Frček Vojtěch

Zubový rotor, zejména vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260102

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ráčil Jiří, Čáslava František, Liška Václav, Frček Vojtěch

MPK: H02K 19/20

Značky: zubový, zejména, vysokootáčkového, rotor, elektrického, točivého, stroje

Text:

...mechanické spojení,výhodně vytvořerxými v těchto bočních stěnách výplní 1 zubů rotoru ve vhodném tvaru do sebe zapadejících výstupků a zahlouubení, popřípadě 1 ve tveruproti sobě vytvořených a příelušněvhodně tvarově provedených podélných prvních drážek, do kterých se ukládá jim tvarově odpovídající fixovací první zajištovací lišta přičemž 1 dno každéz výplní a k němu přivrácené dno vybrání mezi zuby rotoru mohou být s přihlédnutím na...

Aerodynamický kryt zubových vybrání rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260676

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čáslava František, Frček Vojtěch, Liška Václav

MPK: H02K 1/06, H02K 1/24

Značky: aerodynamický, vybrání, rotoru, zubových

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je vytvořen z plochých elektricky nevodivých segmentu, uspořádaných za sebou v axiálním směru rotoru, přičemž k sobě přilehlé boční stěny zubů a krytů se alespoň v jednom radiálním úseku ve směru od střední části rotoru k jeho vnějšímu obvodovému povrchu sbíhají a jsou opatřeny prostředky pro vzájemné pevné mechanické spojení zejména tvořenými do sebe zapadajícími výstupky a zahloubeními...

Zařízení pro vibrační odlévání hliníkových klecí nakrátko elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 253504

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mašínský František, Pavlík Mojmír, Frček Vojtěch

MPK: B22D 21/04, B22D 27/08

Značky: hliníkových, elektrických, strojů, vibrační, zařízení, točivých, klecí, odlévání, nakrátko

Text:

...s horní licí formou i, nasezenou na horní čelo rotorového svazku 1 plechů.Ve spodní lící formě 3 je vytvořen prostor g pro odlití spodního zkratového kruhu s ventilačnímí lopatksmi. V hornílicí formě í je pak vytvořen prostor Q pro odlití horního zkratového kruhu s ventilačními lopatkami.V ose licího trnu g je vytvořena kuželovitá dutina §, rozšiřující se směrem dolů, která je nahoěe opatřena licím otvo rem lg pro nalévání roztaveného...

Nástroj pro experimentální zkoušky střihatelnosti tenkých plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238699

Dátum: 15.01.1987

Autor: Frček Vojtěch

MPK: H02K 15/02

Značky: nástroj, střihatelnosti, plechů, experimentální, zkoušky, tenkých

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj je tvořen jako postupové střihadlo, sestávající ze skupin střižníků a střižnic různých příčných rozměrů, s uzavřeným střižným obvodem. Největší příčný rozměr střižníku s příslušnou střižnicí jedné skupiny je vždy menší než nejmenší příčný rozměr střižníku s příslušnou střižnicí následné skupiny, ve smyslu posunu plechu a roztečná vzdálenost dvou sousedních střižníků v tomto smyslu je rovna celistvému násobku velikosti kroku plechu. To...

Držák pro upínání středicích vrtáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233357

Dátum: 01.01.1987

Autori: Frček Vojtěch, Spotz Vlastimil, Svitavský Miroslav

MPK: B23B 29/04

Značky: středicích, vrtáků, držák, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Držák pro upínání středicích vrtáků upnutý svým tělem v unášecím ústrojí mimo osu vřetene obráběcího stroje, zejména číslicově řízeného soustružnického stroje. Účelem řešení je možnost upínání středicích vrtáků na výrobu středicích důlků libovolného rozměru a tvaru. Uvedeného účelu se dosáhne použitím držáku, u něhož je mezi první čelistí a druhou čelistí vytvořeno odlehčení, které je svěrně pruživě rozevíratelné od upínacího otvoru. Osa...

Krajový plech statorového nebo rotorového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236091

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pavlík Mojmír, Mašínský František, Frček Vojtěch, Peša Ferdinand

Značky: svazků, rotorového, krajový, plech, statorového

Zhrnutie / Anotácia:

Krajový plech statorového nebo rotorového svazku elektrického stroje točivého se zuby u vzduchové mezery, má na zubech nebo i na jhu vytvarována radiálně orientovaná výztužná zahloubení. Tím se dosáhne zvětšení mechanické ohybové tuhosti krajového plechu ve směru kolmém k jeho ploše, zejména v oblasti zubů, zvýší se tuhost svazku a zajistí jeho rozměrová stálost.

Elektromagneticky ovládaná brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 232953

Dátum: 15.07.1986

Autori: Strakoš Ladislav, Podzemný Gustav, Krumpolc Eduard, Frček Vojtěch, Kuchař Jiří

MPK: H02K 49/02

Značky: elektromagnetický, ovládaná, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetická rotační brzda s trvalým magnetem, jehož magnetické pole polarizuje pólové nástavce brzdy v opačném smyslu než vinutí elektromagnetu, má v radiálních rovinách uspořádány dvě membránovité pružiny tvaru mezikruží, rozdílné mechanické ohybové tuhosti, které jsou spolu pevně spojeny, přičemž měkčí pružina je u vnitřního průměru spojena s hřídelem a tužší spojuje kotvu elektromagnetu a brzdový kotouč, uspořádaný proti brzdovému...

Zařízení pro výrobu statorových jader elektrických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215843

Dátum: 20.12.1983

Autor: Frček Vojtěch

Značky: jader, výrobu, elektrických, zařízení, strojů, točivých, vzduchovou, rovinnou, statorových, mezerou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu statorových svazků elektrických strojů točivých s rovinnou vzduchovou mezerou stáčením vydrážkovaného a vyděrovaného plechového pásu, opatřeného odvíjecím ústrojím a lisem s vystřihovacím nástrojem. Účelem vynálezu je omezit na minimum proložení plechů v drážkách a zajistit přímost drážek. Tohoto účelu je dosaženo tím, že podávací ústrojí lisu je tvořeno navíjecím ústrojím otočným po krocích jejichž úhlová...