Franko Peter

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie poloylefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 270172

Dátum: 13.06.1990

Autori: Szentiványi Norbert, Mačurák Milan, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Paulovič Milan, Franko Peter, Samuhel Jozef

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04, C09B 67/10...

Značky: poloylefínov, hmotě, úpravy, farbenie, povrchovej, pigmentov, spôsob

Text:

...sa, łe pre polypropylánovć vlákna a tohoto hladiska sú vhodnejšie ionogenns ako bełne používanú neionogeanć preparecie.stáloeti v otere nőie v značnej siere ovplyvnit aditívny syetáa - teda stabilizátorw, aařkčovsdlá, dispersátory, kĺaadlá a podobne.zistili ale, (vid A. 0. 245098), le veĺni priaznivo sa dajú ovplyvniť stálosti tarbenia, závislé od migrácie pignentev, najna v otere, a to povrchovou úpravou pignentu polypropylánslykoloa, a, to v...

Spôsob aditivácia výrobkov na báze polyolefínov tuhými aditívami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269532

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mačurák Milan, Marcinčin Antón, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman, Franko Peter, Szentiványi Norbert, Paulovič Milan

MPK: C08J 3/22, C08J 3/20

Značky: spôsob, báze, výrobkov, polyolefínov, tuhými, aditívami, aditivácia

Text:

...pred alebo počas hnetenia s tuhým aditivom, alebo k aditivu pred jeho vneaenin do polyolefinového nosiča v množstve 5 až 50 hmotnostných, vztahovaných na tuhé aditivum, pričom dispergácia sa robi pri teplote taveniny maximálne o 30 °c vyššej, ako je teplota tavenia polyolefínu. Najlepšie výsledky sa dosahujú ak aditívun i nosič sú v praškovej forme a dispergàtor sa nanáša na polyoiefinový nosič vo vhodnej účinnej miešačke, ako sú...

Spôsob výroby disperzií práškových aditív, najmä koncentrátov pigmentov v polypropyléne s upravenými tokovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267779

Dátum: 12.02.1990

Autori: Szentiványi Norbert, Mihály František, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Mačurák Milan, Javorek Miroslav

MPK: C08F 8/50, C08J 3/22

Značky: upravenými, tokovými, spôsob, práškových, výroby, disperzií, vlastnosťami, najmä, koncentrátov, polypropyléne, aditiv, pigmentov

Text:

...a iných priaad pri teplotách nàsady vyššich ako teplota rozpadu pritomných látok urýchlujúcich odbúranie.Účinok týchto priaad zavisi od účinku aditiv, najnĺ stabilizátorov, niektorýchvtypov dispergbtorov, pripadne i pigmentov, čo sa prejavuje na zvýšenej potrebe degre dačných priaad, avšak na none farabnłho odtieňa sa to neprejavi. Tento vplyv je za~ nedbatelný oproti vplyvu diapergátora a stupha dispergacie pigaentu.Ako radikàlotvornł...

Spôsob zvýšenia termostability lakov monoazopigmentov pre prípravu farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267361

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondrejmiška Koloman, Vrba Dušan, Strapko Lubomír, Mihály František, Mačurák Milan, Franko Peter, Szentivanyl Norbert, Marcinčin Antón, Samuhel Jozef

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: disperzií, monoazopigmentov, přípravu, zvýšenia, lakov, termostability, farebných, spôsob

Text:

...za prídavku stabilizátorov na báze organických fosfitov.Uvedené nedostatky bránili použiť ekonomicky výhodné laky monoazopigmentov pri farbení polymérov, najmä pre výrobu vlákien v hmote.Zistili sme, že tento nedostatok lakov monoazopigmentov sa dá úspešne zredukovať a hranicu použiteľnosti týchto posunúť o 20 až 30 °C smerom k vyšším teplotám, čo sa urobí podľa tohoto vynálezu tak, že pri zapracovávaní lakov monoazopigmentov do polyméru sa...

Spôsob výroby katalyzátora selektívnej oxidácie amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 247315

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mezovský Milan, Maeurák Milan, Franko Peter, Marko Vladimír, Szentivány Norbert, Benedikty Ján, Bezák Štefan, Oddejmiška Koloman, Samuhel Jozef

MPK: C01B 21/26, B01J 21/00

Značky: selektívnej, amoniaku, oxidácie, dusnatý, katalyzátora, spôsob, výroby

Text:

...oxidy kobaltu, s Výhodou 30 až 8 U °/0 hmot. a 0,1 až 10 hmot. oxidu titaničitého. K takejtozmesi sa musia pred jej formovaním do tvaru plných, s Výhodou dutých valčekov veľkosti 3 až 9 mm, alebo guličiek, alebo teliesok iných tvarov a veľkosti pridať všeobecne používané pomocné formovacie, - lepivé a kĺzne prísady. Ako pomocné formovacie prísady sa používajú napríklad vyššie mastné kyseliny a ich estery s vyššími alkoholmi, vyššie...

Zapojení spínacích zařízení ve skupinových vedeních, zejména telefonních dispečerských soustavách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245781

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Oddejmiška Koloman, Franko Peter, Maeurák Milan

MPK: H04M 9/02

Značky: zejména, zapojení, vedeních, spínacích, zařízení, skupinových, soustavách, telefonních, dispečerských

Text:

...14 a k řídících výstupů je spojeno přes řídící vedení 34, 34 a až 34 m s proudovýmí obvody 21 a až 21 m vedení. Společné vstupy řídící jednotky 1 a volicí jednotky 11 jsou připojeny přes takt-ové ímpulsové vedení 38 na taktový ímpulsový výstup signalní vysílací jednotky 13.Řídicí výstup signälní vysílací jednotky 13, který spouští volicí tón, je připojen přes řídící vedení 39 na vstup tónové a volací jednotky 14, zatímoo výstup tónové...

Zariadenie na kontinuálny nános a stieranie tekutého média z lineárnych textilných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245523

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ružieka Jaroslav, Budzák Dušan, Slatkovský Milan, Oddejmiška Koloman, Burgert Ladislav, Javorek Miroslav, Poikryl Josef, Marcinein Anton, Franko Peter

MPK: D06B 15/08, D06B 1/08

Značky: lineárných, media, zariadenie, textilných, tekutého, útvarov, kontinuálny, stieranie, nános

Text:

...Prístup k jednotlivým častiam zariadenia je nekomplikovaný, údržba zariadenia je ľahká.Zariadenie na kontinuálny nános a stieranie tekutého média z lineárnych textilných útvarov je zobrazené na obrázkoch číslo 1 až 4, pričom na obr. 1 je zobrazený pohlad do vnútra zariadenia, na obr. 2 pohlad zo vstupnej strany zariadenia, obr. 3 pohlad na výstupnú stranu zariadenia a na obr. 4 je zobrazený pozdĺžny rez zariadenim.Obr. 1 zobrazuje pohľad...

Kontinuálne plniace zariadenie pre zberné vozidlá komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benedikty Ján, Oddejmiška Koloman, Marcinein Anton, Fleischmann Pavol, Maeurák Milan, Faneovie Karol, Franko Peter

MPK: B65F 3/02, B65F 3/00

Značky: plniace, odpadů, komunálneho, zariadenie, kontinuálně, zberné, vozidla

Text:

...doska,ktorej hnacie čapy sú na ozubených kolách poháňaných rotačnými hydromotormi.Trajektorie hnacích čapov plniacej dosky sú Ikružnice zo stredmi na osi ozubených kolies, voči ktorej je excentricky uložena os bubna a body- opačnej, prehrabávace hrany plniacej dosky opisujú konchoidy.Pri zatläčaní odpadu z násypky do zbernej skrine prehrabávaoia hrana plniacej dosky drvi väčšie kusy odpadu a stieraciahrana z hnacími čapmi zatlačí do...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zemanová Elena, Samuhel Jozef, Jambrich Martin, Mihály František, Marcinčin Antón, Franko Peter, Polievka Milan, Szentiványi Norbert, Macho Vendelín, Jambrich Pavol, Ondrejmiška Koloman, Benedikty Ján, Mačurák Milan

MPK: C09B 67/22, D01F 1/04, C08J 3/22...

Značky: organických, polyolefínových, výrobkoch, pigmentov, koncentráty, hmotě, farbenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Farebné koncentráty pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 235399

Dátum: 15.02.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Pavlovič Milan, Ondrejmiška Koloman, Zemanová Elena, Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Benedikty Ján, Marcinčin Antón, Beniska Jozef, Franko Peter

MPK: C09D 17/00

Značky: koncentráty, farebne, farbenie, polyolefínov, hmotě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farebných koncentrátov pre farbenie polyolefínov v hmote. Farebné koncentráty podľa vynálezu sa vyznačujú tým, že pozostávajú z 99,4 až 50 percent hmotnostných polyolefínu, 0,5 až 40 % hmotnostných pigmentu a 0,1 až 30 % hmotnostných dispergátora na báze kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu s molekulovou hmotnosťou 300 až 20 000 alebo jeho esteru s alifatickými karboxylovými kyselinami s počtom atomov uhlíku 5 až 20, alebo...

Koncentráty polyetylénoxidov pre úpravu vlastností polypropylénových vláknitých výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232636

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ondrejmiška Koloman, Benedikty Ján Ing, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Franko Peter, Mezovský Milan

MPK: C08L 23/12, D01F 6/06, C08J 3/20...

Značky: vláknitých, polypropylénových, vlastností, polyetylénoxidov, úpravu, výrobkov, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty polyetylénoxidov pre zlepšenie absorpčných vlastností vlákien, zníženie Youngovho modulu a zvýšenie účinkov modifikátorov pre povrchové farbenie polypropylénových vlákien pozostávajú z 80 až 98 percent hmot. polypropylénu s rel. mol. hmot. 30 000 až 200 000 a 2 až 20 % polyetylénoxidu s rel. hmot. 600 až 35 000, prípadne zo zmesi polyetylénoxidov rôznych rel. mol. hmotností.

Farebné koncentráty so zlepšenou dispergáciou pigmentov na báze polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220957

Dátum: 15.03.1986

Autori: Marcinčin Antón, Zemanová Elena, Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Benedikty Ján, Mačurák Milan, Franko Peter

Značky: farebne, koncentráty, báze, pigmentov, zlepšenou, polyolefínov, dispergáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Farebné koncentráty so zlepšenou dispergáciou pigmentov na báze polyolefínov, vhodné na farbenie polyolefínových vlákien vo hmote pozostávajú z polyolefínu ako nosiča v množstve 99,4 až 60 % hm., pigmentu v množstve 0,5 až 30 % hm. a 0,1 až 10 % hm. esterov mastných kyselín s 8 až 22 atómami uhlíka v reťazci a viacmocných alkoholov s voľnou hydroxylovou skupinou a prípadne aj stabilizátorov alebo iných prímesí modifikátorov vlastností vlákien.

Koncentráty v polymére rozpustných farbív na báze polyesterov, najmä na farbenie polyesterových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 220956

Dátum: 15.03.1986

Autori: Benedikty Ján, Franko Peter, Szentiványi Norbert, Mačurák Milan, Slavík Vlastimil, Ondrejmiška Koloman, Mezovský Milan

Značky: farbenie, polyesterov, vlákien, báze, najmä, polyesterových, rozpustných, polymére, koncentráty, farbív

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty v polyméroch rozpustných farbív na báze polyesterov, vhodné najmä na farbenie polyesterových vlákien vo hmote pozostávajú z polyesterového nosiča v množstve 97 až 35 % hm., z 2 až 40 % hm. farbiva rozpusteného v polyestere, 1 až 15 percent hm. polyetylénového vosku, najviac však 50 % hm. z množstva farbiva a prípadné stabilizátorov alebo iných modifikátorov vlastností polyméru a vlákien z neho.

Koncentráty organických pigmentov na báze polypropylénu so zvýšenou farbiacou výdatnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220955

Dátum: 15.03.1986

Autori: Szentiványi Norbert, Marcinčin Antón, Franko Peter, Benedikty Ján, Samuhel Jozef, Mačurák Milan, Ondrejmiška Koloman

Značky: koncentráty, zvýšenou, pigmentov, výdatnosťou, farbiacou, polypropylénu, báze, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty organických pigmentov na báze polypropylénu s obsahom polyetylénglykolov a ich zmesí antioxidantmi majú zvýšenú farbiacu výdatnosť ak obsahujú prídavok 0,1 až 5,0 % hm. esterov mastných kyselín s 8 až 22 atómami uhlíka v reťazci a viacmocných alkoholov s voľnými hydroxylovými skupinami.

Spôsob farbenia polykaproamidového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224494

Dátum: 15.02.1986

Autori: Szentiványi Norbert, Franko Peter, Benedikty Ján, Ondrejmiška Koloman, Mačurák Milan

Značky: spôsob, farbenia, granulátu, polykaproamidového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia polykaproamidového granulátu pre farbenie polyamidových vlákien v hmote nanášaním práškového farbiva a/alebo pigmentu na granulát vyznačený tým, že polykaproamidový granulát sa najprv povrství s 0,01 až 2,0 % hmot. polyetylénglykolu alebo jeho diamínoderivátu s teplotou tavenia 40 až 80°C a nad jeho teplotou tavenia ku povrstvenému granulátu sa pridá 0,01 až 1,5 % hmot, farbiva alebo pigmentu a po zhomogenizovaní pri teplote 90...