Fischer Evžen

Zajišťovací páka postrkové páky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266195

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fučík Milan, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/58

Značky: páka, páky, zajišťovací, postrkové

Text:

...zařízení vypínat z činnosti, tak je k postrkové páce ł přiřazena zajiščovací páka 3. Tato zajištovací páka 3 je výkyvně uložena na čepu 3. Na tělese gg zajištovací páky g, na části sloužicí pro spolupráci s postrkovou pákou Ä, je Výkyvné na čepu gł uložena zajištovací západka gg. Na západce gg je vytvořen zářez, do kterého zapadá kolík 3 upevněný na tělese gg zajišťovací páky g. Zmíněná zajišřovací západka gg je odpružena a to dvěma tažnými...

Termostabilní, hydrofilní kondenzační produkty aldehydů a ketonů s obsahem kyselých skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244913

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fischer Evžen, Sobkoveík František

MPK: C04B 24/30, B01F 17/52, C04B 28/02...

Značky: kyselých, hydrofilní, aldehydů, obsahem, skupin, ketonů, kondenzační, termostabilní, produkty

Text:

...pzo emulze typu olej ve vodě, vodné susperze kaolinu nebo suspenze oleje, vody a aktivního uhlí. Vzhledem ke své vysoké tepelné stálosti jsou kondenzační produkty podle vynálezu zvláště vhodné jako prísady do anorganických pojiv. Produkty podle vynálezu jsou tak stálé, že je možno je mlít v mlýnech na cement bez ztráty účinnosti. ako dispergační činidla jsou kondenzační produkty vhodné například do tekuté betonové směsi a vzhledem ke své...

Zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254819

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rebeka Zdeněk, Čermák Stanislav, Fischer Evžen, Dvořák Miloš

MPK: D04B 15/32, D04B 9/54

Značky: okrouhlého, stroje, dvouválcového, zařízení, pletacího

Text:

...radiálně přísuvný stahovací zámek ll, na něhož navazujezmíněný pevný stahovací zámek lg pro stahování jehel do uzavírací pĺĺlühy oS jehlami 5 spolupracují odhezové platiny 1.2 ovládané platinovými zámkovými knnužky lg a li známým způsobem uspořádanými na trubce lg (obr. 2) uložené úhlově výkyvně uvnitř spodního jehelního válce g. Na spodním konci trubky gg je na čepu uchyceno vodorovně uspořádané táhlo ll, jehož druhý konec je výkyvně...

Způsob pletení řádků ponožkového úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254551

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fischer Evžen, Dvořák Miloš

MPK: D04B 9/46

Značky: způsob, ponožkového, úpletu, řádků, pletení

Text:

...pletení z vratného na rotační navazují a lze je potom řetízkováním bez problému spojit. Další výhoda je v tom, že se nemusí vypínat a zapínat nit.Návaznost oček pleteniny podle způsobu pletení je znázorněna schematicky na přiloženém výkrese, přičemž řádky jsou znázorněny čarami.V poslední otáčce stroje při pletení špice vratným způsobem se pletou ve směru § v prvém pletacím systému řádek A a v druhém pletacím systému řádek §. Jako poslední V...

Postrkové zařízení pomocného rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252679

Dátum: 17.09.1987

Autori: Fischer Evžen, Dvořák Miloš

MPK: D04B 15/74

Značky: pomocného, bubnu, zařízení, postrkové, rozkazovacího

Text:

...postrkově zařízení pomocnáho rozkązovacího bubnu Q, které nestává z níže popsanýoh dílcú.Na hřídeli 2 je otočně uspořádáno pouzdro § jedním svým koncem, přičemž druhý konec je uložen v ložisku 1, jehož vnitřní kroužek je zalisován na vnitřní náboj hlavního rozkazcvacího bubnu l. K čelu pomocného rozkazovacího bubnu § je šrouby připevněn prstenec äł,na jehož čele je obloukové vybrání §g, do kterého zapadá ozub łgg vytvořený na čele hlavního...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243679

Dátum: 15.07.1987

Autori: Eermák Stanislav, Fischer Evžen, Rebeka Zdenik, Vadinský Jan

MPK: C01B 3/48

Značky: způsob, generátorového, plynů, výroby

Text:

...pod připustnou hodnotou.Při parciální oxidaci sa přidané soli draslíku projevují příznivé a přiapívají ks sníisní množství produkovaných eazí. Původně obsažené organické kyseliny e další podíly ae sa podmínek psrcidlní oxidaoe zcela rozštěpí sa vzniku obvyklých složek generátorováhoPři zplynění vyřazerüch pracích kapalin se tedy nejen likviduje obtížně likvidaovatelný odpad, ale navíc se využívá obsažený draslík ke snížení produkca...

Proužkovací zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251005

Dátum: 11.06.1987

Autori: Fischer Evžen, Fučík Milan, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 15/58

Značky: stroje, proužkovací, dvouválcového, okrouhlého, zařízení, pletacího

Text:

...vodiče s pracovním V koncern pro vedení nitě 2. Tato přední část 31 je ulozene v tvarované drážce lll (obr. 3) pravítka Ľ pro vedení vodičů nití z pracovní donepracovní polohy a naopak. Tlakem planžsty 51 doeedá přední část 21251 01 | 5 vodiče ll pouze na spodní hranu drážky lll. Dále je k přední části 21 uchycena tažné pružina l , jejíž druhý konec je upevněn na držák a proužkovacího zařízení. Snímací nos 11 vodiče .1 dosedá na večku łä...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248661

Dátum: 12.02.1987

Autori: Fischer Evžen, Dvořák Miloš, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 15/78

Značky: zařízení, jehel, volbu

Text:

...volících pák 1 jsou seř-Iznuty za účelom zamačkáveiní kolének gg, jak .je vidět na obr. 3. Iolfcí páky 1 prochőząjí výřezy ä (obr. 2) v přední části tělesa i. K zeslabení ž tělesa j, jež je provedeno v místě výřezů E, jsou uchyceny tažné pružiny Q, jejichž druhé konce jsou uchyceny k jednotlivým volicím pákám 2. Dále k jednotlivým volícím pákám 2 jsou uspoř-ádány elektromagnety La to střídavě z obou stran,jak je vidět na obr. 2, takže...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247756

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fischer Evžen, Čermák Stanislav

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlého, pletacího, dvouválcového, soustava, stroje, zámková

Text:

...stahovacího zámku 1 zasahuje-do takové vzdálenosti, že horní kolénka .11 jsou stažena pod úroveň pice leváho, resp.pravého zatehovacího zámku g, é, v jeho nejnižší poloze, tj. při největší hustote. Jinými slevy je to vzdálenost větší, než je vzdálenost mezi hcrními hrsnsmi kolánek 3 L, Ľ měŕená od ěpice levého či pravého zotahovacího zámku 5 § směrem dolů.Funkce výše popsenáho uspořádání je následující. Při rotečním platení ve směru §...

Zařízení pro volbu stoprů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247665

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fischer Evžen, Maléř Josef, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 15/68

Značky: volbu, zařízení, stoprů

Text:

...§. Před najetím páky 1 na kolik g, jak je vidět na obr. 1 je snímaci výstupek 33 na povrchu vzorovacího bubínku l, kam je přitlaćován působenim tažné pružiny L. Rameno 33 snimaci páky 1 dosedá na volicí páčku á,která je držena-svým nosem g u jehelního válce působením ozubu západky g, jež na ni dosedá nad zářezem g a zajišťuje .-51 tak v této poloze. Nos §ZL zatlačuje stopr do dréžky jehelniho válce, takže nemůže být zvednut zámkom. Poloha...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247664

Dátum: 15.01.1987

Autori: Maléř Josef, Fischer Evžen

MPK: D04B 9/46

Značky: pletací, stroj, okrouhlý

Text:

...pletení je větší, v 247 ou jak oblouk krivky vytvorené špičkami háčků otevřených odhazových platia.Uspořádání podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkrese, kde značí,obr. 1 - axonometricląý pohled na část jehelního válce se znázorněním kledení nitě do pracovních jehel a odhazových platin a jehel v neprscovní poloze, obr. 2 - postavení jehly v nepracovní poloze e odhszové platiny v otevřené poloze, obr. 3 - schematicky...

Zařízení pro blokování stahovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236446

Dátum: 01.06.1986

Autori: Rebeka Zdeněk, Fischer Evžen, Maléř Josef

MPK: D04B 9/20, D04B 9/56

Značky: blokování, stahovače, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro blokování stahovače v nepracovní poloze během vratného pletení na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu ponožkového zboží apod. přičemž řešena jednoduchost a použitelnost zejména pro dvouválcový pletací stroj. Podstata řešení spočívá v tom, že sestává z blokovací západky přiřazené ke stahovači upraveném pro záběr se západkou, dále z mechanického převodu, jehož jeden koncový člen je přiřazen k západce a druhý k...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220841

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čermák Stanislav, Fischer Evžen, Maléř Josef

Značky: okrouhlého, stroje, pletacího, zámková, soustava, dvouválcového

Zhrnutie / Anotácia:

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží se dvěma pletacími systémy pro pletení ve vratném chodu, kde každý z těchto pletacích systémů obsahuje levý a pravý zatahovací zámek a střední zámek pro ovládání vodicích platin, pod nimiž jsou uloženy mezistopry a stopry obsahuje v dráze vykývnutých horních konců mezistoprů zvedací hrany zámků pro oba směry točení s vrcholy mezi sousedními zatahovacími...