G01F 15/06

Predplatný systém a spôsob dodávky vody alebo plynu prostredníctvom inteligentnej bezdrôtovej karty a merač pre predmetný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 288325

Dátum: 16.12.2015

Autor: Neri-badillo Eduardo Agustín

MPK: G06Q 20/00, G01F 15/06, G01D 4/00...

Značky: karty, predmetný, dodávky, systém, prostredníctvom, merač, plynů, bezdrôtovej, predplatný, spôsob, inteligentnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob dodávky vody alebo plynu prostredníctvom inteligentnej bezdrôtovej karty predplatného systému a merač pre predplatný systém. Tento vynález sa týka tiež obojsmerného merača špeciálne navrhnutého na elektronické zaznamenávanie spotreby vody alebo plynu.

Spôsob a zariadenie na vyhodnocovanie spotreby média v napájacom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20214

Dátum: 13.06.2012

Autori: Ohl Jochen, Leblang Lars

MPK: G01F 15/00, G01F 15/06, G01M 3/28...

Značky: napájacom, media, systéme, spôsob, spotřeby, zariadenie, vyhodnocovanie

Text:

...sa škrtiace, resp. blokovacie operácie. Ako kritériá na porovnanie so samostatnou hodnotou aktuálne nameranou prietokomerom sa používajú prekročenie vopred určeného prietokového množstva, vznik stáleho, malého prietoku alebo odchýlka spôsobu prietoku od vzoru spotreby, ktorý sa zistil na adaptívnej trase a uložil sa do pamäte. Vzory spotreby sa zaznamenávajú ako zápis objemovo a časovo súvisiacich spotrebných udalostí. Jednotlivé,...

Objemový prietokomer so senzorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20938

Dátum: 12.03.2007

Autori: Brudny Franz, Kirsebauer Holger

MPK: G01F 3/10, G01F 15/06

Značky: senzorom, objemový, prietokomer

Text:

...podľaprincípu anizotropného magnetického odporu.0011 Prednostne sa umožňuje rozlišovanie uhla pootočenia ozubeného prvku V rámci jedného rozstupu zubov tohto ozubeného prvku. Okrem iného sa najmä zlepšuje odstup šumu signálu. Merací snímač predovšetkým umožňuje zistenie smeru dopravy objemu tekutiny.0012 Ako ozubené prvky sa prednostne používajú ozubené kolesá s identickým ozubením. Pritom majú tieto ozubené kolesá najmä identický...

Merač spotreby kvapalných alebo plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285179

Dátum: 30.06.2006

Autori: Hinzmann Martin, König Peter Wilhelm

MPK: G01F 15/06, G01F 15/00, G01D 4/00...

Značky: kvapalných, plynných, médií, spotřeby, merač

Zhrnutie / Anotácia:

Merač spotreby s číslicovým indikátorom (4) spotreby média prechádzajúceho meračom spotreby, ktorý obsahuje prevod (1), indikuje kumulovaný číselný stav celej doterajšej spotreby a umožňuje indikáciu kontrolného kódu. S prevodom (1) číslicového indikátora (4) spotreby je mechanicky spojené zariadenie (3) na indikáciu kontrolného kódu a prevodový pomer medzi prevodom (1) a zariadením (3) na indikáciu kontrolného kódu je voľne voliteľný.

Valčekové počítadlo pre počítače spotreby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4970

Dátum: 31.01.2006

Autori: Becker Walter, Fesser Ralf

MPK: G01F 15/06, G06M 1/00

Značky: valčekové, počítadlo, počítače, spotřeby

Text:

...spínacieho člena prebieha v podstate kolmo na os valčekového počítadla. Spínací člen, ktorý je v zábere s kolikovým kolesom, má v podstate valcové blokovacie teleso, ktoré má na rovinnej čelnej ploche excentricky na svoju os otáčania umiestnený spínací ozub so spínacou plochou v podstate axiálnou a so spínacou drážkou bezprostredne za spínacím ozubom v smere otáčania na čelnej strane, pre spínací kolik kolíkoveho kolesa nachádzajúceho sa v...

Vynálezy kategórie «G01F 15/06» v ZSSR.

Iskrovobezpečné elektronické obvody počítadla prietokomera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2177

Dátum: 11.06.1999

Autori: Vozárik Marián, Trúsik Miroslav

MPK: G01F 1/60, G01F 1/075, G01F 1/115...

Značky: elektronické, počitadla, iskrovobezpečné, obvody, prietokomera

Text:

...Aby nedošlo k popísa nému stavu, k litiovému článku je do série pripojený odpor,ktorý limituje prúd do obvodov elektronického počítadla na bezpečnú úroveň pod minimálne krivky zápalnosti, a tiež limituje nárast povrchovej teploty na bezpečnú úroveň. Odpor musi mat charakter bezporuchovej súčiastky t.j. nesmie byt zatažený viac ako na 2/3 nominálneho výkonu. Aby nebolo možné limitujúci odpor premostit (vyradit skratovanim), spoločne s...

Stabilizační převodový mechanismus počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261786

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hruda Zdeněk, Flok František, Klíma Josef, Šír Karel

MPK: G01F 15/06

Značky: mechanismus, převodový, počitadla, stabilizační

Text:

...ve viku L je upevněn první nooný čep 1, na kterém je otočné uloäeno první ozubené dvojkolo g axiłlně zajištěná podlořkou gg o pojiotným krouřkem gł. V čelní etěnä gg spodního otočnáho tě 1 esa.A je upevněn druhý nosný čep lg, na kterém je otoćnä uloženo druhé ozubené dvojkolo3 nxiálně zajištěná prostřednictvím podlořky 33 e pojistného krouäku gł. Ne hŕídelce 1je pevné uchyceno prostřednictvím kolíku L 1 náhonove ozubene kolo lg. Na...