Fidler Jan

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260514

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: B01D 53/34, F23B 7/00

Značky: uhlí, spalin, hnědého, odsířování, směs, fluidní, spalování

Text:

...ke snižování rychlosti difuze oxidu siřičitého do částice oxidu vápenatého protisměrnou difuzí oxidu uhličitého. AČástečným řešením se jeví použít k odsiřování místo vápence přímo oxid vápenntý, jak je navrhováno včs. A 0 č. 230 126. Směs podle tohoto vynálezu umožňuje výrazně snížitpotřebný molárnl poměr Cas oproti použití vápence. zachycování oxidu siřičitého přímo pomocí oxidu vapenatého navíc nemá unximum v oblasti optimálních teplot...

Způsob cirkulačního spalování a odsiřování nízkovýhřevného sirného uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260507

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: B01D 53/00, F23B 7/00

Značky: spalování, způsob, cirkulačního, odsířování, sirného, nízkovýhřevného, uhlí

Text:

...ke shoření uhelné čâstioe o velikosti 0,02 mm je ooa 3 s, k vyhořsní uhelné částioe o velikost 0,2 mm je zapotřebí cca 20 s.Protože Veškerý popel a vápenné aditivum předávají své zjavné teplo se spalinami tepelnámu spotřebiči, dochází k meximálnímu využití entalpio paliva.Použití recyklu spalin jako zdroje sekundárního vzduchu do fluidní pískové spslovací vrstvy umožňuje bez energetických ztrát udržovat teplotu v této vrstvě v oblasti 850...

Zařízení na likvidaci důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248534

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kroupa Milan, Thelen Vladimír, Holas Mikuláš, Fidler Jan, Stark Josef, Pařízek Bedřich

MPK: E21F 16/02

Značky: důlních, likvidaci, zařízení, kalů

Text:

...prostoru a umožňuje současné napouštění jednéusazovací části při vybírání druhé usazovací části a to vše na relativně malém půdorysném prostoru bez potřeby přemístování odtěžovacích mechanismů.Na přiloženém výkreeu je schemeticky znázorněno příkladné uspořádání zařízení ne likvidaci důlních kalů, kde na obr. l je svislý řez vedený podelnou osou děleného důlního ueazovacího prostoru, na obr. 2 je půdorysné uspořádání důlního usezovacího...

Způsob zachycování kysličníků síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 235612

Dátum: 15.11.1986

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: C01B 17/56

Značky: síry, způsob, kysličníku, zachycování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo dosáhnout odsíření spalin z fluidně spalovaného uhlí. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se částice vápence do 3 mm samostatně fluidně kalcinují při teplotě nad 700 °C. Fluidním médiem jsou spaliny z fluidního spalování uhlí. Do fluidní spalovací vrstvy uhlí o teplotě pod 900 °C se za účelem odsiřování přivádí fluidně kalcinovaný vápenec. Spalování uhlí lze s výhodou provádět za přítomnosti křemičitého písku. Způsob lze použít...

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230126

Dátum: 01.05.1986

Autori: Mikoda Jiří, Fidler Jan, Gondár Viliam

MPK: F23C 11/02

Značky: směs, hnědého, odsířování, spalování, spalin, uhlí, fluidní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt směs, která umožňuje optimální vyhoření uhlí kvality Severních Čech. Tohoto se dosáhne směsí, která obsahuje 0,5 až 20 % hmot. hnědého uhlí, kysličník vápenatý o zrnění do 5 mm v množství daném molárním poměrem Ca : s = 1 až 3 a z písku velikosti částic do 3 mm. Uhlí má zrnitost do 50 mm, výhřevnost do 16000 kJ/kg a obsah síry nad 0,5 % hmot.