G01D 4/00

Predplatný systém a spôsob dodávky vody alebo plynu prostredníctvom inteligentnej bezdrôtovej karty a merač pre predmetný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 288325

Dátum: 16.12.2015

Autor: Neri-badillo Eduardo Agustín

MPK: G06Q 20/00, G01F 15/06, G01D 4/00...

Značky: systém, plynů, karty, bezdrôtovej, dodávky, predplatný, merač, spôsob, predmetný, inteligentnej, prostredníctvom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob dodávky vody alebo plynu prostredníctvom inteligentnej bezdrôtovej karty predplatného systému a merač pre predplatný systém. Tento vynález sa týka tiež obojsmerného merača špeciálne navrhnutého na elektronické zaznamenávanie spotreby vody alebo plynu.

Spôsob a zariadenie na zber dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 287938

Dátum: 19.04.2012

Autori: Tunkel Herbert, Pahl Uwe

MPK: G08C 15/06, G01D 4/00, H04Q 9/04...

Značky: spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na zber dát decentralizovane usporiadaných terminálov zberu dát, vytvorených aspoň s jedným terminálom zberu dát (PGxy) a aspoň s jednou medzistanicou (SGx). Pomocou tohto aspoň jedného terminálu zberu dát (PGxy) sa dáta zberajú a odovzdávajú cez prvé komunikačné cesty (4) aspoň na jednu medzistanicu (SGx). Týmto terminálom zberu dát (PGxy) sa dáta prenášajú vo vopred určiteľných časových odstupoch a počas...

Merač a spôsob na monitorovanie spotreby energie dodávanej elektrickým prenosovým systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18220

Dátum: 23.11.2011

Autori: Shi Xiao Ming, Sobotka Peter, Long Yan

MPK: G01D 4/00, H04B 3/54

Značky: přenosovým, elektrickým, systémom, energie, spotřeby, merač, dodávanej, spôsob, monitorovanie

Text:

...príjem signálu nízkeho napätia a generovanie správy o strate prenosu energie do obvodu spojeného s kapacitným obvodom do elektrického prenosového systému.0011 V merači môže byť správa o strate elektrickej energie vysielaná na nosné správy s frekvenciou nosnej v rozsahu približne 2 MHz a 30 MHz na premostenie nespojitosti V elektrickom prenosovom systéme.0012 V merači môže po detekcii stavu nízkeho napätia modul merača sledovať...

Systém a postup pre komunikáciu po elektrickom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17614

Dátum: 23.11.2011

Autori: Sobotka Peter, Long Yan, Shi Xiao Ming

MPK: H04B 3/54, H04L 29/08, G01D 4/00...

Značky: komunikáciu, elektrickom, postup, systém, vedení

Text:

...Elektrická sieť zahrnuje prvú elektrickú sieť poskytujúcu energiu na prvej napäťovej úrovni a druhú elektrickú sieť spojenú s prvou sieťou. Druhá sieť rozvádza energiu na druhej napäťovej úrovni do vzdialeného miesta, pričom druhá napäťová úroveň je nižšia ako prvá napäťová úroveň. Postup zahrnuje získavanie aktualizácie stavu z meračov zo servera spojeného s centrálnym miestom vysielaním správ o vysielaní, určených pre dodanie do prvého...

Zariadenie na diaľkové meranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12918

Dátum: 07.10.2009

Autor: Foy Alan

MPK: G01D 4/00

Značky: meranie, zariadenie, diaľkové

Text:

...z uvedeného zariadenia. Zariadenie môže byť použiteľné na komunikovanie so vzdialenou databázou merača tak, že možno identifikovať také špecifické informácie, ako napríklad dodávateľ plynu, jedinečné referenčné číslo merača, model merača a kalibrácia merača. Následne zariadenia možno zjednodušiť a zlacniť, pričom si nevyžadujú kalibráciu konkrétneho merača na ktorý sú pripojené, čo je požiadavka konvenčných diaľkových meracích zariadení, aby...

Vynálezy kategórie «G01D 4/00» v ZSSR.

Spôsob prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13273

Dátum: 17.10.2008

Autori: Stauss Gerold, Schimske Gerhard

MPK: F24D 19/10, G01K 1/02, G01D 4/00...

Značky: spôsob, prevádzkovania, elektronického, merača, nákladov, rozdelovača, vykurovanie, spotřeby, hlavne

Text:

...generátor na premenu neelektrickej energie na elektrickú, aspoň jeden akumulátor, zaradený za napäťovým generátorom a aspoň jeden transformátor napätia, ktorý je na akumulátor napojený tak, že jeho východzí signál je vhodný na prevádzku riadeniaprocesov, aspoň jeden senzor a aspoň jeden vysielač na bezdrôtové vysielanie telegrarnov,ktoré môžu byť vytvárané riadením procesov a ktoré obsahujú aspoň jednu nameranú hodnotu aspoň jedného...

Elektronický rozdeľovač nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13147

Dátum: 29.05.2008

Autori: Woehrstein Hermann, Hinz Fred

MPK: G01K 17/06, G01D 4/00

Značky: nákladov, vykurovanie, rozdělovač, elektronický

Text:

...elektronickéhorozdeľovača nákladov na vykurovanie, dokázaný takýto prípad manipulácie. 0008 Technické riešenie sa vyznačuje znakmi vo význakovej časti nároku 1.0009 Tým je získaný elektronický rozdeľovač nákladov na vykurovanie, bezpečnejší proti manípulácii, upevnený na vykurovacom telese, pri ktorom je kontrolované kompletné vykurovacie teleso (teda vrátane elektronického rozdeľovača nákladov na vykurovanie). Základná myšlienka spočíva...

Systém pre zisťovanie množstva rozvádzaného média a spôsob prevádzkovania systému pre zisťovanie množstva rozvádzaného média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8118

Dátum: 04.04.2008

Autor: Vesper Martin

MPK: G01D 4/00

Značky: množstva, systém, rozvádzaného, prevádzkovania, zisťovanie, media, spôsob, systému

Text:

...pre kontrolu spotreby energie a pre logovanie dát, napr.pri zisťovaní spotreby energie.0006 Publikácia autora Dr. Klaus Steiner Schlüsselfertige Projekte der Zählerfernauslesung - Projekty na kľúč pre odčitanie meracích zariadeni na diaľku, strany 243 až 247, in GWF Gas Erdgas 144 (2003), č.4 opisuje systém pre odpočet na diaľku pre aktuálne zisťovanie množstva rozvádzaného média relevantného pre účtovanie. Za týmto účelom prebiehajú...

Merač spotreby kvapalných alebo plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285179

Dátum: 30.06.2006

Autori: Hinzmann Martin, König Peter Wilhelm

MPK: G01D 4/00, G01F 15/00, G01F 15/06...

Značky: spotřeby, plynných, kvapalných, merač, médií

Zhrnutie / Anotácia:

Merač spotreby s číslicovým indikátorom (4) spotreby média prechádzajúceho meračom spotreby, ktorý obsahuje prevod (1), indikuje kumulovaný číselný stav celej doterajšej spotreby a umožňuje indikáciu kontrolného kódu. S prevodom (1) číslicového indikátora (4) spotreby je mechanicky spojené zariadenie (3) na indikáciu kontrolného kódu a prevodový pomer medzi prevodom (1) a zariadením (3) na indikáciu kontrolného kódu je voľne voliteľný.

Zariadenie a spôsob na registráciu stavov počítadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8170

Dátum: 30.11.2005

Autor: Guderjahn Thomas

MPK: H04Q 9/00, G08C 17/02, G01D 4/00...

Značky: stavov, registráciu, spôsob, zariadenie, počítadiel

Text:

...vysielanie rádiových signálov a na ich príjem.výhodnejšie pracuje vtakzvanom ISM-pásme pri 868 MHz. Zariadenie dodatočne obsahuje minimálne jedno zariadenie na zber dát, ktoré je taktiež vybavené rádiovou jednotkou, ktorá cez trasu rádioreléového spojenia prijíma dáta zminimálne jedného počítadla adáta vysiela, aktoré obsahuje riadenie, ktoré postúpi prijaté stavy počítadiel. Zariadenie na zber dát prijíma stav alebo stavy počítadiel ako aj...

Spôsob parametrovania rozdeľovača nákladov na kúrenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5872

Dátum: 11.02.2004

Autor: Leipold Jörg

MPK: G01K 17/00, F24D 19/00, G01D 4/00...

Značky: spôsob, nákladov, parametrovania, rozdelovača, kúrenie

Text:

...meranie spotreby je chránenéproti manipulácii prípadne sabotáži.Spis US 4,455,095 opisuje systém pre meranie vyžarovania tepelnej energie vytápanía priestorov, pričom tento systém obsahuje aspoň jedno vstupné zariadenie pre selektívne zadávanie špeciálnych konštánt kúrenia. Toto vstupné zariadenie je spojené s výpočtovým prístrojom, do ktorého sa ako procesné premenné privádzajú namerané hodnoty meracíeho čidla teploty do prednej...

Systém diaľkového získavania a riadenia spotreby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2385

Dátum: 20.12.2002

Autor: Rogai Sergio

MPK: G01D 4/00, G01R 22/00

Značky: systém, riadenia, energie, elektrickej, spotřeby, získavania, diaľkového

Text:

...príslušných počítadiel s tarifnými funkciami.Dokument EP 0 878 892 A 2 navrhuje podobný postup diaľkového merania, pričon 1 počítadlá. sú zachované ako pomerne jednoduché(strana 3, riadok 5) a pôsobia ako zjednodušená meracia stanica(strana 3, riadok ll), ktorá prenáša základné dáta definujúce spotrebu cez dátovú sieť k serveru pridelenému k príslušnej meracej stanici. Server spracováva základné údaje pre každú meraciu stanicu vo...

Analogová elektronická násobička

Načítavanie...

Číslo patentu: 257710

Dátum: 15.06.1988

Autor: Poláček Antonín

MPK: G01D 4/00, G01R 11/00

Značky: analogová, elektronická, násobička

Text:

...2 je propojen s výstupem 33 záporné hodnoty součinu z analogové elektronické násobičky l, zatímco jeho první vstup gl je připojen k výstupu gg druhého monostabilního klopného obvodu g. Vstup gl tohoto druhého monostabilního klopného obvodu § je připojen k výstupu lg druhého integrátoru 1, jehož vstup ll je připojen k výstupu gg analogového invertoru Q. Vstup gl tohoto analogového invertoru Q je připojen k druhému výstupu gg zesilovače...

Analogová elektronická násobička

Načítavanie...

Číslo patentu: 254883

Dátum: 15.02.1988

Autor: Poláček Antonín

MPK: G01D 4/00, G01R 11/00, G01D 4/18...

Značky: násobička, analogová, elektronická

Text:

...s výstupom § 53 třetího operačního zesilovače gg a dále přes dvacátý odpor §§§ s kladným výstupom gg zesilovače §, který je současně přes sedmou diodu §§§ propojen s výstupom § 33 třetího operačniho zesilovače gg.Společný bod devatenáctého odporu 553 a ěesté diody 554 je propojen se záporným výstupem 53 zesilovače §.Analogový invertor Q z obr. 1 je V podrobném schématu podle obr. 2 tvořen čtvrtým operačním zesilovačem §g,Jjehož neinvertující...

Zapojení elektronického stejnosměrného dvoukvadrantového watthodinového počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245700

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smreka Jaroslav

MPK: G01R 11/00, G01R 11/66, G01D 4/00...

Značky: dvoukvadrantového, stejnosměrného, elektronického, watthodinového, zapojení, počitadla

Text:

...výstupu LL snalogové elektronická ndsobičlq l,kde se objavuje signál odpovídající rekuperovanámu výkonu. K výstupu prvního integrdtoru g je připojen vstup prvního monostabilního klopnáho obvodu .l, k jeho výstupu je impulsní počítadlo 4 rekuperované energie. ~K prvnímu analogovému výstupu n analogové elektronická nísobičląy l, na kterém se objevuje signál odpovídající odebíranému výkonu. je pŕipojen druw integrítor ž, k jeho výstupu...

Zapojení pro automatickou regulaci odběru energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249306

Dátum: 12.03.1987

Autori: Duda Milan, Baudisch Miroslav

MPK: G01D 4/00

Značky: regulaci, energie, odběru, zapojení, automatickou

Text:

...1 údaj o plánovaném odběru energie,jehož kumulativní hodnota narüstá lineárně s časem. Na první vstup AAA prvního reverzibilního čitače 1 přicházejí přes tvarovač 3 signály o skutečně odebíraném množstvím energie,vysílané snímačem ł skutečně spotřeby energie.První reverzibilní čítač 1 oba údaje od sebe odečítá a zjištěný rozdíl kumulativně ukládá. Je-li tento rozdíl kladný, znamená to, že se od okamžiku vynulování do okamžiku zjištovaní...