Fiala Miloš

Zařízení na spojení koše na mrvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260592

Dátum: 15.12.1998

Autori: Schwarc Václav, Fiala Miloš

MPK: A01C 3/02

Značky: koše, spojení, zařízení

Text:

...rakreslen koš v uzavřená poloze, na obr. 2 opět v náryse je zakreslen koš v otevřené poloze a na obr. 3 v nárysa detail pákového mechanismu včetně potrebných spojovscích, pojistnýoh a omesovacích čepů. 4První polovina l koše a druhá polovina g koše jsou spolu spojeny ohouetrannými vodicími pákami g. V horní části druhá poloviny 3 koše je zdvěsný hák lg. Ohoustranná vodioí páka 3 má na spodní části vodioí dráiku 3, která je nasazenn na druhý...

Žáruvzdorné vrstevnaté keramické tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267149

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fiala Miloš, Bartošová Jaroslava

MPK: B32B 18/00

Značky: keramické, vrstevnaté, tvarovky, žáruvzdorné

Text:

...Jap..57-2 o 53 e 4, jsou založena. na použití vláknového jádra do tepelněizolační hmoty, které se 29.11 suje nebo zalije keramickou suspenzí k vytvoření pracovní vrstvy.šíräímu uplatnění těchto kompozitních materiálů brání sloäzltá a nákladná technologie. Přígtom na trhu ołwběl druh vretevnatého wneteriálu výmbně nenákladného pro široké použití do teplot 1 4 oo°c. šlo í o to. aby tvcrovky akýtaly záruku pevného a trvalého spojení obyčajného...

Způsob výroby vrstevnatých keramických žárovzdorných tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264601

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hloušek František, Kraus Michael, Fiala Miloš, Bartošová Jaroslava

MPK: B32B 18/00

Značky: žárovzdorných, výroby, vrstevnatých, způsob, keramických, tvarovek

Text:

...aby mohl být spotřebiteli dodán bez dalšího tepelného zpracování. Při prvním provozním zahřátí se vypaluje pouze objemově menší část výrobku. výrobek má vlastnosti hutné tvarovky, má přitom ale sníženou tepelnou vodivost a klade tudĺž vyšší odpor prostupu tepla.Na připojeném obrázku 1 je V axonometrickém pohledu znâzorněna vrstevnatá tvarovkaČíslicí l je označeno tepelněizolační jádro z vypáleného žárovzdorného materiálu.Čislicí Ä je...

Zařízení na jímání a skladování bioplynu z močůvky nebo tekutých exkrementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259487

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fiala Miloš

MPK: B65D 88/34

Značky: močůvky, skladování, exkrementů, bioplynu, zařízení, jímání, tekutých

Text:

...zakresleného na obr. 2 a naopak.Na obr. 1 je zakresleno zařízení na jímání a skladování bioplynu z močůvky nebo tekutých exkrementů. Na hladinu močůvky je položen výztužný prstenec 3 naplněný vodou napouštěcím otvorom 6. Prstenec se vahou kapaliny ponoří do tekutých exkrementů a vytvoří tak vodní uzávěr. Naprstenec je v horní části přípevněna vnější plynotěsná membrána 2. Tvar prstence g je shodnýs tvarem nádrže lj Manipulaci s prstencem a...

Zařízení na automatickou regulaci teploty páry vystupující z akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255466

Dátum: 15.03.1988

Autor: Fiala Miloš

MPK: G05D 23/12

Značky: páry, vystupující, teploty, regulaci, zařízení, automatickou, akumulátorů

Text:

...potrubí a armatur.Na výkrese je znázorněn akumulátor l páry včetně potrubí 3 přiváděné páry a uzavírací armatury 1 přívodní páry. Na doplňování vody V akumulátoru l páry při uvádění do provozu,případně v průběhu provozu slouží potrubí 5 doplnkové vody a k vypouštění vody z akumulátoru l páry slouží vypouštěcí potrubí §. Potrubím g přiváděné páry a uzavírací armaturou 3 přívodní páry se akumulátor l páry plní parou (nabíjí). Pro odvod páry z...

Komplexní bioplynová jednotka na fermentaci organických substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253003

Dátum: 15.10.1987

Autori: Losenický Karel, Telecký Václav, Fiala Miloš

MPK: C02F 11/04

Značky: komplexní, fermentaci, jednotka, organických, substrátů, bioplynová

Text:

...zápachem. Organický subetrdt je po celou dobu skladování a fnrmentace chráněn proti působení povětrnoatních vlivů, a tím se sníží ztráty živín a lépe se využije vyvíjeného bioplynu.Zařízení Je lehké a levné a manipulace s ním je velmi jednoduchú a bezpečnú. Bioplynová jednotka plní i funkci plynojamu. Dvojitý pldšt fermentoru zabraňuje úniku tepla z prostoru jednotky a zvýšením tlaku v prostoru mezipldště lze vytěanit bioplyn z prostoru...

Těsnění fermentačních jednotek na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252204

Dátum: 13.08.1987

Autori: Losenický Karel, Fiala Miloš

MPK: C02F 11/04

Značky: bioplynu, jednotek, výrobu, těsnění, fermentačních

Text:

...jednotkami, odpadá jejich usazování do vodních žlábků, čištění žlábků, plnění vodou, nebezpečí zamrzání atd. Hlavní výhodou je však to, že těsnění se při poruše velmi rychle a lehce vymění za nové. Poškození žláhků vodních uzávěrů je prakticky neopravitelné nebo velmi obtížně a se značnými finančními náklady.Příklad utěsnění fermentační jednotky je zakreslen na přiloženém výkrese, s to na obr. 1 až 3. Na obr. 1 je zakreslena V nárysu...

Anaerobní fermentor na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252124

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fiala Miloš, Losenický Karel

MPK: C02F 11/04

Značky: fermentor, výrobu, anaerobní, bioplynu

Text:

...a lacínějäích menípuledníeh proetředkd napr. vyeokozdviłąýeh vozíkd, oproti poułítí velkých a druhých portdlových jeŕdbd. V ndvaznoetí na tuto zadnu odpadí nutnoet budovdní jeŕábovd drdhw a jejích zdkledd a úloind ploche rementoru není oaezena roztečí jeřebová drdhy. Inatelecí vyteeňovacího vaku ee mm I al 2 S z celkově vyvínutdho plynu e zvýeí ee bezpečnou. pr. zenípulecí ee zařízením. Vytězňovdnín proetom ferlentoru lze vykrýt uzrdítd...

Žáruvzdorná keramická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 251855

Dátum: 13.08.1987

Autori: Veltruský Vladimír, Haase Pavel, Kraus Michael, Fiala Miloš

MPK: C04B 35/14

Značky: hmota, žáruvzdorná, keramická

Text:

...aínonný, dusičrrain amooný a chlorid amonny.Výhodou hmovty podle vynálezu je zejména její vysoká chemická Čistota. Hmotu lze aplikovat za tepla i za studena, při poměrně krátké době tuhnutí. Tvanovky vytvářené litím za vibirace do ñocrem dosahují manipulační pevnost 6 MPa již po 2 hodinách,která postupem času dále narůstä. Další výhodou je znožnost vyrábět kloznplikrovianéSměs určená k výstavbě pece obsahuje 70 0/0 hmot. taveoého křemene v...

Způsob granulace keramických hmot v rotačním kalcinátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232168

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kačín Jan, Fiala Miloš

MPK: C04B 33/02

Značky: granulace, způsob, keramických, rotačním, kalcinátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém výroby keramického kalcinovaného granulátu v jednom procesu, spojujícím tvorbu granulí z keramického kalu a jejich kalcinaci. Granulát je určen pro výrobu keramiky, zejména lehčených žáruvzdorných staviv. Proces se uskutečňuje nastříkáváním kalu do plamene hořáku rotačního kalcinátoru s horkou stěnou, na níž se granulát dosouší a je kalcinován.

Vícedílné zařízení na jímání bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247814

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fiala Miloš, Kokeš Josef, Losenický Karel

MPK: C02F 11/04

Značky: vícedílné, zařízení, bioplynu, jímání

Text:

...zvedání jednotlivých dílů zařízení a žlaby s těsněním ve funkci plynotěsných uzávěrů. VVíko vrchního lubu je opatřeno závěsem a popř. flexibilní membránou, která bud automaticky půeobením vlastní hmotnosti, popř. za pomoci plynu z vnějšího zdroje způsobuje vytlačovaní zbytků bioplynu z prostoru zvonu před odstavením fermentorů.Tvar lubu může být válcový či kuželový, ale není podmínkou. Z důvodu lepšího využití půdorysného prostoru uložiště...

Způsob odstraňování nánosů a usazenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226239

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hovorka Gustav, Fiala Miloš

Značky: nánosu, usazenin, odstraňování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká způsobu odstraňování nánosu ulpěných ve špatně přístupných, případě nepřístupných prostorách čištěného objektu, zejména teplosměnných kapalinových prostorech tepelných výměníků. Při aplikaci způsobu podle vynálezu se čištěná plocha čištěného objektu ponoří pod hladinu kapalného rozpouštědla, načež se do tohoto kapalného rozpouštědla zavede pára o přetlaku v rozmezí od 0,01 do5 MPa, jež je v tomto kapalném rozpouštědle rozpustná....

Keramická hmota pro výrobu nosných desek pro výpal nosičů mikroelektronických modulů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220717

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kačín Jan, Fiala Miloš

Značky: nosných, hmota, nosičů, modulu, výpal, keramická, výrobu, mikroelektronických, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická hmota se týká výroby žárovzdorných nosných desek do pálicích pomůcek při provádění výpalu nosičů mikroelektronických modulů ve formě tenkých keramických fólií. Keramická hmota nosných desek je tvořena směsí 70 hmotnostních dílů mullitokorundového ostřiva definované velikosti zrn a 30 hmotnostními díly vazby na bázi směsi syrového a páleného mullitu za přísady pojiva ve formě vodné disperze kopolymeru vinylchloridu s akrylátem esteru a...

Keramická hmota pro výrobu kontaktních desek určených pro výpal nosičů mikroelektronických modulů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220716

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kačín Jan, Fiala Miloš

Značky: nosičů, desek, určených, hmota, výrobu, keramická, kontaktních, modulu, mikroelektronických, výpal

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická hmota pro výrobu kontaktních desek určených pro výpal nosičů mikroelektronických modulů obsahuje mineralizovaný oxid hlinitý, plavený kaolín a pojivo, a je vyznačena tím, že je tvořena práškovou směsí 85 až 99 hmotnostních dílů mineralizovaného oxidu hlinitého a 1 až 15 hmotnostními díly suchého plaveného kaolínu za přídavku 3 až 7 hmot. dílů pojiva tvořeného koloidním roztokem amonného akrylatového polymeru anebo amonného...

Hmota pro výrobu elektricky vodivých keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222343

Dátum: 01.12.1985

Autori: Fiala Miloš, Motyčka Vladislav, Kačín Jan

Značky: keramických, elektricky, dlaždíc, hmota, výrobu, vodivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektricky vodivých keramických dlaždic, vyznačených tím, že splňují podmínky ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny. Dlaždice se vyrábějí ze směsi 10 až 25 hmotn. % tuhy anebo mletého grafitu, 25 až 40 hmotn. % kameninového jílu utřeného pod 0,09 mm a 40 až 60 hmotn. % kameninového ostřiva anebo mletého kameninového zlomu. K zavlhčení hmoty na výslednou vlhkost 3 až 5 % se použije vodný roztok...

Tepelný výměník

Načítavanie...

Číslo patentu: 225742

Dátum: 15.10.1985

Autor: Fiala Miloš

Značky: tepelný, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný výměník, zejména pro odpařovací stanice k zahušťování silně inkrustujících roztoků, vyznačující se tím, že sestává z otočných částí, horního rozváděcího (44) a dolního rozváděcího tělesa (28), kde horní rozváděcí těleso (44) a dolní rozváděcí těleso (28) jsou naklínovány na společném natáčecím hřídeli (30), který je veden v horním ložisku (48) a v dolním ložisku (32) pro natáčení do požadovaných poloh elektromotorem (47) přes převodovku...

Způsob výroby 1-ethoxykarbonyloxyethylesteru kyseliny 6-[D-(-)-.alfa.-amino-.alfa.-fenylacetoamido]penicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240966

Dátum: 13.06.1985

Autori: Fiala Jozef, Fiala Miloš, Leško Zoltán

MPK: C07D 499/68

Značky: 1-ethoxykarbonyloxyethylesteru, 6-[d-(-)-.alfa.-amino-.alfa.-fenylacetoamido]penicilanové, výroby, způsob, kyseliny

Text:

...nebo aralkylovou skupinu, R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou arylovou skupinu nebo aralkylovou skupinu, alkoxyskupinu obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, aryloxyskupinu nebo aminoskupinu aX znamená alkalický kov, kov alkalické zeminy nebo organickou bázi, 240966 4b/ výsledný meziprodukt se nechá reagovat s alfa-bromdiethylkarbonátem vzorce IÍIza vzniku odpovídajícího esteru obecného vzorce IVR 1, R a R...

Způsob přípravy společné suspenze pojiv a mineralizátorů pro výrobu dinasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222573

Dátum: 01.02.1984

Autori: Kačín Jan, Fiala Miloš

Značky: mineralizátorů, výrobu, pojiv, přípravy, společné, způsob, suspenze, dinasu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy společné suspenze pojiv a mineralizátorů, která zabezpečuje homogenitu vytvářecí směsi pro výrobu dinasu, jak po stránce rozptýlení přísad, tak i vlhkosti, a tím i homogenních vlastností konečného výrobku. Předmětem vynálezu je společná příprava všech přísadových složek třením za mokra, a to hydrátu vápenného, železitých, či jiných mineralizátorů a sulfitového louhu, přičemž se nežádoucí pěnotvorný účinek...