Feber Stanislav

Brousicí hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 271163

Dátum: 14.08.1990

Autor: Feber Stanislav

MPK: B25J 15/00, B24B 27/04

Značky: hlavice, brousící

Zařízení k výrobě tvárnic vibrolisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 270686

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kornuta Tadeáš, Cieslar Antonín, Stoszek Viktor, Feber Stanislav

MPK: B28B 1/08

Značky: výrobe, tvárnic, vibrolisováním, zařízení

Text:

...na druhém vélečkověm dopravníku § 4 g se pohybuje druhá forma gjg s podložkou a beranem tak, že když např. první forma 4 s podložkou a beranem je pod vibrolisem 2, druhá forma iág s podložkou a beranem se pohybuje pouze na druhém válečkovém dopravníku ÉLŠ a naopak.Zařízení k výrobě tvárnic vibrolisováním podle vynálezu je souměrně uspořádáno vzhledem k vibrolisu 2, proto je dále popsán dopravní cyklus první formy 3 ł s podložkou a...

Zapojení k regulaci pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270481

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jekerle Pavel, Valíček Karel, Zahraj Stanislav, Feber Stanislav

MPK: G05D 11/13

Značky: zapojení, regulaci

Text:

...s třetím vstupem lll regulátoru 1 žáda ne hodnoty poměru vzduch a kyslík pod hořák/olej V závislostí na obsahu kyslíku ve spalinách, jehož druhý vstup ll je spojen s devátou svorkou lg třetí sekce 15.3 prepínače lg,a jehož čtvrtý vstup 7 A je spojen s druhým vstupem 12.2 násobičky lg.zapojení k regulací pece podle vynálezu je možnorpoužít k regulaci kotlů v tepelné energetíce podle obsahu kyslíku ve spalinách.Funkce zapojení k regulací pece...

Zařízení k broušení rotačních odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269644

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wdowka Jindřich, Feber Stanislav, Filipek Tadeáš, Gruszka Karel

MPK: B24B 5/08

Značky: rotačních, zařízení, odlitků, broušení

Text:

...pracovní polohy třípolohového karuselu Ä je na stojanu upevněna druhá brousicí jednotkaFunkce zařízení k broušení rotečnlch odĺltkú podle vynálezu je taková, že na třípolohový karusel ł se v klldové poloze pokladá rotační odlítek Ag, jehož přítomnost se indikuje bezkontaktním indukčnín snímačom jako prvku soustavy snímačů sekvenčního automatu, který řídl krokové otáčení třípolohového karuselu ł, činnost první přítlačné jednotky § 3 pohonom,...

Zařízení k zamezení vytékání oleje z prostoru spojky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257515

Dátum: 16.05.1988

Autor: Feber Stanislav

MPK: F01M 11/06

Značky: vytékání, oleje, zamezení, prostoru, spojky, motorového, zařízení, vozidla

Text:

...olejového filtru Ä, jehož výstupní otvor gág je spojen potrubím se vstupním otvorem 341 olejového čerpadla 5, jehož poháněná hřídel je spojena s hnací hřídelí pístového motoru 1, a výstupní otvor 13 olejového čerpadla 5 je spojen 5 olejovým prostorem łàł pístového motoru ł.Zařízení podle vynálezu sestává z olejového filtru 3, jehož součástí je vstupní otvor 3.1 a výstupní otvor 3.2. Olejový filtr 3 dále sestává z otevíratelného odkalovacího...

Zapojení k měření diference četností impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257511

Dátum: 16.05.1988

Autor: Feber Stanislav

MPK: G01R 23/10, G01R 23/02, G01R 23/00...

Značky: četnosti, impulsů, zapojení, diference, měření

Text:

...určující dobu měření, který je přiveden na řídicí vstup zapojení lg.Tento vnější řídící obvod zajišťuje cyklický proces generování řídicích impulsních signálů, který může být nezávislm respektive dálkově ovládaný.Ve výchozím stavu je první čítač Q s předvolbou nebo první čítač Q s předvolbou a koincídencí nastaven do výchozího stavu vkladem obsahu předvolby nebo vynulován a druhý čítač Q vynulován pomocí impulsniho signálu přivedeného na...

Zapojení k měření diference četností impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256670

Dátum: 15.04.1988

Autor: Feber Stanislav

MPK: G01R 23/02

Značky: diference, zapojení, četnosti, měření, impulsů

Text:

...sondy resp. jiných impulsních snímačů a to takové vlastností, že četnost impulsů se mění dle parametru měřené veličiny, kterou může být vlhkost,. vzdálenost, napětí apod., od nejnižší hodnoty odpovídající nejnižší resp. nulové hodnotě parametru měřené veličiny do určité mezní četnosti impulsů, která přesahuje četnost nulové resp. nejnižší hodnoty parametru.Zapojení podle vynálezu se řídí cyklickou posloupností řídicích impulsů. Na řídící...

Zapojení k uvolňování toku signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255277

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin, Kuczera Vladislav, Feber Stanislav

MPK: H03K 17/06

Značky: signálu, uvolňování, zapojení

Text:

...gg, až N-tý výstup gg paměčového členu Q je spojen s řídicím vstupem gpg N-tého hradla HN.První čítač gł má předvolbu 5 a nulovací vstup ggl, druhý čítač gg má předvolbu 53 a nulovací vstup oc 2, až N-tý čítač gg má pžedvolbu ny a nulovací vstup ocN.Paměčový člen g má nastavovaqí vstup mg, první záznamový vstup gł, druhý záznamový vstup 33, až N-tý záznamový vstup gg.Funkce zapojení k uvolñování toku signálů podle vynálezu je taková, že...

Způsob výroby bezdislokačních monokrystalů křemíku bez anomálních mřížkových defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240851

Dátum: 01.01.1988

Autori: Andil Vladimír, Nimec Roland, Praha Chrz Vladimír, Jirausch Zdenik, Feber Stanislav, Wild Ivan

MPK: C30B 13/00, C30B 29/06

Značky: monokrystalů, křemíku, výroby, mřížkových, způsob, defektu, bezdislokačních, anomálních

Text:

...center v rostoucím 0 monokrystalu, přídavkem více než 10 vodíku do argonu při rafinačně-hmogenizačním průchodu roztaveného pásna. Rovněž u tohoto způsobu se účinnost zmenšuje se zvětšujícím se průměrem monokrystalu.Společnou nevýhodou všech dosud známých způsobů je velká spotřeba drahého argonu a skutečnost, že při reálném průtoku se i při nejvyšší dostupné čistotě argonu zanáší do pracovní komorý a tím i do taveného polovodičového křemíku...

Disková brzda se zvýšenou životností obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241906

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav

MPK: F16D 55/00

Značky: brzda, zvýšenou, obložení, disková, životnosti

Text:

...tlačných disků co největší.Výhody diskové brzdy se zvýšenou životnosti obloženípodle vynálezu spočívají v tom, že umožňují uspořádáním ovládacího mechanismu podstatně větší funkční zdvih Jtäčných disků při současném snížení ovládací síly a tím zajištují možnost větší životnosti obložení lamely dískové brzdy. Na.zvýšení žíw votnosti obložení lamely diskové brzdy se současně podílí také podstatné zvýšení hmotnosti tlačných disků, které...

Zapojení pro měření diference počtu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253207

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

MPK: H03K 23/00

Značky: diference, měření, zapojení, počtu, impulsů

Text:

...nula je záporná. Této záporné hodnotě odpovídá dříve definovaný stav klopného obvodu Ä s jedničkovou hodnotou logického signálu na prvním výstupu Q a s nulovou hodnotou logického signálu na druhém výstupu 53.Dosáhne-li během testování měřeného signálu čítač 2 při čítaní vzad nulového stavu,vznikne na výstupu 2 signál, který přechází na druhý vstup 5 a překlopí klopný obvod Q.Následkem toho je jednak změna pracovního režimu čítače g na čítaní...

Zařízení k měření rychlosti poklesu hladiny substance v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251268

Dátum: 11.06.1987

Autori: Tomanek Ervin, Mocek Tadeáš, Feber Stanislav, Matloch Bronislav

MPK: G01F 23/00

Značky: rychlostí, hladiny, zařízení, poklesu, substance, zásobníku, měření

Text:

...s vnitřním řízením přenosu dat do paměti na konci vzorkoúàní e nulováním, na .jehož signálních vstupoch jsou hradla zepojena řídicími vstupy na vnitřní vzorkovací obvod. Řízení vzorkování vratného čítače Q se provádí siedem tektovecích imoulsů přivedených z vnějěího generátoru Q taktovecích impulsd přes vnější třetí hredlo g ne česovecí vstup ga obvodu vzorkování vretněho čítalo Q.V době měření určené vnitřním vzorkovacím obvodem vratnáho...

Zařízení k identifikaci nepravidelných tvarů předmětů, zejména křivých háků na hákovém dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235854

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

MPK: B65G 17/12

Značky: nepravidelných, zejména, křivých, háků, předmětů, hákovém, zařízení, identifikaci, dopravníku, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší identifikaci nepravidelných tvarů předmětů při překročení přístupných odchylek geometrického tvaru od normálu, a to pomocí snímačů přítomnosti materiálu ve zvolené kontrolní rovině, v úseku před kritickým místem navazbení na další část výrobní linky. Snímač polohy je spojen se vstupem vazebního členu polohy, jehož výstup je spojen se vstupem polohy vyhodnocovacího členu, a snímače odchylky jsou spojeny se vstupy vazebních členů...

Způsob vymezení časového intervalu k odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235104

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bocek Karel, Jekerle Pavel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

MPK: H03K 17/296

Značky: intervalu, automatizovaném, rozměrů, válcovnách, dělení, vymezení, odměřování, časového, způsob, materiálů, délkových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vymezení časového intervalu se týká problematiky odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách. Začátek tohoto časového intervalu a konec časového intervalu se ohraničuje mezními časovými okamžiky přechodu děleného materiálu první mezní úrovní v první vzdálenosti od výchozí úrovně a druhou mezní úrovní v druhé vzdálenosti od výchozí úrovně na pohybové dráze děleného materiálu odměřováním první...

Zapojení k přeměně signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247534

Dátum: 15.01.1987

Autor: Feber Stanislav

MPK: H03K 3/42

Značky: signálu, přeměně, zapojení

Text:

...s anodou Zenerovy diody 1, druhý konec druhého odporu 3 je spojen s druhým koncem třetího odporu 3 a s neinvertujícím vstupem operačního zesilovačeg, běžeo potenciometru É je spojen s katodou fotonky Ä, jejíž anoda je spojena siinvertujícím vstupem operačního zesilovače 3, s jedním koncem pátého odporu 3, s jedním koncem kondenzátoru łg, jehož druhý konec je spojen s druhým koncem pátého odporu á a s výstupem operačního zesilovače Q, který je...

Zařízení k dotlačování konce materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232581

Dátum: 01.01.1987

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

MPK: B65G 47/00

Značky: konce, zařízení, dotlačování, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k podávání kusového materiálu, například ploštin do nůžek, lisu apod. Posouvací válec uložený na kyvném rámu je spojen s posouvacím členem uloženým posuvně ve vedení spojeném v jeden tuhý celek s rámem, kterýžto rám je spojen se zvedacím válcem, přičemž s posouvacím členem je kyvně spojen tlačný člen. Předností zařízení je možnost kombinovaného podávání přerušovaným během válečkové dráhy a dotlačováním konce tlačným členem.

Zařízení k indikaci kompaktní kovové substance ve směsi materiálů, zejména strusek na pásovém dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232575

Dátum: 01.01.1987

Autor: Feber Stanislav

MPK: G01N 27/00

Značky: kovové, indikaci, směsi, kompaktní, substance, zejména, strusek, pásovém, zařízení, materiálů, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k indikaci kompaktní kovové substance ve směsi materiálů, zejména strusek na pásovém dopravníku. Vynález řeší problém odlišení kompaktní kovové substance od rozptýlené kovové substance ve směsi materiálů, zejména strusek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pod pásem pásového dopravníku je umístěno první zařízení k indikaci kovové substance pro první zónu indikace, jehož výstup je spojen s prvním vstupem obvodu...

Způsob řízení odbavování vývalků na chladicí lože při válcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím pořadí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232664

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

MPK: G01B 7/02

Značky: odbavování, válcovacím, lože, provádění, chladicí, způsob, pořadí, materiálů, vývalků, spojitém, tyčového, řízení, válcování, způsobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky srovnávání vývalků do jednotné úrovně na chladicím loži a řeší automatickou korekci časového okamžiku odbavení. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se koriguje zpoždění časového okamžiku odbavování oproti časovému okamžiku přechodu předního konce jednotlivé tyče kritickým místem na pohybové dráze vývalků při překročení tyčí zvolené úrovně srovnávání, v rozmezí časového intervalu bezhavarijního...

Zapojení pro nastavování stavu číslicového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232658

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

MPK: H03K 17/00

Značky: stavu, nastavování, automatu, zapojení, číslicového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro nastavování stavu číslicového automatu, zejména v oblasti řízení členěných výrobních úseků, a skládá se nejméně ze dvou úseků, z nichž každý obsahuje dva vazební členy spojené jednotlivě se dvěma snímači příslušného úseku, kde výstupy těchto vazebních členů jsou spojeny se vstupy paměťového obvodu příslušného úseku. Podstata zapojení záleží v tom, že vedlejší vstup prvního vazebního členu prvního úseku je spojen s...

Časový člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 230168

Dátum: 15.09.1986

Autor: Feber Stanislav

MPK: H03K 5/22

Značky: časový, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Časový člen, vyznačený tím, že vstup (x) časového členu je spojen se vstupem (a1) časové paměti (A) a s prvním vstupem (b1) spínače (B), první výstup (a2) časové paměti (A) je spojen s druhým vstupem (b2) spínače (B), přičemž druhý výstup (a3) časové paměti (A) je výstupem (X) časového členu.

Způsob optimalizace úpravy a dělení kusového materiálu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230045

Dátum: 15.09.1986

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

MPK: B23D 33/02

Značky: kusového, materiálů, úpravy, dělení, způsobu, způsob, optimalizace, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Optimalizace úpravy a dělení řeší relativně přesnou lokalizaci úprav, například děrování, ve vztahu k rovinám následného dělení. Jednotlivý kus se postupně posouvá o předem stanovený délkový rozměr do jednotlivých pracovních míst vždy s předem stanoveným přesahem, přičemž v posledním pracovním místě se od něj odděluje díl tohoto délkového rozměru až do úplného rozdělení jednotlivého kusu. Zařízení tvoří těleso nárazníku spojené s posouvacím...

Zapojení k měření diference četností impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227173

Dátum: 15.06.1986

Autor: Feber Stanislav

Značky: četnosti, impulsů, diference, měření, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k měření diference četností impulsů složené z logických obvodů a přepínačů, vyznačené tím, že signální vstup zapojení (1s) je spojen se signálním vstupem (h1) hradla (H), řídicí vstup zapojení (Iz) je spojen s řídicím vstupem (h2) hradla (H), výstup hradla (H) je spojen s čítačovým vstupem (cl) čítače (C), první výstup (1C1) první buňky čítače (C) je spojen s první svorkou (lpl) prvního přepínače (Pi) a se vstupem (sl) první buňky...

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229777

Dátum: 01.05.1986

Autor: Feber Stanislav

MPK: G06F 1/04

Značky: cyklické, zapojení, dálkově, generování, posloupností, řídících, ovládané, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů, vyznačené tím, že vstup (In) povelového impulsu je spojen se vstupem (d2) druhého derivátoru (D2) a s řídicím vstupem (2h3) třetího hradla (H3), jehož výstup je výstupem (Ik) vkládacího impulsu, výstup druhého derivátoru (D2) je spojen s druhým vstupem (s2) sumátoru (S), výstup zpožďovacího obvodu (Z) je spojen s prvním vstupem (sl) sumátoru (S), jehož výstup je...

Způsob měření délky za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223401

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jekerle Pavel, Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: měření, délky, pohybu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob měření délky za pohybu založený na opakovaném měření časových úseků ohraničených časovými okamžiky přechodu čela, popřípadě konce kusového předmětu mezními místy osazenými například fotonkami na pohybové dráze tohoto kusového předmětu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se měří průběžně časové úseky a mezilehlé časové úseky, popřípadě mezilehlé komplementární časové úseky během přechodu kusového předmětu...

Zapojení k uvolňování průchodu signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221475

Dátum: 15.02.1986

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: signálu, zapojení, průchodu, uvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k uvolňování průchodu signálů složené ze dvou hradel spojených v kaskádě za sebou, přičemž signální vstup je spojen se vstupem prvního hradla, výstup prvního hradla je spojen jednak se vstupem druhého hradla, jehož výstup je spojen s výstupem zapojení, a jednak se vstupem derivačního členu, jehož výstup je spojen s prvním vstupem paměťového členu. Řídicí vstup je spojen jednak s řídicím vstupem prvního hradla, a jednak s druhým vstupem...

Zapojení k ověřování informačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221474

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: informačního, zapojení, signálu, ověřování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ověřování informačního signálu složené ze vstupního členu (V) spojeného jednak se vstupem (t) časového členu (T), a jednak se vstupy (1h1, 2h1) hradla (1H, 2H), výstupy hradel jsou spojeny se vstupy (1n1,2n1) čítače [1N,2N), kde výstup časového členu (T) je spojen s řídicími vstupy (1ho, 2ho)hradel (1H, 2H), výstup vazebního členu (V) je spojen jednak se vstupem (1g) prvního generátoru impulsů (1G), jehož výstup je spojen s druhým...

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228075

Dátum: 15.02.1986

Autor: Feber Stanislav

Značky: generování, dálkově, impulsů, ovládané, posloupností, řídících, zapojení, cyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů, vyznačené tím, že vstup (In) povelového impulsu je spojen se vstupem (d2) druhého derivátoru (D2), se vstupem (t) časového obvodu (T) a s řídicím vstupem (2h3) třetího hradla (H3), jehož výstup je výstupem (Ik) vkládacího impulsu, výstup druhého derivátoru (D2) je spojen s druhým vstupem (s2) sumátoru (S), výstup zpožďovacího obvodu (Z) je spojen s prvním vstupem...

Zapojení k ověřování informačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221349

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: signálu, zapojení, informačního, ověřování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ověřování informačního signálu složené ze vstupního členu (V), jehož výstup je spojen, jednak se vstupem (h1) hradla (H) a jednak se vstupem (t) časového členu (T). Výstup časového členu je spojen s řídicím vstupem (ho) hradla (H), jehož výstup je spojen se vstupem (n1) čítače (N). Zapojení je určeno k bezpečnému odlišení informačního signálu periodického průběhu od občasného poruchového signálu a uplatňuje se tam, kde toto odlišení...

Zapojení pro ověřování informačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224446

Dátum: 01.12.1985

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

Značky: signálu, ověřování, informačního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ověřování informačního signálu, složené ze vstupního členu spojeného jednak se vstupem časového členu, a jednak se vstupem hradla, jehož výstup je spojen se vstupem čítače, kde výstup časového členu je spojen s řídicím vstupem hradla, vyznačené tím, že výstup vazební ho členu (V) je spojen se vstupem (g) generátoru impulsů (G), jehož výstup je spojen s druhým vstupem (h2) hradla (H).

Zařízení ke změne dráhy kusových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227204

Dátum: 15.11.1985

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: kusových, změne, zařízení, dráhy, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke změně dráhy kusových předmětů je určeno pro výrobní linky s dopravou předmětů stejného, například plochého tvaru. Skládá se z přiváděcí dráhy s výtlačným válcem, z odváděcí dráhy s posouvacím válcem, přičemž nad přiváděcí dráhou v jejím koncovém úseku je umístěn přítlačný válec s pístem s pístní tyčí spojenou otočně s pákou, uloženou jedním koncem v kloubu a opatřenou na druhém konci hnacím válečkem. Na přiváděcí dráze v jejím...

Způsob přípravy 2-(4-fluor-4′-halogenbenzhydryloxy)ethylaminů a jejich hydrochloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241903

Dátum: 22.08.1985

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Syrový Václav

MPK: C07C 93/08

Značky: hydrochloridu, způsob, přípravy, jejich, 2-(4-fluor-4'-halogenbenzhydryloxy)ethylaminů

Text:

...popsaným postupem se isolují olejovité base vzorce I, které Vesměs destilují ve vakuu bez rozkladu a neutralisaoí chlorovodíkem v etheru poskytují krystalické hydrochloridy. Z potřebných výchozích látek nebyl zatim popsán jedině benzhydrol vzorce III, ve kterém R je atom bromua R 1 je methyl jeho příprava je popsána v příkladu. Pro známé výchozi látky, pokud nejsou komerčně přístupné, jsou V přĺkladech uvedeny literární odkazy týkající...

Zapojení pro dálkově ovládané cyklické generování posloupnosti řídicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226784

Dátum: 01.08.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: generování, cyklické, posloupností, impulsů, dálkově, řídících, zapojení, ovládané

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru číslicové řídicí a zejména měřicí techniky. Řeší problém dálkově ovládaného generování posloupnosti řídicích impulsů pro řízení chodu vnějšího čítače s hradlem a pamětí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že povelový impuls zahajuje spouštění posloupnosti řídicích impulsů, a to nulovacího impulsu, otevíracího impulsu, vkládacího impulsu a tento děj se po dobu trvání povelového impulsu opakuje. Zánikem povelového impulsu...

Zapojení pro střídavé spínání elektrického zejména stejnosměrného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225969

Dátum: 01.07.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: střídavé, zapojení, zejména, stejnosměrného, spínání, elektrického, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro střídavé spínání elektrického zejména stejnosměrného obvodu, vyznačené tím, že zatěžovací odpor (Rz) je zapojen sériově s dvojpólem složeným ze dvou paralelních větví, kde v první větvi je sériově zapojený omezovací odpor (Ro), dioda (D) a paralelně spojený kondenzátor (C), Zenerova dioda (Z) a multivibrátor (M), a ve druhé větvi je zapojený spínací prvek (T), přičemž výstup multivibrátoru (M) je spojen s řídicí elektrodou...

Zapojení pro indikaci průchodu signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218993

Dátum: 15.06.1985

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: indikaci, zapojení, signálu, průchodu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky kontroly časových relací signálů, procházejících logickými obvody jednoúčelových řídicích automatů. Podstata vynálezu spočívá ve spojení obvodů do logické sítě, která kontroluje, zda žádaný signál přišel v časovém intervalu očekávaného příchodu, příp. indikuje poruchový stav. Jedná se o spojení časového obvodu, kombinačního obvodu, paměťového obvodu, hradla, popř. předřadného časového členu. Zapojení podle vynálezu...

Zapojení ke spínání elektrického střídavého obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218139

Dátum: 15.02.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: obvodů, zapojení, střídavého, elektrického, spínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky přerušovaného spínání střídavých elektrických obvodů a řeší přesná synchronní spínání a rozpínání spínacích prvků pomocí časových logických obvodů napojených na střídavou síť. Podstata vynálezu spočívá ve spojení střídavého napájecího vedení přes derivační obvod a hradlo se sériově zapojenými časovými obvody, kde výstup jednoho časového obvodu je spojen s řídicím vstupem spínacího prvku, výstupy obou časových obvodů...