G01D 7/02

Zapojení pro vytvoření multiplexního zobrazení diagnostických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260596

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dušek Pravoslav

MPK: G01D 7/02

Značky: multiplexního, zobrazení, vytvoření, diagnostických, zapojení, signálu

Text:

...s adresovými vstupy § 1 paměti g DROM. nejnižší bity prvního výstupu 33 paměti 3 FROM jsou propojeny s výstupom g zapojení obvodu a zároveň s edresovými vstupy j anslogového multiploxoru 3. Posledníbit druhého výstupu 33 paměti g ROM je spojen se vstupom 6 l monostabilního klopného obvodu g. jehož výstup áł N pžipojsn ns vstup g pro externí synchronizsci osciloskopu g. Ansloqové vstupy g anslogového nultiplexoru g jsou pripojeny na výstup §l...

Zapojení indikace odměřování polohy pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268498

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kaprálek Alexandr, Kaplan Lubor, Farník Jan, Mašek Karel

MPK: G01D 7/02

Značky: stroje, indikace, obráběcí, polohy, odměřování, zapojení

Text:

...Blok g sériové komunikace modulu odměřováni je oboueměrně pfipojen k procesoru § odměřovací soustevy. ke kterému je óbousměrnäľpřipojen blok Z vstupu - výstupu. Výstup proceaoru § odměřovaci eoustsvy je spojen se vstupom bloku g zobrazeni e vstup procesoru § odměřovací aoustavy s výstupom bloku g rozlišení aměru, jehož vstup je připojen na vý stup snímača łg polohy.V případě zsřazení vice modulo odměřování je blok 3 sériové komunikace...

Zapojení testeru prognózních vrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267985

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matyšťák Lubomír, Duda Ladislav, Bortík Břetislav

MPK: G01D 7/02

Značky: testeru, zapojení, vrtů, prognózních

Text:

...připojen přes první přesný měřící zesilovač g k druhému vstupu mltiplexoru lg, zatímco výstup tlakového snímače Ľ průtoku je připojen přes třetí přesný měřící zesilovač 18 na vstup korekčního zesilovače 16, jehož výstup je připojen k třetím vstupu nmltiplexoru lg, jehož výstup, který je adresován řídíoím jednočipovým mikropočítačem g v závislosti na poloze dvojcestného ventilu 2 Q spřaženého s přepínačem druhu měření, je připojen přes...

Zapojení měřicí soustavy pro snímání a zápis palubních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243974

Dátum: 01.07.1988

Autori: Nurmi Uuno, Artama Arvi

MPK: G01D 7/02

Značky: veličin, zapojení, palubních, měřicí, zápis, snímání, soustavy

Text:

...měnit jednoduchým přeprogramováním modulu programů opakovatelnost měření jedné veličiny v daném časovém intervalu, skladbu měřených veličín a rychlost měření v závislostech na typu letadla. To znamená, že zapojení podle vynálezu je možné využít pro všechny současné a v dohledné době vyráběné typy letadelPříklad zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu.Každá ze snímaných palubních analogových,...