Fík Josef

Monobloková injektorová rekuperační hořáková jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259643

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/62

Značky: jednotka, injektorová, monobloková, rekuperační, hořáková

Text:

...v objímce pevně spojené se stěnou svislé části spalinového kanálu umožňuje snadnou montáž a demontáž injektorového horáku a regulaci množství spalovacího vzduchu prekrývánírn vzduchových otvorů pri jejich zasunutí do objímky.Uvedená závislost vzdálenosti hrany usměrňovače vzduchu a čelní stěny L 1,2 - 1,5 .a, zajišťuje optimální řešení teplosměnných ploch a vzduchových průrezů rekuperátoru pri mlnímálních tlakových ztrátách.Provedení...

Plynový hořák se zapalovacím a pozorovacím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256302

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/02

Značky: horák, otvorem, plynový, zapalovacím, pozorovacím

Text:

...otvoru v provozu. Další výhodou je kompaktní konstrukce kovového pláště keramického spalovacího a zapalovacího otvoru, která umožňuje při plynofikaci a modernizaci starých pecí, které nemají zapálovací a pow zorovací otvory, jednoduchou instalaci pylnového hořáku tak, že odpadá nutnost vrtání zapalovecíoh a pozorovacích otvorů do stěny pece.Provedení zapalovacího a pozorovacího otvoru plynových hořákůVs keramickým spalovacím...

Plynový injektorový hořák s regulací délky plamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 254608

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/02

Značky: délky, horák, plamene, plynový, injektorový, regulaci

Text:

...spalovacího vzduchu nasávaného vzduchovými otvory a množství sekundárního vzduchu nasávaného segmentovýmí otvory v přírubě a tím měnit délku plamene při dodržení horpodárného spalování plynu.Další výhodou je zvýšený chladící účinek kovového ústí hořáku a jednoduchá výroba a montáž hořáku.Provedení plynového injektorového hořáku a regulací délky plamene podle vynálezu je znázorněno na přípojených výkreseoh l a 2.Na výkrese 1 je...

Způsob ostření rovných břitů nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243214

Dátum: 15.11.1987

Autor: Fík Josef

MPK: B24B 3/34

Značky: nástrojů, břitů, rovných, ostření, způsob

Text:

...pracovníka při dokončováxií obou ploch klínu, protínajicích se v přímce.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstráni způsobem strojního ostření rovných hřitů nástrojů podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se provádí posouváním broušeného nástroje mezi krajními polohami danými šiřkou brusného nástroje.Brusný nástroj přitom kmitá ve směru kolmém k pohybu broušeného nástroje.Výhodou způsobu ošetření podle vynálezu je...

Plynový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 249604

Dátum: 15.04.1987

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 15/00

Značky: horák, plynový

Text:

...tryeekProvedeni plynového hořáku se zvýšeným rozsahem regulovatelnosti výkonu a délky plamene je znázorněno na přípojeném výkresu,který představuje-podélný řez hořákem.Na výkrese znázorněný plynový hořák se zvýšeným rozsahem re gulovatelnosti výkonu a délky plemene sestává ze vzduchového tělesa l s válcovou přepážkou g ve tvaru trubky, která rozděluje vzduchové těleso na dva mezikruhové přivody vzduchu. Na přivod vzduchu 3 navazuje...

Rekuperátor rekuperačního hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233933

Dátum: 01.03.1987

Autor: Fík Josef

MPK: F28D 7/12

Značky: rekuperačního, hořáku, rekuperátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rekuperátoru, který je součástí rekuperačního hořáku a řeší problém lepšího využití tepla spalin a problém výhodnějšího konstrukčního uspořádání hořáku. Zvýšení tepelné účinnosti rekuperátoru se dociluje jednak válcovým usměrňovačem spalin (11), jednak napojením přívodu (4) spalin na odtahový spalinový kanál (15) nezobrazené pece a napojením výstupního vzduchového hrdla (6) na vstupní vzduchové hrdlo (14) nezobrazeného hořáku,...

Plynový rekuperační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 220844

Dátum: 15.12.1985

Autor: Fík Josef

Značky: plynový, rekuperační, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zvýšení účinnosti využití plynných paliv u průmyslových plynových pecí. Účelem vynálezu je nové uspořádání vzduchové trasy v tělese hořáku a rekuperátoru, zajišťující nízké aerodynamické ztráty při vysokém teplosměnném účinku v rekuperátoru. Současně vynález řeší snížení spotřeby deficitních legovaných ocelí oproti známým konstrukcím. Podstatou vynálezu je usměrňovací těleso, tvarované z hlediska nízkých aerodynamických odporů a...