G01F 23/00

Zariadenie na určenie objemu tekutiny, najmä v typizovanej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5880

Dátum: 04.10.2011

Autori: Čerešník Roman, Turoň Anton

MPK: G01F 22/00, G01F 23/00

Značky: objemu, najmä, nádobě, typizovanej, tekutiny, určenie, zariadenie

Text:

...k zobrazovaciemu modulu Q, ktorý tvori nezobrazený displej. Komunikačný tok údajov medzi meracím modulom l polohy hladiny tekutiny, identifikačným modulom g, objemovou databázou ą nádob i, vyhodnocovacím modulom 5 a zobrazovacím modulom Q je transportovaný káblom a/alebo vzduchom, napríklad známym Wi-Fi pripojením a pod. Na obr. 2 je zobrazené alternatívne zariadenie z obr. l kde sú servisný modul § a externý vyhodnocovací modul Z cez...

Spôsob varovania užívateľa vozidla pred dosiahnutím minimálnej hodnoty pre zostávajúci jazdný dosah a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14192

Dátum: 17.12.2010

Autor: Andreev Svilen

MPK: B60W 50/14, B60W 50/08, B60K 35/00...

Značky: užívateľa, spôsob, tohto, zariadenie, varovania, minimálnej, dosah, vozidla, spôsobu, jazdný, hodnoty, dosiahnutím, zostávajúci, uskutočnenie

Text:

...sa časom zhoršuje kvôli abrázii. Systém riadenia batérie poskytuje spoľahlivéurčenie a/alebo odhad zostávajúceho jazdného dosahu vozidla v celom rozpätí životnosti0012 Vstupná jednotka môže byt tvorená viacfunkčným displejom obsahujúeim dotykový displej a/alebo klávesnicu, ktorá umožňuje pohodlné upravenie a/alebo nastavenie minimálnej hodnoty pre zostávajúci jazdný dosah. Okrem toho, viacfunkčný displej môže byť použitý na...

Kontaktný snímač pre nespojitý časovo premenlivý záznam zmeny fyzikálnej veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4828

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/00

Značky: změny, časovo, veličiny, fyzikálnej, premenlivý, nespojitý, snímač, záznam, kontaktný

Text:

...vzájomne paralelne spojene vodičom 6 s prvou výstupnou svorkou 7 odporového výstupu, ktorá je vodivo spojená s prvým rezistorom 8 s tým, že druhá výstupná svorka 9 odporového výstupu je spojená s posledným rezistorom 10 a výstupné svorky 7, 9 odporového výstupu sú pripojené na prístroj 17 merania odporu a v základom telese 1 sú z vnútomej strany upevnené ovládacie magnetické jazýčkové kontakty 11 paralelne zapojené a ich zapinacie kontakty...

Zariadenie na meranie množstva kvapaliny v nádrži

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4822

Dátum: 02.08.2007

Autori: Suchanek Radomír, Wilczek Zdeněk, Maniatis Michalis

MPK: G01F 23/00

Značky: zariadenie, množstva, kvapaliny, meranie, nádrží

Text:

...550 mm. Elektrický výstup snímača 2 hydrostatického tlaku je pomocou vodičov prepoje ný s vyhodnocovacou jednotkou 3, ktorá je tvorená meracou ústredňou s mikropočítačom.Funkcia tohto technického riešenia spočíva vtom, že ak sa umiestni snímač 2 hydrostatického tlaku kvapaliny do najnižšieho bodu nádrže l, bude merat výšku stĺpca kvapaliny, ktorá naň pôsobí. Toto je dané fyzikálnym zákonom o tlaku v kvapalinách vyvolaných gravitačnou silou. V...

Zariadenie určené na sledovanie hladiny a regulácie, najmä pre odorizátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 284531

Dátum: 16.05.2005

Autori: Reiter Róbert, Havran Július

MPK: G01F 23/00

Značky: odorizátory, zariadenie, určené, najmä, sledovanie, regulácie, hladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie určené na sledovanie hladiny a reguláciu média, najmä pre odorizátory je tvorené prostriedkami na snímanie hladiny v zásobnej nádrži odorantu, prepojenej prostredníctvom armatúr s funkčnou nádržou odorizátora. Snímacia plocha elektródy prvého snímača (1) elektrického odporu je usporiadaná v úrovni maximálnej hladiny média vo funkčnej nádrži (3) odorizátora. Snímacia plocha elektródy druhého snímača (2) elektrického odporu je...

Vynálezy kategórie «G01F 23/00» v ZSSR.

Hydromechanický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 245346

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ruess Wilhelm

MPK: G01F 19/00, G01F 23/00

Značky: hydromechanický, uzavretých, naplnenosti, nádob, vyprázdnenosti, indikátor

Text:

...je zachytené aj dolná kotva 22 ťahadla 11. Do vodiaceho otvoru 23 v hornej časti 19 náporového valca 9 je suvne vložený dolný looniec vodiacej rúrky 24 tahadla 11. jej horný koniec je upevnený V hornej zátke 5, a to tak, že je naň natiahnutý o krúžok 25,ktorý je závitov-ým nadstavcom 26 pritláčaný k vonkajšej ploche vodiacej rúrky 24. Takto je vodiace rúrka 24 v hornej zátke 5 zároveň upevnené aj utesnená. Valcová tl-ačná pružina 12 je...

Optoelektronické čidlo pro kontrolu přítomnosti a výšky hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246549

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tököli Pavol

MPK: G01F 23/00

Značky: přítomnosti, hladiny, kontrolu, čidlo, kapalin, optoelektronické, výšky

Text:

...část ohybu světlovodu je opatřena odraznou ploškou. Další podstatou vynálezu je,že odrazná ploška je opatřena souvislou ochrannou vrstvou.Popisované čidlo s nanesenou tenkou odraznou vrstvou zvyšuje izolací přenosu optického záření v tělese světlovodu a současně umožñuje plné odstranění nepříznivého vlivu zbylých kapek při poklesu hladiny kapaliny v dolní části světlovodu. Ochranná vrstva ve spodní části světlovodu chrání kovovou odraznou...

Hydrodynamický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 244984

Dátum: 15.11.1987

Autor: Slepov Timofej Nikolajevie

MPK: G01F 23/00, G01F 19/00

Značky: uzavretých, indikátor, hydrodynamický, naplnenosti, nádob, vyprázdnenosti

Text:

...plocha a pre dolnú časť 9 piesta 10, v ktorej je svojim dolným koncom upevnené ťahadlo 11. Horný koniec ťahadla 11 je vyvedený hornou zátkou 5, osou valcovej tlačnej pružiny 12, ako aj vodiacim čapom 13 do valčeka 14, v ktorom je ukotvený. Pritom samostatný valček 14 je opretý o horný koniec vodiaceho čapu 13, suvne uloženého v krytke 15 pružiny 12 a opatreného na boku narážkou 15 pre ovládacie rameno 17 spinača 18. Piest 10 je vo svojej...

Zařízení k samočinnému měření a řízení výšek, vlnění, kmitání hladin kapalin a rozhraní nemísitelných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252908

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trávníček Rudolf

MPK: G01F 23/00

Značky: měření, řízení, výšek, hladin, kapalin, nemísitelných, samočinnému, rozhraní, zařízení, kmitání, vlnění

Text:

...5 je tvořeno systémem snímacích hrotů hn, ho, které jsou minieturnía nastavitelné do požadované polohy. Převodník Ž sestává z elek trické sítě paralelné řazených větví, z nichž každá obsahuje sériovou kombinaci odporu Rn a kondenzátora Cn. Ke společnému bodu odporu Rn a kondenzátšru Cn v každé Větvi je vodivě připojen jeden miníaturní nastavitelný hrot hn. Snímací hrot ho je připojen ke druhé svorce g zařízení, která bud je nebo není...

Zařízení pro indikaci výšky hladiny sypkých a tekutých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246173

Dátum: 15.09.1987

Autor: Štipaník Otakar

MPK: G01F 23/00

Značky: tekutých, hladiny, zařízení, materiálů, sypkých, indikaci, výšky

Text:

...je umístěn v blízkosti výstupku druhého permanentního magnetu a je připojen k elektronickému obvodu.Vyšší účinek zařízení pro indikaci výšky hladiny sypkých a tekutýoh materiálů je dán tím, že ložiska, ve kterých je uložena indikační vrtulka a magnetické spojka, kterou tvoří dva permanentní magnety. jsou zabudována do uzavřeného tělesa, což vylučuje jejich zanášení kontrolovaným médiem.Navrhované řešení používá pulzního snímaní a zpracování...

Hladinoznak pre snímanie hladiny tlakovej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251958

Dátum: 13.08.1987

Autori: Strhák František, Pavlík Dušan

MPK: G01F 23/00

Značky: hladinoznak, snímanie, hladiny, kvapaliny, tlakovej

Text:

...3, ktora je v telese 1 hladinoznaku zaistená poistným krúžkom 4. Tlmiaca vložka 3 je po obvode opatrená otvormi 5, v ktorých sú zabudované tiltračné vložky ii. V strede tlmiacej vložky 3 je vytvorený závitový otvor, v ktorom je zaskrutkovaná nastavovacía skrutka 7 zaistené maticou 8.Koniec nastavovacej skrutky 7 je opatrený otvorom, V ktorom je svojou kuželovou častou otočne uložený hriadel 9 vo vodorovnej rovine, ktorého druhý ko-niec je...

Zařízení pro uložení kontaktního čidla pro zajišťování výšky sypných látek v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 240770

Dátum: 01.08.1987

Autori: Both Ladislav, Komorová Eva

MPK: G01F 23/00

Značky: uložení, zařízení, výšky, zajišťování, látek, čidla, zásobnících, sypných, kontaktního

Text:

...na kovovém ohebném lenulprovlečeném izo- lační průchodkou,upevněnou v nosiči připevněném ke vnitřní stěně zásobníku a podstata vynálezu spočívá v tom, že k izolační průchodce je připevněno válcové vodítka, ve kterém je suvně uložena trubice, jež je po výšce opatřena řadou radiálních otvorů a která je příčným kolíkem,zasunutým skrze jednu z dvojic radiálních otvorů,zevěšena na horní braně válcového vodítka, přičemž v trubici je zavěšeno...

Vyhodnocovací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243861

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pojman Pavel, Ubiková Marie

MPK: G01F 23/00, G01R 17/02, G01F 23/26...

Značky: obvod, vyhodnocovací

Text:

...zpětnovazebním odporem g, na druhý nabíjecí vstup lg pracovního monostabilního klopného obvodu lg.Vyhodnocovací obvod podle vynálezu pracuje tak, že oba monostabilní klopné obvody lg,gg jsou při změně společného vstupního spouštěcího signálu z úrovně log 1 na úroveň log 0 překlopeny do stavu, kdy na jejich přímých výstupech li jsou úrovně log 1. Hodinový vstup âł prvního klopného obvodu gg typu D je v tomto okamžiku na úrovni log 0. Po...

Zařízení k měření rychlosti poklesu hladiny substance v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251268

Dátum: 11.06.1987

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Mocek Tadeáš, Matloch Bronislav

MPK: G01F 23/00

Značky: měření, zásobníku, hladiny, substance, zařízení, poklesu, rychlostí

Text:

...s vnitřním řízením přenosu dat do paměti na konci vzorkoúàní e nulováním, na .jehož signálních vstupoch jsou hradla zepojena řídicími vstupy na vnitřní vzorkovací obvod. Řízení vzorkování vratného čítače Q se provádí siedem tektovecích imoulsů přivedených z vnějěího generátoru Q taktovecích impulsd přes vnější třetí hredlo g ne česovecí vstup ga obvodu vzorkování vretněho čítalo Q.V době měření určené vnitřním vzorkovacím obvodem vratnáho...

Kontaktní čidlo pro zjišťování výšky násypu sypkých látek v nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240679

Dátum: 01.06.1987

Autor: Plšek Josef

MPK: G01F 23/00

Značky: násypů, čidlo, nádobách, látek, sypkých, zjišťování, kontaktní, výšky

Text:

...podstatě poruchovou funkci čidla. Pokud je čidlo vřazeno do řidíciho systému ovládajicího akčnimi prvky plnění zásobníku, způsobuje poruchový chod takového čidla vážné provozní nebo technologické problémy. obdobné nevýhody vykazuje 1 čidlo opatřené pevným tyčovým dotekem, protože vznášejici se.prachové podíly látky, například vlhké prachové uhlilse usazujš na povrchu dotekové tyče 1 přiléhajicích plochách izolační průchodky.Výše uvedené...

Zařízení pro limitní měření výšky hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243040

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kesegh Vladimír, Ryška Jozef

MPK: G01F 23/00

Značky: měření, kapalin, limitní, zařízení, hladiny, výšky

Text:

...v obou emörech.Príklad uspořádání podle vynálezu je schemeticky v nárysnám řezu znázorněn na pripojenám výkrese. V místě, kde ze má měřit limitní výške hladiny v tlakové nádrži L, je na tlaková nádrži ,L upravena pŕírube. K táto přírubě je připevnäno, například trouby, která nejsou na výkrese znázornšny, teleso ,LQ vlastního měřicího zařízení.V tělese u, je upevněn otočný čep g. Na čepu a, je ulozene vahadlo. Vehedlo je vytvořeno ze dvou...

Digitálně registrační dotykový hladinoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 250931

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kulhavý Zbyněk

MPK: G01F 23/00

Značky: dotykový, hladinoměr, registrační, digitálne

Text:

...obvodu, uvádění v činnost reqistračních zařízení lg, odblokováni spouštového obvodu ll, signalizace skončení měření apod. Registrační zařízení lg zaznamenává naměřené veličiny z digitálních výstupů obvodů digitálniho měřiče Ž polohy a přepínače 1 analyzovaného hrotu g. Je konstruováno například jako elektricky programovatelná paměč, tiskárna, případně navazuje na vysílací obvody dálkového ovládání.Spoušřový obvod ll dává povel k...

Vnitřní uklidňovací nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 249385

Dátum: 12.03.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 23/00

Značky: nádoba, uklidňovací, vnitřní

Text:

...na potřebu údržby. Vnitřní uklidñovací nádoba nemá žádné pohyblivé součástí a je realizovatelná z kovového materiálu s možností pokrytí ochrannou vrstvou nebo z plastických hmot, takže spolehlivě odoláva koroznim účinkům pohybujicích se kapalin. Vnitřní uklidñovací nádoba podle tohoto vynálezu umožňuje spolehlivou automatízacivýrobních pochodů s maximálním využitím surovín a beze ztrát. Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněna vnitřní...

Způsob měření výšky hladiny fluidní vrstvy a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234303

Dátum: 01.03.1987

Autor: Večerek Jaromír

MPK: G01F 1/52, G01F 23/00

Značky: hladiny, vrstvy, zařízení, výšky, provádění, fluidní, měření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření výšky hladiny fluidní vrstvy a zařízení k jeho provádění. Způsob spočívá v tom, že se snímá rozdíl tlaků fluidní vrstvy v dolním místě nad fluidním roštem a fluidní vrstvy v horním místě pod hladinou fluidní vrstvy a tlaků fluidní vrstvy v dolním místě nad fluidním roštem a v místě nad fluidní vrstvou. Z rozdílu tlaků mezi dolním místem a horním místem a známé vzdálenosti mezi dolním místem a horním místem se určí...

Indikační zařízení množství média v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234293

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hásek Silvestr, Dědič František

MPK: G01F 23/00

Značky: množství, indikační, zásobníku, media, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z konzoly, tvořené ocelovou deskou, na které jsou umístěny spínače. Deska je v dolní části opatřena objímkou a v horní části vodicí trubkou, ve které je na tlačné pružině uložena pohyblivá zarážka. Pohyblivá zarážka je nasunuta na pístnici, upevněné v objímce. V axiální ose pístnice je otvor, ukončený v horní části dutým šroubem a dolní část je prostřednictvím potrubí spojena s dutinou víka, připevněného k rámu zásobníku....

Zařízení pro indikaci výšky hladiny sypkých a tekutých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247550

Dátum: 15.01.1987

Autori: Savčenko Jevgenij, Slavíček Ladislav, Pelc Zdeněk

MPK: G01F 23/00

Značky: zařízení, hladiny, výšky, materiálů, indikaci, sypkých, tekutých

Text:

...magnetické spojkymagneticky nevodivého materiálu tvoří magnetickou spcjku mezi hŕídelíHřídel 7 je uložena v ložiskách 5. Tato ložiska jsou zabudována v tělesu Q. U kotouče4 je umístěn spínač gł ovládaný magnetickým polem s pomocným permanentním magnetem lg.Hnací ústrojí včetně spojky a spínače jsou uloženy v pouzdrug.Výstupy spínače łł jsou spojeny s elektronickým obvodem lg. První výstup spínače ll je spojen s kladným pőlem napájecího...

Zapojení pro vyhodnocování funkce alespoň dvou snímačů hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247464

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jandák Michal, Janatka Jiří

MPK: F22B 37/42, G01F 23/00

Značky: funkce, hladiny, vyhodnocování, alespoň, snímačů, zapojení

Text:

...na úrovni hladiny vody, jak je znázoměno na obr. 3. Nedosahuje-li voda úrovně logického výstupu je log. signál o, dosáhne-li voda úrovně logického výstupu, je log. signál I.zapojení je provedeno takto jeden za vstupu A a à prvého kombinovanáho logického obvodu fje zapojen na třetí logický výstup LL hlavního snímače á a druhý přes negátor § na třetí logický výstup L 3 vedlsjěího snímače 1, jeden zo vstupů Q a 2 na druhý logický výstup x 2 g...

Těsnicí ucpávka sondy pro vyhodnocení výšky hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232856

Dátum: 01.01.1987

Autor: Bošek Josef

MPK: F16I 15/10, G01F 23/00

Značky: těsnicí, vyhodnocení, výšky, sondy, hladiny, ucpávka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší utěsnění sondy pro vyhodnocení výšky hladiny při průchodu stěnou zásobníku. Těsnicí ucpávka je řešena jako samostatný celek, který je jedním koncem rozebíratelně spojen s vlastní sondou a druhý konec je spojen se snímačem pro vyhodnocení výšky hladiny. Řešení je univerzální pro různé typy sond a lze ho využít zejména pro vyhodnocení hladin v tlakových zásobnících.