Fišnerová Ludmila

Ketonické deriváty 4(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269461

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Grimová Jaroslava, Kocfeldová Zuzana, Maturová Eva, Fišnerová Ludmila, Tíkalová Jana

MPK: C07D 239/91

Značky: deriváty, 4(3h)-chinazolinonu, ketonické

Text:

...řadu nežá«doucích vedlejších účinkú. Z tohoto důvodu je jeho používání stále více omezováno a v mnoha zemích byl už úplně z humánní medicíny vyloučen.Způsob výroby látek obecného vzorce I a dosud nepopsaných látek vzorců II a III je blíže popsán v následujících příkladech provedení.K roztoku 5,84 g 4/3 H/-chínazolinonu v B 0 m 1 dimethylformaidu se přidá při počáteční teplotě 25 °C pbstupně 1,24 5 80 n 1 ho hydrídu aodného, sěs se zahřeje 15...

Způsob výroby nitrilu kyseliny 2,2-difenyl-4-piperidinobutanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268273

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 211/06

Značky: způsob, kyseliny, 2,2-difenyl-4-piperidinobutanové, nitrilu, výroby

Text:

...jehož podstata spočivà v tom, že se k alkylaci dífenylacetonitrílu používá 2-piperldlnoethylchlorid ve formě hydrochlorldu, reakce probihá v přttomnostl hydroxidu sodného bez rozpouštědla při teplotě 90 až 110 °C, po ukončení alkylace se při uvedené teplotě reakčni směs rozpoušti v rozpouštědle, nemisitelném s vodou, typu arometického uhlovodiku s teplotou varu nad 100 OC, např. toluenu, přidánim vodné kyseliny chlorovodlkové 0 hmotnostni...

Způsob výroby methylesteru kyseliny 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267461

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila, Gajewski Karel, Šimek Stanislav

MPK: C07C 65/40

Značky: kyseliny, výroby, methylesteru, 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové, způsob

Text:

...kyseliny 2 ~/h~hydroxybonzoy 1/benzoové vzorce I, připravovaného dosudestorifikaoi kyseliny 2-/h~hydroxybenzoy 1/benzoové methylnlkoholem v množství 25 až 35 molů, za přitomnosti Q až 5 molů kone, kyseliny sirové Jako katalyzátoru, při teplotě varu raakčni směsi a 120 laci vzniklého esteru vzorce I nalitím roakčni směsi do nasyoeného vodného roztoku uh 1 i~ čitanu sodnćho, podle vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že so k...

Způsob výroby kyseliny 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267211

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gajewski Karel, Fišnerová Ludmila, Šimek Stanislav, Brůnová Bohumila

MPK: C07C 65/40

Značky: výroby, 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové, kyseliny, způsob

Text:

...v prostředí vodného hydroxidu sodného při. 267211 teplotě so až so °c, přidá při so až 85 °c zředěná kyselina sírová /asi 24/ a při teplotě 95 až 100 °C proběhne rozklad oximu na kyselinu. Po ochlazeni reakčni směsi se vyloučený krystalický produkt odsaje, promyje vodou a po vysušeni se v tomto stavu po« užije do dalšího stupně. Kyselina vzorce I se získá vqwýtěžku 87 až 99 teorie a vykazuje obsah 99-až 100 .k Ve srovnání s dosavadnim...

Způsob čišění methylesteru kyseliny 2-/4-/2-/1-piperidinyl/ethoxy/benzoyl/benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266873

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šimek Stanislav, Gajewski Karel, Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila, Klaus Eduard

MPK: C07D 295/08

Značky: způsob, methylesteru, kyseliny, čišění

Text:

...jako hlavní Itečistotu 2-piperidinoethylester kyseliny 2-4-(2-/1-piperidinyl/ethoxy)benzoyl benzoové vzorce ll, vyznačujícího se tím, že sepůsobením 4 až 6 obj. dílů methylalkoholu na 1 hmotnostní díl surového produktu přeesteriľikuje přítomný 2-piperidinoethylester vzorce ll na žádaný methylester vzorce l, který se z roztoku izoluje přidáním 0,5 až 0,6 násobného obj. množství vody, 55 už. 65 C lcplć.Báze vzorce l se získá ve výtěžku 90...

Způsob výroby hydrochloridu methylestru kyseliny 2-/4-/2-/1-piperydinyl/ethoxy/benzoyl/benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266674

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gajewski Karel, Šimek Stanislav, Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 295/08

Značky: výroby, způsob, hydrochloridu, methylestru, kyseliny

Text:

...1 ekonomicky výhodnější způsob výroby hydrochloridu methylestea ru vzorce I elkylací fenolické skupiny methylesteru kyseliny 2-/4-hydrokybenzoyl/benzoové hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu a převedením čisté báze na hydrochlorid v prostředí 2-propanolu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se alkylace hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu provádí v molárním poměru nebo nejvýše 10 přebytkem alkylačního činidla v...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264648

Dátum: 14.08.1989

Autori: Přehnal Arnošt, Michalský Jiří, Dvořáková Alena, Ferenc Milan, Grimová Jaroslava, Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 209/28

Značky: kyselinou, způsob, výroby, esterů, tropovou, indometacinu

Text:

...v prostředí toluenu V přítomnosti cyklického amidu typu laktamů thionylchloridem připraví chlorid indometacinu, který,aniž by se izoloval, reaguje dále ve stejném prostředí s kyselinou tropovou při teplotě 20 až 50 °C na žádaný ester. Produkt se izoluje bud odsátím a hydrochlorid laktamu se odstrañuje promýváním pevné substance vodou, nebo se reakčni směs po skončené reakci zředí toluenem a hydrochlorid se odstraňuje promýváním...

Způsob přípravy kyseliny 1-/4-chlorbenzoyl/-5-methoxy-2-methyl-3-indolacetoxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264471

Dátum: 14.08.1989

Autori: Fišnerová Ludmila, Dvořáková Alena, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 209/12

Značky: kyseliny, přípravy, způsob

Text:

...v provozním měřítku náhrada éteru toluenem.vynález se tedy týká zpúsobu pípravy kyseliny 1-/4-chlorbenzoyl/-S-methoxy-2-methy 1-3-indolacetoxyoctové převedením kyseliny 1-/4-chlorbenzoy 1/-5-methoxy-2-methyl-3-indolyloctové (indometacinu) působením thionylchloridu na chlorid v prostředí netečného rozpouštědla jako jo například toluen, v přítomnosti činidla, sohopného vázat vznikající chlorovodík a reakcí in situ vzniklého chloridu s...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264470

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dvořáková Alena, Hájíček Josef, Přehnal Arnošt, Brůnová Bohumila, Michalský Jiří, Grimová Jaroslava, Pihera Pavel, Ferenc Milan, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 209/28

Značky: výroby, kyselinou, způsob, indometacinu, esterů, tropovou

Text:

...přids benzin, produkt se odsaje a promývá ee v pevném stavu. Surový este se čistí krystalizací z methylalkoholn, výtěžky čistého produktu se pohybují v rozmezí 65 až GB E.Provedení zpúsobu podle vynálezu je velmi jednoduchá a technologický a ekonomický prínos je evidentní.Bliłši podrobnosti jsou patrné 2 pŕlkledů provedení, které způsob podle vynálezu pouze dokládají, ale neomezují. .K suspenzi 17,9 g indometeoinu v B 0 ml toluenu se pridá...

Způsob výroby 3-[2-(2-benzimidazolyl)benzoyloxyethyl]-4-(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249493

Dátum: 12.03.1987

Autori: Grimová Jaroslava, Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila, Roubal Zdeněk

MPK: C07D 403/12

Značky: 3-[2-(2-benzimidazolyl)benzoyloxyethyl]-4-(3h)-chinazolinonu, výroby, způsob

Text:

...v literatura (D. W. Hain ee sp., J. her. Chan. Soc. 79, 427, | 957, B. E. Baker ae ap., J. Ors. Chou. 17, 46. 1952)»Pri. provedení apůaobu výroby podle vynález ae úćelně postupuje tak, le ae a kyseliny vaorce II půaobenín roatoku ethylútu aodnáho vo vhodné rospoultadle, nejlépe dinethwlfornaIidu, pripraví aodnl sůl, ktera se v další Iasi nechá reagovat a Jodethylderiviteu vaorca III, přidanýn v pevné forme. nejlépe při teplota okolo 100...

Způsob výroby hydrochloridu methylesteru kyseliny 2-‹4’-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]benzoyl›benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 248548

Dátum: 12.02.1987

Autori: Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 295/08

Značky: hydrochloridu, výroby, methylesteru, 2-‹4’-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]benzoyl›benzoové, kyseliny, způsob

Text:

...I podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se nechá reagovat methylester kyseliny 2-(4 Ľhydroxybenzoyl)benzoové vzorce II s hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu vzorce IIIv prostředí acetonu, methylethylketonu nebo dimethylformamidu nebo směsí těchto rozpouštědel v libovolném poměru, v přítomnosti činidla poutajíoího chlorovodík, například uhličitanu alkalickěho kovu, zejména uhličitanu draselného, při teplotě 50 až 70 °C,...

Způsob výroby hydrochloridu 2-piperidinoethylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248547

Dátum: 12.02.1987

Autori: Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 295/06

Značky: způsob, výroby, 2-piperidinoethylchloridu, hydrochloridu

Text:

...teploty varu reakční směsi. Jeho podstata spočívá v tom,že se po ukončené hydroxyethylaci piperidinu a po zředěni reakční směsi použitým rozpouštědlem v množství 0,4 až 0,6 jejího objemu provádí v jednom reakčním stupni chlorace vzniklého hydroxyethyl 24 nš 47piperidinu thionylchloridem při teplotě 70 až 85 °C a vylouoeny produkt se po ochlezení reakční směsi izoluje.Provedení způeobu podle vynálezu je velmi jednoduchá. Způsob lze realizovat...

Estery 3-(2-hydroxyethyl)-4(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247557

Dátum: 15.01.1987

Autori: Němeček Oldřich, Grimová Jaroslava, Roubal Zdeněk, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 239/88

Značky: 3-(2-hydroxyethyl)-4(3h)-chinazolinonu, estery

Text:

...inertního organického rozpoultödla typu chlorovaného alkanu s 1 až 2 atomy uhliku, napriklad dichlornetanu. pil toplotł míltnosti. všechny použité výchozi látky a meziprodukty jsou známá a lze je pfipravit pontupy známymi z literatury.Při farmakologickém hodnocení esterů obecného vzorce I prokázal zojnňnl enter 3-(2-hydri-xyetyl)-4(3 H)-chinazonlinonu a kyseliny 2-(2-benzimidazolyl)benzoově vo Irovnlní s aminofenazonem jako standardem tak...

Amidy odvozené od 2-aminobenzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230343

Dátum: 15.10.1986

Autori: Fišnerová Ludmila, Grimová Jaroslava, Němeček Oldřich

MPK: C07D 235/30

Značky: odvozené, 2-aminobenzimidazolu, amidy

Zhrnutie / Anotácia:

Amidy odvozené od 2-aminobenzimidazolu obecného vzorce I ve kterém skupina RCO- značí zbytek kyseliny 1-(p-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indolyloctové, benzylové, difenyloctové, 4-chlorfenyloctové, 4-methoxyfenyloctové, 4-fluorfenyloctové, 4-nitrofenyloctové, 3,4-dimethoxyfenyloctové, fenoxyoctové, 2-chlorfenoxyoctové, 4-chlorfenoxyoctové, 2,4-dichlorfenoxyoctové, fenoxyisomáselné, 4-chlorfenoxyisomáselné, 4-chlorbenzoové, nikotinové a...

Estery 2-hydroxyalkylbenzimidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229095

Dátum: 15.04.1986

Autori: Němeček Oldřich, Fišnerová Ludmila, Grimová Jaroslava

MPK: C07D 235/16

Značky: estery, 2-hydroxyalkylbenzimidazolů

Zhrnutie / Anotácia:

Estery 2-hydroxyalkylbenzimidazolů obecného vzorce I ve kterém n značí 1 nebo 2 a skupina RCO- zbytek kyseliny 1-(p-chlorbenzoyl)-5-metoxy-2-metyl-3-indolyloctové, 4-chlorfenyloctové, 4-metoxyfenyloctové, 4-fluorfenyloctové, 4-nitrofenyloctové, 3,4-dimetoxyfenyloctové, fenoxyoctové, 2-chlorfenoxyoctové, 4-chlorfenoxyoctové, 2,4-dichlorfenoxyoctové, fenoxyisomáselné, 4-chlorfenoxyisomáselné, 4-chlorbenzoové, nikotinové a isonikotinové.

Amidické deriváty kyseliny terebové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219842

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kučera Jaromír, Grimová Jaroslava, Fišnerová Ludmila, Němeček Oldřich

Značky: výroby, deriváty, kyseliny, způsob, amidické, jejich, terebové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou amidické deriváty kyseliny terebové (2,2-dimethyl-5-oxo-tetrahydrofuran-3-karboxylové), obecného vzorce I ve kterém A je aminoskupina, substituovaná 4-acetaminofenylem, 4-fluorfenylem, 2-pyridylem, 2-karboxyfenylem, 5-chlor-2-karboxyfenylem, nebo je to 1-(4-benzyl)piperazinová skupina a způsob přípravy těchto látek. Látky se připravují tak, že se kyselina terebová převede v prostředí dichlormethanů při teplotě místnosti...

Estery kyseliny terebové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219841

Dátum: 15.10.1985

Autori: Němeček Oldřich, Grimová Jaroslava, Kučera Jaromír, Fišnerová Ludmila

Značky: terebové, kyseliny, způsob, jejich, estery, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou estery kyseliny terebové (2,2-dimethyl-5-oxo-tetrahydrofuran-3-karboxylové), obecného vzorce I ve kterém R je 4-acetaminofenyl, 2-diethylaminoethyl, 2-(1-methylpiperazin-4-yl)ethyl, 2-(theofylin-7-yl)ethyl, 2-(4-oxo-3H-chinazolin-3-yl)ethyl a 2-(7-chlor-4-oxo-3H-chinazolin-3-yl)ethyl a způsob jejich přípravy. Látky se připravují tak, že se kyselina terebová převede v prostředí dichlormethanu při teplotě místnosti...

Deriváty 2-fenyl-5-oxopentanových kyselin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 215499

Dátum: 01.01.1985

Autori: Němeček Oldřich, Grimová Jaroslava, Fišnerová Ludmila

Značky: jejich, deriváty, 2-fenyl-5-oxopentanových, způsob, výroby, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou deriváty 2-fenyl-5-oxopentanových kyselin a způsob jejich přípravy. Látky se připravují alkylací sodné soli fenylmalonanu etylnatého beta-chlórketony, alkalickou hydrolýzou surového 2,2-disubstituovaného malonanu etylnatého a dekarboxylaci vzniklé surově dikarboxylové kyseliny za zvýšené teploty. U látek byla testována protizánětlivá účinnost a ve srovnávacích testech s preparátem Brufenem vykázaly některé z látek v...