Formánek Jan

Farmaceutický prípravok na profylaktickú a/alebo liečebnú transdermálnu aplikáciu reaktivátorov cholinesteráz

Načítavanie...

Číslo patentu: 280461

Dátum: 06.08.1997

Autori: Vachek Josef, Doležalová Jaroslava, Hrabálek Alexandr, Doležal Pavel, Formánek Jan

MPK: A61K 31/46, A61K 9/70, A61K 31/44...

Značky: reaktivátorov, transdermálnu, farmaceutický, liečebnú, prípravok, profylaktickú, cholinesteráz, aplikáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prípravok na profylaktickú a/alebo liečebnú transdermálnu aplikáciu reaktivátorov cholinesteráz obsahujúci látku a/alebo zmes látok vybraných zo skupiny zahŕňajúcej 1-(2-hydroxyiminometylpyridinium)-3-(4-karbamoylpyridinium)-2- oxapropán, pralidoxím, metoxím, obidoxím, trimedoxím alebo zmes aspoň jedného z týchto reaktivátorov cholinesteráz s aspoň jednou cholinolytickou látkou vybranou zo skupiny zahŕňajúcej atropín,...

Dielektrický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270657

Dátum: 12.07.1990

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Kopelent Jindřich, Koubková Marie

MPK: G03G 5/00

Značky: dielektrický, materiál

Text:

...močovinoformeldehydové pryekyříce, melamínfermaldehydové pryekyřice, fenolová pryekyřice, polyvinylchloracetátove pryekyřice. kopolymery atyrenu e metylmetakrylátem, kopolymery etyrenu e vinylacetátem, polyetyren, acetáty celulózy, polyathylen o nízká nebo střední molekulove hmotnosti a podobné. Tato pojiva mohou být využite ve formě roztoku v orgenickám rozpustidle. ve vodě. případně ve formě latexů. vrstva organickáho pojiva je...

Způsob výroby registračního dielektrického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268728

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kliment Jiří, Formánek Jan, Kopelent Jindřich, Gorgoň Oldřich, Stejskal Alois

MPK: G03G 13/044

Značky: materiálů, registračního, způsob, výroby, dielektrického

Text:

...překročit únosnou mez, kdy podložka ztrácí elektrickou vodivost, která je nutná pro funkci materiálu.Ztohoto problému vyplývají nevýhody dosavadního způsobu vyroby. Nedosuäený materiál při použití relativně nízkych sušících teplot si zachová nízky elektricky odpor podložky, ale dielektrická vrstva je nedosušená a vzhledem k nízká pigmentaci lepivá, což způsobuje problémy v dalším zpracování. Při zvýšení suäících teplot (přerušení) je...

Elektrografický práškový tónovač pro suchý proces vyvolávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262556

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/14

Značky: vyvolávání, práškový, suchý, elektrografický, proces, tónovač

Text:

...z nosiče. Proesystémy na chalkogenních sklech (selen), které se nabíjejí kladným nábojem je vyžadován elektro-V neqativní tonerový prášek a elektropozitivní povrch nosiče. Mimo kvalitu povrchu nosiče pak silně ovlivňuje triboelektrickou soudržnost nosič-toner elektronegetivita toneru. To může být řečeno především výběrem vhodných pojiv, organických látek jako barviv s obsahem chinonových nebo -N 02 skupin a podobné. Požadavky na ostatní...

Práškový elektrografický toner

Načítavanie...

Číslo patentu: 262545

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/14

Značky: toner, práškový, elektrografický

Text:

...respektive tavení v příslušném rozmezí, které odpovídá konstrukcí kopírovacího stroje, respektive jeho tepelněmu výkonu. Nežadouoí je například lepení nebo hrudkovatění prášků v průběhu stárnutí. U monokomponentových tonerů je dále vyžadována schopnost tlakové a tepelně-tlakové fixace, což je V podstatě dano zvýšenou plasticitou těchto tonerů. Mimo tyto vlastností je dále požadováno dokonalé vybarvení částic toneru,dokonalý rozliv například...

Způsob výroby fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260912

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Stejskal Alois, Etrich Karel, Žabka Pavel, Mareš Miroslav

MPK: G03C 1/02

Značky: způsob, výroby, emulzí, fotografických

Text:

...zastavení emulsifikace pomocí ochlazení a konečně i pro přívod flokulantů pro případnou separaci pevné fáze. Ve směšovači lg opět musí dojít k dobrému a stejnoměrnému promíchání roztoku haloqenidů s roztokem 3.Ze směšovače lg pak druhý hlavní proud přes tryskový nástavec 33 vstupuje do reakčního prostoru gg. Konstrukce směšovačů ll a lg musí být volena tak, aby bylo dosaženo dokonalé promíchání hlavních proudů 5 a lg s bočními proudy, k...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 260660

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vlachovský Vladislav, Koubková Marie, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 5/087

Značky: vysoké, materiálů, ofsetového, střední, náklady, tiskové, výroby, způsob, elektrografického

Text:

..., polyamidy , silikonové pryskyřice , alkydové pryskyřice ,kyselina ebietová čistá , případně modifikované , různé typy voaků e podobně .Tato pojivs , případně jejich kombinace nesplňnjí zcela veškeré požedaky , které jsou na .pojiva k těmto účelům v současné době kladeny . Obvykle není dosahována relace mezi aplikační kvalitou a technologickou zpracovatelností pojiva . Velmi často dochází k případüm ,že organické pojivo s dobrými...

Zařízení ke korekci rychlosti řídícího pohonu válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 244060

Dátum: 01.06.1988

Autori: Bošina Bohuš, Formánek Jan, Gorgoo Oldoich

MPK: B21B 37/00, H02P 5/46

Značky: rychlostí, pohonů, zařízení, válcovací, řídicího, tratě, korekcí

Text:

...zadávacího bloku 3, přičemž informační výstupy g, g jsou spojený s odpovídajícími řídícími vstupy 3, j ovládacího bloku §. Výstup ovládacího bloku §je zapojen na řídící vstup k korekčního bloku Q, jehož výstup je3 244 usa paralelně připojen na zpětnovazební vstup g řídícího bloku 1 a na řídící vstup l výkonového bloku gg.Funkce zařízení podle vynálezu je následující. V druhém zadávacím bloku Q se provede volba řízení korekce rychlosti,...

Nástroj pro ohýbání velkorozměrných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244271

Dátum: 11.05.1988

Autori: Formánek Jan, Suchánek Jaroslav, Thiemel Dieter

MPK: B21D 5/12

Značky: velkorozměrných, ohýbání, desek, nástroj

Text:

...délky válců dolní tvářecí části , kde délka tlačného dílu, doléhajícího na váleo horní tvářeoí části, je v rozmezí 0,2až 0,6 jeho délky, přičemž vnější-průměr válce je v rozmezí 1,5 až 3 násobku vnějšího průměru válců dolní tvářecí části.Výhodou nástroje podle vynálezu je, že uchycením váloů v podpěrných díleoh se zmenšuje jejich průhyb a že dále lze použít větší tvářecí sílu, čímž je umožněnoeohýbat silnější desky při nižší tvářecí teplotě...

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255441

Dátum: 15.03.1988

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Stejskal Alois, Kopelent Jindřich

MPK: G03G 5/087

Značky: způsob, materiálů, elektrografických, výroby

Text:

...michadel, účinkuPopsaný postup výroby byl postačujici pro běžné středně viskozitní systémy. IntenziFikace výroby a všeobecně snižováni exhalací organických rozpustidel vede ke stálému zahuštováni elektroqrafických disperzí radikálním snižováním obsahu rozpustidel. Pro tyto případy je výše popsaný posLup výroby nedostačujíoí. Neumožñuje především dosažení požadovaného značnćho zahuštěni disperzí, při zvyšováni koncentrace pevné fáze pak...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 254390

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vlachovský Vladislav, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Koubková Marie

MPK: B41M 1/42

Značky: elektrografického, tiskové, náklady, ofsetového, způsob, výroby, vysoké, střední, materiálů

Text:

...sensibilizátorů je disperze polévána na speciální papírovou podložku pomocí stěracích pravítek a sušena v zônové impaktní sušárně.Vlastní sušení tenkých vrstev na pasu papírová podložky, kdy musí být V průběhu řádově vteřin odpařena všechna organické rozpustidla, se provádí většinou při teplotách 90 až 120 °C. Intenzita sušení je tedy v tomto případě velmi vysoká, což způsobuje, že nejvrchnější části sušené elektrografické vrstvy mají...

Elektrografický práškový toner

Načítavanie...

Číslo patentu: 253507

Dátum: 12.11.1987

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Mostecký Jiří Akademik

MPK: G03G 9/08

Značky: elektrografický, toner, práškový

Text:

...tomu , že tyto tonery jsou tepelně fixovány při poměrně rychlém průchodu tepelnou zonou kopírovacího stroje , musí být teplota tavení v poměrně stanoveném rozmezí relativně nízkých teplot 90 - 1500 C . Přítomje nutno zabránit lepení nebo hrudkovatění částic při skladování tonerunebo v zásobnících při běžných provozních teplotách . Dále je požadovánodokonalé vybarvení částic toneru , tedy rovnoměrné rozptýlení barvící složky v termoplastické...

Dielektrický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 253473

Dátum: 12.11.1987

Autori: Koubková Marie, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan

MPK: G03G 5/02

Značky: dielektrický, materiál

Text:

...a dalších podobných. látek , jejichž cha rakter umožní dosažení přiměřeně nízkého elektrického odporu . Rovněž253 473 tak pro úpravu papírové podložky mohou být použity různé anorganicke elektrolytyjna příklad NaNOS a podobně . Vlastní díelektrická vrstva je pak tvořena organickým polym.erem . Na příkład to může být pc-lyvinylbutyral , polyvinylacetal , močovinoformaldehydové pryskyřice , melamínformaldehydové pryskyřice , fenolové...

Nosič pro práškový elektrografický toner

Načítavanie...

Číslo patentu: 234544

Dátum: 01.11.1987

Autori: Formánek Jan, Mostecký Jiří Akademik, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 9/14

Značky: nosič, práškový, toner, elektrografický

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič pro práškový elektrografický toner se zlepšenými elektrickými vlastnostmi a vysokou stabilitou ve funkční fázi. K výrobě je využito běžných a dostupných surovin. Nosič je tvořen kulovitými magnetickými jádry o střední velikosti částic 50 až 300 mikrometrů, s výhodou pak 100 až 250 mikrometrů, které obsahují slitinu železa a křemíku v hmotnostních poměrech obou složek 95 : 5 až 80 : 20, přičemž povrch těchto částic s výhodou fosfatisovaný...

Nosič elektrografického práškového toneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235297

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/08

Značky: práškového, toneru, elektrografického, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič elektrografického práškového toneru s vysokým kladným potenciálem částic a s vysokou stabilitou tohoto potenciálu ve funkční fázi. Nosič na bázi ferromagnetických kovů nebo slitin těchto,kovů nebo jejich kysličníků obsahuje v polymerním povlaku nebo v pojivu, kterým jsou granulované částice pojeny 0,01 - 35 % povrchově aktivní látky, které mohou být například deriváty kyseliny abietové, kalafunové pryskyřice, polyestery glycerinu,...

Univerzální elektrografický tonerový koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 252168

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlachovský Vladislav, Štěpánová Jana, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 9/12

Značky: koncentrát, elektrografický, tonerový, univerzální

Text:

...a jednotné elektrické vlastnosti.Nevýhodou stávajících používaných systémů složení elektrografických vývojek je především to, že nezabrlaňuji zcela sedimentaci vytvořené disperze a zpětné koagulaci častíc bud v původní disperzi nebo v sedimentu. Po opětovném rozmichání usazené,má pak již vývojka změněné vlastnosti. Důvodem obyčejně bývá zvětšování původních častíc a změny v elektrické difuzní dvojvrstvě, respektive nekontrolovatelné změny...

Způsob výroby elektrografického tonerového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251643

Dátum: 16.07.1987

Autori: Formánek Jan, Vlachovský Vladislav, Štěpánová Jana, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 9/08

Značky: způsob, koncentrátů, tonerového, elektrografického, výroby

Text:

...kopírování, například po pořízení asi 100 až 500 kopií z daného objemu vývojky a to zvláště po častějším přidávání tonerového koncentrátu. Je to zpúsobeno tím, že ve starší vývojce se postupně více a více hromadí častice nevhodné (opačné) polarity než ty, které tvoří obraz.Byl nyní nalezen a je předmětem tohoto vynálezu způsob výroby elektrografického tonerového koncentrátu homogenizací a dispergací piqmentů a nebo dalších složek tonerového...

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251409

Dátum: 16.07.1987

Autori: Formánek Jan, Joura Petr, Hošek Jan, Vlachovský Vladislav

MPK: G03G 5/08

Značky: materiálů, elektrografických, způsob, výroby

Text:

...řízenou vydatností. Systém polevu obvykle spočívá v nanášení elektrografickě disperze pomocí rotujících válců na celou šíři papírová podložky. Těsně za nanášecím místem následuje formovaní nánosu do stanovené síly a rovnoměrnosti. To je obvykle prováděno spirálovou raklí a nebo dalšími válci s nastavitelnou polohou. Při formovaní nánosu se přebytek disperze stírá zpět do polěvací misy. Po polevu následuje sušení v impaktní sušárně. V...

Naváděcí zařízení formovacích rámů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243860

Dátum: 15.06.1987

Autori: Formánek Jan, Pich Josef

MPK: B22D 33/02

Značky: formovacích, rámu, zařízení, naváděcí

Text:

...osy dopravníku o úhel 5 až 45 ° a profilový úsek, který je rovnoběžný s podélnou osou dopravníku. Na vodicí odpružené kladce-a napínací odpružené kladce, které vymezují pracovní úsek a na pevné kladce a vodicí odpru žené kladce, které vymezují profilový úsek, je uložen řetěz.Výhodou uvedeného řešení je zamezení vypadávání rámů z dopravníku, a to i v tom případě,když nejsou v prostoru pracovního úseku uloženy uprostřed dopravníku s hranami...

Elektroradiografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251274

Dátum: 11.06.1987

Autori: Doležalová Marie, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan

MPK: G03G 5/08

Značky: elektroradiografický, materiál

Text:

...ve formě vrstvy prášku. Při ohřevu na 500-800 °C dojdek dehydrataci a vzniká sklovitá vrstva B 203.Optimální citlivost lze dosáhnout při cca 600 OC. Citlivost se dále zvyšuje po adsorpci vodních par. Rovněž tak lze vrstvy pro elektroradiografii podle vynálezu připravovat tak, že výchozí surovinou je přímo kysličník boritý, který se například ve formě prášku nanáší na podložku a slinuje při teplotách 500-900 OCLRovněž tak je možno...

Elektrografická ofsetová matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237676

Dátum: 01.06.1987

Autori: Gorgoň Oldřich, Koubková Marie, Formánek Jan

MPK: B41F 29/02

Značky: matrice, ofsetová, elektrografická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrografická ofsetová matrice na bázi hydrofilních polymerů na papírové nebo laminované podložce dosahující vysokých tiskových nákladů. Možnost popisování matrice psacím strojem nebo propisovací tužkou. Papírová nebo laminovaná podložka obsahuje v povrchové tiskové vrstvě polymer kyseliny celulosoglykolové, nebo sůl tohoto polymeru s výhodou alkalického kovu nebo amonia, přičemž polymerační stupeň leží v oblasti 200 až 1.500 jednotek...

Barevný roztok pro defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 234188

Dátum: 01.04.1987

Autori: Socha Oldřich, Formánek Jan, Vomáčková Marie, Koubková Marie, Gorgoň Oldřich

MPK: B41M 5/12

Značky: defektoskopii, barevný, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Barevný roztok pro defektoskopii se zvýšenou penetrační schopností a stabilitou při vysokých koncentracích indikačních barviv. Umožňuje zřetelnou vizualizaci povrchových defektů na vyvolávacích vrstvách na bázi kysličníku křemičitého. Barevný roztok pro defektoskopii obsahuje 1 až 10 % hmotnosti monoazo- nebo disazobarviva, 4 až 85 % hmotnosti petrolejové frakce C9 - C16, 4 až 85 % hmotnosti tetrahydronaftalenu, 0,1 až 10 % hmotnosti povrchově...

Elektrografická kapalinová vývojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238667

Dátum: 15.01.1987

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/12

Značky: vývojka, kapalinová, elektrografická

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalinová elektrografická vývojka pro pozitivní zobrazení na bázi isoparafinických ropných uhlovodíků. Pro přípravu vývojky je možno využít levných nestandardních surovin, např. gumárenské saze. Elektrografická vývojka obsahuje ve formě koncentrátu 2 až 30 % hmotnosti pigmentu, 25 až 95 % hmotnosti pojiv a povrchově aktivních látek, 1,5 až 50 % hmotnosti rozpoustědla a 0,01 až 3 % hmotnosti 2,6-di-terc.butyl-4-methylfenolu. Je dále uveden...

Vývojka pro defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 234794

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vomáčková Marie, Socha Oldřich, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Koubková Marie

MPK: B41M 5/12

Značky: vývojka, defektoskopii

Zhrnutie / Anotácia:

Vývojka pro defektoskopii, vyznačená tím, že obsahuje 50 až 98 % hmotnosti nízkovroucích organických rozpouštědel, 2 až 55 % hmotnosti pigmentu na bázi SiO2, 0,1 až 4 % hmotnosti povrchově aktivní složky a 0,1 až 2 % hmotnosti antioxidační složky.

Pojivo pro elektrografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 234779

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čábela Jiří, Landsman Jaroslav, Mendl Josef, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Bárta Zdeněk, Nosek Vratislav, Dlasková Marie

MPK: G03G 5/05

Značky: elektrografii, pojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo pro elektrografii se zlepšenými aplikačními vlastnostmi sensitometrickými a mechanickými, vhodné pro moderní a rychlé reprodukční systémy. Pojivo je tvořeno roztokem, který obsahu- je 40 až 60 % hmotnosti kopolymeru o složení 15 až 25 % hmotnosti styrenu, 35 až 50 % hmotnosti vinylacetátu, 25 až 40 procent hmotnosti monoalkylesterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové s počtem uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 8 a 1 až 4 %...

Barevný roztok pro defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231870

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gorgoň Oldřich, Koubková Marie, Vomáčková Marie, Socha Oldřich, Formánek Jan

MPK: G01M 3/20

Značky: defektoskopii, barevný, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Barevný roztok pro defektoskopii s velkou penetrační schopností při vysokých koncentracích indikačních barviv, umožňuje dobrou vizualizaci defektů na vyvolávacích vrstvách na bázi kysličníku křemičitého. Barevný roztok pro defektoskopii obsahuje jako rozpouštědlo směs sestávající z 5 až 95 % hmotnosti petrolejové ropné frakce C9-C16, obsahující parafiny, cykloparafiny a aromáty a 5 až 95 % hmotnosti tetrahydronaftalenu. Směsný roztok umožňuje...

Materiál pro elektrografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 229850

Dátum: 15.09.1986

Autori: Formánek Jan, Čábela Jiří, Bárta Zdeněk, Nosek Vratislav, Dlasková Marie, Mendl Josef, Gorgoň Oldřich, Landsman Jaroslav

MPK: G03G 5/08

Značky: elektrografii, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál pro elektrografii vyznačený tím, že jeho fotocitlivá vrstva obsahuje 50 až 91 procent hmotnosti kysličníku zinečnatého senzibilizovaného pro viditelnou oblast záření a 9 až 50 % hmotnosti kopolymeru o složení 15 až 25 % hmotnosti styrenu, 35 až 50 % hmotnosti vinilacetátu, 25 až 40 procent hmotnosti monoalkylesterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové s počtem uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 8 a 1 až 4 % hmotnosti nenasycených...

Roztok pro tisk z elektrografických ofsetových matric

Načítavanie...

Číslo patentu: 229849

Dátum: 15.09.1986

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan

MPK: B41N 3/08

Značky: roztok, ofsetových, matric, elektrografických

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok pro tisk z elektromagnetických ofsetových matric vyznačených tím, že obsahuje 5 až 90 % hmotnosti glycerinu, 0,2 až 15 % hmotnosti primárního fosforečnanu alkalického kovu nebo amonia, 0,2 % až 30 % hmotnosti polyethylenglykolu a 0,05 až 7 % kyseliny fosforečné ve vodném roztoku.

Záznamové zařízení pro elektrorentgenografii pracující s citlivým elektrografickým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228488

Dátum: 15.07.1986

Autori: Slavínská Danka, Ulbert Karel, Formánek Jan, Chudáček Ivo, Gorgoň Oldřich

Značky: záznamové, citlivým, elektrorentgenografii, zařízení, elektrografickým, pracující, materiálem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává ze základní krabice (1) opatřené v bočních stěnách otvory (2), v které je umístěna elektricky vodivá deska (4) s uzemňovacím přívodem, na ní je položena podložka citlivé vrstvy (5) s rentgenově citlivou vrstvou (6). Základní krabice (1) je uzavřená víkem (3) a těsněním proti světlu (7), které je propustné pro plyn. Základní krabici lze uzavřít do vzduchotěsného pouzdra (8), které je opatřeno ventilem (9) pro...

Způsob hodnocení použitelnosti kysličníku zinečnatého pro reprografické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 223212

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gaš Bohuslav, Vencl Josef, Nepraš Miloš, Vyškovský Oldřich, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Čábela Jiří, Dvořáček Ivo

Značky: hodnocení, materiály, použitelnosti, způsob, reprografické, kysličníku, zinečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Vzorek kysličníku zinečnatého se podrobí luminiscenční spektrální analýze a stanoví se poměr výšek pásů odpovídající luminiscenci v UV a viditelné oblasti. Metoda umožňuje rychlé a spolehlivé hodnocení vhodnosti kysličníku zinečnatého různé jakosti pro dané účely.

Tekutý korektor pro reprografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 222823

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koubková Marie, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Socha Oldřich

Značky: reprografii, korektor, tekutý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tekutého korektoru k provádění oprav na různých typech reprografických materiálů, případně oprav textu z psacích strojů. Tekutý korektor pro reprografii je vyznačený tím, že sestává z 40 až 65 % alifatické benzinové frakce, 30 až 60 % pigmentu na bázi TiO2, 5 až 15 % pojiva na bázi polyesterů nebo alkydů, 0,1 až 2 % koloidního kysličníku křemičitého a z 0,05 až 1,5 % antioxidačních přísad. Způsob přípravy spočívá ve smísení...

Způsob zachycování stříbra z odpadu fotochemického a fotografického stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 226963

Dátum: 01.01.1986

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Kratochvíl Pavel

Značky: fotochemického, zachycování, odpadů, stříbra, fotografického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu zachycování a koncentrace stříbra z odpadů fotochemického a fotografického průmyslu s vysokou účinností a nízkými provozními náklady. Odpadní vody s obsahem stříbra jsou vedeny do kolon s nápní kaseinu, s výhodou pat kasoinovóhe polymeru, přičemž stříbro je z roztoku zachycováno. Získání stříbra z náplně je možné provést spálením této náplně, výměnou iontů, popřípade iontovýměnou spojenou s elektrolysou. Další...

Rentgenově citlivý elektrografický záznamový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 224750

Dátum: 01.08.1985

Autori: Ulbert Karel, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Chudáček Ivo, Slavínská Danka

Značky: rentgenově, citlivý, záznamový, elektrografický, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Rentgenově citlivý elektrografický záznamový materiál, sestávající z citlivé vrstvy na podložce z kovu, plastu, skla nebo papíru, vyznačený tím, že podložka je opatřena vrstvou matového vzhledu složenou z fotovodivého materiálu v práškové formě s velikostí částic 0,8 až 20 ?m, s výhodou z chalkogenního skla As/Se v hmotnostním poměru 3/7, a z pojiva tvořeného organickou izolační složkou, s výhodou polystyrénem o molekulové hmotnosti 105 až 106,...

Zcitlivující konverzní roztok pro elektrografickou ofsetovou ZnO-matrici

Načítavanie...

Číslo patentu: 225284

Dátum: 01.07.1985

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Koubková Marie

Značky: zcitlivující, roztok, konverzní, zno-matrici, elektrografickou, ofsetovou

Zhrnutie / Anotácia:

Zcitlivující konverzní roztok pro elektrografickou ofsetovou ZnO matrici, vyznačený tím, že obsahuje 0,014 až 1,9 % hmotnosti kyseliny fosforečné, 0,48 až 20 % hmotnosti ferro- nebo ferrikyanidu alkalického kovu nebo amonia, 0,71 až 30 % hmotnosti kyselého fosforečnanu alkalického kovu nebo amonia a 0,014 až 25 % hmotnosti dvoj- nebo trojfunkčního alkoholu ve vodném roztoku.

.alfa.-acylderiváty laktamů .omega.-aminokyselin a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239425

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kroupa Petr, Formánek Jan

MPK: C07D 205/08, C07D 207/18, C07D 223/02...

Značky: omega.-aminokyselin, způsob, jejich, přípravy, laktamů, alfa.-acylderiváty

Text:

...lithněho.Reakce probíha v inertních rozpouštüdlech, s výhodou bipolárního charakteru, jako je tetrałwdrofuran, hz-dimethoaqethan, IJ-dioxan, nebo v alifaticlqřch a aromatických uhlovodících, ktoré umožňují práci při nízkych teplotách.Substituoi metaloderivútů je možno provést podle vynalezu halogenidy, především chloridy, nebo anhydridy výše uvedených aromatických a heteroaromatických karboxylových kyselín, napr. benzoylchloridem, anhydridem...

Dielektrický registrační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 218357

Dátum: 15.02.1985

Autori: Koubková Marie, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan

Značky: materiál, registrační, dielektrický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dielektrického registračního materiálu pro výstupní linky rychlostních řádkových tiskáren, pro digitální vynášecí, případně pro analogové oscilografy, u něhož je zlepšena schopnost přijímat a udržet vysoké hodnoty elektrostatického signálu. Dielektrický materiál obsahuje papírovou podložku s kationaktivním polymerem, která je opatřena jednostranně dielektrickou vrstvou, skládající se z organického polymeru a pigmentu, u něhož je...

Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225070

Dátum: 01.12.1984

Autori: Žůrek Jaroslav, Formánek Jan, Slunčík Václav

Značky: ústředny, řízené, zařízení, měřicí, zapojení, elektrohydraulické, počítačem, zatěžovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem, vyznačující se tím, že k nezávislé sběrnici (8) řízení analogových obvodů jsou paralelně připojeny bloky (7) analogového zpracování a přepínání na analogovou sběrnici (10), které jsou spřaženy s blokem (6) řízení analogových obvodů, spolu s nímž jsou dále paralelně připojeny k vnitřní číslicové sběrnici (9) spojené s počítačem (2) prostřednictvím bloku (3)...

Elektrovodivé složky pro využití v reprografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224139

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kopeček Jindřich, Formánek Jan, Obereigner Blahoslav, Ulbrich Karel, Brokeš Josef, Strohalm Jiří, Živanský Josef, Gorgoň Oldřich

Značky: využití, reprografii, složky, elektrovodivé

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrovodivé složky pro využití v reprografii vyznačené tím, že jsou tvořeny polymery od monomerů obecných vzorců nebo ve kterých R1 znamená - H nebo CH3, R2 znamená - CH2 -, - (CH2)2 - nebo -(CH2)3 -, R3 znamená - CH3,- C2H5, C3H7 nebo - C4H9, R4 znamená - CH3,- C2H5, -C6H5,-C3H7 - C4H9 nebo -CH2 C6 H5 a X- znamená - Cl-,I- nebo Br-, nebo kopolymery obecných vzorců I, II a III s kopolymerními složkami, tvořenými 2-hydroxyetylmethakrylátem,...

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223782

Dátum: 01.07.1984

Autori: Čábela Jiří, Hošek Jan, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan

Značky: materiálů, způsob, elektrografických, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektrografických materiálů na bázi kysličníku zinečnatého a elektrovodivé papírové podložky při použití alespoň dvou typů kysličníků zinečnatých v polévací směsi, vyznačený tím, že při dispergaci kysličníků zinečnatých v polévací směsi se nejkratší dobu disperguje kysličník zinečnatý s nejmenší střední velikostí částic a nejdelší dobu se disperguje kysličník zinečnatý s největší střední velikostí částic, přičemž se konečná...