G01F 19/00

Nádoba s odmernými mierkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 287027

Dátum: 17.09.2009

Autor: Semaňák Ján

MPK: G01F 19/00, A47J 47/00

Značky: nádoba, mierkami, odměrnými

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba s odmernými mierkami, ktorej vnútorná strana z transparentného materiálu je vybavená dekoráciou, ktorá má tvar pravidelných alebo nepravidelných plošných geometrických útvarov (2) alebo reliéfu (1), alebo množiny znakov (3). Horný okraj (6) dekorácie alebo najvyšší bod (4) dekorácie predstavuje mierku väčšieho objemu v nádobe a spodný okraj (7) dekorácie alebo najnižší bod (5) dekorácie predstavuje mierku menšieho objemu.

Nádoba s odmernými mierkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4768

Dátum: 07.06.2007

Autor: Semaňák Ján

MPK: A47J 27/00, G01F 19/00

Značky: nádoba, mierkami, odměrnými

Text:

...vzoru, ktorého podstata spočíva v tom, že vnútomá strana nádoby z transparentného materiálu je vybavená dekoráciou, ktorá môže mať tvar pravidelných alebo nepravidelných plošných geometrických útvarov 2. Homý okraj 6 dekorácie alebo najvyšší bod 4 dekorácie predstavuje mierku väčšieho objemu v nádobe a spodný okraj 7 dekorácie alebo najnižší bod 5 dekorácie predstavuje mierku menšieho objemu. Pri tej istej nádobe napríklad na pivo a...

Počítač mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 535

Dátum: 10.08.1994

Autor: Srnka Roman

MPK: G01F 19/00

Značky: počítač, mincí

Text:

...odmsrneho valca,teda počet spočítavaných mincí sa určuje pri jeho výrobe.Ddmerný valec,ktorý je vymeniteĺný sa může meniť podla potreby,podĺa druhu spoćítavaných mincí.Univerzálny lievik slúži na zachytávanie mnozstva tvarovo neusporiadaných mincí a na ich usporiadanie do odmerneho va 1 ca.Lievik je univerzálny je mozne ho nasadiť na odmerný va 1 ec,ktorehokoĺvek vnútorného priemeru.Počítač mincí vykazuje výhody v tom,äe je ním možne po výmene...

Odměrka pro automatické měření objemové hmotnosti sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265057

Dátum: 12.09.1989

Autor: Sedlák Zdeněk

MPK: G01F 19/00

Značky: materiálů, hmotnosti, odmerka, objemové, sypkého, měření, automatické

Text:

...Hopní okraj odměrné nádoby noní třebazarovnávat, přebytečný materiál so sám sesype dolů.Vynález bude dá 1 e.podrobněji vysvětlen pomocí přiložonéhovýkresu, na němž je schematickybnakresleno provedení sestavyOdměrkn podle vynálezu je tvořona odmčrnou nádobou l,ktoré fo uložonu v kr cim Ulášti 2 onochúvaíoím.kolcm odměrné., i . J J I v v n i r nádoby A Jolný prostor. krycí plast g JO zakoncen výsypkou Ávo tvaru kužola, V jehož vrcholu...

Dávkovač vzorků malých objemů tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264219

Dátum: 13.06.1989

Autori: Podhorský Miloslav, Lerst Luděk, Havlová Jana, Cvak Zdeněk, Kadlec Ivan

MPK: G01F 19/00

Značky: objemu, malých, vzorků, dávkovač, tekutin

Text:

...většího počtu vzorků komplikovaný co do počtu potřebných pipet, co do potřeby času atd. Zvlášť je toto nev hovující při odběru vzorků k mikrobiologie ým analyzám, kdy se musí pracovat se šterilním nádobím.Nové zařízení všechny uvedené a další nedostatky odstraňuje. Náběr vzorků a jeho přenos do vzorkovnice je rychlý a čistý. Obzvlášť výhodný je při sériovém odběru vzorků. Dávkovač je konstrukčně a materiálově řešen tak, že umožňuje jeho...

Vynálezy kategórie «G01F 19/00» v ZSSR.

Hydromechanický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 245346

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ruess Wilhelm

MPK: G01F 23/00, G01F 19/00

Značky: indikátor, vyprázdnenosti, naplnenosti, hydromechanický, nádob, uzavretých

Text:

...je zachytené aj dolná kotva 22 ťahadla 11. Do vodiaceho otvoru 23 v hornej časti 19 náporového valca 9 je suvne vložený dolný looniec vodiacej rúrky 24 tahadla 11. jej horný koniec je upevnený V hornej zátke 5, a to tak, že je naň natiahnutý o krúžok 25,ktorý je závitov-ým nadstavcom 26 pritláčaný k vonkajšej ploche vodiacej rúrky 24. Takto je vodiace rúrka 24 v hornej zátke 5 zároveň upevnené aj utesnená. Valcová tl-ačná pružina 12 je...

Hydrodynamický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 244984

Dátum: 15.11.1987

Autor: Slepov Timofej Nikolajevie

MPK: G01F 23/00, G01F 19/00

Značky: uzavretých, hydrodynamický, naplnenosti, nádob, vyprázdnenosti, indikátor

Text:

...plocha a pre dolnú časť 9 piesta 10, v ktorej je svojim dolným koncom upevnené ťahadlo 11. Horný koniec ťahadla 11 je vyvedený hornou zátkou 5, osou valcovej tlačnej pružiny 12, ako aj vodiacim čapom 13 do valčeka 14, v ktorom je ukotvený. Pritom samostatný valček 14 je opretý o horný koniec vodiaceho čapu 13, suvne uloženého v krytke 15 pružiny 12 a opatreného na boku narážkou 15 pre ovládacie rameno 17 spinača 18. Piest 10 je vo svojej...

Odměrka ropných produktů na vodní hladině

Načítavanie...

Číslo patentu: 244632

Dátum: 14.10.1987

Autori: Zitz Aifred, Wrulich Herwig

MPK: B01L 3/02, G01F 19/00

Značky: hladině, produktů, odmerka, ropných, vodní

Text:

...válci a zajíšĺují odměrku proti nełldoucinu ponoření, e přitom nebráni plynulému přítoku kapalin do měrného dílo odběrovéhoŽàdoucí ponor až po přelivová čelo vtokové přepadové trubice a současně vertikální polohu na hladině udržuje vyvažovací náběrový kroužek. Ve srovnání se známými typy odměrek odpadá obtížné dodržování tolerancí ponoru, který je u odměrky podle vynálezu atenoven její hmotnosti a vztlakem kapaliny na ni...

Odmerka skla, najmä pre vitrovacie automaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228955

Dátum: 01.02.1986

Autor: Lednický Dominik

MPK: G01F 19/00, C03B 3/00

Značky: vitrovacie, odmerka, skla, automaty, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Odmerka skla, najmä pre vitrovacie automaty znižuje pracnosť pri manipulácii so sklom. Odmerka skla pozostáva z telesa odmerky, v hornej časti ktorého sú dve protiľahlé steny opatrené vedením a spodná časť telesa odmerky sa smerom ku dnu zužuje. Do vedenia je vložená rukoväť. Na koncoch rukoväte sú vytvorené zuby, ktorých šírka nie je väčšia ako úvrať vedenia. Na rukoväti oproti okraju telesa odmerky sú vytvorené výrezy. Na koncoch rukoväte sú...

Odmerka skla, najmä zásobníka skla pre vitrovacie automaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228815

Dátum: 01.01.1986

Autor: Lednický Dominik

MPK: G01F 19/00

Značky: najmä, automaty, vitrovacie, odmerka, zásobníka, skla

Zhrnutie / Anotácia:

Odmerka skla, najmä zásobníka skla pre vitrovacie automaty pozostáva z telesa odmerky, ktorého spodná časť dvoch protiľahlých stien sa smerom ku dnu k sebe približuje a je opatrená pohyblivým dnom v tvare striešky. Dno je pevne spojené s tiahlami opatrenými ne horných koncoch dolnými a hornými výstupkami. Tiahla sú uložené vo vedení upevnenom na dvoch vnútorných protiľahlých stenách telesa odmerky. Medzi horným výstupkom a dolným výstupkom...