G01B 7/02

Spôsob vyhodnocovania vzdialenosti technologického nástroja od obrobku a zapojenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288380

Dátum: 08.06.2016

Autor: Kováč František

MPK: G01B 7/02, B23K 26/02

Značky: technologického, tohto, vyhodnocovania, zapojenie, uskutočnenie, obrobků, spôsob, vzdialenosti, spôsobu, nástroja

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kapacitného spôsobu vyhodnocovania vzdialenosti technologického nástroja (2) od elektricky vodivého obrobku (1), pričom kapacitná meracia elektróda (3) je prostredníctvom držiaka (4) upevnená na technologický nástroj (2), ktorý je posúvaný proti obrobku (1) prostredníctvom pohonu, pričom vyhodnocovací obvod (8) sníma rezonančnú frekvenciu oscilačného obvodu (6), nelineárne závislú od vzdialenosti meracej elektródy (3) od obrobku...

Spôsob stanovenia prievaru zvarových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285460

Dátum: 05.01.2007

Autori: Ragan Emil, Andrejčák Imrich, Doležálek Ladislav

MPK: G01B 7/02, B23K 9/02, G01B 17/02...

Značky: spojov, stanovenia, spôsob, prievaru, zvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia prievaru zvarových spojov na uskutočňovanie zvarov s prievarom, najmä zistenia potrebných rozmerov na určenie veľkosti prievaru, ktorý je určený z meranej hodnoty a z nej vypočítaných hodnôt.

Meracie pásmo a pásmový meter s displejovým zobrazením meranej veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1857

Dátum: 03.06.1998

Autor: Radvanec František

MPK: G01B 7/02

Značky: meranej, zobrazením, meracie, pásmo, displejovým, veličiny, pásmový, meter

Text:

...v rôznorodom prostredí a najmä znásobenie maximálnych kapacít meraných dĺžok, a to všetko pri vysokej životnosti. Pri mechanickom poškodení časti nosiča dĺžkových mier, je možné po jej odstránení, po vynulovaní mikrospínačom a po demontáži a montáži koncovej zarážky používať ďalej meracie pásmo alebo pás mový meter na meranie menších dĺžok.Objasnenie obrázkov na výkresochNa obr. 1 je rez meracím pásmom s displejovým zobrazením meranej...

Meracie a triediace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1725

Dátum: 14.01.1998

Autori: Krosner Karol, Pacela Ivan, Genský Koloman

MPK: G01B 7/02

Značky: zariadenie, triediace, meracie

Text:

...možne určiť tolerančne pole. čo umožňuje a uľahčuje triedenie výrobkov do skupín presnosti. Honkretne riešenie umožňuje 1 až 20 galvanicky oddelenýchovladania podľa určeneho meracieho a triediaceho algoritnu. Jednotlivé údaje nameraných rozmerov súčiastok je možne štatisticky vyhodnocvať v počte, v čase, ako aj v triede presnosti a podNamerané údaje je možne spracovať vyšším riadiacim celkomprostredníctvom komunikačného výstupu kanála.Prehľad...

Zařízení pro optoelektronickou rozměrovou kontrolu součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268979

Dátum: 11.04.1990

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G01B 7/02

Značky: zařízení, rozměrovou, optoelektronickou, součástí, kontrolu

Text:

...jednak vstup lineárního krokováho motoru i .a jednak měřicí vstup Q čítače g impulsu. Výstup čítače 21 ímpulsů je spojen s výstupem 2 motorickćho a měřicího bloku 6. . Před zahájením kontrolního cyklu je pinola lg motorického a mčřicího bloku g ve výchosí poloze oddálená od kontrolované plochy li kontrolované součástí lĺi. Kontrolní cyklus začíná na místní nebo dálkový povel do druhého vstupu 1 logickćho řídlcího obvodu kontroly x.Logicky...

Způsob bezdotykového měření tloušťky ocelového pásu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268701

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G01B 7/02, G01B 7/06, G01B 15/02...

Značky: pásu, tloušťky, měření, provádění, zařízení, ocelového, bezdotykového, způsob

Text:

...měření.Zařízení k bezdotykovéau měření tlouěľky ocelového pasu znázorněné na obr. 1 sestavá sa z vyaílacího čidla l e z přijímscího čidla 3, ktera leží souose proti sobě, vs vhodné vzdálenosti, dané výkony elektronických abvodů. Obě čídla mají obdobnou konstrukcí a jsou tvořeno cívkami s jednostranné otevřeným magnetickým obvodom v podobě poloviny hrníčkovćho jadre. Vysíleoí čidlo l je spojeno e vysílacím elektronickým blokom 5 obsehujícím...

Indukční snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 266547

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kotlín Zdeněk

MPK: G01B 7/02

Značky: snímač, indukční

Text:

...kondenzátoremgł tvoří oscilátor Q, který je základom celého snímače. Velikost předpětí třetího tranzistoru 2 je určena dělíčem napětí, jež je tvořen čtvrtým odporem Bg a teplotně kompenzován referenčním obvodem łgł, který provádí funkci první diody Ql a druhé diody pg. Velikost amplitudy oscilátoru 9 je určena velikostí emitorového odporu, složeného z odporu gšł a pátého odporu R 5, kterým se nastaví velikost amplitudy oscilace a tím i...

Zapojení vstupní části pro připojení induktivních snímačů k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 264625

Dátum: 14.08.1989

Autori: Piskač Jaroslav, Morávek Miroslav, Steidl Karel

MPK: G06F 13/00, G01B 7/02

Značky: vstupní, induktivních, snímačů, připojení, částí, zapojení, mikropočítači

Text:

...programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je připojen na řídící vstup ji přepínacího pole 5. Prvnívýstup 13 programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je spojen s druhým vstupem gg analogově číslicového převodníku 6.Třetí vstup lg programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je spojen s kontrolním výstupem 5 přepínacího pole 3.zapojení vstupní části pro připojení induktivních snímačú k mikropočítači podle obrázku funguje následovněmikropočitačem 2...

Zapojení pro měření délky stříhaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262465

Dátum: 14.03.1989

Autori: Větrovec Jindřich, Bednář Milan, Lehečka Václav

MPK: G01B 7/02

Značky: měření, zapojení, stříhaného, délky, materiálů

Text:

...g je pak spojen se zapisovým vstupom p druhého paměíověho bloku l 0, jehož výstup je sapojen na inkrementćlní vstup z druhého čítaüe l 5. Na zadávací vstup 35 druhého čítače g je připojen výstup bloku g předvolby a ns jeho prvý řídící vstup l výstup nezskresleného čidla polohy materillu před nůäksmi. Jak výstup komparátoru 6, tak i výstupy čítaču g, g jsou zspojsny na príslušné vstupy nezskreslenćho programovstelneho technologického...

Zapojení indikačního obvodu pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260615

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 7/02

Značky: obvodů, snímače, obrazové, lineární, zapojení, indikačního

Text:

...na vstupy paměťového obvodu, přičemž na jeho další vstup je přiveden výstup kmitočtového děllče přepisového napětí. Na výstup pamětového obvodu je přiveden diodový displej, kde se zobrazuje údaj o poloze objektu. vyhodnocova 260615cí jednotka je přlpojena na výstupy elektronicke časti měřicí hlavy. .Umístěním diodového displeje přímo jak součast měřicí hlavy je umožněno při pohyhu měřicí hlavy sledovat polohu měřeného objektu a optimálne...

Mechanismus pro přenos měřícího pohybu na snímací hlavici induktivního měřítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244759

Dátum: 01.06.1988

Autor: Janeeek Ladislav

MPK: G01B 7/02

Značky: hlavici, prenos, mechanismus, pohybu, snímací, měřítka, měřicího, induktivního

Text:

...vývody se u provedeni dle vynàlezu vyvàdlji nejkratši cestou mimo pouzdro. Zepušteni spnjnvnciho řlenu do hmoty nneniku je možno prnvadłt u všech známých tvpů snimecich hlavic a je důležité, protože zmenšuje rameno. na nłmž se projevuji chyby vedeni pouzdra. Tim se vvhovuje požadavku konstrukce pndle Abbeho knmpnrałniho principu. Použiti dvou kuliček umožňuje všestranne malé ůhlove natnčeni spnjnvrciho řlenu,přitom ae přitlačna sila...

Miniaturní indukční snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257450

Dátum: 16.05.1988

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: B24B 49/04, G01B 7/02

Značky: snímač, indukční, miniaturní

Text:

...13. čelo držáku g, nacházející oo ~ .v otvoru v měřicí tyčce A, je opatřeno .drážkou pro šroube váko Na vnější ploäe měñcíÁ tyčky- i jsou provedeny dvě pro-ě- ktilehlé rovnoběžnć ploškygee kterými jeom pŕím nebo pro-i střednictvím valivých tělíoek ve styku plošlq prevedené ne vvodítka §. Vodítko § je pevně spojene -e přední částí válce vého pouzdra l. K zadní části. válcověho pouzdra l je . 257450 t Apřipevněna objímka 1 v níž je...

Přímočarý hydromotor oboustranně uložený v kulových pánvích s lineárním snímačem polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257312

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fellmann Radovan, Dvořáček Jiří

MPK: G01B 7/02

Značky: kulových, polohy, uložený, oboustranné, hydromotor, lineárním, snímačem, pánvích, přímočarý

Text:

...snímače polohy 1 je dosaženo stahováním kuželového elementu ll rozříznuteho pouzdra pomocí šroubu lg s vnitřním kuželovým otvorem. Vodicí pouzdro gl (obr. 4) umožňuje trubkové části lineárního snímače polohy 1 při jeho pohybu uvnitř vnitřního pístu g. vodicí pouzdro gl je opatřeno odlehčenými plochami 23 vodicího pouzdra, aby při pohybu trubkové části lineárního snímače 1 uvnitř vnitřního pístu Q. Vodicí pouzdro gg rovněž zabraňuje...

Zapojení lineárního obrazového snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245111

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kampe Wolfgang, Wiedemann Fritz

MPK: G01B 7/02

Značky: obrazového, snímače, lineárního, zapojení

Text:

...výstupem.OSgIineární-lro obrazového snímače LS,- .dru.hŕí Strana kondenzátoru D 1 je. lspojena současně s šestýIn-.odp-orem Rçknlçatodouvrdlody D,přes sedmý (Jdpuor R 5 zpětnovazebně s neinvertujícím vstupem prvního operačního zešsilovačel-Al zesilovacího obvodu 1 a .přesSe zmenšujícím se rozměrem d měřeného předmětu se zmenšuje počet neosvětlených foto-citlivých prvků, v důsledku čehož se zvě-tšuje ,napětí na kondenzátoru C 1 a tím i kladná...

Zapojení pro odměřování polohy induktivními snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 245067

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bílek Jioí, Tichava Miroslav, Odstreil Jaroslav

MPK: G01B 7/02, G01B 7/10, G01B 21/02...

Značky: odměřování, zapojení, polohy, induktivními, snímací

Text:

...jednak s jim příslušnými vstupy bloku 2 čítače adresy snímačů, jednak s jim příslušnými vstupy bloku 4 řízení referenčních obvodů a jednak s jim příslušnými vstupy bloku 5 snímání odměřování, datová sběrnice mikropočítače 1 je propojena s datovými vstupy bloku 4 řízení referenčních obvodů a datovými výstupy bloku. 5 snímaní odměřování,výstupy bloku d řízení referenčních obvodů jsou spojený s jim příslušnými vstupy bloku 3 vyhodnocení...

Zapojení vstupní části bloku aktivní kontroly rozměru obrobku v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241374

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šantora Vladimír, Sirotek Jioí

MPK: G01B 7/02

Značky: kontroly, rozměrů, zapojení, bloků, strojů, aktivní, řízení, vstupní, obrobků, obráběcích, částí, systémech

Text:

...nástrçsje s obrobkem, na jehož první vstup B 1 je zapojen výstup bloku 5 indikátoru dotyku nástroje s obrobkem výstup bloku B ovládání výstupu indikátoru dotyku nástroje s obrobkem je zapojen na vstup 181 hardwarového přerušení posuvové rychlosti CNC systému 10, jenž je obousměrnou sběrnicí 9 dat a adres propojen s blokem 8 dekzdéru adres, jehož první výstup 81 je zapojen na první vstup 71 bloku 7 generování ovládacích signálů a druhý výstup...

Zapojení pro diskrétní bezkontaktní měření vnějších rozměrů předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240266

Dátum: 15.06.1987

Autor: Gostanian Edward Aršak

MPK: G01B 7/02, G01B 7/12

Značky: diskrétní, vnějších, měření, rozměrů, zapojení, bezkontaktní, předmětů

Text:

...vyznačenýçh na obr. 1 . . .Uzký optický svazek uycházajíeí ze zdroje 17 je rozmítán rozmítačem 15 dom-viny. Periodicky dopadá na nulovací a prerušovací fotoelektronické prv-ky 1 a 3-při vstupu a výstupu do a z optické soustavy 16 s měřeným předmětem 18 a na měřicí fotoelektronický blok 2 s fotoelektronickým prvkom umístěným v ohnisku -optickésoustavy 18.»Na výstujp měřicího fotoelektronicikého bloku 2 je paralelné zapojena dvojice děliček...

Třísouřadnicová snímací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 238787

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jaroslav Holub

MPK: G01B 7/02

Značky: třísouřadnicová, snímací, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Středicí systém sestává ze soustavy pevných rovinných segmentů ve tvaru části mezikruží, které jsou uloženy nevodivě ve středicím kroužku uchyceném svěrně v tělese snímací hlavy. Dále středicí systém sestává z pohyblivého trianglu nesoucího snímací dotyk, v němž jsou nevodivě uloženy středicí kuličky. Středicí kuličky spočívají vždy na dvou sousedních středicích plochách segmentů a vytvářejí zároveň funkční část elektrického obvodu snímací...

Zařízení pro měření délek zejména tyčových a trubkových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236827

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šigut Jaroslav, Hartman Jiří

MPK: G01B 7/02

Značky: délek, měření, výrobků, trubkových, zejména, tyčových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zabezpečení měření délek materiálu, resp. výrobků v širokém rozsahu a s vysokou přesností bez použití velkého počtu registrů. Zařízení, které používá fotoelektrická čidla, uspořádaná do řad, má jediný registr. Na jeho vstupy jsou jedním svým vývodem připojena pomocí datových vodičů (3) fotoelektrická čidla (2), kdy pořadím si odpovídající čidla (2) v jednotlivých řadách jsou připojena ke společnému datovému vodiči (3). Počet...

Zapojení pro snímání polohy impulsními snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 249317

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pluhař Lubor, Kondr Jan, Lhota Jan, Mašek Karel

MPK: G01B 21/02, G01B 7/02

Značky: snímací, snímání, impulsními, polohy, zapojení

Text:

...signálu k čítacímu vstupu bloku g čítačů a jednak k prvním vyhodnocovacím vstupům bloku 1 vyhodnocení reference, k jehož druhým vyhodnocovacím vstupům je připojen výstup nulové stopy každého inkrementálního snímače §, gn,uvolňovací vstup bloku 3 vyhodnocení reference je připojen k výstupu bolku Q uvolnění referenčního signálu, výstup bloku 3 vyhodnocení reference je připojen ke vstupu žádostí o přerušení programu mikropočítače l,...

Zařízení k měření délek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232704

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nelle Günther, Ernst Alfons

MPK: G01B 5/02, G01B 7/02

Značky: délek, zařízení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

U tohoto zařízení je snímáno dělení ležící mimo neutrální rovinu měřítka snímací konstrukční jednotkou, jež je přesuvná na pomocném vedení nezávislém na vedení předmětu k měření. Ke kompenzaci chyb v měření vlivem deformací měřítka a nepřesností vedení snímací konstrukční jednotky, je tato kloubově připojena na předmětu k měření, resp. na na něm umístěném unášeči v neutrální rovině měřítka a ve k ní pravoúhle ležící rovinou ve směru měření...

Zařízení pro sledování dilatací silikátových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247499

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pospíšil František

MPK: G01B 7/02

Značky: sledování, dilatací, zařízení, silikátových, materiálů

Text:

...hydrotermálního prostředí v laboratorníoh podmínkách je přívod páry nahraoen vyhříváním autoklávovscí komory obsahující vodní lázei. Pro zlepěení podmínek elektrického snímání dálkových změn je pak vhodné měřicí komoru chladit.Podle tohoto řešení probíhá vlastní měření mimo prostředí sledovanáho hydrotermálního procesu. vertikální uspořádání obou komor omemuje na minimum problémy s uložením táhla přenášejícího dilatace pőrobetonováho...

Způsob řízení odbavování vývalků na chladicí lože při válcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím pořadí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232664

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

MPK: G01B 7/02

Značky: válcovacím, lože, chladicí, vývalků, válcování, provádění, pořadí, odbavování, materiálů, způsobu, spojitém, řízení, zařízení, tyčového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky srovnávání vývalků do jednotné úrovně na chladicím loži a řeší automatickou korekci časového okamžiku odbavení. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se koriguje zpoždění časového okamžiku odbavování oproti časovému okamžiku přechodu předního konce jednotlivé tyče kritickým místem na pohybové dráze vývalků při překročení tyčí zvolené úrovně srovnávání, v rozmezí časového intervalu bezhavarijního...