G01C 5/04

Optoelektronický hydronivelačný snímač s lomeným svetelným zväzkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287855

Dátum: 23.12.2011

Autori: Rusina Viktor, Ondriš Lubomír, Ondrejkovič Peter, Buzáši Ján, Trutz Marián

MPK: G01F 23/292, G01C 5/04

Značky: zväzkom, optoelektronický, lomeným, světelným, hydronivelačný, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa vyznačuje tým, že v prvej optickej osi (6) sú postupne umiestnené svetelný zdroj (1), kolimátor (2) a vstupné okienko (31) hydronivelačnej kyvety (3), v druhej optickej osi (7), kolmej na prvú optickú os (6), sú postupne umiestnené výstupné okienko (32) hydronivelačnej kyvety (3), zobrazovacia sústava (4) a riadkový CCD senzor (5), pričom hladina (8) hydrostatickej kvapaliny (9) sa nachádza v lomenom svetelnom zväzku v priestore...

Zapojenie ultrazvukového hydrostatického nivelačného prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 270189

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ondriš Lubomír, Buzáši Ján, Pavlová Ľubov, Mankovický Štefan, Pocisk René

MPK: G01C 5/04

Značky: prístroja, nivelačného, zapojenie, hydrostatického, ultrazvukového

Text:

...ultrazvukováho hydrostatickáho nivslačnáho prístroja umožňuje priame číslicové spracovanie nameranej informácie a tiež korekciu nameraných údajov vzhľadom na teplotu jednotlivých snímačov, ako aj dosiahnutie väčšieho meracieho rozsahu.Zapojenie ultrazvukoveho hydrostetickáho nivalačnáho prístroja je znázornená na pripojenom výkrese. IJednotlivá nádoby igg sú prepojené hadipami ggg a tvoria spojená nádoby. Nádoby lg impulzov s...

Etalon hydrostatické nivelace

Načítavanie...

Číslo patentu: 251859

Dátum: 13.08.1987

Autor: Řebík Vladimír

MPK: G01C 5/04

Značky: hydrostatické, nivelace, etalón

Text:

...nlvelace napojený nia měřicí üstřednu 17 využívá svislé vzdáleznlosti 9 mezi elektrodami 3 a 6, která je metrologickými metodami přesně změřena,ke stanovení dàmou reterenčnich bodů chanakterísttik všech elektrických čidel polohy systému hydnostatickě wnivelace. Přennosem r-olzdílu hladín 9 z etal-onnového čidla se působí .na zvolené vstupy měřicí ústředny tak,že V okamžiku dlovtyku hladiny s delší elektrodlou 3 zazname-ná měřicí systém...