G01F 1/00

Zapojenie na kontrolu prietokomerov v centrálnom rozvode teplej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 287973

Dátum: 12.07.2012

Autor: Edr Václav

MPK: G01F 1/00, G01F 5/00, F24D 17/00...

Značky: teplej, rozvode, prietokomerov, zapojenie, centrálnom, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

V centrálnom rozvode teplej vody s vnútornou cirkulačnou slučkou (10) vybavenou prívodným vedením (2) so vstupným prietokomerom (1) a vstupným uzavieracím ventilom (81), výstupným vedením (3) s výstupným prietokomerom (5) a výstupným uzavieracím ventilom (82) aspoň s jednou odbočkou (11, 12, 13, 14, 15) k jednému výtoku (111, 112, 113, 114, 115) na odber teplej vody je na kontrolu presnosti prietokomeru (1) a prietokomeru (5) prívodné vedenie...

Zapojenie na kontrolu presnosti prietokomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287968

Dátum: 12.07.2012

Autor: Edr Václav

MPK: G01F 25/00, G01F 1/00, F24D 17/00...

Značky: kontrolu, presnosti, prietokomerov, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na kontrolu presnosti prietokomerov tvorí vnútorná cirkulačná slučka (10) vybavená vstupným vedením (2) so vstupným prietokomerom (1), výstupným vedením (3) s výstupným prietokomerom (5) a aspoň jedna odbočka (11, 12, 13, 14, 15) k jednému výtoku (111, 112, 113, 114, 115) na odber teplej vody, pričom vedenie medzi vstupným prietokomerom (1) a prvou odbočkou (11) k prvému výtoku (111) v smere toku vody je na kontrolu presnosti...

Zariadenie na prípravu ohriatej pitnej vody v systémoch centrálneho zásobovania teplom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5625

Dátum: 07.12.2010

Autor: Smelík Jan

MPK: F24D 17/00, G01F 1/00

Značky: systémoch, centrálneho, zariadenie, přípravu, pitnej, ohriatej, teplom, zásobovania

Text:

...teplota ohrievaného média na výstupe z tepelného čerpadla rovnako premenlivá. Aby nedošlo k znehodnoteniu ohriatej pitnej vody, ktorá je pripravená v akumulačnýchzásobníkoch na distribúciu, je potrebné zaústiť ohriate médium do akumulačného zásobníka, ktorý má nižšiu teplom ohriatej pitnej vody, ako je teplota média. K tomu slúži sústava prepínacích ventilov a riadiaceho systému, ktorý na základe porovnania teploty média a teploty ohriatej...

Spôsob a zariadenie na meranie spotreby teplej úžitkovej vody a/alebo tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287197

Dátum: 24.02.2010

Autori: Hering Jiří, Peter Igor, Žoldák Ľubomír

MPK: F24D 17/00, G01K 17/00, G01F 1/00...

Značky: spotřeby, teplej, zariadenie, užitkovej, meranie, spôsob, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Spotreba teplej úžitkovej vody a/alebo tepla vo vnútornej slučke napojenej na centrálny rozvod sa zisťuje ako rozdiel hodnôt nameraných dvoma vodomermi, pričom k výstupnej hodnote každého vodomera sa priradí teoretická chyba odčítaná z individuálnej kalibračnej krivky príslušného vodomera podľa prietoku určeného z časového priebehu predchádzajúcich hodnôt výstupu vodomera. Každý z vodomerov sa pred zapojením individuálne kalibruje a priebeh...

Systém na meranie spotreby teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4607

Dátum: 03.11.2006

Autori: Hering Jiří, Žoldák Ľubomír, Peter Igor

MPK: G01F 1/00, G01K 17/00, F24D 17/00...

Značky: užitkovej, teplej, meranie, systém, spotřeby

Text:

...príklade je V ovládacej jednotke 6 nastavená hraničná hodnota 50 °C 15 °C pri zohľadnení referenčnej teploty 60 °C, ktorú má voda pri tepelnom zdroji. Ak snímačom 5 teploty je zistená na vratnej vetve 10 teplota nižšia ako 45 °C, ovládacia jednotka 6 otvorí uzatvárací alebo škrtiaci prvok 4 a umožní cirkuláciu vo vnútomej slučke 8 dovtedy, kým nameraná teplota dosiahne hodnotu 55 °C, kedy ovládacia jednotka 6 uzatvorí uzatvárací alebo...

Zariadenie na kontrolované čerpanie paliva v teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4334

Dátum: 01.12.2005

Autor: Formánek Ivan

MPK: G01F 1/00, G01F 9/00

Značky: čerpanie, teréne, kontrolované, paliva, zariadenie

Text:

...k nádrži. Toto umožní dobrú stabilitu celého zariadenia a ochranu jeho najcitlivejšej časti.V inom výhodnom uskutočnení je zariadenie opatrené krytom uloženým na čape v okách privarených k nádrži. Takto možno cele zariadenie zabezpečiť proti poškodeniu,prípadne nežiadúcej manipulácii s meracím zariadením.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie ďalej priblížime pomocou výkresov,na ktorých obrázok predstavuje schematický pohľad na...

Zapojenie centrálneho rozvodu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3981

Dátum: 03.11.2004

Autor: Štěbeták Karel

MPK: G01K 17/06, G01F 1/00, F24D 17/00...

Značky: zapojenie, centrálneho, užitkovej, teplej, rozvodu

Text:

...slučkou spojovacím vedením opatreným vodomerom a ústiacim do vnútomého okruhu pred prvým výtokom odbem a vyúsťujúcim z vnútomej slučky pred výmenníkom tepla. Vo vnútomom okruhu je zaradené církulačné čerpadlo. Do spätného potrubia vnútomej slučky je zaradený merač tepla.Výhodou zapojenia lokálneho odberu teplej úžitkovej vody podľa navrhovaného technického riešenia je použitie len jedného merača odberu pre celý objekt, čím sa odstráni...

Usporiadanie vtokového a výtokového systému objemových potravinárskych meradiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270113

Dátum: 13.06.1990

Autori: Liška Miloš, Fridrich Dušan, Žoldák Ľubomír

MPK: G01F 1/00

Značky: usporiadanie, potravinářských, vtokového, systému, objemových, výtokového, meradiel

Text:

...čelnej plochy mereoieho krúłku e D 3 je vnútorný priemer mereoieho krúžku. Ich etredy sú orientoveneveyeecruày k deliecej medtietene poduhlom Á,o hodnote Ja - etc ein itg h) . 33 D Ó D s tolerenciou 1 0.3 ° a na kruünioi o polomere R od stredu meracej komory.Takáto usporiadanie vtokovehc a výtokoveho eyetemu umoiňujú jednoduché napojenie vstupného e výstupného prieniku na normelizovene pripojovacie elementy. Ďalej rieienie umožňuje...

Čidlo průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261938

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vaněk Pavel, Černý Alexandr

MPK: G01F 1/00, G01F 1/05

Značky: průtoku, kapaliny, čidlo

Text:

...na zúženou část tělesa 1 čidla. Plášt Ž čidla je tvořen trubkou z plastické hmoty. Držák Q optického čidla je válcového tvaru, uproetřed je otvor pro vložení těle sa l čidla. Kolmo na těleso l čidla jsou V držáku 6 optickéhočidla vyvrtány otvory pro zdroj světla 2 opticke čidlo. Držák Q optického čidla je s výhodou půleny a na těleso l čidla se připevňuje sešroubováním dvěma šrouby. Elektronický obvod je umístěn na desce § plošnýoh spojů,...

Oboustranná víceotvorová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 261591

Dátum: 10.02.1989

Autori: Libiš Emil, Rybecký Vladimír

MPK: G01F 1/00

Značky: víceotvorová, sonda, oboustranná

Text:

...oběma směry. Řešenín je současně určován okamžitý směr tohoto proudění, protože odebírané tlaky z náběžné strany sondy a z její úplavové strany jsou přiváděny například na U-trubici,kde výšky sloupců měrné kapaliny charakterízují směr proudění. Navíc se průměrováním tlaků z jednotlivých otvorů v úplavu za sondou zpřesňuje měření. Zanedbetelná není ani skutečnost, že se tímto řešením zkracuje potřebné délka rovného úseku potrubí nutná v...

Meracia komora s rotujúcim piestom pre objemové meradlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 259358

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ray Ján, Bukoven Ján, Hering Jiří

MPK: G01F 1/00, G01F 1/56, G01F 1/05...

Značky: meracia, rotujúcim, piestom, meradlá, komora, objemové

Text:

...meradla.Alternatívne je možné do puzdra meradla kolmo na kruhové dno zabudovat induktívny snímač.Umiestnením vtokového a výtokového otvoru V kruhovom dne sa zjednoduší Výroba zložitých tvarov puzdra. Malé tlakové účinky kvapaliny na oddelené kruhové dno dovolujú použiť pre výrobu tejto súčiastky ma 4teriál nižšej pevnosti, napriklad plast, čo dáva predpoklad efektivnejších technologických možnosti výroby, napríklad striekaním z plastov s...

Zařízení pro měření průtoku a množství tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244800

Dátum: 01.06.1988

Autori: Welward Ladislav, Rolko Pavel, Bueko Michal, Rakyta Ján

MPK: G01F 3/38, G01F 1/00

Značky: množství, průtoku, tekutiny, měření, zařízení

Text:

...tekutiny, opatřené komorou se vstupním a výtokovým otvorem. Jeho podstata spočívá v tom,že u ústí výtokového otvoru komory je otočně uložene deska, upravená kolmo na směr proudění tekutiny, přičemž v oblasti jednoho, případně obou konců desky jsou v komoře upevněny zarážky.Základní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá-v tom, že řízenou změnou hybnosti tekutiny při průtoku komorou se dociluje přeměny signálu o průtoku na frekvenci pohyblivého...

Zařízení pro měření průtoku kapalin průtokoměrem s obíhající kuličkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254875

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ambrůz Ludvík, Kubínek Roman, Machů Alois, Fiala Bořivoj, Klos Evžen, Makovec Vladislav, Cabák Ivan, Pilčík Rostislav

MPK: G01F 1/00, G01F 1/66

Značky: průtoku, průtokoměrem, kapalin, měření, obíhající, zařízení, kuličkou

Text:

...snímače. Naopak v případě průtoku vzduchu například Vzduchových bublin v kapalině se sice kulička otáčí, ale neplatí podmínka pro vznik světlovod~ ného efektu. Dopadající světelný tok způsobený rozptylem vyvolá ve fototranzistoru proud nižší, než je prahová hodnota proudu, nutná pro vznik impulsu.V konkrétním případě to tedy znamená, že například při průtoku uhlovodíku a obalu tělesa snímače z plexiskla, je index lomu uhlovodíku nl 1,55 a...

Zařízení pro měření rychlosti plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246453

Dátum: 15.12.1987

Autor: Novák Josef

MPK: G01F 1/00, G01F 1/34

Značky: rychlostí, zařízení, měření, plynů

Text:

...podmínkách, např. v důlním prostředí.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro měření rychlosti plynů, jehož podstatou je, že píšťal.a je zvuk-ově vodivě spojena s akulstickým snímačom, jehož výstup je připojen do vyhodnocovacího zesilovače přes pásmovou propust. Vyšší účinek zařízení je v tom, ž-e současně splňuje výhodu malého odporu pro průtok plynů, neobsahuje pohvblivě součástky, z čeľrož plynoumalé nároky na údržbu, elektrický...

Zařízení k nakrápění sypkého materiálu s poměrovým dávkovačem kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242398

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hrneío Zbynik

MPK: A21C 1/00, G01F 1/00

Značky: kapaliny, poměrovým, materiálů, zařízení, dávkovačem, sypkého, nakrápění

Text:

...bez nároku na energií, jeho součásti jsou jednoduché.Na připojených výkresech je znázorněn jeden příklad provede~ ní zařízení k nakrápění sypkého materiálu dle vynálezu, kde na obr. l.je zařízení nakreslené v řezu z bočního pohledu, na obr. 2 je zařízení nakreslené v řezu z čelního pohledu a na obr. 3 je znázorněn detail silonového kotouče, nakreslený na levé polovině obr. 3 z horního pohledu a na právě polovině obr. 3 v řezu z...

Zařízení pro objemové měření a vyhodnocování spotřeby nafty v palivovém okruhu lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241867

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lipowsky Helmut, Flegel Kuno, Eilert Günter

MPK: B60K 15/00, G01F 1/00

Značky: spotřeby, lokomotívy, vyhodnocování, nafty, zařízení, objemové, palivovém, měření, okruhu

Text:

...nâdobou a pod ní je snímač výšky hladiny. Objem odmčrně nádoby meži horní a spodní hladinou je možno nastavit kalibrovacímšroubemĺ V odmšřovacím bloku 1 gsou,vývody dâlkověho teploměru pro měření teploty nafty v odměnnogcnbloku 1. Součástí odměřovacího bloku 1 je i hladinomčr a pomocné snímače, které dávají informaci o maximální či minimâlní výšce hladiny a zajištují přepojovâní jednotlivých režimu na normální provoz z hlavní nádrže nebo...

Spínač optického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253325

Dátum: 12.11.1987

Autor: Brachtl Ivo

MPK: G02B 6/10, G01F 1/00

Značky: spínač, signálu, optického

Text:

...vlnová délka světla v prostoru mezi výstupy jednovidových vstupních světlovodů g, 3 a vstupem jednovidového výstupního světlovodu 3, tedy v interferenčnim poli 1. Tato šířka É je vázána podmínkou šířky Q ž Q, kde Q je vzdálenost uzlových rovin dvou koherentních rovinných vlnop 1 ochs noŕmálami V csáchł§, ll jednovidových vstupních světlovodů Ä, A, svírajících úhel alfa takový, aby platiloÚstí lg jednovidového výstupního světlovodu g je v...

Zařízení pro měření průtokových parametrů proudícího média s využitím laser-dopplerovské anemometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240752

Dátum: 01.08.1987

Autor: Farkaš Ján

MPK: G01F 1/00

Značky: laser-dopplerovské, anemometrie, media, měření, průtokových, proudícího, parametrů, využitím, zařízení

Text:

...protínajících sek v ohnisku A optického systému g. Tento bod je pak měřeným bodem. Jedná se o známý princip měření složky vektoru rychlosti ve zvoleném bodě metodou laser-dopplerovské anemometrie. Tento laser l s optickým systémem g je umístěn proti hydraulickémuprvku 5 zařazenému v potrubí Q, kterým protéká medium jehož rychlost, t.j. střední hodnotu a dynamickou složku rychlosti, případně odpovídající průtok je třeba stanovit a to před a...

Obtokové zapojení snímače průtoku tekutiny, určeného k detekci odchylek od žádané hodnoty průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240213

Dátum: 15.06.1987

Autor: Akim Garri Lvovie

MPK: G01F 1/00

Značky: žádané, odchylek, detekci, určeného, hodnoty, obtokové, zapojení, tekutiny, snímače, průtoku

Text:

...tak velkého sklonu charakteristiky v okolí hodnoty(oM),ž jako use samotným snhnačem. podle charakteristiky a. -.. x A -Na .obr, 3 je pak ve stejně .uspořádanélndiagrąmu ąnaznačení prüběh. závislosti ÍĽGK. vence f. neąąprůtokuoM, .který se. dostane podle vynälezuŕ je patrně, že citlivost mě-í ření průtoku j mnohem vyšší, neboiistejgrně velkým zmlnam průtoku odchylkěmV nakresleném příkladu uspořádání Eng.obr. 1 se v důsledku zprětné...

Průtokoměr s volitelnou funkční závislostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247868

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chloupek Milan

MPK: G01F 1/22, G01F 1/00

Značky: funkční, závislosti, volitelnou, průtokoměr

Text:

...dlouho, až je tlakový spád roven zvolenému. Výsledná poloha akčního orgánu je pak funkčné závislá na průtoku média, což plyne z následujícího odvození.Mějme soustavu obtokových kanálků odporu Ri, vzdálených o rozteč a. a necht poloha akčního orgánu,a tím počet připojenýchCelková vodivost j~ připojených kanálků je»r i 47 Ž nÚ-Žwą W 7 Protože průtok I je pro zadané (sp z deřinice roven.A I -ŘE , je Funkčné závislý na veličinách 1...

Zapojení obvodu detekce porušení přenosové cesty při odměru pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 247514

Dátum: 15.01.1987

Autori: Švéda Miroslav, Buráň Vojtěch, Pech Jaromír

MPK: G01F 1/00

Značky: cesty, zapojení, obvodů, přenosové, pohonných, odměru, detekce, porušení

Text:

...porušení přenosové cesty při odměru pohonných hmot podle vynálezu je na obrázku vytvořena počítadlem L odměru kapaliny spojeným svým prvním vstupem přes první inkrementální snímač 3 průtoku kapaliny s prvním výstupem objemového měřiče 2 průtoku kapaliny a svým druhým vstupem přes druhý inkrementální snímač A prútoku kapaliny s druhým výstupem objemového měřiče Š průtoku kapaliny, Počítadlo 1 odměru kapaliny je přitom tvořeno výpočetní...

Spôsob stanovenia prietoku kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 236070

Dátum: 01.12.1986

Autor: Štich Otomar

MPK: G01F 1/00

Značky: kvapalín, spôsob, stanovenia, prietoku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia prietoku kvapalín pri prúdení o voľnej hladine v žľaboch kanáloch a vodných tokoch. Sp(sob stanovenia prietoku je vhodný pre neustálený režim prúdenia a uskutočňuje sa meraním rýchlostí prúdenia hydrometrickými vrtuľami vo zvisliciach. Prerušovanou integráciou v horizontálnom smere dosahovanou premiestňovaním hydrometrických vrtúľ zo zvislice do zvislice sa vo zvolených hĺbkach zisťujú priemerné rýchlosti prúdenia...

Průtokoměr k měření průtoku vzduchu nebo jiných plynů, zejména ve větrací a klimatizační technice

Načítavanie...

Číslo patentu: 229248

Dátum: 01.03.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: G01F 1/00

Značky: zejména, průtokoměr, měření, technice, klimatizační, průtoku, plynů, vzduchu, větrací, jiných

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém jednoduchého uspořádání průtokoměru, který generuje elektrická pulsy s frekvencí úměrnou procházejícímu průtoku tekutiny, přičemž zpětnovazebním zapojením se dosahuje resonančních vlastností pro stabilitu a koherenci aerodynamických oscilací. V potrubí je mezi separačním klínem u jedné stěny a protilehlou kontrakční stěnou vytvořeno skloněné ústi, z něhož vytékající proud sleduje přídržnou stěnou a jeho část je deflektorem...