G01B 11/02

Zariadenie na meranie vzdialenosti objektov pomocou laserovej projekcie geometrických útvarov a spôsob stanovenia vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7315

Dátum: 03.12.2015

Autori: Hubinský Andrej, Dubec Viktor, Kubošek Pavol

MPK: G01B 11/02, G01B 11/25, G01B 9/021...

Značky: meranie, geometrických, útvarov, pomocou, projekcie, spôsob, zariadenie, vzdialenosti, objektov, laserovej, stanovenia

Text:

...s iným priemerom na iné miesto na tienidle.Na obrázku 4 je zobrazené tienidlo z pohľadu lasera, ktorý premieta na tienidlo iný obrazec ako kružnicu. Na obrázku 5 je zobrazený bočný prierez kamery vybavenej senzorom a optickou sústavou a tienidla.Zariadenie na meranie vzdialenosti znázornené na obrázku 1 a obrázku 5 predstavuje kameru Ä s laserom L umiestneným tak, že laser I premieta pod uhlom (x 35 ° kružnicu s priemerom ho 315,32...

Zariadenie na diagnostiku statických parametrov trolejového vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7127

Dátum: 05.05.2015

Autori: Šindler Peter, Hargaš Libor

MPK: B60M 1/13, G01B 11/04, G01B 11/02...

Značky: diagnostiku, zariadenie, parametrov, trolejového, statických, vedenia

Text:

...fotodiódy. Vzdialenosť medzi jednotlivými fotodiódami je l cm, pričom sú rovnomerne rozmiestnené po celom snímači polohy trolejového drôtu. Údaje získané zo snímača polohy trolejového drôtu sú prenášané do riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka získava ďalšie informácie zo snímačov výkyvov a snímača výšky. Vyhodnocovanie získaných údajov sa realizuje v riadiacej jednotke v reálnom čase. Pri procese vyhodnocovania zároveň dochádza aj ku korekcii...

Detektor zlomených nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 671

Dátum: 02.05.2003

Autori: Stimpson Victor, Bell Colin

MPK: G01B 11/00, B23Q 17/24, B23Q 17/09...

Značky: zlomených, nástrojov, detektor

Text:

...S. Na každom z grafov Obrázky 3 a, b a c homý pás predstavuje stupeň blokovania lúča, a nižší pás na obrázkoch predstavuje stav výstupu z obvodov senzora 32.Na Obrázku 3 a je ukázaný stav výstupu, ked sa detegrje dobrý nástroj. Prvá časť hornej línie je uvedená ako čiarkovaná čiara, aby sa Vyznačilo, že je to pomyselná časť čiary, t.j. detekcia nie je vykonávaná, napriklad preto, že lúč nebol doteraz zapnutý, takže neexistuje lúč, ktorý...

Spôsob skúšania kvality odliatkov prostredníctvom vírivého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2905

Dátum: 11.10.2002

Autor: Folz Heinrich

MPK: G01B 11/02, G01N 29/04, G01N 27/90...

Značky: prúdu, prostredníctvom, skúšania, odliatkov, spôsob, kvality, vířivého

Text:

...procesu,bez toho, že by kvôli tomuto skúšaniu dochádzalok nejakým významným časovým oneskoreniam.Tým, že sa diely pohybujú magnetickým poľom,nenastáva ani žiadne iba lokálne skúšanie. V priebehu pohybu magnetickým poľom môžu byť preskúšani vírivým prúdom podrobené rôzne oblasti dielu. Tým sa ďalej s výhodou zlepší vierohodnosťFri opisaném postupe kalibrovania pomocou bezchybného dielu alebo viac bezchybných dielov sa ako výhodné ukazuje...

Optické laserové meradlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3054

Dátum: 03.12.2001

Autor: Valkovič Vladimír

MPK: G01B 11/02

Značky: meradlo, laserové, optické

Text:

...pohodlne, bezpečne meranie v rozsahu do dvoch metrov, vhodne hlavne pri rezani väčších sérií.Vynálezzbude bližšie objasnený pomocou výkrese na ktorom zná~ 4 zorňuje obr.l ľavostranná prevedenie vynálezu, dalej umiestnenie zdrojov optických lúčov, polohu spínače. 0 br.2 pravoetrenne preveb denie. 0 br.3 prevedenie s jedným zdrojom lúče a rozsah možných-nastaveni uhlov. Ubr.4 prevedenie ľavostranne na elektrickej uhlovoj brúeke. Ubr.5 čelný...

Vynálezy kategórie «G01B 11/02» v ZSSR.

Zapojení indikačního obvodu velikosti osvětlení pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263773

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01J 1/44, G01B 11/02

Značky: osvětlení, obrazové, snímače, obvodů, indikačního, zapojení, lineární, velikostí

Text:

...děliče 1), který je tvoŕen inteqrovnnýmí ćítačí jsou pťipojeny vymezovecí obvody gł, g na jejichž výstupu je napětí, ktere vymezuje určité oblasti lineárního obrazového snímače g. Tyto oblasti představované určitým počtem fotocitlivých elementů jsou vhodné volený, tak, že první vymezovaoí obvod pl určuje oblast na počátku a druhý vymezovací obvod M 2 na konci lineárního obrazového snímače Ls. výstupní napětí obrazového snímače .s se zesiluje...

Lineární přírůstkový snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247889

Dátum: 15.01.1987

Autor: Jehlička Bohumír

MPK: G01B 11/02

Značky: přírůstkový, polohy, lineární, snímač

Text:

...Pre některé eplikace je.výhodnější použít variantu se dvěma ocelovými kulíčkami, upevněnýmina.výetupku vnějšího jezdce, jež jsou eevřený tvrdými, leětěnymi ploškamí dvou tělíaek, z nichž jedno je odpružené e druhé pevně spojené s vnitřním jezdcem. ° VUepořádání podle vynálezu dále řeší požadavek na miniaturizacipříčného rozměru snímače tím že spojuje funkci kondenzoru s odrazným 2478893 hranolem v jeden celek, takže optická osa je...