Forró Juraj

Prísada do lubrikácií na úpravu povrchu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 269034

Dátum: 11.04.1990

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: úpravu, prísada, povrchu, lubrikácií, vlákien, sklenených

Text:

...použitie je založené na empirickom zistení, že hexametafosforečnan sodný reaguje in situ po uložení vlákien, ktoré majú na povrchu fixovaný hexametafosforečnan sodný, do cementu, s hydroxidom vápenatým za vzniku povlaku, ktorý zvyšuje odolnost sklenených vlákien voči cementovej korôzii.výhoda riešenia podla vynálezu spočíva hlavne v tom, že hexametafosforečnan sodný je bežne dostupná surovina, prakticky zdravotne nezávodná. Voči...

Prísada do lubrikácií na úpravu povrchu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 269033

Dátum: 11.04.1990

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: lubrikácií, vlákien, úpravu, prísada, povrchu, sklenených

Text:

...situ s hydroxidom vápenatým za vzniku povlaku, ktorý zvyšuje odolnost sklenených vlákien voči cementovej korôzii.výhoda riešenia podle vynálezu spočíva hlavne v tom, že použité suroviny sú bežne dostupné a prakticky zdravotne nezávadné. Voči riešeniu podla če. aut. osv. č. 249 961 sa zvyšuje odolnost voči cementovej korôzii až o 20 , hodnotené metodou SIC, tj. stanovenín pevnosti v tahu vlákien, ktorých stred bol uložený v cenentovej metrici...

Lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 267790

Dátum: 12.02.1990

Autori: Oravec Eduard, Emmber Karol, Florovič Stanislav Ing, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, lubrikácia, sklenených, úpravu

Text:

...vlastnosti, predovšetkým tuhosč prameňov a pramon oov vlákien, je možné spolu s povrohovými vlsstnosĺami vlákien regulovst kombináciousty-.rěn-elaylát. Pridevky epoxidovanýoh s polyesterovýoh živia sú prsdovlstký-m vhodné pri formuláoii lubrilcáoií. toohnolőgiou strioknnie. Vyšli obsah epoxidovuxýoh živia Je potrebný v pripada lubrikáoii určených k výroba sklenených vlákien používaných hlavne pre textilná spracovanie na tkaniny.Všetky...

Hydrofilyzované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267398

Dátum: 12.02.1990

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákna, hydrofilyzované, skleněné

Text:

...stability vodných kompozícii je možné v prípade potreby regulovať prídavkom regulátorov pH v stopovom množstve až 1 hmotnosti, napr. kyseliny octovej, čpavkovej vody, trietanolamínu.Hydrofilyzované sklenené vlákna podľa vynálezu sa vyznačujú vysokou stabilitou a rovnomernosťou vodnej suspenzie. je ich možné používať v kompozíciach silno alkalických, CS 267 398 B 1 2napr. na báze sodných solí polyakrylátov, z dôvodu neiónového...

Hydrofilyzované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267397

Dátum: 12.02.1990

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákna, skleněné, hydrofilyzované

Text:

...hmotnosti regulátorov pH, ako minerálne a organické kyseliny a ich soli.Hydrolilyzované sklenené vlákna podľa vynálezu sa vyznačujú vysokou stabilitou a rovnomernosťou vodnej suspenzie v širokom rozsahu pH, no najväčšiu účinnosť majú vo vod ných kompoziciach pri pH 3 až 6. Sú pripravi CS 267 397 B 1 2teľné z bežných, komerčne dostupných surovín s minimálnou toxicitou. Vodné suspenzie na báze týchto vlákien sa vyznačujú minimálnou penivosťou,...

Hydrofilyzované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267099

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bednář Alois, Forró Juraj, Florovič Stanislav, Matula Jozef

MPK: C03C 25/02

Značky: hydrofilyzované, skleněné, vlákna

Text:

...od technológie výroby a spracovania vlákien,regulovať prídavkom 0,1 až 2 hmotnosti filmotvorých látok ako deriváty celulözy, škrob,polyvinylalkohol, polyméry na báze vínylických a/alebo olefinických monomérov a proteíny.Z dôvodu, že sklenené vlákna upravené podľa vynálezu sú používané do vodných kompozícii,nie je potrebné ich sušič, t. j. môžu obsahovat aj vodu, spravidla v množstve 0,2 až 15 hmotnosti sklenených vlákien vody. V...

Zmes na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 277899

Dátum: 12.07.1989

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, úpravu, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes sa skladá z 0,1 až 6 % hmotn. katiónového tenzidu, 0,001 až 1 % hmotn. flokulačného činidla, 0,05 až 1,5 % hmotn. aminosilanov, 0,01 až 1 % hmotn. kyslých regulátorov pH a do 100 % hmotn. vody, prípadne 0,05 až 4 % hmotn. neiónových tenzidov, polyetylénglykolu a polyvinylalkoholu.

Prísada do lubrikácií na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 261082

Dátum: 12.01.1989

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj, Mariothová Marianna

MPK: C03C 25/02

Značky: lubrikácií, úpravu, sklenených, prísada, vlákien

Text:

...pri použití riešenia podľa vynálezu.vynález popisuje prisadu do lubrikácii na úpravu sklenených vlákien, obsahujúcich filmotvorné látky, väzbové prostriedky a 1 né bežné lubrikačné prísady, tvorená sulfatmi obecného vzorcaHa Htoczepx ni (C 2 HJŤOIY H 501,. R 2kde predstavuje R alkylnový alebo alkenylový zbytok s 8 až 18 atómami uhlíka a x y je 5 až 25.Toto použitie suvlfátov podla vynálezu je založené na zistení schopnosti eliminovať...

Sklenené vlákna s polymérnym povlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259399

Dátum: 17.10.1988

Autori: Florovič Stanislav, Mariothová Marianna, Horváth Pavol, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: polymérnym, vlákna, povlakom, skleněné

Text:

...V ..Technológiu úpravy vlákien a koncentráciuikompozicie je potrebné voliť tak, aby sklenené vlákna boli trvale povlečené povlakom V množstve 0,2 až 0,9 hmotnosti sklenených vlákien. Za týchto podmienok vyrobené vlákna majú dobré textilné vlastnosti, čo umožňuje ich spracovanie do formy rovingov, tkanin či sekaného vlákna s možnosťou ich priameho použitia ako výstuž nenasýtených polyesterových a epoxidových živic. Oproti známym...

Lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259395

Dátum: 17.10.1988

Autori: Forró Juraj, Mariothová Marianna, Florovič Stanislav, Križková Antónia

MPK: C03C 25/02

Značky: úpravu, lubrikácia, sklenených, vlákien

Text:

...strany dialkylftalátov, dialkylmaleinátov ako aj samotných tenzidov, ktoré zároveň v lubrikacii plnia aj funkciu zmáčadla a mazadla.K príprave lubrikácie je možné používat celý rad známych polyvinylacetátových disperitlí, s výhodou pripravených tak, že sú dobre zlučitelné s nenasýtenou polyesterovou žlvicou čs.aut. osv. č. 162 472, 139 240,197 045 a 218 085. Emulziu metakrylsilanu s príslušným esterom kyseliny ftalovej či maleinovej je možné...

Polyvinylacetátová lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259292

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mariothová Marianna, Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: sklenených, vlákien, lubrikácia, úpravu, polyvinylacetátová

Text:

...prísady, ktoré plnia viacej funkcií.Pri aplikačnom výskume sme zistili, že uvedené podmienky v plnej miere spĺňa lubrikácia podla vynálezu.vynález popisuje polyvinylacetátovú lubrikáciu na úprave sklenených vlákien pre výstuž nenasýtených polyesterových živic.Podstata riešenia spočíva vtom, že sa skladá z 0,7 až 2 hmotnosti sušiny polyvinylacetátovej disperzie, 01, až 0,8 hmotnosti kvartérnych oxyetylovaných aminov obecného vzorca2 e...

Zařízení pro uchycení chladiče v kostře elektrického točivého stroje , zejména dynamoelektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246396

Dátum: 01.08.1988

Autor: Forró Juraj

MPK: H02K 9/18

Značky: stroje, zejména, chladiče, dynamoelektrického, kostře, zařízení, točivého, elektrického, uchycení

Text:

...měru vytvořeny ploché drážky, přičemž chladiče jsou z boku kostry stroje uchyceny prostřednictvím šroubů s těsněnimi. Nejvhodnějšim tvarem valivých elementů je tvar koule.Zařízení podle vynálezu umožňuje plné využití přičné a podélné délky stroje pro teplosměnné účely a podstatné snižuje náročnost montážnich a demontážnich prací. Navíc je možné použit i enormně velké délky chladiče aniž by mohly rozdílnétepelná dilatace chladiče e kostry...

Termoplastický polyamid vystužený silanizovaným skleneným vláknom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257485

Dátum: 16.05.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: polyamid, termoplastický, skleněným, vystužený, vláknom, silanizovaným

Text:

...° Hs ŕ°©° ©°° 2 °° 2 ° f CH 3 CH 3S 0,až l, a/alebo jeho zmesou a aminosilanom obecného vzorca IIkde predstavuje y celé číslo 0 alebo 1, R 2 metyl alebo etyl, v hmotnostnom pomere aromatický disilan aminosila rovnajúcom sa 10,02 až 10.Silanizované sklenené vlákna podľa vynálezu zlepšujú celý rad fyzikálnomechanických vlastnosti vystuženého termoplastického polyamidu, predovšetkým modul pružnosti v ťahu a ohybe. Týmto spôsobom sa bud...

Olejová prísada do kompozícií na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 257484

Dátum: 16.05.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, -, Martišovič Jozef

MPK: C03C 25/02

Značky: úpravu, olejová, kompozícií, prísada, vlákien, sklenených

Text:

...je možné uskutočniť následovným postupom. Homogenizáciou mastných kyselín, ktoré sa používajú bud jednotlivo, ale najčastejšie v zmesiach ako mastné kyseliny izolované z různých olejov a tukov s polypropylénovým olejom sa pripraví olejová zložka. Príprava emulzií sa môže uskutočňovať pomocou známych metód za použitia mechanickej energie (rýchlobežné miešadlá, koloidné mlyny, mixéry) a ultrazvuku.kodľa zvoleného postupu a zariadenia môžu...

Silanizované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 257141

Dátum: 15.04.1988

Autori: Martišovič Jozef, Forró Juraj, Florovič Stanislav, Križková Antónia, Jány Ignác

MPK: C03C 25/02

Značky: skleněné, vlákna, silanizované

Text:

...sklenené vlákna podla vynálezu výrazne zlepšujú svoju odolnosť voči abrázii, zvyšuje sa ich pevnosť V ťahu a odolnosť voči vode a agresivnemu prostrediu. Týmto spôsobom sa zlepšuje ich textilná spracovntelnosť, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje znížením prašnosti pri textilnom spracovaní a V znížení prietrhovosti sílanizovaných vlákien. Silanizované vlákna vo forme tkanín či rovingov alebo sekaného vlákna je možné používať ako výstuž...

Amidy dusíkatých derivátov polyfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256745

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, Martišovič Jozef

MPK: C07C 103/30, C03C 25/02

Značky: derivátov, amidy, dusíkatých, polyfenolov

Text:

...zmiešaním živice s kyselinou bud tesne po ukončení syntézy, alebo pred ich aplíkačným použitím.vynález je dalej objasnený formou príkladov, v ktorých zloženie je uvádzané v hmotnostnej koncentrácii.Do sklenenej banky, opatrenej miešadlom,spätným chiadíčom, kontaktným teplomerom a oddelovacím lievikom sa predložilo 100 g epoxidovej živice na báze dianu o priemernej molekulovej hmotnosti 380, 27,7 g dietanolamínna 127,7 g etylalkoh-olu....

Amidy dusíkatých derivátov polyfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256744

Dátum: 15.04.1988

Autori: Martišovič Jozef, Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02, C07C 103/30

Značky: derivátov, amidy, dusíkatých, polyfenolov

Text:

...skupin.V prípade potreby je možné syntézu uskutočňovať aj v prostredí organických riadidiel, pričom najväčší význam majú alk-oholy a éteralkoholy ako etylalkohol, etylénglykolmonoetyléter. Prípravu solí vo vode rozpustných kyselín, či už minerálnych alebo organických je možné uskutočniť jednoduchým zmiešaním živice s kyselín-ou buď tesne po ukončení syntézy, alebo pred ich aplikačným použitím, za vzniku emulzií až roztokov vo vode.Vynález je...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256715

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C07C 101/18, C07C 69/54, C03C 25/02...

Značky: deriváty, kyseliny, esterov, akrylovej, dusíkaté

Text:

...esterov kyseliny akrylovej obecného vzorcaPripravu zlúčenín je možné uskutočniť pôsobením dietylamínu na pentaeritritoltriakrylát v mo-lárnom pomere 1 1. Neutralizaciou s kyselinou mravčou alebo octnovou je ich možné v pripade potreby previesť na príslušné hydrofilné soli. Priebeh edície a kontrol konečného produktu je možné najpresnejšie určovať stanovením obsahu nenasýtených väzieb akrylátu.vynález je dalej objasnený formou príklsadov.Do...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256714

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02, C07C 101/18, C07C 69/54...

Značky: esterov, dusíkaté, akrylovej, deriváty, kyseliny

Text:

...odstraňovanie buď vody, alkoholu, kyseliny či soli príslušného halogenidu za účelom získaniačistého produktu, čo ešte komplikuje slabáTieto problémy sa v podstatnej miere odstránia pri výrobe zlúčenln podla vynálezu,ktorých synteza je založená na. edícii aktiv p neho vodíka aminu na akrylátovú skupinu.Predmetom v-ynálezu sú dusíkaté deriváty esterov. kyseliny akrylovej obecného vzorcanajpresnejšie určovat stanovovanim obsahu nenesýrtených...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256713

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C07C 69/54, C07D 207/08, C03C 25/02...

Značky: dusíkaté, akrylovej, deriváty, esterov, kyseliny

Text:

...1 1. Neutralizáciou s kyselinou mravčou a octovou je ich možné v pri pade potreby previesť na príslušné hydrofilné soli. Priebeh edície a kontrolu koneč~ ného produktu je možné najpresnejšie určovat stanovovaníln obsahu nenasýtených väzieb akrylátu.zlúčeniny vyrobitelné podľa vynálezu sú vhodné ako surovina k príprave polymérov.vynález je ďalej objasnený formou príkladov.Do banky sa predložilo 40 g 5 D (Vo-ného roztoku...

Zařízení k připojení nádrže na zkapalněný plyn, zejména pro pohon vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 242700

Dátum: 01.04.1988

Autor: Forró Juraj

MPK: F02M 21/02

Značky: zkapalněný, pohon, plyn, zařízení, nádrže, vozidel, připojení, zejména

Text:

...plynem l, do které nad hladinou zkapalněného plynu ústí horní potrubí Q a pod hladinou zkapalněného plynu dolní potrubí §, je opetřena tlakovým spínačem Ž. Horní potrubí 2 je uzavíratelné elektromagnetickým ventilem Q mezi svým vyústěním do nádrže 1 a azým pripojením k dolmínu potrubí §. Palivo je pak vedeno jediným potrubím k motoru lg. Na motoru je umístěn teplotní spínač 1, který je zapojen paralelné k tlakovému spínači 5 a tato...

Polyuretanové lubrikácie na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 255390

Dátum: 15.03.1988

Autori: Florovič Stanislav, Janigová Ružena, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, sklenených, úpravu, polyuretanové, lubrikácie

Text:

...na dĺžku 3 až 12 mm. V kyslom prostredí za použitia kyseliny mravčej tvoria stabilné roztoky. Sú pripraviteľné reakciou epoxidovej živice na báze dianu s amínosilanom ako 3-aminopropyltrietoxysllan alebo 3- 2 ~amínoetyl aminopropyltrimetoxysilan. K zosieteniu týchto produktov nie sú potrebné tvrdidlá akoVynález je ďalej ohjasnený formou príkladov.D 0 kotla s miešadlom sa pridá 200 g kyseliny octovej a 30 l vody. Za miešania sa pridá B...

Polyuretanové lubrikácie na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 255389

Dátum: 15.03.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj, Janigová Ružena

MPK: C03C 25/02

Značky: úpravu, lubrikácie, sklenených, vlákien, polyuretanové

Text:

...až 2 0/0 hmotnosti aspoň jednej prisady skupiny mazadiel, zináčadiel. a regulátorov pH.Zvýšená stabilita lubrikácií umožňuje pripravovať jednorazové väčšie množstvá lubrikačných kompozícii, čo má kladný dopad na kvalitu vyrábaných sklenených vlákien a výrobkov na ich báze. Zlepšenie textilných vlastnosti vlákien v pripade potreby je možné dosahovať aj pomocou kationických mazadiel. Lubrikáciami upravené sklenenévlákna sú zvlášť vhodné ako...

Rozvetvené aminoamidové živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255318

Dátum: 15.03.1988

Autori: Martišovič Jozef, Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C08G 59/54

Značky: aminoamidové, živice, rozvetvené

Text:

...má najväčší Význam použitie technických produktov epoxidových živíc,ktoré okrem základnej zložky obsahujú určité množstvo polymérhomológov, nakoľko izolácia čistých produktov, ktorú možno ueku~ tuočnit molekulárnou destíláciou a kryštalizáciotl, je značne nákladná. Pri príprave živíc je výhodné postupovať tak, že k tavenine amínoamidu vyhriatého na 60 taž 180 °C sa pridáva epoxidová živice na báze diauu a reakcia sa ukončí po zroagovaní...

Adičné soli oxyetylovaných mastných amínov s mastnými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254911

Dátum: 15.02.1988

Autori: Martišovič Jozef, Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C07C 91/10, C07C 51/41

Značky: amínov, mastnými, kyselinami, mastných, oxyetylovaných, adičné

Text:

...z rôznych olejov a tukov. Z týchto majú najväčší význam mastné kyseliny oleja kokosového, bavlnikového, sójového, slnečnicového, konopného a ľanového.vynález je ďalej objasnený formou príklaclov.Do banky sa predložilo 300 g oxyetylovaného sterylamínu s 7 mólmi etylénoxidu a 146 g technickej zmesi mastných kyselín na báze kyseliny olejovej o zložení uvedenom V tabuľke 1.Násada sa zhomogenizovala miešaním pri 60 °C po dobu 0,5 h....

Spôsob prípravy 1-metoxy-2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246893

Dátum: 15.01.1988

Autori: Forró Juraj, Florovie Stanislav, Malinarie Svetozár, Porubská Mária

MPK: C07C 43/13

Značky: spôsob, 1-metoxy-2-propanolu, přípravy

Text:

...katalyzátora.V dalšom je predmet vynálezu objasnený na príkladoch prevedenia, bez toho, že by sa na tieto výlučne obmedzoval.4 zmieša s 39,5 g 50 ml, 1,23 M metanolu a k zmesi sa pridá 0,5 m 1 40 -ného roztoku trimetylbenzylamónium hydroxidu. Zmes sa zahrieva V uzavretom autokláve 4 hodiny na teplotu 50 °C, 4 hodiny na teplotu 80 ° Celsia. Po skončení reakcie sa rektiiikáciou41,5 g 50 ml, 0,714 M propylénoxidu sa zmieša s 39,5 g 50...

Ochranná dvojvrstva tepelně namáhaných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 240847

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hajský Milan, Florovie Stanislav, Martišovie Jozef, Eukan Jozef, Forró Juraj, Gostanian Edward Aršak

MPK: C21C 5/04, C21C 5/40

Značky: dvojvrstva, namáhaných, ploch, ochranná, tepelně

Text:

...a po částech se odlupují, zvláště při náhlých změnách teploty.Uvedenou nevýhodu.odstraňuje ochranná dvojvrstva tepelně namáhąnýoh ploch podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z metalické vrstvy, jež obsahuje v množství podle hmotnosti 15 až 20 7.3 chromu, s až 14 95 niklu, 1 až 3 mo 1 ybdenu od 0,3 až 1 titanu, od 1 až 2 mangenu, zbytekželezo a z keramické vrstvy, ze směsi prášků o zrnitosti od 0,045 až 0,063 mm, jež obsahuje v...

Spôsob flotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246419

Dátum: 15.12.1987

Autori: Forró Juraj, Ochec Jaroslav, Duda Jaroslav, Kalaš Addej, Florovie Stanislav, Rabara Viliam

MPK: B03D 1/02

Značky: flotácie, spôsob

Text:

...zlúčeniny,hlavne cyklohexanol a cyklohexandiol. Zmes vyššievrúciwoh látok má teplotu varu vyššiu ako 120 C pri tlaku 1,3 kPa a ma takúto chemickú charakteristiku číslo ky-slasti 1 až 70 mg KOH. g 1 číslo zmydelnenia 200 až 600 -mg KOH.g 1 číslo brómowé 10 až 45 g Br. 100 g 1 obsah ihydroxylo ĺsłšždlřšvých skupín OH - ,5 až 6 hmota hustota pri 20 C 1 50 až 150 kg. m 3 teplota tuhnutia - ~ 25 až ~i 8 °C.Táto zmes sa použije na flotáciu...

Oceľolanový dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 246415

Dátum: 15.12.1987

Autori: Florovič Stanislav, Koloušek Vladimar, Uhrová Helena, Benák Ján, Forró Juraj, Basaoová Gabriela, Straka Ján

MPK: B29D 29/06, B2K1 5/20

Značky: oceľolanový, dopravný

Text:

...úraz-om.Uvedené nevýhody sú odstránené ocelolanovým dopravným pásom podľa vynalezu,ktorého podstatou je, že medzi hornú a spodnú gumovú krýciu vrstvu a gumooceľovú kostru pása sa na konci a na začiatku každého pása vkladá pri konfekcii antialdhezivna rozdeľovacia izolačnä vrstva naprílklad z hliníka v dĺžke 800 až 3 150 mm podľa typu pása zamedzujúca v mieste uloženia slpojeniu lkrycich vrstiev s gumoocelovou kostrou pása. jeho výhodou...

Dealkanizačný a hydrogenačný katalyzátor ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246035

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bajús Martin, Galba Vladimar, Forró Juraj, Florovie Stanislav, Baxa Jozef, Oddejkovieová Iveta, Oddejovie Gregor

MPK: B01J 29/12

Značky: dealkanizačný, ropných, hydrogenačný, katalyzátor, frakcií

Text:

...2 0/0 hmotnostné, v asmiorfnom alumínnolsilirkáite menej ako 5 0/0 hmotnostných, s výhodou menej ako 1 0/0 hmloonostné, v zeolite typu faujassit menej alko 5 0/0 hmotnosbných, s výhod/alu menej ako 2,5 0/0 himotuosmného.Ka-talyzátor a spôsob jeho prípravy je o~ písaný v« nasledujúcich príkladoch.A Z vysokoukremílkvatého ze-oliwt-u zloženia 94 0/0 hmotnostných SiO 2, 5 0/0 hmotnostných A 1203, 0,1 0/0 hmotnostného Na 20 sa pripraví vodná...