Frundl Zdeněk

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236218

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koldinský František, Frundl Zdeněk

MPK: B28D 1/22, C04B 41/02

Značky: rozpojování, výpalem, sloupcích, spojených, zařízení, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích je určeno pro dodatečnou úpravu vypálených dlaždic, které se výpalem ve sloupcích spojily. V rámu zařízení je vytvořena šachta, jejíž spodní hrana je opatřena čelistmi, proti které směřuje s držákem spojený stranově přestavitelný nůž přiléhající k vodítku. Pod svislou šachtou je uspořádán vynášecí dopravník a výškově stavitelné podpěry, které břit nože převyšuje o tloušťku...

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234487

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koldinský František, Zoubek Roman, Frundl Zdeněk

MPK: 665G 47/22

Značky: zejména, výrobků, zařízení, keramických, dlaždíc, plochých, překlápění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic, sestává z lineárního dopravníku. Nad lineárním dopravníkem je kyvně uloženo rameno, jehož volný konec je opatřen záchytem a je přiklonitelný k lineárnímu dopravníku. Na lineární dopravník shora přiléhá válec. Volný konec ramene je k lineárnímu dopravníku přiklonitelný za válcem ve smyslu pohybu lineárního dopravníku. Proti ramenu zdola směřuje zarážka sklopné páky, jejíž...

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234486

Dátum: 01.03.1987

Autori: Frundl Zdeněk, Zoubek Roman, Koldinský František

MPK: B65G 47/22

Značky: keramických, plochých, zařízení, výrobků, překlápění, zejména, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic, sestává z lineárního dopravníku. Nad dopravníkem je kyvně uloženo rameno, jehož volný konec je přiklonitelný k lineárnímu dopravníku a zakončený záchytem. Volný konec ramene opatřený záchytem je k lineárnímu dopravníku přiklonitelný za válcem ve smyslu pohybu lineárního dopravníku.

Zařízení pro výrobu vzorovaných režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238684

Dátum: 15.01.1987

Autori: Procházka Jan, Frundl Zdeněk

MPK: B65G 49/08, B28B 5/00, C04B 33/20...

Značky: výrobu, řezných, vzorovaných, zařízení, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oboru stavební keramiky a řeší se jím problém průmyslové, automatizované výroby vzorovaných režných, to jest neglazovaných dlaždic s vícebarevným hloubkovým ornamentem. Zařízení sestává z pohyblivé, popřípadě otočné formy o více otvorech podle počtu použitých barevných hmot a s otvorem pro násyp základní keramické hmoty. Plnění barev do ornamentu je vymezeno šablonami s použitím zakrývacích plechů. Po průchodu všemi polohami a...

Zařízení pro synchronizované překládání keramických normálek pro dva dopravní směry

Načítavanie...

Číslo patentu: 232574

Dátum: 01.01.1987

Autori: Koldinský František, Procházka Jan, Choc Svatopluk, Frundl Zdeněk

MPK: B65G 47/53

Značky: normálek, keramických, překládání, dopravní, synchronizované, zařízení, směry

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení spadá do oboru výroby keramiky pro opracování křehkých, zejména lehčených žárovzdorných výrobků, s výhodou pěnošamotových. Předmětem vynálezu je zařízení, v němž se při obrábění normálek provádí překládání normálek ve dvou dopravních směrech, navzájem kolmých, s výhodou, že pří něm nedochází ke změně orientace dopravovaných normálek a že synchronizace pohybů normálek je dosaženo pouze mechanickým převodem. Podle vynálezu lze synchronně...

Zařízení pro plynulé obracení normálkových tvarů lehčených keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232671

Dátum: 15.12.1986

Autori: Choc Svotopluk, Koldinský František, Procházka Jan, Frundl Zdeněk

MPK: B65G 57/08

Značky: tvaru, obracení, plynule, zařízení, keramických, lehčených, výrobků, normálkových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení spadá do oboru keramického průmyslu. Jeho podstatou je, že při obrábění normálek obstará obracení normálek o 180° v plynulém toku, bez porušení časových intervalů. Zařízení sestává z obracecího kola, které provádí obracení normálek, z dopravního řetězu s unášeči, kterým jsou normálky do obracecího kola přiváděny v součinnosti se zrychlujícím řemenovým dopravníkem, jehož převody jsou zvoleny tak, aby čas, potřebný pro posunutí...

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233179

Dátum: 01.12.1986

Autori: Koldinský František, Frundl Zdeněk

MPK: B28D 1/26

Značky: rozpojování, spojených, dlaždíc, sloupcích, výpalem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích sestávající ze svislé šachty pro vedení sloupce dlaždic a ustavené v rámu. Šachta je opatřena čelistí, proti které směřuje nůž stranově přestavitelný a pod svislou šachtou je uspořádán vynášecí dopravník. Mezi volným okrajem svislé šachty proti čelisti a pákou kinematicky spojenou s pohonem je včleněna pružina. Volný okraj je prodloužen vodítkem suvně uloženým ve vedení.

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233178

Dátum: 01.12.1986

Autori: Frundl Zdeněk, Koldinský František

MPK: B28D 1/26

Značky: rozpojování, dlaždíc, sloupcích, spojených, výpalem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích sestávající ze svislé šachty pro vedení sloupce dlaždic ustavené v rámu. Svislá šachta je opatřena čelistí, proti které se nachází volný okraj spojený s pákou svázanou kinematicky s pohonem. Stěnu svislé šachty prostupuje pracovní rameno lomené páky výkyvně uchycené v rámu.Vnější rameno lomené páky je opatřeno záchytem směřujícím proti výstupku na páce.

Zařízení pro plynulé zakládání a upínání keramických normálek do upínacího kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 230367

Dátum: 15.11.1986

Autori: Procházka Jan, Frundl Zdeněk, Choc Svatopluk, Koldinský František

MPK: B65G 47/84

Značky: keramických, plynule, upínacího, zakládání, normálek, upínání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulé zakládání a upínání keramických normálek do upínacího kola pro obrábění jejich čel, vyznačené tím, že sestává ze zakládacího zařízení tvořeného tažným řetězem (3) s unášeči (4), který je v záběru s řetězovým kolem spojeným s upínacím kolem (1) opatřeným ozuby (2), a z přítlačného upínacího zařízení, sestávajícího z volně otočných řemenic (5) a napínací řemenice (6) s pákovým systémem (8), mezi nimiž je veden upínací řemen...

Způsob vysokého zhutňování keramických, zejména jemnozrnných dinasových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 217058

Dátum: 01.07.1984

Autori: Frundl Zdeněk, Engelthaler Zdeněk, Beneš Václav, Macháček Čeněk

Značky: zejména, keramických, zhutňování, jemnozrnných, dinasových, způsob, vysokého

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokého zhutnění jemnozrnných keramických hmot se dociluje několikerým opakovaným působením hydraulického lisovacího tlaku, jehož výše i počet působení jsou závislé na požadovaném stupni zhutnění, vyjádřeném objemovou hmotností výlisku, dále na hmotnosti lisovaného výrobku a velikosti jeho lisované plochy. Závislost měrného lisovacího tlaku a počet opakovaných působení lisovacího tlaku objasňuje obr. čís. 2. Vynález se uplatní zejména při...