G01F 11/00

Odberný mechanizmus, predovšetkým pre mobilný stroj na výrobu zmrzliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5295

Dátum: 05.11.2009

Autor: Černý Michal

MPK: A23G 9/04, G01F 11/00, A23G 9/00...

Značky: stroj, zmrzliny, mechanizmus, odberný, mobilný, výrobu, predovšetkým

Text:

...evidovat v snímacej jednotke, ale že je možné ich aj ďalej spracovávať a napríklad doplňať V nadväznosti na rôzne komunikačné prvky, pripojením do informačných systémov, napojením na modem a ďalšie iné prostriedky pre diaľkové spracovanie dát, aby bola známa presná evidencia denného odberu, celková evidencia odberu, presné vypočitanie tržby, evidencia uskutočnených procesov so zariadením, čas, kedy bol stroj na výrobu zmrzliny uvedený do...

Spôsob a zariadenie na výrobu cukrovinkových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10900

Dátum: 09.08.2005

Autori: Paul Michael, Steiner Uwe, Kasemann Karl-jürgen

MPK: A23G 3/02, A23G 3/00, A23G 3/28...

Značky: zariadenie, spôsob, cukrovinkových, výrobu, výrobkov

Text:

...prostredníctvom dávkovacej jednotkyo relativne nastavenie polohy a/alebo pohyb dávkovacej jednotky amiesta dávkovaniaprostrednictvom polohovacieho prostriedku a ak trebao odsun hmoty dávkovanej na miesto dávkovania prostredníctvom transportného prostriedku.Odsun sa môže uskutočňovať manuálne alebo automaticky.0015 Vynález tým zjednodušuje obsluhu zariadenia. Ba aj bez prehĺbených poznatkov o stroji sa dá zariadenie podľa vynálezu...

Výpustné zariadenie s ventilom odmeriavajúcim dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4051

Dátum: 03.12.2004

Autor: Dunne Stephen Terence

MPK: G01F 11/00

Značky: odmeriavajúcim, výpustné, dávky, zariadenie, ventilom

Text:

...poloha môže byť vybraná používateľom, umožňujúc používateľovi prepnúť do druhej polohy viac než len raz predtým, než je celý obsah alebodávka vypustená z odmeriavajúcej komôrky. Toto je výhodným pre niektoré aplikácie.V predstavenom vynáleze termín tekutina musí byt chápaný v širšom zmysle. Osobitne musí pokrývať všetky druhy tekutín, kvapalín, zmesí, suspenzií, skvapalnených plynov alebotomu podobne, ktoré môžu byť vypúšťané z...

Dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280763

Dátum: 10.05.1995

Autor: Bacon Raymond

MPK: G01F 11/00, A61M 15/00

Značky: zariadenie, dávkovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie zariadenie, najmä zariadenie na vydávanie oddelených množstiev tekutín, obsahuje základné teleso (5, 400) vybavené na spodnej strane náustkom (95, 405) a vŕtaním (15), puzdro (20) umiestnené vnútri základného telesa (5) a súosovo s ním, dávkovací zásobník (25) aerosólu, ktorý je aspoň čiastočne umiestnený v puzdre (20), pričom dávkovací zásobník (25) aerosólu má na spodnom konci driek (40) s dávkovacím ventilom a je uložený...

Dávkovacia jednotka kvapalín na plaváku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 679

Dátum: 07.12.1994

Autor: Baďura Aleš

MPK: G01F 11/00

Značky: jednotka, plaváku, dávkovacia, kvapalín

Text:

...zhotovené tak, že má oracovn 7 priestor 5 a prepúšťaci priestor 6 ktoré sú od- - - seba oddelené vnútornou stenou 8 o atrenou re úšťacimi Potvormi 1.Ned hornou horizontálnou stenou dávkovacej jednotky l je osadená elektromagnetické Cievka g. Vonkajšiestena g pr púšťacieho priestoru É je opatrená vydstenia 10 e trubky li, ktoré jeDo pracovného priestoru Ž jeho piestu 3, ktorého vodiace tyč 1 prnou stenou 1 telesa dávłovace 3-d.ot l a...

Odmerné teleso automatického dávkovača tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 489

Dátum: 08.06.1994

Autor: Medzihradský Vladimír

MPK: G01F 11/00, G01F 11/30, B67D 1/00...

Značky: automatického, dávkovača, těleso, odměrné, tekutin

Text:

...nádrže.Pridaním dalších elektromagnetických ventilov regulujúcich prívod meranej tekutiny sa vytvorí možnosť voľby rôznych objemov meranej tekutiny.Významnou výhodou takto vytvoreného zariadenia ako súčasti automatického dávkovača tekutín je dosiahnutie presnéhoNa obr. 1 je zobrazené odmerné teleso automatického dávkovača tekutín v reze, ktorý poskytuje prehľad o usporiadaní jednotlivých komponentov, z ktorých je zostavené.Príklad...

Zariadenie na rovnomerné dávkovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278979

Dátum: 18.03.1992

Autori: Macho Vendelín, Paulech Jozef

MPK: G01F 11/00

Značky: kvapalín, dávkovanie, rovnoměrné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovaná kvapalina sa vedie z východiskového zdroja na miesto určenia v nadbytku minimálne 0,1 %, výhodne 5 až 50 %, nad požadované dávkované množstvo. Kontinuálny prietok kvapaliny sa nastavuje zmenou hydrostatického tlaku alebo zmenou plošného prietoku kvapaliny. Nadbytok kvapaliny sa odvádza do východiskového zdroja kvapaliny. Zariadenie pozostáva minimálne z prvého zásobníka (1) a druhého zásobníka (2), spojených dolným potrubím (6) a...

Dávkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270668

Dátum: 12.07.1990

Autor: Coufal Mojmír

MPK: G01F 11/00

Značky: dávkovací, zařízení

Text:

...šnekové trouby l, lze použít šnekové trouby l jako dávkovacího elementu v dávkovacím zařízení. Při rotaci šnekové trouby l dochází k přepadávání nebo přetekání látky přes níže položený vstupní otvor 1 do šnekove trouby l ze zásobníku Ža k jejímu transportu směrem k výše položenému výstupnímu otvoru É. Dávkovaná látka je tłaćena šroubovou plochou 2, při rotaci šnekové trouby l a současné gravltační silou držena mezi závity šroubové...

Zapojení elektronického počítadla pro výdejní stojany pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 270049

Dátum: 13.06.1990

Autori: Buráň Vojtěch, Dolek Jiří, Svoboda Ivan, Švéda Miroslav, Pech Jaromír

MPK: G01F 11/00

Značky: stojany, pohonných, elektronického, výdejní, počitadla, zapojení

Text:

...ruleníuvynález bude dále podrobnäjí popedn podle přípcjeného výkreeu, ne kterém je znázor 2 cs 270 049 31něno blokové schéma příkledného provedení spojení elektronického počítadlo pro výdejní stojany pohonných hmot podle vynélezuozapojení v příklsdném provedení obsohuje nésobíčku ł, apojenou svým prvním vstupom 9 prvním výstupom řídící jednotky g míkroprooesoru, svým druhým vstupom e prvním výstupem dvojítého enímeče 5 a s prvním vatupem...

Zapojení elektronického počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270048

Dátum: 13.06.1990

Autori: Svoboda Ivan, Buráň Vojtěch, Pech Jaromír, Dolek Jiří, Švéda Miroslav

MPK: G01F 11/00

Značky: elektronického, zapojení, počitadla

Text:

...tvořeno blokom l přopínscích obvodü,spojeným svými prvnímí porty s porty snímače g poukázek, svými dmhými porty s porty centrální ovládací jednotky 1, svými třetími porty s porty jednotlq i předvolby, svými čtvrtými porty s porty řídící jednotky 5, počítadla, svmi pátými porty s porty přídavné jednotlq g a svým výstupom s prvním vstupom spínaoí jednotky Q, která je spojená svým druhým vstupom s prvním výstupom řídící jednotky i počítadla a...

Zapojení obvodu průběžné kontroly poměru benzínu a oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269738

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pech Jaromír, Dolek Jiří, Švéda Miroslav

MPK: G01F 11/00

Značky: oleje, průběžné, obvodů, poměru, kontroly, zapojení, benzinu

Text:

...oleje ve vydávané směsi podle vynálezu.stavítelnáho čítače 2 a s druhým vstupom výpočetní a zobrazovací jednotky 3.Príkladná, na pčíloženém výkrese znázornená zapojení podle vynálezu je tvořeno reverzibilním čítačem l, spojeným svým prvním vstupem s výstupem ínkrementálního snímače g prštoku oleje, svým výstupem s prvnín vstupem výpočetní a zobrazovací jednotky 2, svým druhým vstupem s výstupom ínicíalizačního obvodu 5 a svým tretím vstupem s...

Zapojení pro řízení dávkování přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 269736

Dátum: 14.05.1990

Autor: Vališ Miloslav

MPK: G01F 11/00

Značky: přísady, řízení, dávkování, zapojení

Text:

...na dávkovaném množství hlavní složky surovinově směsi.vynález bude dále podrobněji popsán pomocí výkresu, na němž je schematicky znázorněno uspořádání jednotlivých prvků předmětného zapojení.Dopravník lg zařazený do toku ll hlavní složky surovinové směsi je opatren blokem měření, tvořeným prvním tenzometrickým snímačom l a prvním zeeilovačem g, měřícím hmotnost dopravované suroviny. Jeho výstup je veden jednak na první vstup Ži...

Zariadenie na meranie množstva tekutých a polotekutých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269543

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hašek Anton, Krcho Imrich

MPK: G01F 11/00

Značky: meranie, zariadenie, látok, tekutých, množstva, polotekutých

Text:

...skladovacej nadrłe je na spoločnom alebo samostatných vývodoch upevnoný aspoň jeden vstupný a jeden výstupný anemomstrícký snímač prietokoveho objemu atmosferickeho vzduchu,z ktorých každý má v privadzacej vetve zabudovanů uzatváraciu klapku, pričom na vstupový aj výstupný anemometrícký snímač je cez snímač otáčok anemoaetra napojený spoločný, alebo samostatne jmpulzne vysielače, ktoré sú prenosovým eediom spojene so záznamovou a...

Zařízení na dávkování hnací náplně do zápalek, nábojek a nábojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268729

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hlavačka Vlastimil, Limburk František

MPK: G01F 11/00

Značky: dávkování, náplne, zařízení, nábojek, zápalek, nábojů, hnací

Text:

...hnací náplne nebo nerezová sloäe prostřednictvím hřídele l se segmenty g (obr. 5), který je otočný v obou smäreeh a umožňuje nabrání a vysypání prachové náplne v rozsahu 0 ° až 360 °. . Hřídel 1 l je otáčen pomocí ozubených kol 1 a ozubenýoh hřebenů 1 uložených na obou koncích hŕídele l, které jsou ovládány bud ručne nebo automaticknľočet segmentu g na lgřídeli l a počet hřídeld . v náaypnó desce 2 je den roztečí otvoru g v dávkovací desce...

Zařízení pro samočinné dávkování roztoku na vnitřní úpravě baněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 268353

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horák Jaroslav, Picek Vladislav, Cvrček Jindřich

MPK: G01F 11/00

Značky: roztoku, vnitřní, zařízení, úpravě, dávkování, samočinně, baněk

Text:

...je roztok do banky uanočinnł nadávkován. Bnňku jo upovněna v držtku no řetězovćn koločku s oxcontrickým čopon. Při pohybu řotčzu nojiždi Fotłzovó kolnčko drilku na výsuvný hřobon, ktorý na vyluno zo zábčru po natočani drłáku u bankou do dolni polohy- Polohu držáku je indi kována vudici tyčkou zdvihnjici Výkyvné rouónko. Zařizcni padlo vynálozu uložňujo opornci ručniho dlvkovćni nahradit ntrojnin zaří zunil, prucujicin nnnočinnł.Výhoda je...

Testovací zařízení detektorů plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268236

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ledvinka Karel, Doležal Bohuslav, Volf Radko

MPK: G01F 11/00

Značky: zařízení, směsi, testovací, detektoru, plynných

Text:

...umístěny v her-.neticky uzavřené skříni opatřené plynovým přívodexu a odvodem. konečněmohou být pístově čerpadlo o zásobník roztoku s přívodními trubicemi umístäny v henneticky uzavřené skříni.Vyšší účinek testovacího zařízení podle vynálezu soočívá v dosažení přesnějšího, exponenciálo se blížícího koncentračního průběhu sledované složky na vstupu do testovaného detektoru a ve snížení odohylky od ideálního průběhu omezením difuze sledované...

Zařízení pro dávkování kapalných až pastovitých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264905

Dátum: 12.09.1989

Autori: Koška Václav, Gabriel Petr, Šmerda Stanislav, Bujdoš Ctibor

MPK: G01F 11/00, F04B 7/04

Značky: látek, kapalných, zařízení, pastovitých, dávkování

Text:

...odpovídá svým kuželovým tvarem kuželovému vybrání lg ve víku 4. Součástí zařízení je neznázorněné poháněcí ústrojí pro vyvozování vratného pohybu plunžrulg mezi přední úvratí, kdy jeho čelo ll dosedá na kuželové vybrání lg víka 2, a zadní úvratí,kdy čelo ll plunžru lg leží mimo ústí vstupního otvoru Z na jeho straně odvrácené od víka l.Poháněcí ústrojí nebo spojení mezi ním a plunžrem lg jsou upravený tak, že umožňují vysunutí plunžru lg do...

Zařízení na doplňování koncentrátu do konzervačního oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262344

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zahrádka Jan

MPK: B01F 5/14, G01F 11/00, B01F 5/12...

Značky: konzervačního, oleje, koncentrátů, doplňování, zařízení

Text:

...stěnám násypky. Náhon je proveden převodovým elektromotorom. Do násypky se naloží příslušně množství konćentrátu. Při doplňování musí být v činnosti jak cirkulační čerpadlo, tak šroubové čerpadlo. Šroubové čerpadlo při pomalých otáčkach je zásobováno na sací straně koncentrátem pomocí šroubovice a samo dodává koncentrát plynule do sání cirkulačního čerpadla. Koncentrát po průchodu cirkulačním čerpadlem a filtrem je rozmělněn na malé častice,...

Zařízení k dávkování pastovitých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262096

Dátum: 10.02.1989

Autori: Srnec Jan, Kvasnica Oldřich, Foltýn Jindřich

MPK: G01F 11/00

Značky: substrátů, zařízení, pastovitých, dávkování

Text:

...vyplnení dávkovacího prostoru, sestavající z tlakového» zásobníku, odvodního potrubí, šoupátka, dávkovacího čerpadla ,a výtokov-ého potrubí s vyüstěním, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že zařízení je opatřeno ve Spodní části nebo vně tlakového zásobníku pomocným pístem, uloženým s výhodou horizontálně vv odvodním potrubí před šoupátkem a dále dávkovací hubicí posuvnou, s výhodou ve vertikálním směru u ose dávkovacího...

Dávkovač koncentrátů do napájecí vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258159

Dátum: 15.07.1988

Autori: Olšan Ladislav, Brabec Michal

MPK: G01F 11/00

Značky: napájecí, koncentrátů, dávkovač

Text:

...čepu §, je připojeno k sací hubici 6 násosky ovládacím táhlem lg s drážkou, zatímco úchytka lg na jeho závaží2 je připojena napínacím lankem łi k rameni A plováku 3.Napájecí voda je přiváděna do směšovací nádrže ł potrubím g, přičemž přítok vody je regulován plovákovým ventilem, jehož plovák se nachází ve vyrovnávací nádrži umístěné pod směšovací nádrží l. Na počátku přítoku vody do směšovací nádrže l nachází se plovák 3 s kyvadlem łł v...

Dávkovač sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245068

Dátum: 15.12.1987

Autori: Horák Aleš, Liška Josef

MPK: G01F 13/00, G01F 11/00

Značky: materiálů, dávkovač, sypkých

Text:

...které se rychle opotřebovávají. K dávkování sypkých hmot se používají také dávkovače šnekové. Jejich nevýhodou je to, že funkce šneku závisí na reologických a fyzikálních vlastnostech dávkovaně hmoty, přičemž některé druhy materiálů šnekovým dávkovačem dávkovat nelze, protože se šnek ucpává.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u dávkovače sypkých materiálů podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že dávkovač se skládá ze zásobní nádoby 1,...

Zařízení pro přesné dávkování tekutých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243268

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pavlík Vladislav, Škalud Vladimír, Jasan Leoš

MPK: G01F 11/00

Značky: tekutých, zařízení, materiálů, dávkování, přesné

Text:

...plunžrem v zásobníku. Upínací hlava 14 je pevně spojena se suvnou hlavou 12, kteráje opatřena kolíky 15 zapadajícími do drážek pouzdra 2. Druhý konec unášeče 7 je uložen v tělese spojky 3 a je opatřen čtyřmi drážkami, do nichž zapadají hroty aretovacích koliků ü pľClCháZejÍCĺCh otvory v tělese spojky 3. Aretovací kolíky (í jsou tlačený do drážek unašeče 7 pružinami 5, jejichž předpětí se nastavuje červíky 4. spojka 3 je upevněíía na hřídelí...

Zařízení pro dávkování proměnného množství kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249641

Dátum: 15.04.1987

Autor: Chrt Jiří

MPK: G01F 11/00, G01F 11/28

Značky: množství, kapaliny, proměnného, zařízení, dávkování

Text:

...řez prostorem nádrže.Zařízení pro dávkování proměnného množství kapaliny /obz-.z/ sestává z nádrže I. opatřené plovákovým ovladač g, napouštěcím otvorom.13, na ktorý je přes sací čerpadlo g připojena sací hadice g a vypouštěcím otvorem §,na který je přes výtlačné čerpadlo 7 připojena výtlačná hadice g. Na nádrži 1. je vytvořen opěrný třmen g s maticovitým otvorem 159, do nějž je zašroubován rektifikační šroub 21. opatřený nahoře ovládácí...

Zařízení pro rozdělování tekutých a kašovitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233271

Dátum: 01.04.1987

Autori: Venkrbec Leopold, Pešout Miroslav, Mejkal Čestmír

MPK: G01F 11/00

Značky: kašovitých, rozdělování, zařízení, tekutých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro mobilní rozvod stacionárně přijímaných tekutých a kašovitých hmot. Na vodicí dráze,upevněné na pevné opěře, je uložen mobilní rám. Ten je opatřen kladkami, přes něž je veden nekonečný oběžný unašeč. Jeho součástí je poddajné potrubí. Jeho stacionární vstup je uchycen na pevné opěře a jeho mobilní výstup je uspořádán nad příjmovými místy příjmové dráhy.

Bezpečnostní pipeta

Načítavanie...

Číslo patentu: 233257

Dátum: 01.04.1987

Autor: Milner Miloš

MPK: G01F 11/00

Značky: pipeta, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní pipeta sestává z vlastní pipety a injekční stříkačky, mezi něž je utěsněně vložen nástavec s průchozí válcovou osovou dutinou zhotovený z chemicky odolného materiálu. Ve stěně nástavce je vytvořen kolmo k jeho podélné ose manipulační otvor propojený s osovou dutinou. Osová dutina nástavce je s výhodou nestejného průměru na každém konci. Je vytvořena sada nástavců, které se liší velikostí průměru dutiny na straně pipety, která je...

Stavebnicový gravitační snímač dávkovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239616

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kooaoík Milan

MPK: G01F 11/00

Značky: snímač, materiálů, gravitační, dávkovaného, stavebnicový

Text:

...Variabilnĺm sestavením převodu umožňuje snímat odpovídající jednotkové množství prošlého materiálu, přestože počet otáček bubnu či válce transportního pasu váhového dávkovače není jednotkový a neodpovídá celým otáčkám a odstraňuje tak použití elektronických obvodů či programovacího relé, nebo složitých převodu mechanických.Dále zjednodušuje zapojení na magnetické systémy impulsních počitadel a odstraňuje nutnost používat odpojovacích či...

Mikropočítačový dávkovací automat jadrného krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238735

Dátum: 16.03.1987

Autori: Berka Zbyněk, Braun Jaromír, Kubec František, Kostka František, Soušek Miloslav

MPK: A01K 5/02, G01F 11/00

Značky: krmiva, dávkovací, automat, mikropočítačový, jadrného

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru živočišné výroby. Dosavadní automaty nejsou vhodné pro vazné ustájení skotu. Jsou navíc nákladné, rytmus dávkování je zdlouhavý. Podstata zařízení spočívá v tom, že identifikátor polohy je tvořen kódovou kartou umístěnou před každým stáním na kolejnici pro pojezd zásobníku krmiva a alespoň dvěma bezkontaktními induktivními snímači pro snímání synchronizačních značek a značek dat kódovaného místa paralelně rozmístěných na...

Volič dávky u pístového dávkovače kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234265

Dátum: 01.03.1987

Autori: Moravec Jan, Opluštil Václav

MPK: G01F 11/00

Značky: dávky, volič, kapaliny, dávkovače, pístového

Zhrnutie / Anotácia:

Volič dávky u pístového dávkovače kapaliny podle vynálezu, jehož účelem je zjednodušení konstrukce, které je provedeno nahrazením tří výrobně pracných součástí jedinou- distančním válečkem. Tím je umožněno také nastavení velkého počtu volitelných zdvihů. Zdvih vodicí tyče je omezen shora servisním šroubem, ve spodní úvrati stykem zarážky s distančním válečkem, uloženým na kalené podložce a umístěným ve volicím bubínku.

Kalibrovaná klička ke kvantitativnímu nabírání a přenášení konstantního objemu kapaliny nebo polotekutého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237619

Dátum: 16.02.1987

Autor: Mareš Václav

MPK: G01F 11/00

Značky: konstantního, přenášení, klička, polotekutého, kvantitativnímu, objemu, materiálů, kapaliny, nabírání, kalibrovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména mikrobiologie a příbuzných oborů humánní a veterinární medicíny. Vynález řeší zejména kvantitativní nanášení vzorků tekuté nebo polotekuté konzistence na pevné agarové půdy v ?l objemech, a tím omezuje potřebu předchozího ředění materiálu. Kličku podle vynálezu lze rovněž použít pro kvantitativní odběr biologického materiálu vhodné konsistence a svou přesností vyhovuje i pro ředění, zejména vytváření postupných řad s...

Kvapkový zavlažovač s regulovateľným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235353

Dátum: 15.02.1987

Autori: Knoll Jozef, Žúži Imrich

MPK: G01F 11/00, B05B 1/30

Značky: kvapkový, regulovatelným, zavlažovač, prietokom

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapkový zavlažovač s regulovateľným prietokom je určený pre zavlažovanie ovocných stromkov a iných poľnohospodárskych plodín vodou, prípadne tekutými hnojivami vo vegetačnom období. Zavlažovanie rastlín je možné aplikovať prerušovane alebo neprerušovane s možnosťou regulovania intenzity kvapkania. Zariadenie je možné využiť pri zavlažovaní ovocných stromkov v sadoch, vinohradov, zavlažovať zeleninu pestovanú v skleníkoch atď.

Zařízení na nasávání a dávkování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237463

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tušarová Ivana, Šebek Jaroslav

MPK: G01F 11/00

Značky: kapalin, zařízení, dávkování, nasávání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zlepšení nasávání a zpřesnění dávkování toxických a žíravých kapalin při analytických rozborech a současně zvýšení bezpečnosti práce z hlediska manipulace s uvedenými kapalinami. Uvedeného účelu se dosáhne vzduchotěsným stlačením pružné hadičky nasazené na pipetu čepem, který se odvaluje v drážkách rovnoběžných s opěrnou plochou, na které je hadička umístěna. Posouváním čepu se mění objemy v oddělených částech hadičky a tím i...

Difúzní dávkovač, zejména pro dávkování chemikálií ve vodárenství

Načítavanie...

Číslo patentu: 232681

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kohn Karel

MPK: G01F 11/00

Značky: chemikálií, dávkování, dávkovač, vodárenství, difuzní, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Difúzní dávkovač, zejména pro dávkování malých množství chemikálií ve vodárenství sestává z uzavíratelného zásobníku, v jehož dnu je upevněna difúzní jednotka. Difúzní jednotka je tvořena dutým válcovým tělesem, uvnitř zásobníku opatřeným vstupní štěrbinou se sítovým elementem a vně zásobníku výstupním otvorem s regulačním prvkem. Zásobník je uzavřen těsnicím víkem, nad kterým je připojeno převlečné víko, vybavené úchytem a závěsem. Difúzní...

Fluidný dávkovač s triedičom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229266

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bobovnický Jozef

MPK: G01F 11/00

Značky: dávkovač, triedičom, fluidný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka fluidného dávkovača s triedičom, ktorý rieši rovnomerné dávkovanie a triedenie pri doprave zrnitých materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nad fluidným roštom sú vo fluidnej komore s fluidizáciou zrnitého materiálu umiestnené výtokové otvory, do ktorých sú zaústené výtokové otvory, do ktorých sú zaústené výtokové rúrky pre odvod fluidujúcej časti zrnitého materiálu a na fluidnú komoru je napojená vzduchová komora so...

Chránič volby dávky dávkovače kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233811

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zachoval Pavel, Moravec Jan

MPK: G01F 11/00

Značky: kapaliny, dávky, chránič, dávkovače, voľby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chrániče volby dávky dávkovače kapaliny. Vyznačuje se tím, že mikrospínač je spojen se zdvihákem uloženým v těle chrániče a opatřeným tlačnou pružinou, přičemž ve vybrání zdviháku a současně v protilehlém vybrání volícího kolečka je volně uložena kulička.

Dávkovací aparatura analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231820

Dátum: 15.06.1986

Autor: Fähnrich Vladimír

MPK: G01F 11/00

Značky: dávkovací, analyzátorů, aparatúra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pneumaticky řízenou automatickou dávkovací aparaturu pro dvoufázové odměřování chemických roztoků v samočinném analyzátoru včetně prvků automatické kontroly správné funkce aparatury. Podstatou uvedeného řešení je použití vačkového programátoru pro ovládání chodu vzduchového čerpadla a současně pohybu dvouzvratné páky pro mechanické uzavírání vývodů jednotlivých větví rozvodu tlakového vzduchu. Na páce je rovněž upevněn kontaktový...

Zařízení pro dávkování prachových a sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230837

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav, Kovaľ Ján, Záviský Jaromír

MPK: G01F 11/00

Značky: sypkých, dávkování, materiálů, zařízení, prachových

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření zařízení pro dávkování prachových a sypkých materiálů v proudu plynu, které umožňuje dávkovat tyto materiály v několika dávkách za sebou v koncentracích až 1:10. Zařízení za tím účelem sestává z nádoby 1 s komorou 4 pro načeřování těchto materiálů, jehož výpustný otvor je opatřen dávkovacím ústrojím 8, napojeným na dopravní potrubí směsi plynu a prachových nebo sypkých materiálů. Dávkovací ústrojí 8 je opatřeno...

Dávkovač sypkých, vlhkých a tekutých směsí, zejména ke krmení prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 230516

Dátum: 15.05.1986

Autori: Král Petr, Kusý Jaroslav

MPK: G01F 11/00

Značky: vlhkých, sypkých, zejména, krmení, směsi, tekutých, dávkovač, prasat

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač sypkých, vlhkých a tekutých směsí, zejména ke krmení prasat, opatřený válcovitou skříní s obvodově gravitačně umístěným vstupním hrdlem a v ní excentricky umístěným rotorem, nesoucím paprsčitě provedené ke středu rotoru zatažitelná lamely, které jsou ve stálém kluzném záběru s pláštěm válcovité skříně, vyznačující se alespoň jednou prstencovou kulisou (12), uloženou v bočnici (2) válcovité skříně (1), propojenou volně otočně čepem (6)...