Florovič Stanislav

Adukty epoxidových živíc s amínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286290

Dátum: 19.06.2008

Autori: Florovič Stanislav, Florovičová Ludmila

MPK: C08L 63/00, C09D 163/00

Značky: živíc, adukty, amínmi, epoxidových

Zhrnutie / Anotácia:

Adukty epoxidových živíc s amínmi, pripraviteľné reakciou epoxidových živíc s priemernou molekulovou hmotnosťou 340 až 600 s obsahom epoxidových skupín 0,300 až 0,587 mol/100 g na báze dianu s organokremičitými polyamínmi pri teplote 15 až 180 °C v molárnom pomere organokremičitý polyamín : priemerná molekulová hmotnosť epoxidovej živice : amín rovnajúcom sa 0,01 až 20 : 1 : 0,01 až 15 a ich adičné soli s kyselinami rozpustnými vo vode,...

Biocídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4877

Dátum: 02.11.2007

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: A01N 59/14, A01P 15/00

Značky: prípravok, biocídny

Text:

...alkylamíny á alifatícké polyamíny. Polyborité zlúčeniny bud prírodné a/alebo syntetické pripravené napr. dehydratáciou kyseliny boritej. Priemyselne najväčší význam má použitie polyboritanov a peroxoboritanov, napr. tetraboritan sodný dekahydrát, či bezvodý peroxoboritan sodný, peroxometaborítan sodný, oktaboritan disodný tetrahydrát a pod.Cheláty bóru sú známe a ich výber a použitie sa volí tak, aby boli schopne disociácie v polárnom...

Textilné mazadlo na úpravu syntetických, minerálnych, sklenených a prírodných vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3541

Dátum: 01.07.2003

Autori: Florovič Stanislav, Florovičová Ludmila

MPK: D02J 3/18, D01H 13/30

Značky: úpravu, textilné, sklenených, prírodných, mazadlo, vlákien, syntetických, minerálnych

Text:

...živíc, kopolyaminosiloxany a ich zmesi. Zlúčeniny sú rozpustné vo vode okamžite alebo po zhydrolyzovaní vodou v prítomnosti regulálorov pH, ako kyselina chlorovodíková, octová a pod. Kationických a neiónových tenzidov je známy celý rad, pričom najväčší význam majú chloridy, acetáty a sulfáty či alkylsulfáty alkylamínov, amínov a pod. Z neiónových tenzidov sú to hlavne deriváty na báze polyaduktov etylénoxidu a/alebo propylćnoxidu či rôznych...

Textilné mazadlo na úpravu syntetických, minerálnych, sklenených a prírodných vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3528

Dátum: 03.06.2003

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: C11D 1/66

Značky: prírodných, sklenených, úpravu, syntetických, mazadlo, vlákien, minerálnych, textilné

Text:

...stopy až 80 hmotnosti aspoň jednej prísady zo skupiny vo vode rozpustných rozpúšťadíel, vodu, kationickć a amfotćrne tenzidy, regulátory penivosti, pH, biocidy, farebné a vonné prísady. Polyéterpolyoly podľa riešenia sú obmedzene alebo vôbec nerozpustné vo vode. V kombinácii s použitým neiónovým tenzidom dochádza k ich solubilizácii za vzniku nepravých roztokov, v dôsledku čoho pri sušenl vlákien minimálne migrujú a minimálne...

Prostriedok na odmasťovanie a čistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3527

Dátum: 03.06.2003

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: C11D 7/06, C11D 7/22, C11D 3/02...

Značky: čistenie, odmasťovanie, prostriedok

Text:

...propylénglykol, dipropylénglykol, až polypropylćnglykol do priememej molekulovej hmotnosti 600. Z monoalkoholov majú najväčší priemyselný význam etylalkohol a izopropylalkohol, etylćnglykolmonoetylćter, l-metoxy-2-propanol, butylglykol,clietylénglykol-monometylćter, l-butoxypropanol-Z a dietylćnglykol-monoetyléter. V prípade potreby napr. pri formulácii prostriedku nanášanćho penovacím zariadením môže obsahovať známe neiónové tenzidy,...

Väzbové prostriedky na zlepšenie adhézie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3526

Dátum: 03.06.2003

Autori: Florovič Stanislav, Florovičová Ludmila

MPK: C08L 19/00

Značky: prostriedky, zlepšenie, adhézie, väzbové

Text:

...zlepšenie adhézie, hlavne tmelov, lepidiel, náterových hmôt a kompozícii na báze plastov a/alebo kaučukov na báze organokremičitých zlúčenín s najmenej dvoma atómami kremíka V molekule, obsahujúce 5 až 80 hmotnosti tetraalkoxysilanov s l až 4 atómami uhlíka V alkyle. Príkladom týchto zlúčenín je tetrametoxysilan, tetraetoxysilan, tetrametylglykolsilíkát,tetrapropylsilikát. V prípade potreby, hlavne zekonomických dôvodov môže kompozicía...

Väzbové prostriedky na zlepšenie adhézie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3525

Dátum: 03.06.2003

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: C09J 201/10

Značky: väzbové, adhézie, zlepšenie, prostriedky

Text:

...vinyltrietoxysilan, 3-metakryloxypropyltrimetoxysilan, 3-chlóropropyltrimetoxysilan a pod.Polyméme väzbovć prostriedky bud obsahujú silanolovć skupiny na konci reťazca, napr. modifikované polyure tány, epoxidy, polyfenoly, polybismaleinimidy a pod., alebo v štruktúre polymćmeho skeletu.Sú to rôzne silanizovanć polyestery, polyoleñny, polyazamidy a pod. Reakciou hydrolýzy vzniknutých silanolov s hydroxylovými skupinami plniva dostaneme...

Prísada do potravinárskych a farmaceutických výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2759

Dátum: 18.01.2001

Autori: Polonec Daniel, Palček Miroslav, Hrubala Henrich, Lieskovský Miroslav, Ďurčanský Ján, Florovič Stanislav

MPK: A23L 2/52, A23L 1/035, A23L 1/302...

Značky: farmaceutických, potravinářských, prísada, výrobkov

Text:

...V prípade potreby buď pri výrobe, destilácii tak, že zmes obsahuje východzie glyceridy repkového oleja a/alebo mastné kyseliny repkového oleja. Postupovať je možne aj tak, že zmes vitamínu E a fytosterolov repkového oleja sa nariedi prídavkom glyceridov repkového oleja a/alebo mastných kyselín repkovéhoPrísadu je možné používať pre výrobu rôznych výrobkov na báze mlieka, oleja, tukov, malinoviek, sirupov, štíav, vítamínových prípravkov,...

Integrálně armovaná plastická kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270728

Dátum: 12.07.1990

Autori: Štepita Matej, Bednář Alois, Florovič Stanislav

MPK: C09D 3/727, C09J 3/14, C08K 3/40...

Značky: kompozice, integrálně, armovaná, plastická

Text:

...dále kationaktivní tenzid, který s aminoamidy kyselín působí synergicky na zvýšení plasticity, houževnatosti a stability výsledného produktu.Dokonale se zhomogenizuje v hmotnostních dílech 47,0 dílů vodné disperze polyvinylacetát-butylakrylát o molárním poměru komonomerů 41 a o sušině 50 hmot., 4,0 díly skleněných vláken o délce 3 mm opatřených aminoamidem na bázi kyseliny stearové a dimetylentriaminu v molárním poměru 11 a solubilizovaným...

Prísada do lubrikácií na úpravu povrchu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 269034

Dátum: 11.04.1990

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: lubrikácií, sklenených, vlákien, povrchu, prísada, úpravu

Text:

...použitie je založené na empirickom zistení, že hexametafosforečnan sodný reaguje in situ po uložení vlákien, ktoré majú na povrchu fixovaný hexametafosforečnan sodný, do cementu, s hydroxidom vápenatým za vzniku povlaku, ktorý zvyšuje odolnost sklenených vlákien voči cementovej korôzii.výhoda riešenia podla vynálezu spočíva hlavne v tom, že hexametafosforečnan sodný je bežne dostupná surovina, prakticky zdravotne nezávodná. Voči...

Prísada do lubrikácií na úpravu povrchu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 269033

Dátum: 11.04.1990

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: prísada, úpravu, sklenených, lubrikácií, vlákien, povrchu

Text:

...situ s hydroxidom vápenatým za vzniku povlaku, ktorý zvyšuje odolnost sklenených vlákien voči cementovej korôzii.výhoda riešenia podle vynálezu spočíva hlavne v tom, že použité suroviny sú bežne dostupné a prakticky zdravotne nezávadné. Voči riešeniu podla če. aut. osv. č. 249 961 sa zvyšuje odolnost voči cementovej korôzii až o 20 , hodnotené metodou SIC, tj. stanovenín pevnosti v tahu vlákien, ktorých stred bol uložený v cenentovej metrici...

Hydrofilyzované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267398

Dátum: 12.02.1990

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: hydrofilyzované, skleněné, vlákna

Text:

...stability vodných kompozícii je možné v prípade potreby regulovať prídavkom regulátorov pH v stopovom množstve až 1 hmotnosti, napr. kyseliny octovej, čpavkovej vody, trietanolamínu.Hydrofilyzované sklenené vlákna podľa vynálezu sa vyznačujú vysokou stabilitou a rovnomernosťou vodnej suspenzie. je ich možné používať v kompozíciach silno alkalických, CS 267 398 B 1 2napr. na báze sodných solí polyakrylátov, z dôvodu neiónového...

Hydrofilyzované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267397

Dátum: 12.02.1990

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákna, hydrofilyzované, skleněné

Text:

...hmotnosti regulátorov pH, ako minerálne a organické kyseliny a ich soli.Hydrolilyzované sklenené vlákna podľa vynálezu sa vyznačujú vysokou stabilitou a rovnomernosťou vodnej suspenzie v širokom rozsahu pH, no najväčšiu účinnosť majú vo vod ných kompoziciach pri pH 3 až 6. Sú pripravi CS 267 397 B 1 2teľné z bežných, komerčne dostupných surovín s minimálnou toxicitou. Vodné suspenzie na báze týchto vlákien sa vyznačujú minimálnou penivosťou,...

Hydrofilyzované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267099

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bednář Alois, Matula Jozef, Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: hydrofilyzované, vlákna, skleněné

Text:

...od technológie výroby a spracovania vlákien,regulovať prídavkom 0,1 až 2 hmotnosti filmotvorých látok ako deriváty celulözy, škrob,polyvinylalkohol, polyméry na báze vínylických a/alebo olefinických monomérov a proteíny.Z dôvodu, že sklenené vlákna upravené podľa vynálezu sú používané do vodných kompozícii,nie je potrebné ich sušič, t. j. môžu obsahovat aj vodu, spravidla v množstve 0,2 až 15 hmotnosti sklenených vlákien vody. V...

Zmes na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 277899

Dátum: 12.07.1989

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: sklenených, vlákien, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes sa skladá z 0,1 až 6 % hmotn. katiónového tenzidu, 0,001 až 1 % hmotn. flokulačného činidla, 0,05 až 1,5 % hmotn. aminosilanov, 0,01 až 1 % hmotn. kyslých regulátorov pH a do 100 % hmotn. vody, prípadne 0,05 až 4 % hmotn. neiónových tenzidov, polyetylénglykolu a polyvinylalkoholu.

Kompozícia k príprave tepelnoizolačných omietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261655

Dátum: 10.02.1989

Autori: Letenay Alexej, Matejka Arpád, Hrubala Henrich, Florovič Stanislav

MPK: C04B 28/12, C04B 14/14, C04B 14/42...

Značky: tepelnoizolačných, přípravě, kompozícia, omietok

Text:

...a pod. V prípade, že použité zlúčeniny sú pastovitej až tuhej konzistencie je výhodné ich pridávať za tepla na teplotu topenia alebo vo forme roztokov. Vlastnosti sklenených vlákien sú vymedzené z nasledovných dôvod-o-v. V prípade použitia vlákien o hrúbke väčšej ako 16 mikrometrov sú krehké, lá 4mavé a zle tvarovatelné. Použitie vlákien o hrúbke menšej ako 6 mikrometrov spôsobuje problémy s ich nedokonalým rozptýlením V hmote omietky v...

Prísada do lubrikácií na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 261082

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mariothová Marianna, Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: prísada, lubrikácií, sklenených, vlákien, úpravu

Text:

...pri použití riešenia podľa vynálezu.vynález popisuje prisadu do lubrikácii na úpravu sklenených vlákien, obsahujúcich filmotvorné látky, väzbové prostriedky a 1 né bežné lubrikačné prísady, tvorená sulfatmi obecného vzorcaHa Htoczepx ni (C 2 HJŤOIY H 501,. R 2kde predstavuje R alkylnový alebo alkenylový zbytok s 8 až 18 atómami uhlíka a x y je 5 až 25.Toto použitie suvlfátov podla vynálezu je založené na zistení schopnosti eliminovať...

Sklenené vlákna s polymérnym povlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259399

Dátum: 17.10.1988

Autori: Horváth Pavol, Forró Juraj, Florovič Stanislav, Mariothová Marianna

MPK: C03C 25/02

Značky: povlakom, skleněné, vlákna, polymérnym

Text:

...V ..Technológiu úpravy vlákien a koncentráciuikompozicie je potrebné voliť tak, aby sklenené vlákna boli trvale povlečené povlakom V množstve 0,2 až 0,9 hmotnosti sklenených vlákien. Za týchto podmienok vyrobené vlákna majú dobré textilné vlastnosti, čo umožňuje ich spracovanie do formy rovingov, tkanin či sekaného vlákna s možnosťou ich priameho použitia ako výstuž nenasýtených polyesterových a epoxidových živic. Oproti známym...

Lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259395

Dátum: 17.10.1988

Autori: Križková Antónia, Mariothová Marianna, Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: sklenených, lubrikácia, vlákien, úpravu

Text:

...strany dialkylftalátov, dialkylmaleinátov ako aj samotných tenzidov, ktoré zároveň v lubrikacii plnia aj funkciu zmáčadla a mazadla.K príprave lubrikácie je možné používat celý rad známych polyvinylacetátových disperitlí, s výhodou pripravených tak, že sú dobre zlučitelné s nenasýtenou polyesterovou žlvicou čs.aut. osv. č. 162 472, 139 240,197 045 a 218 085. Emulziu metakrylsilanu s príslušným esterom kyseliny ftalovej či maleinovej je možné...

Polyvinylacetátová lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259292

Dátum: 17.10.1988

Autori: Forró Juraj, Mariothová Marianna, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, polyvinylacetátová, sklenených, lubrikácia, úpravu

Text:

...prísady, ktoré plnia viacej funkcií.Pri aplikačnom výskume sme zistili, že uvedené podmienky v plnej miere spĺňa lubrikácia podla vynálezu.vynález popisuje polyvinylacetátovú lubrikáciu na úprave sklenených vlákien pre výstuž nenasýtených polyesterových živic.Podstata riešenia spočíva vtom, že sa skladá z 0,7 až 2 hmotnosti sušiny polyvinylacetátovej disperzie, 01, až 0,8 hmotnosti kvartérnych oxyetylovaných aminov obecného vzorca2 e...

Termoplastický polyamid vystužený silanizovaným skleneným vláknom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257485

Dátum: 16.05.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vláknom, skleněným, polyamid, termoplastický, vystužený, silanizovaným

Text:

...° Hs ŕ°©° ©°° 2 °° 2 ° f CH 3 CH 3S 0,až l, a/alebo jeho zmesou a aminosilanom obecného vzorca IIkde predstavuje y celé číslo 0 alebo 1, R 2 metyl alebo etyl, v hmotnostnom pomere aromatický disilan aminosila rovnajúcom sa 10,02 až 10.Silanizované sklenené vlákna podľa vynálezu zlepšujú celý rad fyzikálnomechanických vlastnosti vystuženého termoplastického polyamidu, predovšetkým modul pružnosti v ťahu a ohybe. Týmto spôsobom sa bud...

Olejová prísada do kompozícií na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 257484

Dátum: 16.05.1988

Autori: Florovič Stanislav, -, Forró Juraj, Martišovič Jozef

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, olejová, sklenených, kompozícií, úpravu, prísada

Text:

...je možné uskutočniť následovným postupom. Homogenizáciou mastných kyselín, ktoré sa používajú bud jednotlivo, ale najčastejšie v zmesiach ako mastné kyseliny izolované z různých olejov a tukov s polypropylénovým olejom sa pripraví olejová zložka. Príprava emulzií sa môže uskutočňovať pomocou známych metód za použitia mechanickej energie (rýchlobežné miešadlá, koloidné mlyny, mixéry) a ultrazvuku.kodľa zvoleného postupu a zariadenia môžu...

Silanizované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 257141

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, Martišovič Jozef, Jány Ignác, Križková Antónia

MPK: C03C 25/02

Značky: skleněné, vlákna, silanizované

Text:

...sklenené vlákna podla vynálezu výrazne zlepšujú svoju odolnosť voči abrázii, zvyšuje sa ich pevnosť V ťahu a odolnosť voči vode a agresivnemu prostrediu. Týmto spôsobom sa zlepšuje ich textilná spracovntelnosť, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje znížením prašnosti pri textilnom spracovaní a V znížení prietrhovosti sílanizovaných vlákien. Silanizované vlákna vo forme tkanín či rovingov alebo sekaného vlákna je možné používať ako výstuž...

Amidy dusíkatých derivátov polyfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256745

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, Martišovič Jozef

MPK: C03C 25/02, C07C 103/30

Značky: amidy, polyfenolov, dusíkatých, derivátov

Text:

...zmiešaním živice s kyselinou bud tesne po ukončení syntézy, alebo pred ich aplíkačným použitím.vynález je dalej objasnený formou príkladov, v ktorých zloženie je uvádzané v hmotnostnej koncentrácii.Do sklenenej banky, opatrenej miešadlom,spätným chiadíčom, kontaktným teplomerom a oddelovacím lievikom sa predložilo 100 g epoxidovej živice na báze dianu o priemernej molekulovej hmotnosti 380, 27,7 g dietanolamínna 127,7 g etylalkoh-olu....

Amidy dusíkatých derivátov polyfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256744

Dátum: 15.04.1988

Autori: Martišovič Jozef, Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02, C07C 103/30

Značky: amidy, polyfenolov, derivátov, dusíkatých

Text:

...skupin.V prípade potreby je možné syntézu uskutočňovať aj v prostredí organických riadidiel, pričom najväčší význam majú alk-oholy a éteralkoholy ako etylalkohol, etylénglykolmonoetyléter. Prípravu solí vo vode rozpustných kyselín, či už minerálnych alebo organických je možné uskutočniť jednoduchým zmiešaním živice s kyselín-ou buď tesne po ukončení syntézy, alebo pred ich aplikačným použitím, za vzniku emulzií až roztokov vo vode.Vynález je...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256715

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C07C 69/54, C03C 25/02, C07C 101/18...

Značky: dusíkaté, akrylovej, deriváty, esterov, kyseliny

Text:

...esterov kyseliny akrylovej obecného vzorcaPripravu zlúčenín je možné uskutočniť pôsobením dietylamínu na pentaeritritoltriakrylát v mo-lárnom pomere 1 1. Neutralizaciou s kyselinou mravčou alebo octnovou je ich možné v pripade potreby previesť na príslušné hydrofilné soli. Priebeh edície a kontrol konečného produktu je možné najpresnejšie určovať stanovením obsahu nenasýtených väzieb akrylátu.vynález je dalej objasnený formou príklsadov.Do...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256714

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02, C07C 101/18, C07C 69/54...

Značky: kyseliny, akrylovej, esterov, dusíkaté, deriváty

Text:

...odstraňovanie buď vody, alkoholu, kyseliny či soli príslušného halogenidu za účelom získaniačistého produktu, čo ešte komplikuje slabáTieto problémy sa v podstatnej miere odstránia pri výrobe zlúčenln podla vynálezu,ktorých synteza je založená na. edícii aktiv p neho vodíka aminu na akrylátovú skupinu.Predmetom v-ynálezu sú dusíkaté deriváty esterov. kyseliny akrylovej obecného vzorcanajpresnejšie určovat stanovovanim obsahu nenesýrtených...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256713

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02, C07C 69/54, C07D 207/08...

Značky: kyseliny, esterov, deriváty, akrylovej, dusíkaté

Text:

...1 1. Neutralizáciou s kyselinou mravčou a octovou je ich možné v pri pade potreby previesť na príslušné hydrofilné soli. Priebeh edície a kontrolu koneč~ ného produktu je možné najpresnejšie určovat stanovovaníln obsahu nenasýtených väzieb akrylátu.zlúčeniny vyrobitelné podľa vynálezu sú vhodné ako surovina k príprave polymérov.vynález je ďalej objasnený formou príkladov.Do banky sa predložilo 40 g 5 D (Vo-ného roztoku...

Polyuretanové lubrikácie na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 255390

Dátum: 15.03.1988

Autori: Janigová Ružena, Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: sklenených, polyuretanové, lubrikácie, vlákien, úpravu

Text:

...na dĺžku 3 až 12 mm. V kyslom prostredí za použitia kyseliny mravčej tvoria stabilné roztoky. Sú pripraviteľné reakciou epoxidovej živice na báze dianu s amínosilanom ako 3-aminopropyltrietoxysllan alebo 3- 2 ~amínoetyl aminopropyltrimetoxysilan. K zosieteniu týchto produktov nie sú potrebné tvrdidlá akoVynález je ďalej ohjasnený formou príkladov.D 0 kotla s miešadlom sa pridá 200 g kyseliny octovej a 30 l vody. Za miešania sa pridá B...

Polyuretanové lubrikácie na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 255389

Dátum: 15.03.1988

Autori: Janigová Ružena, Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, lubrikácie, sklenených, polyuretanové, úpravu

Text:

...až 2 0/0 hmotnosti aspoň jednej prisady skupiny mazadiel, zináčadiel. a regulátorov pH.Zvýšená stabilita lubrikácií umožňuje pripravovať jednorazové väčšie množstvá lubrikačných kompozícii, čo má kladný dopad na kvalitu vyrábaných sklenených vlákien a výrobkov na ich báze. Zlepšenie textilných vlastnosti vlákien v pripade potreby je možné dosahovať aj pomocou kationických mazadiel. Lubrikáciami upravené sklenenévlákna sú zvlášť vhodné ako...