G01F 1/05

Vodomerná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4794

Dátum: 06.07.2007

Autor: Haranta Ľubomír

MPK: G01F 1/05

Značky: zostava, vodomerná

Text:

...zostavy podľa technického riešenia je, že ju možno poskladať a skompletízovat aj s vodomerom, prípadne inou súpravou priamo na mieste montáže. Jej inštalácia do vodovodných rozvodov je podstatne jednoduchšia, presnejšia a menej prácna. Vďaka upevneníu teleskopíckého aj pevného kompletu na nosný rám sa prípadné pnutie potrubia neprenáša na nainštalované diely. Táto vodomemá zostava umožní, tak ako sa vyžaduje od držiaka vodomeru, ľahkú...

Vodomerná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4769

Dátum: 07.06.2007

Autor: Haranta Ľubomír

MPK: G01F 1/05

Značky: zostava, vodomerná

Text:

...vodomemú zostavu s ramenami, V ktorých sú zabudované viacúčelové inštalačné prvky.Vodomerná zostavaje bez spojov, t. j. že nie je potrebná žiadna redukcia. Ramená ventilov tvoria ucelené celky a sú na ne priamo montované viacúčelové ventily, t. zn. do vstupnej časti (rameno s ventilom pred vodomerom) sa montuje guľový ventil s pripojením na prívodné polyetylénové potrubie so zabudovaným teleskopickým nástavcom,prítlačnou matícou na rameno...

Propelerové počítadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5068

Dátum: 05.09.2006

Autor: Kuhlemann Holger

MPK: G01F 1/05

Značky: počítadlo, propelerové

Text:

...je mechanické prenášanie otáčok propelera na mechanizmus počítadla. Pre typ WP musí pretoto použitý prevod zmenit smer otáčania o 90 °. Preto sa vkladajú všeobecnézávitovkové prevody, keďže tieto spôsobujú nielen zmenu orientácie otáčania,ale aj súčasne zníženie vysokých počtov otáčok propelera na mieru, únosnú pre mechanizmus počítadla. Avšak tieto závitovkové prevodovky majú vysoké trenie, pretože sa kolesá prevodovky kĺžu po sebe....

Segmentový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: U 677

Dátum: 07.12.1994

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: G01F 1/05

Značky: prietokomer, segmentový

Text:

...určená na odstredivé odlučovanie nečistôt . Celý seqmentový prietokomer je konštrukčne jednoduchý, nemá, okrem vodomeru. žiadne pohyblivé časti. Jeho hlavnou výhodou je vysoká funkčná spoĺahlivosť aj v miestach be možnosti napojenia na zdrojelektrického prúdu pri meraní pretečených množstíev vody, kto rá obsahuje aj rôzne tuhé častice ako je piesok, alebo rôzneplávajúce nečistoty. Montáž,čistenie, obsluha a údržba seqmentového...

Čidlo průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261938

Dátum: 10.02.1989

Autori: Černý Alexandr, Vaněk Pavel

MPK: G01F 1/05, G01F 1/00

Značky: kapaliny, čidlo, průtoku

Text:

...na zúženou část tělesa 1 čidla. Plášt Ž čidla je tvořen trubkou z plastické hmoty. Držák Q optického čidla je válcového tvaru, uproetřed je otvor pro vložení těle sa l čidla. Kolmo na těleso l čidla jsou V držáku 6 optickéhočidla vyvrtány otvory pro zdroj světla 2 opticke čidlo. Držák Q optického čidla je s výhodou půleny a na těleso l čidla se připevňuje sešroubováním dvěma šrouby. Elektronický obvod je umístěn na desce § plošnýoh spojů,...

Vynálezy kategórie «G01F 1/05» v ZSSR.

Meracia komora s rotujúcim piestom pre objemové meradlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 259358

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hering Jiří, Bukoven Ján, Ray Ján

MPK: G01F 1/00, G01F 1/05, G01F 1/56...

Značky: objemové, meradlá, meracia, rotujúcim, piestom, komora

Text:

...meradla.Alternatívne je možné do puzdra meradla kolmo na kruhové dno zabudovat induktívny snímač.Umiestnením vtokového a výtokového otvoru V kruhovom dne sa zjednoduší Výroba zložitých tvarov puzdra. Malé tlakové účinky kvapaliny na oddelené kruhové dno dovolujú použiť pre výrobu tejto súčiastky ma 4teriál nižšej pevnosti, napriklad plast, čo dáva predpoklad efektivnejších technologických možnosti výroby, napríklad striekaním z plastov s...

Proudnicový průtokoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 229329

Dátum: 01.03.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 1/05

Značky: průtokoměr, proudnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Proudnicový průtokoměr pro odměřování s měření průtoku kapaliny či suspenze vhodný pro automatizované výroby v chemickém a příbuzném odvětví je založen na principu vytvoření proudu kapaliny do něhož zasahuje plošinka upravená na táhle se závažím s pohyblivou částí snímače. Plošinka je proudem kapaliny odhazována a působením závaží opět do proudu kapaliny vracena, impulsy kývavého pohybu jsou snímány a zpracovávány vyhodnocovacím zařízením.