Fedotov Vasilij

Práškový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 267693

Dátum: 12.02.1990

Autori: Reuther Christian, Semenov Vladimied, Berger Friedrich, Göhler Peter, Fleischer Klaus, Schingnitz Manfred, Mangler Rolf, Fedotov Vasilij, Gudymov Ernest, Radionov Boris

MPK: F23D 1/00

Značky: horák, práškový

Text:

...COHMEHH. GTD HBPBFOPOIKG aaxpenneua OIHHH KPGBM C IHHWEH. ÄPVFHM C PVGGWKOÍ BOIHHOFO oxmamneunn. H B OTBBPCTHHX KDRKCHBJĎHD K KSWIOMV COOTBETCTBVDNGHV BHHYCKHOHV CDHJV TIK FQDHENBHO H 0 OÄHDH BTYJK 8. WTOOCTEBTCM KOMbuBDOñPa 3 HHü SIUOP MBMÄN BHHNCKHHM COHJOM H BTYIKOŘ. HPHHBM. DTÄGJBHHE BTVJKH B 8018 B HCHOMHEHHHB OTHDCHTÓIBHO HX KDGKCHBJBHD. WIMeD 6 Pñ 3 HHB YFMYGWBHHH C OCTJIJBHHEHIEJBHBŘMEFD 383098 R HEPYMHH CTOPOHH PVSBWKH AM 2...

Zařízení ke zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266396

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fedotov Vasilij, Schingnitz Manfred, Gamburg David, Semenov Vladimír, Gudymov Ernest, Berger Friedrich, Göhler Peter, Seidel Wolfgang, Mangler Rolf

MPK: C10J 3/48

Značky: uhelného, zařízení, zplyňování, prachu

Text:

...Kopnyca aanemenu Ha aucoTe Buxnnunň nnocK 0 cTMnuneyPonbHUň PQPEHKM. anycknue 0 TBüpcTMn Kananou pacnúnDmeHu Man nnycKHuMM HaTpyóKaMM nan napa KoaKcMaanH 0 K HMH M n aüxomux cTeHKa× Kopnyca B HECKOnhKM×. pacnpeneneHHu× no era aucnTe pänax paanemcwu conna nan nnnumna mnnu Mnapaunnmnoň 3 MynbCMM. HpM 970 Kananu MoryT 6 NTb MCHUHHBHN KBK uTBepcTMM Mexny 0 dnMumuKuň M Mnnnwumcň MAMcnenauu Ma Tya M 3 orneynopnoň CTBJM.üauamenmd annapara ncnmuoukoñ...

Zařízení pro zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266234

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rodionov Boris, Peise Helmut, Fedotov Vasilij, Schingnitz Manfred, Semenov Vladimír, Gudymov Ernest, Berger Friedrich, Wenzel Winfried

MPK: C10J 3/48

Značky: uhelného, prachu, zařízení, zplyňování

Text:

...nococa peunpxynupymmero rasa na Bepxaero mecwona, nepena naànenux nonmen ÓHTB (nnacosna- N mna Hanemnoñ beunpxynsuuu) 3 HaqHTenhHuM, qro npnnonr x nosgmeHum 3 úeprosawpar npn paőowe annapawa.HenbwñpennonaraeMoro H 305 peTeHHH.HBHHeTCH nonumenue Haexnocwn paöoru, ynyu meune Kaqecwna nonyuaenoro renepawopnoro rasa H-cnnmenue 3 HeprosampaT Ha ero nonyqenne.B ocuony nso 6 peTeHnsnonoxeHa saaua nooöpawb KÓHCTDYKHHD annapawa TaKnM oöpaaou, qwoöu...

Čepový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 256949

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lucas Klaus, Semenov Vladimír, Fedotov Vasilij, Schingnitz Manfred, Berger Friedrich, Gudymov Ernest

MPK: C10J 3/48

Značky: čepový

Text:

...TOPO,uro oHH Henocpecwaenuo pacnonaramrcn oxnaxaeuun qacrnuu a oxnaxnammen cpee, rán H ncnéncwnue Torn T 0 mamu ycwaonneuu nepneuukynnpno nnmeunm oxnaxammeň cpenu H rennooönek nponcxour npn nonepeuuou oMu~ nànuu aneuenrong VI- pesxo ynennquwb nouepxuocwn TGUHOOÓMEHB, npnxoumymcn na onn mnn.B Hňmecnenywmeñ Tadnnue npnseneum nnomann oxnaxennx npn ouuaxoaoü creneuu omnnonxn (25) gnn rpyönoro axpaua H akpaua HS àxsnnucwanrumx nucron H/Hnx...

Zapojení k hmotnostnímu měření spotřeby nafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242445

Dátum: 01.12.1987

Autori: Achmatov Igor, Semenov Vladimír, Fedotov Vasilij

MPK: G01F 3/36

Značky: měření, nafty, zapojení, spotřeby, hmotnostnímu

Text:

...bloku 1, když se něří spotřeba. Nádrž 1 je hlavní nádrž nafty naitovêho motoru nebo naftovêho agregâtu,která dodává naftu přes přepínačový blok 2 do motorového bloku 1 a do ktoré se vrací nafta z přepadu indikaěního bloku 1. Logický blok Ž je vytvořen z obvodu pro realizoväní funkce logickěho souětu a logickêho souěinu. Zpracovâvâ impulsy snímaěů z indikačního bloku 1 na signály pro řídíeí a vyhodnocovací blok 3,dává povely do výkonověho...

Zařízení pro zpracování plošných textilií kapalným čpavkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242439

Dátum: 01.12.1987

Autor: Fedotov Vasilij

MPK: D06B 15/09

Značky: textilií, kapalným, zařízení, zpracování, čpavkem, plošných

Text:

...jejím stoupnutí v důsledku snížení tažnoeti textílie zpomalí tažné válce lg přes neznázorněné regulační zařízení. při poklesu napínací síly je naopak zrychlí. Žádaná napínací síla je nastavitelná. Z komory lg prochází tex tílie těsněným prostupam lg do protíproudného parního odčpavko-vaoího oddílu ll. kde postupuje přes vodící válečky kanálem pro ti proudu páry příváděné tryskamí lg umístěnými před těsněným- . r 242 439 výetupem textílie lg....