G01F 1/56

Presné automatické objemové odmeriavacie zariadenie kvapalín a spôsob presného plnenia a odmeriavania dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286126

Dátum: 10.03.2008

Autor: Matějka Milan

MPK: G01F 1/20, G01F 1/56

Značky: odmeriavacie, zariadenie, přesné, přesného, kvapalín, odmeriavania, spôsob, dávky, automatické, plnenia, objemové

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zvýšenie presnosti automatického dávkovania kvapalín, ktoré sa dosiahne pomocou vhodného tvaru odmernej nádoby (1) stavoznaku (5) a trojcestného ventilu (3), spojeného s vyhodnocovacím, časovacím a napájacím obvodom (4).

Spôsob merania rýchlosti tečenia média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5054

Dátum: 05.09.2006

Autor: Stange Gerd

MPK: G01F 1/56

Značky: media, rychlostí, spôsob, tečenia, merania

Text:

...v spolupráci s magnetickým poľom pôsobí tak, že koncentrácie jeho nosičov nábojov sú ovplyvňované týmto elektrickým poľom ideálnym spôsobom, to znamená bezprúdovo a teda bezvýkonovo. Zmena odporu s tým spojená ukazuje na intenzitu indukovaného elektrického poľa a znej na rýchlosťJe známe, že takmer bezvýkonové ovládanie vodiacich vlastností polovodičov môže bytnajlepšie dosiahnuté pre tranzistory riadené poľom (FET).Podľa tu príkladného...

Magnetický snímač prietoku a merač prietoku, ktorý ho zahrnuje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1462

Dátum: 14.04.2004

Autori: Glauser Antony Robert, Knill Alexander Charles

MPK: G01F 1/56

Značky: zahrnuje, ktorý, snímač, merač, prietoku, magnetický

Text:

...iónmi. Ióny striebra sú obzvlášť výhodné, keďže tuhé striebro je stabilné vo vode po dlhú dobu avýznamne nekoroduje. Navyše, je netoxické a je povolenou potravinovou prísadou (E 174). Striebro je tiež blízke medi v elektrochemíckých sériách, znižujúc riziko neželenej elektrolytickej korózie vo vodných trubkách. Je tiež biocídne, pomáha predchádzať usádzaniu a vytváraniu problémových bio-povlakov na elektródach a okolo nich.Navyše, usporiadanie...

Turbínový prietokomer s vonkajším snímacím členom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1776

Dátum: 04.03.1998

Autori: Vozárik Marián, Trúsik Miroslav

MPK: G01F 1/56, G01F 1/115

Značky: členom, prietokomer, turbínový, snímacím, vonkajším

Text:

...pole. Jeho prúdová spotreba je veľmi malá, je napájaný zo špeciálneho napájacieho modulu pričom celé zariadenie je iskrovobezpečné. Výstupný signál zo snímacieho člena je pravouhlý, s amplitúdou blížiacou sa k napájaciemu napàtiu a frekvenciou zhodnou s otáčkami turbíny, ktoré sú úmerne prietoku meraného média.Abynebol snímací člen ovplyvnený cudzím, úmyselne vytvoreným striedavým magnetickým poľom, návarok - hrdlo hlavy počítadla je...

Elektronické počítadlo plynomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 387

Dátum: 06.04.1994

Autori: Trúsik Miroslav, Naď Milan

MPK: G01F 1/56

Značky: počítadlo, plynomerov, elektronické

Text:

...turbínového plynomera. kde obr.1 predstavuje jeho Pozdlžny rez. a obr.Z zobrazuje blokovú schému elektronického počítadla.Priemyselný plynomer má na svojej pohyblivej časti /koleso turbíny 32 / excentricky upevnený Permanentný magnet Lg,voči ktorému je orientovaná dutina §v telese hriadeľa Z, slúžiaca pre uloženie indukčného magnetického snímača otáčok iz. V nástavci gg telesa plynomera łł slúžiaceho pre upevnenie hlavy plynomera § je zavitový...

Meracia komora s rotujúcim piestom pre objemové meradlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 259358

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ray Ján, Bukoven Ján, Hering Jiří

MPK: G01F 1/05, G01F 1/56, G01F 1/00...

Značky: piestom, komora, meracia, objemové, meradlá, rotujúcim

Text:

...meradla.Alternatívne je možné do puzdra meradla kolmo na kruhové dno zabudovat induktívny snímač.Umiestnením vtokového a výtokového otvoru V kruhovom dne sa zjednoduší Výroba zložitých tvarov puzdra. Malé tlakové účinky kvapaliny na oddelené kruhové dno dovolujú použiť pre výrobu tejto súčiastky ma 4teriál nižšej pevnosti, napriklad plast, čo dáva predpoklad efektivnejších technologických možnosti výroby, napríklad striekaním z plastov s...

Indukční průtokoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242441

Dátum: 01.12.1987

Autor: Schingnitz Manfred

MPK: G01F 1/56

Značky: indukční, průtokoměr

Text:

...se zabezpečí spolehlivé zatěsnění snímacích elektrod.Příklad provedení podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 je axonometricky znázorněn pohled do indukčního průtokoměru s uplatněným vynálezem, na obr. 2 je schematicky znázorněn příčný řez indukčním průtokoměrem rovinou kolmou k podélné ose měřicí trubice procházející podélnou osou snímacích elektrod, obr. 3 schematicky znázorňuje nárysný řez indukčním...

Plováčkový průtokoměr, zvláště pro sledování spotřeby paliva spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241839

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mikita Juraj

MPK: G01F 1/22, G01F 1/56

Značky: sledování, paliva, spalovacích, plováčkový, motorů, zvláště, spotřeby, průtokoměr

Text:

...vzduchovými bublín-kamí vI p 0 trubí, přičemž prütokoměr je samolčistlcí a nevyžaduje žádnou údržbu. I při největším náklonu automobilu, tedy .při jeho maximální svtoupavostl, dochází jen k malému zvýšení citlivosti vlivern vyklovnění vprůtoĺkoměru, va to maximálně ,několik procent.Průtolkoměr představuje v» palivovém rozvodu jen malý, konstantní odpor, který nemá vli-v ani na funkci palivového čerpadla,ani na Iplłnění p-lovák-ové komory...

Zapojení obvodu číslicové filtrace rušení při odměru pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 245586

Dátum: 15.09.1987

Autori: Košalko Rudolf, Potaneoková Marta

MPK: G01F 1/56

Značky: filtrace, obvodů, rušení, odměru, pohonných, číslicové, zapojení

Text:

...přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení zapojení obvodu číslicové filtrace rušení při odměru pohonných hmot podle vynálezu.zapojení obvodu číslicové filtrace rušení pri odměru pohonných hmot podle vynálezu je tvořeno k výstupu inkrementalního snímače l průtoku kapaliny připojeným vzorkovačem EL jehož výstup je spojen s prvním vstupem přepínače 3, spojeným svým prvním výstupom se vstupem prvního čítače 5,...

Zapojení obvodu pro potlačení nenulového údaje odměřeného objemu kapalin při počátečním tlakování systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 245585

Dátum: 15.09.1987

Autori: Welward Ladislav, Martvoo Augustín

MPK: G01F 1/56

Značky: obvodů, tlakování, kapalin, potlačení, počátečním, nenulového, objemu, údaje, odměřeného, systému, zapojení

Text:

...prvním vstupem čítače a svým druhým vstupem s výstupem blokování přepisu, přičemž výstup čítače je spojen se svým druhým vstupem a se vstupem obvodu blokování přepisu.Výhody zapojení obvodu pro potlačení nenulového udaje odměřeného objemu kapalín při počátečním tlakování podle vynálezu spočívají zejména v relativní obvodové jednoduchosti zapojení a v tom, že není třeba navrhovat vlastní počítadlo na četnost impulsů vyšší než odpovídá skutečně...

Elektronická počítadlo odměru pro výdej směsi dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245583

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eerný Antonín, Vinkler Emanuel, Koepelka Jioí, Zikán Viktor

MPK: G01F 1/56

Značky: kapalin, počítadlo, odměru, elektronická, výdej, směsi

Text:

...tohoto řešení lze jednoduše zajistit možnost předvolby vydaného množství směsi kapalin, což v případě vydávaní pohonných hmot znamená možnost zaplacení požadovaného množství směsi předem a tím urychlení provozu u čerpadel pohonných hmot.Vynález bude dále blíže popsán podle přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněn příkladné provedení elektronického počítadla odměru pro výdej směsi dvou kapalin podle vynálezu.Elektronické...

Indukčne odporový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 238438

Dátum: 15.05.1987

Autor: Štefkovič Štefan

MPK: G01F 1/56

Značky: indukčne, prietokomer, odporový

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčne odporový prietokomer je určený na meranie prietočných množstiev ľubovoľných kvapalín alebo plynov. Prietokomer pozostáva z dvoch transformátorov, ktoré sú vzájomne zviazané dvojicou rovnakých protichodne vinutých vinutí vyhotovených z trubky, materiál ktorej má vysoký teplotný súčiniteľ odporu. Trubkové vinutie je z hľadiska pretekanej látky zapojené v sérii.

Snímač průtoku tekutého média

Načítavanie...

Číslo patentu: 232912

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schenk Ferdinand, Šenk Vlastimil

MPK: G01F 1/56

Značky: průtoku, snímač, tekutého, media

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače průtoku tekutého média, zejména oleje pro kluzná ložiska klikových hřídelí u poutnických válcovacích stolic za studena válcovaných polotovarů. Snímač sestává ze dvou soustředně uložených trubek 1, 5, z nichž vnitřní trubka 1 je opatřena podélnými otvory a podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vnitřní trubce 1 jsou mezi opěrnými kolíky 4 uloženy kotoučky feritového magnetu 2 s přítlačnou pružinou 3 a vnější trubka 5 je...

Zapojení termistorového průtokoměru a měřiče rychlosti proudění s dvojnásobnou teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 229991

Dátum: 01.02.1986

Autor: Zábranský Jiří

MPK: G01F 1/56, G01F 1/68

Značky: průtokoměru, zapojení, měřiče, kompenzaci, rychlostí, dvojnásobnou, teplotní, termistorového, proudění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení termistorového průtokoměru a měřiče rychlosti proudění pro měření zejména malých průtoků objemů plynů s rozsahem cca 5.10-2 až 30 J/hod nebo kapalin s rozsahem cca 5·10-3 až 3 l/hod a dále pro měření zejména malých rychlosti proudění plynů s rozsahem cca 5.10-3 až 10 m/sec nebo kapalin s rozsahem 5.10-4 až 1 m/sec. Podstata zapojení spočívá v paralelním připojení zdroje kontaktního proudu k měrnému termistoru a...