Frkáň Július

Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulárnych zábran

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6835

Dátum: 02.07.2014

Autori: Čačko Viliam, Biath Peter, Ondruška Juraj, Šooš Ĺubomír, Prikkel Karol, Frkáň Július

MPK: E02B 3/14

Značky: konštrukčná, zábran, prvkov, zostava, modulárnych, protipovodňových, mobilných

Text:

...spojovacie prvky, má výhodu, že je možné ho osádzať aj na stenové bloky iných výrobcov, prípadne stenové bloky ziného materiálu, alebo v inom ale vhodnom tvare. Existujú ešte aj iné spôsoby spájania. Do sústavy stenových modulov je možné inštalovať aj pevné rohové spojovacie prvky požadovaného tvaru a veľkosti. Pevný rohový spojovací prvok má lichobemikový alebo trojuholníkový tvar a na bokoch je vybavený príchytmi. Je možné použiť aj rohový...

Obojstranná vystužovacia vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2993

Dátum: 08.10.2001

Autori: Švoňavec Pavel, Rastocký Miroslav, Centko Ivan, Frkáň Július, Kanalik Milan

MPK: B65H 75/02, F16P 1/00

Značky: vystužovacia, obojstranná, vložka

Text:

...vložku .možno siispechom používať na paletách pri ukladani dutiniek kotúčov obalových materiálov vo vrstvách, pretože chráni pred mechanickým poškodením a stabilizuje rovnako .dolnígalco hornú dutinku.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku 1 je znázornený priečny rez obojstrannej vystužovacej vložky, na ktorom vidieť prstence predelený výrazom, ktorý je umiestnený nad jedným zo 4 neoddeliteľne-zabudovaných priečnych výstupkov vo vnútri...

Ochranná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2785

Dátum: 12.02.2001

Autori: Centko Ivan, Rastocký Miroslav, Kanalik Milan, Frkáň Július, Švoňavec Pavel

MPK: H02G 9/02

Značky: doska, ochranná

Text:

...dlhšej strane sú neoddeliteľne zabudované aspoň dva spojovacie zámky, na jednej kratšej strane aspoň jeden spojovací zámok a na protiľahlých stranách spojovacích zámkov sa nachádzajú spojovacie otvory.Obrázok 2 znázorňuje bočný pohľad na spojovací zámok neoddeliteľne zabudovaný na platni. i Na obrázku 3 je znázomený spojovací zámok s príkladom možného rozloženia dvochPríklad l. Ochranná doska pozostáva z platne 1 tvaru obdĺžnika s...

Spôsob prípravy zvlákňovatelných pyrolýznych živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 263356

Dátum: 11.04.1989

Autori: Frkáň Július, Benický Milan, Varga Tibor

MPK: C10C 3/10, D01F 9/14

Značky: živíc, pyrolýznych, zvlákňovatelných, spôsob, přípravy

Text:

...hlavným problémom je velmi malý rozmer tuhých častíc, ktoré pri filtrácii vytvárajú málo priepustný koláč.Tieto problémy umožňujú technické riešenie filtrácie taveniny len pre živice s nízkym obsahom tuhých prímssí, ktoré nie sú obecne surovinove dostupná. Určité zobecnenie postupu umožňuje jeho kombinacia s čistiacimi operáciami aplikovanými pred procesom úpravy živice alebo opakovand filtrácia v roznych štadiach tepelnej úpravy. Takto sa...

Spôsob prípravy zvlákňovatelnej živice pre výrobu uhlíkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 261540

Dátum: 10.02.1989

Autori: Varga Tibor, Frkáň Július, Valčák Ladislav, Benický Milan

MPK: C10C 3/00, D01F 9/14, C08L 95/00...

Značky: výrobu, zvlákňovatelnej, přípravy, spôsob, uhlíkových, živice, vláken

Text:

...pri príprave pvrolýznych živíc a uhlíkových vláken z nich sa ukázalo potrebným vypracovať tech 281540nicky zvládnutelné postupy, ktoré umožnia odstranit zo živíc prvotné i druhotné vznikajúce netaviteľné nečistoty, alebo postupy,ktoré obmedzia vznik druhotných nečistôt.Experimentâlne sa zistilo, že pyrolýznu živicu s nízkym obsahom tuhých prímesí vhodnú pre prípravu C-vláken možno ~prijpravit doteraz nepopisaným spôsobom vhodnou kombináciou...

Spôsob prípravy uhlíkových vláken z izotropných pyrolýznych živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 251550

Dátum: 16.07.1987

Autori: Frkáň Július, Varga Tibor, Benický Milan, Šanda Karel

MPK: D01F 9/14

Značky: spôsob, uhlíkových, živíc, pyrolýznych, přípravy, izotropných, vláken

Text:

...,pripravovaných Lihlílcovývch vláken.Riešenie podľa vynálezu využíva tendencie tuboreťazových polýmérov tvoriť naprialmené molekuly a podla podmienok čiastočne vytvárať ich paralelné zoskupenia. Podmienkou dosiahnutia tčiastočne zvýšeného vnútorného usporiadania a vyšších mechanických vlastností uhlíkových vláken sa ukázalo nájdenie vhodného tepelného režimu V uročitých štádiach karbonizácie pri tvorbe nhlikových...

Spôsob úpravy ťažkých pyrolýznych olejov a živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 251530

Dátum: 16.07.1987

Autori: Varga Tibor, Košťál Daniel, Valčák Ladislav, Janík Miroslav, Benický Milan, Frkáň Július

MPK: C10C 3/00, D01F 9/14, C09F 1/02...

Značky: ťažkých, olejov, úpravy, pyrolýznych, živíc, spôsob

Text:

...destiláciou sa ltáto výhoda stráca, .pretože pri destilácii »prechádzajú »do rozzpúštadiel aj ,prlchavejšie zložky z rozpúšťanej látky »apri ovpalk-cji/aní regenerácia sa obsah týchto látok v rozpúąšťadlach postupne zvyšuje.Pre tento pripad sa ukazuje výhodnejšie použit zmesné rozpúšťaudlo, ktoré už obsahuje zložky lshodné s ľahikoih- prchalv-ou frakciou ~čisteného« pyrolýzneho produktu a,pri lregenerácii udržiavať obsah týchto zložiek na...

Spôsob odstraňovania nežiaducich tuhých zložiek z ťažkých pyrolýznych olejov, živíc, alebo ťažkých frakcií dechtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251525

Dátum: 16.07.1987

Autori: Valčák Ladislav, Frkáň Július, Benický Milan, Varga Tibor

MPK: C10C 3/00, D01F 9/14, C09F 1/02...

Značky: živíc, odstraňovania, pyrolýznych, tuhých, dechtov, nežiadúcich, ťažkých, olejov, spôsob, frakcií, zložiek

Text:

...kritéria apriôrne vylwčujú použitie niektorých skupín rozpúšťadiel. Alifatické uhlov-odíky a opacne aj silne polálnne látky nerozpúštajú ťažké podiely pyrolýznych .produktov a v ,použiltých rorzpúštĺadlách môžu Ibyť prítomné len V malých množstvách ako prírm-esi.Hralogenovvané uhľovoclíky .nespĺňajú ,požiadavku nízkej hustoty. zložitejšie roizpú-štadulá nespĺňajú viaceré lkritéria, ako napr. požiadavky nízkej visIkozity roztokov, nízkej...