Fitz Pavel

Rotačný teplovzdušný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 286743

Dátum: 02.04.2009

Autori: Isteník Rastislav, Fitz Pavel, Kukuča Pavol

MPK: F01C 1/00

Značky: teplovzdušný, rotačný, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný teplovzdušný motor pozostáva z ohrievacej časti (1), chladiacej časti (2), tepelnoizolačnej vrstvy (3), hriadeľa (4) a lamiel (5). Hriadeľ (4) obsahujúci radiálne posuvne uložené lamely (5) je excentricky rotačne uložený vo vonkajšom telese, ktoré je zložené z ohrievacej časti (1) nepohyblivo spojenej s chladiacou časťou (2) prostredníctvom tepelnoizolačnej vrstvy (3). Rotačný teplovzdušný motor podľa vynálezu nepotrebuje periodicky...

Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286742

Dátum: 02.04.2009

Autori: Fitz Pavel, Kukuča Pavol, Isteník Rastislav

MPK: F16H 23/00, F02D 15/00, F01B 3/00...

Značky: kompresným, stroj, měnitelným, pomerom, piestový

Zhrnutie / Anotácia:

Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom pozostáva z mechanizmu piestového stroja s kruhovo usporiadanými valcami, bloku valcov, nepohyblivého rámu, ložiska, riadeného ovládacieho prvku a príslušenstva piestového stroja. Blok valcov (1) je otočne uložený v nepohyblivom ráme (2) prostredníctvom ložiska (3), pričom riadený ovládací prvok (4) je súčasne pripojený k bloku valcov (1) a k nepohyblivému rámu (2) prostredníctvom príslušných...

Mechanizmus piestového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283743

Dátum: 01.12.2003

Autori: Isteník Rastislav, Fitz Pavel, Kukuča Pavol

MPK: F02B 75/26, F01B 3/00

Značky: stroja, piestového, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Piestový stroj, pri ktorom je kľukový mechanizmus, resp. mechanizmus so šikmou doskou, resp. prevodové zariadenie na princípe prevodovky s nutačným kolesom nahradené mechanizmom s kolísavou nerotujúcou doskou s prevodom. Na doske (8) otočne uloženej na zalomenej časti (2) hriadeľa (1) je pohyblivo uložený prevodový ozubený veniec (20), ktorý je v trvalom zábere s ozubeným kolesom (21) prevodového hriadeľa (22), uloženého otočne v skrini (5)....

Mechanizmus piestového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283742

Dátum: 01.12.2003

Autori: Kukuča Pavol, Isteník Rastislav, Fitz Pavel

MPK: F01B 3/00, F02B 75/26

Značky: piestového, stroja, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Piestový stroj, pri ktorom je kľukový mechanizmus, resp. so šikmou doskou, resp. prevodové zariadenie na princípe prevodovky s nutačným kolesom nahradené kolísavou nerotujúcou doskou, kde na doske (8) otočne uloženej na hriadeli (1) je nepohyblivo uložený ozubený veniec (9), ktorý je v trvalom zábere so základným ozubeným vencom (6) uloženým nepohyblivo v skrini (5), pričom sú tieto ozubenia identické. Spojenie dosky (8) s piestmi (13) je...

Vstrekovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283741

Dátum: 01.12.2003

Autori: Isteník Rastislav, Fitz Pavel

MPK: F02M 39/00, F02M 51/06

Značky: zariadenie, vstrekovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vstrekovacie zariadenie, pri ktorom je neznázorneným riadeným generátorom riadený menič (5). Menič (5) je mechanicky zviazaný s magnetostrikčnými transformátormi (4) a (7), napr. zvarom. Magnetostrikčný transformátor (4) je súčasťou ihly (2). Magnetostrikčný transformátor (7) je súčasťou telesa (1) vstrekovača. Ihla (2) prechádza kanálikom (6) telesa (1) vstrekovača. Ku kanáliku (6) je napojený neznázornený vstup paliva. Koniec ihly (2) je...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278774

Dátum: 06.08.1997

Autori: Fitz Pavel, Hlavňa Vladimír

MPK: F01B 9/04, F01B 3/04, F02B 75/32...

Značky: motor, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor, ktorý má kľukový mechanizmus, resp. mechanizmus so šikmou doskou, nahradený prevodovým zariadením na princípe prevodovky s nutačným kolesom, kde na nutačnom kolese (10) s dvojicou ozubených kolies (11) a (12) je prostredníctvom ložiska (13) uložený nosič (14) a jeho spojenie s piestami (18) je prostredníctvom piestnych tyčí (16), uložených obojstranne v guľových kĺboch (15) a (17). Hriadeľ (4) unášača (5) je opatrený motorom...

Kĺb kyvného ramena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 351

Dátum: 09.03.1994

Autor: Fitz Pavel

MPK: B61F 15/08, B61F 5/38

Značky: ramena, kyvného

Text:

...umožňuje jeho bezproblémovú aplikáciu pre uplatnenie kinematických riadiacich systemov, respektíve aktívnych riadiacich členov. Ďalej umožní zníženie opotrebovania ako jazdných plôch koliesNa výkrese je znázornený priklad možného usporiadania vedenia dvojkolesia podľa technického riesenia, kde na obr. l je schématický pohľad na usporiadanie vedenia dvojkolesia kyvným ramenom. Čiastočný rez zostavou kĺbu kývnáho ramena je naobr. 2. Na obr....

Pomůcka k určování orientovaných adhezních charakteristik

Načítavanie...

Číslo patentu: 258399

Dátum: 16.08.1988

Autori: Fitz Pavel, Polách Oldřich, Čáp Jaroslav

MPK: G01N 19/06

Značky: určování, charakteristik, pomůcka, orientovaných, adhezních

Text:

...tvaru, na které je nanesena pravoúhlá souřadnicová sit 3. Dale je podložka l opatřena otočným pravítkem Q a rwjúovázacím čepem 1, kterým je pravítko otočně upevněno k podložce 1 V levém dolním rohu souřadnicové sítě g, to je v jejím počátku.Postup při určovaní orientovaných adhéznich charakteristík je následujícíNa podložku ł se položí papír É se zaznamenanou základní skluzovou adhezní charakteristikou Q. výhodné je použít na záznam...

Snímač protiskluzové ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 248411

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čáp Jaroslav, Polách Oldřich, Fitz Pavel

MPK: B61H 11/00

Značky: ochrany, protiskluzové, snímač

Text:

...závislosti na otáčkach jednotlivých dvojkolí, ale reagovat na torzní kmity vratné smyčky skluzové charakteristiky jednotlivých dvojkolí.Uvedeněho účelu se dosáhne použitím šnímačů torzních kmitů jako snímačů hraniční hodnoty skluzu jednotlivých náprav, přičemž výs tupní signál je přiváděn na známá elektrická protiskluzová zapojení.Podstata vynálezu spočíva v tom, že každá sledovaná náprava trakčního, tak i běžného vozidla je vybavena snímačem...

Zařízení na sklizeň zemědělských kultur, zejména přezrálých, polehlých a nízkých

Načítavanie...

Číslo patentu: 231908

Dátum: 15.06.1986

Autor: Fitz Pavel

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: kultúr, polehlých, zařízení, zejména, sklizeň, nízkých, přezrálých, zemědělských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti příslušenství žacích strojů. Účelem vynálezu je vytvoření podávacího zařízení pro žací stroje, které je schopno plynule, spolehlivě a bez nežádoucího přerušení práce přivádět poléhavou, polehlou i přezrálou sklízenou zemědělskou kulturu k žací liště a odtud na sklízecí stůl žacího stroje. Uvedené účelu se dosáhne zařízením, sestávajícím z ventilátoru, sacího a výfukového vzduchovodu a aktivního zdviháku porostu, k jehož...