovů, například hliníku nebo dural-m, kari je opatřene vnäjším...

Elektromechanický siloměr pro vážení na páse

Načítavanie...

Číslo patentu: 268977

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rod František, Blažek Ivan, Jaroš Petr

MPK: G01G 11/00

Značky: páse, vážení, silomer, elektromechanický

Text:

...na páse, podle vynálezu, kde na obr. 1 je schematický řez rovinou B-B elektromechanickým siloměrem z obr. 2, na obr. 2 je řez rovinou A-A z obr. 1 v místě uchycení opor a na obr. 3 je znázorněno schematicky umístění měrného otočného válečku u péšú.Měrný otočný váleček Ä je umístěn v periodícké soustavě otoěných váleěků łg s prnvidelnou roztečí g k dopravnímu pásu g s dopravovaným sypkym materiálem Q. Hěrný otočný váleček l je uchycen v...

Radiometrické zařízení pro určování hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268918

Dátum: 11.04.1990

Autor: Sojka Jiří

MPK: G01G 11/00

Značky: zařízení, radiometrické, hmotnosti, určování

Text:

...N 01 až Non a ki až km jsou konstanty uložené v paměĺovém obvodu a N 1 až Nm jsou měřenÉhoduoty. očet zářičů, zdrojů gama zářeni idetektorů závisí přitom na šířce dopravníku, optimální je jeden zářič na každých 0,7m šířky dopravníku a dva detektory na každých 0,30 m šířky dopravníku.Toto zařízení určuje ploänou hmotnost dopravovaného materiálu v poměrně úzkych svazcích po celé šířce dopravníku, takže závislost údaje na změnách rozložení...

Zařízení na nepřímé stanovení okamžité hmotnosti, rychlosti plnění a stupně naplnění kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268863

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vychodil Petr, Bosák Oldřich, Staněk Vladimír, Jiřičný Vladimír

MPK: G01G 17/04

Značky: stupně, plnění, vozidel, rychlostí, naplnění, stanovení, nepřímé, kolejových, okamžité, hmotnosti, zařízení

Text:

...stlačení všech pružin oeazených přsvodniky polohy. Tento signál je poton zprecovdván vnější elektronickou vyhodnocovecí jednotkou (oikropočítečem) e indikován ve forme okamžite hmotnosti vozidlo, rychlosti plnłní, rychlosti vyprazdñovàní. stupne nsplnení e doby zbývsjíoi pro naplnění nebo vyprázdnlni.Protože zeřízenín podle vynllezu jsou podchyceny eilove reakce všech pružin podvozku umístěných na jedne streně vozidle pro přeprevu tekutín...

Zařízení na stanovení hmotnosti tekutého surového železa v pojízdném kolejovém mísiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 268469

Dátum: 14.03.1990

Autori: Syrovátko Pavel, Souček Václav

MPK: G01G 19/04, B22D 2/00, B22D 41/12...

Značky: mísicí, kolejovém, surového, pojízdném, hmotnosti, stanovení, železa, zařízení, tekutého

Text:

...přetvoření pásnic vahadel. které je úměrné hmotnosti tekutého surového železa, jsou navzájom propojeny a Jsou napodeny prostřednictvím kabeláže ukončené konektorom na zesilovač s vnější vyhodnooovací Jednotkou.Jednoduchá instalace zařízení na stávající pojízdné mísiče a značná citlivost zařízení při stanovení hmotnosti a možnost operativního odečítání množství surovéhc železa při odpichu v pojízdných mísičích podle vynálezu jsou hlavními...

Vyhodnocovací zařízení s inkrementálním čidlem a mikropočítačem pro pasovou váhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267824

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 11/00

Značky: vyhodnocovací, váhu, mikropočítačem, pásovou, inkrementálním, zařízení, čidlem

Text:

...rozlíší smer odchylky a reversibílním čítačem vyjádří na sběrnici diskrétne okamžitou výchylku, je k disposici digitální informace nezatížená drifty a nelínearitou. S výhodou lze využít inkrementální fotoelektrická čidla pro odměřování souřadnic polohy funkčních části numericky řízených obráběcích strojů. Tato čidla jsou schopna vyjádřit odchýlky s rozlišením na tisiciny milimetru. Aplikace zařízení podle vynálezu je také možná na...

Vratný čítač pro přímé připojení na sběrnici mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267615

Dátum: 12.02.1990

Autor: Doleček Jaroslav

MPK: G01G 3/147

Značky: mikropočítače, připojení, čítač, sběrnicí, vratný, přímé

Text:

...na desku s plošnými spoji.Příklady zapojení vratného čítače pro přímé připojení na sběrnici mikropočítaćepodle vynálezu jsou znázornený na obr. l a 2.Generator impulzů A - obr. 1 pro ćítání vpřed nebo vzad je spojen vodiči ł a lg s integrovaným obvodem 3 pro čítaní vpřed nebo vzad, obsahujícím čítače Ž, 5 pro čítaní vzad, příkladně se uvažuje obvod I B 253 nebo jeho ekvivalent. Vodič ll je připojen na hodinový vstup Zł prvního čítače 3...