G01F 1/075

Turbínový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18254

Dátum: 15.02.2006

Autori: Saunus Christian, Peters Bernard, Salg Frank, Spahn Hans-josef, Hiegemann Markus, Braun Thomas, Ruf Andreas, Laubmann Gerhard

MPK: G01F 1/075, G01F 1/115

Značky: prietokomer, turbínový

Text:

...6 rovnaký obsah ako na Obr. 5, avšak z iného uhla pohľadu.0013 Obr. 1 znázorňuje vodný prietokomer 1 s puzdrom 4 a jednou časťou 8 puzdra. Čast 8 puzdra je detailne znázornená na obr. 3. Je vidieť, že s časťou 8 puzdra je ako jeden diel spojený hriadel 7. Obr. 4 znázorňuje rovnakú časť puzdra, pričom s hriadeľom 7 je spojené ako Iopatkové koleso 2 tak aj bezprostredne s ním spojené permanentné magnety 3. Permanentné magnety 3 a Iopatkové...

Zariadenie na ochranu proti magnetickému poľu a vodomer s týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 283141

Dátum: 10.01.2003

Autori: Freund Marcel, Haudebert Lionel

MPK: G01F 1/075, H02K 49/10

Značky: proti, zariadenie, zariadením, vodoměr, magnetickému, týmto, ochranu, pólů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (70) je určené na pohonný systém (60) na prenášanie rotačného pohybu medzi dvoma mechanickými členmi (28, 44) okolo osi pomocou magnetického spriahnutia s ochranou pred vonkajším magnetickým poľom. Uvedený pohonný systém (60) obsahuje aspoň axiálne magnetické prvky (62a, 62b, 64a, 64b), pripevnené aspoň k jednému z uvedených mechanických členov a upravené na spojenie navzájom, uvedené magnetické prvky sú uložené axiálne, uvedené...

Iskrovobezpečné elektronické obvody počítadla prietokomera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2177

Dátum: 11.06.1999

Autori: Vozárik Marián, Trúsik Miroslav

MPK: G01F 1/60, G01F 1/115, G01F 1/075...

Značky: obvody, iskrovobezpečné, prietokomera, počitadla, elektronické

Text:

...Aby nedošlo k popísa nému stavu, k litiovému článku je do série pripojený odpor,ktorý limituje prúd do obvodov elektronického počítadla na bezpečnú úroveň pod minimálne krivky zápalnosti, a tiež limituje nárast povrchovej teploty na bezpečnú úroveň. Odpor musi mat charakter bezporuchovej súčiastky t.j. nesmie byt zatažený viac ako na 2/3 nominálneho výkonu. Aby nebolo možné limitujúci odpor premostit (vyradit skratovanim), spoločne s...

Prístroj s magnetickou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 687

Dátum: 07.12.1994

Autor: Mesároš Jozef

MPK: G01F 1/075, G01R 1/18

Značky: spojkou, magnetickou, prístroj

Text:

...vodonerAko priklad uskutočnenia technického riešenia je z prist rojov 5 maqnetickou spojkou zvolený vodomer pozostávajúciusporiadané pod tesniacou doskou Q na hriadeli 3 lopatkové koleso § a jeden diel Q maqnetickej spojky 1. Na telese A je podkrytom 2 uložený počítači strojček 8 a súoso 5 hriadeľom g dru hý diel g maqnetickej spojky 1. Pod krytom je na prístroji,t.j. vodomere,uložený feromagnetický prvok lg s vysokou koercititou. Na ľahké...

Rotační snímač k měření průtoku tekutiny v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265940

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rejha Bohumil, Jenčík Josef

MPK: G01F 1/075, G01F 1/07, G01F 1/06...

Značky: potrubí, měření, tekutiny, průtoku, snímač, rotační

Text:

...se uplatňuje menší hydraulický odporový součinítel. Otáčky rotoru jsou úměrné střední rychlosti proudění tekutiny V tom rychlostním profilu, který prochází osou rotoru.je rotor ve tvaru úzkého válce, Přihlašovaný snímač, znázorněný na obr. 1 až 10, se skládá z rotoru g a z vysílače impulsů §, který je upevněn na čepu 5. osa rotoru 3 je kolmá k ose potrubí 1. Délka rotoru g je bud rovnapříčnému rozměru potrubí Ä (obr. l, 2), nebo je rovna...

Viacvtokový merač kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261063

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hering Jiří

MPK: G01F 1/06, G01F 1/075, G01F 1/07...

Značky: kvapalín, merač, viacvtokový

Text:

...štrbina medzi ústím zberného kanála a hlavným výtokovým kanálom.Obr. 3 je rez viacvtekevým- mokrobežným meračom se zberným kanálem, uzatvereným vekom meracej komory a hlavou merača.De puzdra 1 merača s hlavným vtokovým kanálem 2 a hlavným výtokovým kanálem 3 je vsadená meracia komora 4 s prepážkou 5 medzi sústavou vtokových kanálov 6 a výtokových kanálov 7 a s lopatkovým kolesom B. Výtokevé kanály 7 ústia do prstencovêho zberného kanála 9....

Čidlo průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239046

Dátum: 01.11.1987

Autor: Prokeš Josef

MPK: G01F 1/075

Značky: čidlo, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení čidla průtoku při současném zvýšení spolehlivosti, přesnosti a velikosti měřicího rozsahu při možnosti indikovat jedno nebo více průtočných množství. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že měřicí prostor čidla průtoku je válcového tvaru a tím, že v jeho stěně jsou provedeny podélné drážky různé délky. Rovněž plovák je válcového tvaru a je tvořen permanentním magnetem. Poloha plováku je indikována sepnutím příslušného...