Frollo Ivan

Spôsob merania fázy v NMR tomografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 286298

Dátum: 23.06.2008

Autori: Frollo Ivan, Andris Peter

MPK: G01R 33/20

Značky: spôsob, fázy, merania, tomografii

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania spočíva v tom, že vyšetrovaná vzorka sa excituje dvakrát s rôznymi časmi echa. Následne sa vytvorí pomer oboch nameraných, fourierovsky spracovaných signálov a z neho sa získa fáza obvyklým spôsobom. Na rozdiel od doteraz známych princípov fáza nie je úmerná hodnote času echa, ale rozdielu hodnôt oboch časov echa. Pri vhodnej voľbe oboch hodnôt sa celý merací rozsah zobrazí v jedinej perióde fázy a jej namerané hodnoty sa dajú...

Sonda stabilizátora magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278277

Dátum: 16.12.1992

Autori: Frollo Ivan, Weis Ján, Jellúš Vladimír

MPK: A61B 8/13, A61N 2/04

Značky: poľa, stabilizátora, sonda, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Cievkové sústavy (LX, LY, LZ a LB) sondy sú v zodpovedajúcom poradí spojené s prúdovými zdrojmi (P1, P2, P3 a P4), pričom hradlovacie vstupy prúdových zdrojov (P1 až P4) sú spojené s hradlovacím vstupom (V1) sondy stabilizátora magnetického poľa a budiaco-snímacia cievka (BS) spinového systému (SS) je spojená s prepínacím článkom (PC), ktorého vstup (V3) je spojený s vysielačom a výstup (V2) je spojený s prijímačom stabilizátora magnetického...

Zapojenie prepínacieho článku budiaco-snímacieho cievkového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 277736

Dátum: 13.05.1992

Autori: Jellúš Vladimír, Obrcian Jaroslav, Frollo Ivan

MPK: A61B 6/03

Značky: budiaco-snímacieho, článků, systému, zapojenie, cievkového, prepínacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z dvoch transformátorov (6, 14), pričom prvý transformátor (6) je zapojený primárnym vinutím (7) vzhľadom na budiaco-snímací cievkový systému (4) do série so snímací m kanálom (12) a druhý transformátor (14) je zapojený primárnym vinutím (15) paralelne k budiacemu kanálu (1). Riadiaci impulz, ktorý v snímacej fáze spína záťaž transformátorov (6, 14), spôsobuje zníženie impedancie na svorkách primárnych vinutí (7, 15) transformátorov...

Spôsob merania homogenity magnetického poľa tomografu na princípe magnetickej rezonancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269568

Dátum: 11.04.1990

Autori: Budinský Ľuboš, Weis Ján, Frollo Ivan

MPK: G01R 33/20

Značky: magnetickej, magnetického, tomografu, rezonancie, spôsob, merania, poľa, princípe, homogenity

Text:

...rozloženie magnetického poľa sa získa vyhodnotením výslednej trejrozmernej matice, získanej trojrozmernou Fourierovoutransformáciou nameranej matice spinových ech.Výhodou popísaného spôsobu merania homogenity magnetického poľa tomografu na princípe magnetickej rezonancie je v tom, že umožňuje rýchlo a 5 vysokou presnosťou merať homogcnitu magnetického poľa NMR tomograíu bez použitia 1800 širokopásmového vysielaciehu impulzu. Znizujú sa tým...

Zariadenie na kontrolu chladenia vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267088

Dátum: 12.02.1990

Autori: Frollo Ivan, Krížik Miroslav

MPK: G01F 1/58, H02K 9/24

Značky: zariadenie, chladenia, vodou, kontrolu

Text:

...siete pri náhlom prerušení dodávky chladiacej vody. V súčinnosti s teplomerom vybaveným indikáciou uvedenej teploty umiestnenej v ponornej nádržke umožňuje rýchlu a spoľahlivú ochranu chladeného zariadenia pri prerušení dodávky chladiacej vody, resp. pri zoslabení prietoku.Na pripojenom výkrese je schématicky znázornená zariadenie na kontrolu chladeniaZariadenie pozostáva z výtokovej hadice lg, ktorá je pripojená na výtok chladeného...

Zapojenie trojpolohového regulátora teploty chladiaceho média rezistívneho elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264974

Dátum: 12.09.1989

Autori: Weis Ján, Frollo Ivan

MPK: G05D 23/19

Značky: trojpolohového, media, zapojenie, teploty, rezistívneho, regulátora, chladiaceho, elektromagnetů

Text:

...člena 5 je spojený so vstupom prvého monostnbilného klopného obvodu g, ktorého výstup je spojený so vstupom prvého elektronického relé 1. Výstup elektronického reléZ je spojený s prvým vstupom servoventilu 2. Analogicky, druhý výstup vyhodnocovacieho člena É je spojený so vstupom druhého elektronického relé g. Výstup elektronického relé 5 je spojený s druhým vstupom servoventilu 2.snímač l teploty meria vo forme napätia výstupnú...

Justážne zariadenie na nastavovanie cievok elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262632

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tischler Ján, Frollo Ivan, Farnbauer Gabriel

MPK: H01F 13/00

Značky: justážne, elektromagnetů, nastavovanie, zariadenie, cievok

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva 2 výkyvných nastavovacích valčekových ložísk, umiestnených na nosnej konštrukcii a nastavovacich valcových klinov symetrie cievok v axiálnom smere, umiestnených v medzerách medzi jednotlivými cievkami.vynález justážneho zariadenia na nastavenie cievok elektromagnetu umožňuje po základnomnastavení jednotlivých cievok do súosovosti aj počas merania magnetického poľa nastavit požadovanú axiálnu...

Zariadenie na generovanie homogénneho stacionárneho magnetického pola

Načítavanie...

Číslo patentu: 261054

Dátum: 12.01.1989

Autori: Frollo Ivan, Farnbauer Gabriel, Tischler Ján

MPK: A61B 6/03, H01F 5/08

Značky: magnetického, stacionárneho, generovanie, homogénneho, zariadenie

Text:

...zaručuje maximálnu pracovnú oblast pri rešpektovaní energetických, konštrukčných a technologických požiadaviek, Nehomogenity poľa sú rádu 8 až 20 a priemer pracovnej oblasti vo forme gule s relatívnymi odchýlkami menšími ako 50 ppm je 30 až 70 i priemeru vstupného otvoru cievok-Rovnaké vnútorné a vonkajšie polomery cievok umožñujú ich zostavenie z rovnakých segmentov a použitie jedného navíjacieho zariadenia,jednej navijacej-šablóny,...

Zapojenie stabilizačného systému magnetického pola

Načítavanie...

Číslo patentu: 253950

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jellúš Vladimír, Frollo Ivan, Weis Ján

MPK: H01F 7/06

Značky: magnetického, systému, zapojenie, stabilizačného

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že výstup turbulentného zmiešavača chladiaceho média elektromagnetu je spojený so snímačom teploty chladiaceho média, ktorého výstup je spojený s proporcionálnym regulátorom, pričom výstup proporcionálneho regulátora je spojený s jedným vstupom sumâtorta a vý 4stup stabilizátora na báze jadrovej magnetickej rezonancie je spojený s druhým vstupom sumátora, ktorého výstup je spojený s regulačným vstupom...

Lineárne valivé vedenie pre vymedzovanie vôle

Načítavanie...

Číslo patentu: 246426

Dátum: 15.12.1987

Autori: Frollo Ivan, Novotný Vladimír, Protiva Miroslav, Eervená Irena, Vaško Jozef

MPK: F16H 55/52

Značky: valivé, vôle, vymedzovanie, lineárně, vedenie

Text:

...je povháñané lineárnym pohonom 14, ktorý je uloženýv t-elese 7. Šmýkadlo 1 je uložené v dvoch kladkách 2, ktoré sú nastavené bud pomocou prípravku, alebo presne ordmerané na hodnotu .pevnej vzdialenosti 17. Táto vzdialenosť 17 sarmôže bud zväčšiť, alebo zmenšiť .podľa potreby budpre vyvoidenie predpätia, alebo dosiahnutia minimálne potrebnej vôle medzi kladlrami2 a šmýkaidlovm 1. . »Po nastavení pevnej vzdialenosti 17 je potrebná...

Ultrazvukový indikátor rýchlosti toku krvi na meranie krvného tlaku neinvazívnou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219674

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šoltés Ladislav, Frollo Ivan

Značky: krvného, ultrazvukový, indikátor, metodou, tlaku, meranie, neinvazívnou, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ultrazvukového indikátoru rýchlosti toku krvi na meranie krvného tlaku neinvazívnou metódou. Podstatou vynálezu je nové usporiadanie elektronických a akustických častí, ktoré popri zvýšenej citlivosti, zníženej konštrukčnej náročnosti poskytuje zlepšenie prevádzkových parametrov pri meraní krvného tlaku. Prínosom je použitie zmiešavača hneď na vstupe prijímacej časti, ktorý spolu s impulzami o konštantnej amplitúde o frekvencii...