Farkas Sándor

Amidové deriváty karboxylovej kyseliny, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy farmaceutických kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287726

Dátum: 01.07.2011

Autori: Bartáné Szalai Gizella, Domány György, Vágó István, Ignáczné Szendrei Györgyi, Nagy József, Kovácsné Bozó Éva, Borza István, Keserű Györgyi, Horváth Csilla, Bielik Attila, Kolok Sándor, Farkas Sándor

MPK: A61K 31/445, A61P 25/28, C07D 295/185...

Značky: spôsob, kompozícií, obsahom, karboxylovej, přípravy, kompozície, amidové, kyseliny, deriváty, farmaceutické, farmaceutických

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú amidové deriváty karboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde obe z -(CHR1)m- a -(CHR2)n- sú -CH2-CH2-skupiny, susediace V a U skupiny vytvárajú spoločne a s jedným alebo viacerými rovnakými alebo rozdielnymi ďalšími heteroatómami a -CH= a/alebo -CH2-skupinami 4 - 7-členný homo- alebo heterocyklický kruh, ktorý je prípadne substituovaný skupinou oxo, tioxo, metyl alebo trifluórmetyl, výhodne morfolínový, pyrolový, pyrolidínový,...

Pyrimidinyl-piperazíny použiteľné ako ligandy dopamínových D3/D2 receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10399

Dátum: 10.04.2008

Autori: Domány György, Komlódi Zsolt, Schmidt Éva, Kiss Béla, Bartáné Szalai Gizella, Ágainé Csongor Éva, Laszy Judit, Sághy Katalin, Farkas Sándor, Gyertyán István

MPK: C07D 239/48, A61K 31/506, A61P 25/00...

Značky: receptorov, ligandy, pyrimidinyl-piperazíny, použitelné, dopamínových

Text:

...a/alebo solí a/alebo hydrátov a/alebo solvátov, spôsobov ich prípravy, farmakologických kompozícii, ktoré ich obsahujú a ich použitie pri liečbe a/alebo prevencii patologických stavov, ktoré vyžadujú moduláciu dopamínových receptorov, ako sú napr., ale bez obmedzenia psychózy (napr. schizofrénia, schizo-afektívne choroby), zneužívanie drog (napr.alkoholu, kokaínu, nikotínu, opioidov), kognitívne poranenie sprevádzajúce schizofřénimmierne...

Nové benzamidové deriváty ako antagonisty bradykinínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14871

Dátum: 27.10.2007

Autori: Szentirmay Éva, Hornok Katalin, Keserü György, Bozó Éva, Vágó István, Schmidt Éva, Vastag Mónika, Beke Gyula, Farkas Sándor

MPK: C07D 207/08, A61P 29/00, A61K 31/18...

Značky: bradykinínu, nové, benzamidové, antagonisty, deriváty

Text:

...dôkazov bazálnej expresie receptorov B 1 na periférií, v poslednej dobe stále viacero dôkazov ukazuje, že receptory B 1 sú konštitutívne exprimované centrálne V niektorých neuronálnych elementoch, zahŕňaj úcich miechu a taktiež niektoré vyššie štruktúry. Funkcia týchto receptorov je nejasná, ale sú implíkované v prenose bolesti a hyperalgézii. Preto sa predpokladá, že antagonisty receptora B 1 budú užitočné pri zrniemeni bolesti nielen na...

Nové 4-benzylidén-piperidínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3503

Dátum: 21.07.2005

Autori: Farkas Sándor, Nagy József, Borza István, Gyertyán István, Galgóczy Kornél, Sághy Katalin, Horváth Csilla, Kolok Sándor

MPK: A61P 25/00, C07D 401/00, A61K 31/445...

Značky: 4-benzylidén-piperidínové, nové, deriváty

Text:

...terapeutický index), dobrou perorálnou účinnosťou (biologickádostupnosť) a schopnosťou dobrého vývoja na terapeutické účely, najmä na perorálne liečenie.0005 Nasýtene analógy zlúčenín podľa predloženého vynálezu sú opísané v patente č. W 0 2003010159 ako antagonisty selektívne pre NR 2 B podjednotku NMDA.0006 Tieto zlúčeniny sú tiež publikované v Bioorog. Med. Chem. Lett. 14 (2004) 3953.0007 EP 0 824 098 A publikuje...