Fančovič Karol

Spôsob regenerácie použitých nízkotuhnúcich zmesí a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284451

Dátum: 16.03.2005

Autor: Fančovič Karol

MPK: C10G 25/00, C10C 1/00

Značky: zariadenie, nízkotuhnúcich, použitých, vykonávanie, zmesí, regenerácie, tohto, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie nízkotuhnúcej zmesi pozostávajúci z dekantácie, filtrácie, kontaktovania s aktívnym uhlím, kontaktovania so silne kyslým katexom, oddelenia alfa, omega-dikarboxylových kyselín kontaktovaním so silne bázickým anexom a opätovného kontaktovania s aktívnym uhlím. Výsledný roztok monoetylénglykolu vo vode sa spracuje na nízkotuhnúcu zmes alebo sa z neho destilačne izoluje monoetylénglykol. Zariadenie pozostáva z dekantéra,...

Koncentrát a náplň do teplovýmenných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3988

Dátum: 03.11.2004

Autori: Michvocík Miroslav, Fančovič Karol

MPK: C09K 5/10, C07C 31/20

Značky: koncentrát, systémov, náplň, teplovýmenných

Text:

...obj., ktorý je z hľadiska úžitkových vlastností vhodný na dlhodobú prevádzku teplovýmenných systémov.Z prísad, ktoré zlepšujú úžitkové vlastnosti náplne do teplovýmenných systémov má polydimetylsiloxánový olejV zmesi zabrániť tvorbe peny za prevádzkových podmienok, denatónium benzoát je látka extrémne horkej chuti,ktorá má zabrániť prípadnému požitiu a farbivo má zabránit zámene s nízkotuhnúcmi kvapalinami určenými na iné účely....

Koncentrát na prípravu chladiacej kvapaliny a chladiaca kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2834

Dátum: 09.04.2001

Autori: Michvocík Miroslav, Fančovič Karol

MPK: C07C 31/20, C08L 83/04

Značky: koncentrát, přípravu, chladiaca, kvapalina, chladiacej, kvapaliny

Text:

...a AO 254 454, vktorých použité zmesí obsahujú metakremičitan sodný. Stabilizačná sústava týchto vynálezov sa od prihlasovaného riešenia líši najmä tým, že obsahuje dusitan sodný, ktorý nie je vhodný z hľadiska možného zdravotného rizika a neobsahuje stabilizátor metakremićitanu sodného.Predmetom technického riešenia je koncentrát na výrobu chladiacej kvapaliny a chladiaca kvapalina, pripravená zmiešaním koncentrátu s vodou tak, aby vznikol...

Nemrznúca zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 278773

Dátum: 07.06.1995

Autor: Fančovič Karol

MPK: C09K 5/00

Značky: nemrznúca

Zhrnutie / Anotácia:

Nemrznúca zmes obsahuje 94 až 99 % hmotn. monoetylénglykolu 0,0001 až 0,01 % hmotn. silikónového oleja, 01 až 3 % hmotn. trietanolamínu, 0,1 až 2 % hmotn. kyseliny fosforečnej, 0,05 až 0,8 % hmotn. 2-merkaptobenztiazolu sodného, 0,05 až 0,5 % hmotn. 1,2,3-benztriazolu, 0,1 až 2 % hmotn. benzoanu sodného, 0,0001 až 0,1 % hmotn. N,N'-disalicylidén-1,2-diaminopropánu, 0,1 až 1 % hmotn. hydroxidu sodného alebo draselného, pričom zvyšok do 100 %...

Spôsob výroby 3-oxo- až 12-oxo-alkánových karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 270178

Dátum: 13.06.1990

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: 3-oxo, karboxylových, 12-oxo-alkánových, výroby, kyselin, spôsob

Text:

...ale len jeho časř odtshovač z procesu.Volba reaktívneho rozpúštadla je daná jeho ŕyzikálnymi vlastnosťami ako je teplota tuhnutia, teplota varu a jeho chemickou reaktivitou. Nízka teplota tuhnutia reaktívneho rozpúštadla umožňuje ozonizáciu východiskove suroviny pri nízkych teplotách aj v pritomnosti vody, čo je dôležitá pri ozonizácii látok lahko prchavých alebo látok, pri ozonizácii ktorých vznikajú prchavé látky. Teplota varu...

Spôsob prípravy granulačnej zmesi adsorbentov a katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267065

Dátum: 12.02.1990

Autori: Klucho Pavol, Akubžanov Vladimír, Fančovič Karol, Gálfy Koloman, Maťaš Michal

MPK: B01J 37/00, B01J 20/30

Značky: spôsob, granulačnej, adsorbentov, zmesí, katalyzátorov, přípravy

Text:

...20 hmot. polyvinylalkoholu, 20 hmot. polyetylénglykolu, 20 hmot. kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidom a 20 hmot. dipentaerytritolu. Po hnetení 4 hodiny pri 80 OC sa získa granulačná zmes vhodná pre formovanie vytláčanĺm. získajú sa valčeky o priemere 3 mm, ktoré po oxidačnej kalcinácii pri 640 OC po dobu 5 hodin majú mechanickú pevnosť 40 N a sú vhodné ako adsorbent pre izoláciu n-alkánov z ropnýchZmes 75 hmot. dielov...

Seperačný prostriedok na báze pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266982

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fančovič Karol, Klucho Pavol

MPK: B29C 33/60

Značky: prostriedok, báze, pentaerytritolu, seperačný

Text:

...prostriedkov je ich vysoká prašnost pri aplikácii,čo značne zhoršuje hygienu pracovného prostredia.Tieto nevýhody odstraňuje separačný prostriedok podľa vynálezu, ktorého hlavnou zložkou je vodný roztok pentaerytritolu a âalších pomocných látok. Doteraz nie je známe z literatúry použitie pentaerytritolu ako separačného prostriedku. Po odparení vody sa vytvorí priehladný film, ktorý dokonale separuje gumové a plastikárske výrobky z foriem a...

Spôsob čistenia organických fosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258631

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bencková Mária, Durmis Július, Fančovič Karol, Galovič Elemír, Maťaš Michal

MPK: C07F 9/09, C07B 63/00

Značky: organických, fosfátov, spôsob, čistenia

Text:

...systéme vákuového agregátu. Destiláciou sa zlepší pomerné zastúpenie tosľoru v produkte, ktoré sa priblíži stechiometrickému.Úlohou prídavku látok majúcichv molekule najmenej jednu funkčnú epoxidickú skopinu je zreagovat s nežiadúcimi nečistotami. Reagujú s prítomnou vodou, anorganickými kyselinami, organickými kyselinami, alkylfenolmi, prípadne s chlórovodíkom,ktorý môže vzniknúť rozkladom organických a anorganických chlórderivátov...

Organické zlúčeniny obsahujúce bór a sposoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254903

Dátum: 15.02.1988

Autori: Klucho Pavol, Maťaš Michal, Fančovič Karol, Horváth Vladimír, Szücs Ladislav

MPK: C07F 5/02

Značky: obsahujúce, organické, zlúčeniny, spôsoby, přípravy

Text:

...triester kyseliny boritej pripravený z alkoholu, alebo zmesi alkoholov s počtom atomov uhlíka v inolekule rovnýtn 1 až 4.Alkylsalicylové kyseliny vzorce ll môžu obsahovat jeden alebo dva alkylové reťazce v molekule a to lineárne, alebo rozvetvené. Dĺžky alkylových reťazcov sa volia v závislosti na štruktúre a molekulovej hmotnosti výsledného produktu. Platí praviďo, že činu väčšia je inolekulová hmotnost alkánoxidu alebo polyolu, tým menšia...

Bezpopolné antioxidanty a disperzanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 254033

Dátum: 17.12.1987

Autori: Fančovič Karol, Klucho Pavol, Maťaš Michal, Szücs Ladislav

MPK: C09K 15/06, C10M 129/76

Značky: antioxidanty, bezpopolné, disperzanty

Text:

...antioxidantov a disperzantov podľa tohto vynálezu je, že sú účinné pri vysokých teplotách a dajú sa aplikovať v takých sústavách mastiv, kde sa alkylsalicyláty kovov alkalických zemín nedajú použiť, ako sú napríklad oleje pre piestové letecké motory.Obsah popola v motorových olejoch je limitovaný. je preto výhodné aplikovať V kombinácii prísad pre tieto oleje bezpopolné antioxidanty s di-, prípadne s Viacfunkčnýml vlastnosťami. Pri ich...

Způsob výroby syntetické elektrotechnické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252579

Dátum: 17.09.1987

Autori: Fančovič Karol, Novrocík Jan, Lichvár Milan, Macek Vladimír, Červenka Zdeněk, Rendko Tibor, Rusý Josef, Malík Miloš, Kubička Rudolf

MPK: H01B 3/22

Značky: výroby, kapaliny, syntetické, způsob, elektrotechnické

Text:

...a křemíku známý pod názvem Porocel. Méně výhodné je použití bělicí hlinky vzhledem k nutnosti její další filtrace a regenerace. Kontaktování je výhodné provést na pevném, temperovaném lůžku adsorbentu s protékající kapalinou. Kontaktování aditivované směsi s adsorbentem se uskutočňuje průtokem přes lužko adsorbentu resp. recirkulací, dokud aditivovaná směs nedosáhne hodnoty ztrátového činitele nižší, než 0,003. Po oddělení případných částic...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251459

Dátum: 16.07.1987

Autori: Červenka Zdeněk, Štibrányi Ladislav, Hauskrecht Peter, Fančovič Karol

MPK: C01B 17/02

Značky: spôsob, spôsobu, vykonávanie, zariadenie, síry, odpadnej, tohto, čistenia

Text:

...pórov 90 - 150 Iľl,a možno mu napomáhať vytvorením podtla 251459ku za temperátorom alebo vytvorením pretlaku nad hladinou síry vytavenej v temperátore. Rýchlosti oddelovania vytavenej síry napomáha aj vytváranie hydrostatického stĺpca kvapalnej, vytavenej síry nad filtračným materiálom vhodnými geometrickýmí rozmermi konštrukcie vytavovača, kde jeho výška má byt niekolkonásobkom priemeru. Vytavovaním v temperátore sa získa kvapalná síra...

Spôsob a zariadenie pre likvidáciu silových kondenzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238805

Dátum: 15.05.1987

Autor: Fančovič Karol

MPK: H01B 3/20

Značky: kondenzátorov, likvidáciu, silových, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenie pro likvidáciu silových kondenzátorov. Podstata riešenia spočíva v rozobratí kondenzátora, opláchnutí jeho kovových častí, dezintegrácii v prostredí dielektrickej kvapaliny, sedimentácii a premytí usadených častí. Dielektrická kvapalina sa destiluje za tlaku 14 kPa až 0,01 Pa a destilát sa stabilizuje a rafinuje. Zariadenie pre likvidáciu silových kondenzátorov pozostáva z otváracieho boxu spojeného s...

Spôsob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238912

Dátum: 16.03.1987

Autori: Željazkov Vladimír, Fančovič Karol, Husár Štefan Technik, Hauskrecht Peter, Vlachynský Ivan

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu reakciou vodných roztokov etylamínu, izopropylamínu, hydroxidu sodného s kyanurchloridom v prostredí vodonerozpustného rozpúšťadla, ktoré sa po reakcii oddestiluje od reakčnej zmesi s vodnou parou. Pri príprave vodných roztokov etylamínu, izopropylamínu, hydroxidu sodného sa použije voda vznikajúca pri oddestilovaní vodonerozpustného rozpúšťadla od reakčnej zmesi s vodnou...

Spôsob prípravy esterov z viacfunkčných alkoholov a zmesí karboxylových kyselín a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237887

Dátum: 15.03.1987

Autori: Gašparíková Zuzana, Fančovič Karol, Šimová Anna, Lacko Rafael

MPK: C07C 67/54

Značky: zmesí, vykonávanie, esterov, zariadenie, viacfunkčných, spôsob, tohoto, přípravy, karboxylových, kyselin, spôsobu, alkoholov

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši prípravu esterov z viacfunkčných alkoholov a zmesi karboxylových kyselín so zlepšeným využitím surovín. Podstata vynálezu je v spracovaní azeotropicky oddelenej reakčnej vody nasýtenej karboxylovými kyselinami azeotropickou rektifikáciou za pridania alkylaromatického uhľovodíka, ktorým sa oddelí voda a vo zvyšku zakoncentrované karboxylové kyseliny a estery sa vracajú spolu s prednými podielmi z izolácie esteru destiláciou do nasledujúcej...

Sposob výroby alkánických monokarboxylových kyselín z alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249241

Dátum: 12.03.1987

Autori: Skalák Pavol, Maťaš Michal, Spitzer Pavol, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: monokarboxylových, alkénov, alkanických, spôsob, výroby, kyselin

Text:

...v reaiktívnom rozpúšťławdle, aby nedošlo .k tvorbe dvoch fáz kvapaliny.Horná hranica, 50 0/0 hmotnosltných východiskovej alkéniclkej suroviny v reaktívnom rozpúšťadle, je daná podmienkou, aby bola favorizovaná ozonizácia mechanizmom tvorby esterhydroperoxidov a/alebo .alkoxyhydroperoxidov..Ozón použitý pri -ozonizacii sa obyčajne pripravuje o koncentrácii 1 až 10 hmotnostných, s výhodou 2 až 8 hmotnost 6nývch. Môže byt zriadený...

Sposob výroby aldehydov a monokarboxylových kyselín ozonizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249240

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fančovič Karol, Prachár Viktor, Maťaš Michal, Gašparíková Zuzana

MPK: C07C 51/34

Značky: výroby, kyselin, spôsob, aldehydov, monokarboxylových, ozonizáciou

Text:

...možno-stou odv-odu reakčného tepla. Reakčná entalpia ozonizácie organických látok obsahujúcich dvojitú väzbu na lkvartérnotm uhliku allkánického a/alebo cytklánickeho reťazca je okolo 419 lkJ . mô~l 1.Mólový pomer ozónu k dvojitým väzbám východiskovej suroviny sa môže pohybovať v rozmedzí 0,09 až 1,5. Určitý prebytok ozónu má kompetnzovať jeho reko-mbináciu na kyslík, poťažne ,potrebu ozónu .na vetilajšie reałkcie.Teplota V stieranom...

Sposob výroby ketónov a karboxylových kyselín ozonizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249239

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lacko Rafael, Maťaš Michal, Fančovič Karol, Šimová Anna

MPK: C07C 51/34

Značky: kyselin, ketónov, ozonizáciou, karboxylových, výroby, spôsob

Text:

...možnosťou odvoclu realkč-neho tepla. Reakčná entalpia ozonizácie organických látok obsahujúcich látok obsahujúcich dvojitú väzbu na »kv-artérnom uhlíku alkánticikéhvo a/alebo cyklánického reťazca je okolo 419 k.umolĺ.Molový pomer ozónu k Východiskovej surovine sa môže ,pohybovať V rozmedzí 0,95.až 1,5. Určitý prebytok ozónu má kompenzovat jeho rekombináciu na kyslík, potlažne potrebu vozonu na vedľajšie reakcie.Teplota V sieranom filme...

Sposob súčasnej výroby monokarboxylových a dikarboxylových kyselín ozonizáciou alkénických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 249238

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: alkénických, súčasnej, monokarboxylových, kyselin, ozonizáciou, spôsob, dikarboxylových, výroby

Text:

...,mechanickým stieraním kvapaliny prichadzajúcej na hornú časť temperovaného valca a účinkom gravitácie vykonáva šjpirálovitý pohyb smerom dolu. Súčasne sa kontaktuje -s ozónom prúdiacim súprüdne,alebo lepšie protiprúdne v štrbine medzi dvoma valcovitými plochami.Mólový pomer ozónu k dvojitým väzbám alkénických kyselín je obmedzený ekvimolárnym množstvom ako spodnou hranicou. Určitý prebytok ozónu má kompenzovat rek-ombináciu ozónu na...

Sposob výroby polykarboxylových kyselín ozonizáciou polyénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249237

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fančovič Karol, Maťaš Michal

MPK: C07C 51/34

Značky: polyénov, výroby, spôsob, polykarboxylových, ozonizáciou, kyselin

Text:

...z polyenu rozpustného v reaktívnom rozpúšťadle. Film kvapaliny na vytvára mechanickým stierainím kvapaliny prichádzajúcej na hornú časť temperovaného valca, ktorá účinkom gravitácie vykonáva špirálovitý vpohyb smerom dolu, pričom sa kontaktuje s ozónom nachádzajúcim sa v kyslíka, alebo vo vzduchu, prúdiacim súprúdne, alebo lepšie protiprúdne v štnbine medzi dvoma valcovitými ploclhami.lvlólový pomer ozónu k polyénu je obmendzený...

Sposob výroby aromatických monokarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 249236

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: výroby, monokarboxylových, aromatických, spôsob, kyselin

Text:

...ozonizačného reaktore je závislá od mólovej hmotnosti aromatického uhľovodíka obsahujlíceho dv.ojitú väzbu v alkylov-om refazcí a od typu použitého reaktívnebo rozpúšta-dla. Môže sa menit v rozmedzí od -60 do 60 °C. Horná hranica teploty v ~ozonizátore sa musí nachádzať .pod teplotou rozkladu produktu ozonizácie.lvlolový pomer kyslíka počítaný na mól aromatického uhľovodíka obsahujúcehondvojitú väzbu v alkylovom retazci vstupujúceho do...

Sposob prípravy alfa,omega-dikarboxylových kyselín ozonizáciou cykloalkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249235

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: ozonizáciou, přípravy, cykloalkénov, spôsob, kyselin, alfa,omega-dikarboxylových

Text:

...hmotnosti cykloalkénu a od typu móiovej hmotnosti rozpúšťadla. Maximálna teplota sa musí nachádzať pod teplotou rozkladu ,produktu ozonizácie. Tlak v reakčnom priestore ozonizačného reakrora je daný odporom technologického uzla. Pohybuje sa v rozmedzí 0,01 až 0,5 MPa.Reakčná entalpia ozonizácie alkénov je okolo 419 k . nnöl 1.Produikt ozonizácie cykloalkénov sa V druhom stupni procesu privedie do kontalktu v stieranom filme kvapaliny s...

Sposob prípravy alkánických monokarboxylových kyselín ozonizáciou alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249234

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: přípravy, ozonizáciou, alkanických, kyselin, spôsob, monokarboxylových, alkénov

Text:

...z .procesu ozonizácie. 0 dplyn sa delí na podiel vracaný po úprave späť do generátora ozónu a podiel určený na oxidačné štiepenie produktu ozonizácie alkénov na monokarboxylové kyseliny a aldehydy, ktoré sa kyslíkom zoxidujú na monokarboxylové kyseliny.Malé množstvo ozónu, nachádzajúce sa prípa-dne v kyslíku, podporuje proces oxidácle aldehydov na monokarboxylové kyseliny. Malý prebytok kyslíka urýchľuje reakciu oxidácie aldehydov .na...

Regulačný ventil s vyrovnávaním tlaku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235233

Dátum: 15.02.1987

Autor: Fančovič Karol

MPK: F16K 1/06

Značky: výroby, regulačný, vyrovnávaním, ventil, tlaku, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru regulácie prietoku kvapalín. Rieši problém konštrukcie regulačného ventilu s vyrovnávaním tlaku medzi zásobníkom a priestorom, do ktorého sa dávkuje kvapalina cez dutú rúrku slúžiacu zároveň ako uzatváracie zariadenie. Konštrukčný materiál zaručuje použiteľnosť pre širokú paletu organických a anorganických kvapalín. Pri výrobe regulačného ventilu sú dielce spájané nasadením za využitia tepelnej roztažnosti.

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232775

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fančovič Karol, Rajnoha František, Vaněk Jan, Beňa Ján, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 79/26

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je výroba 3-metyl-4-nitrofenolu pri čiastočnej recyklácii matečnej minerálnej kyseliny. 3-metyl-4-nitrofenol sa pripravuje z 3-metylfenolu nitrozáciou a následnou oxidáciou nitrózoderivátu na 3-metyl-4-nitrofenol. Matečná kyselina sa použije na prípravu kyseliny pre ďalšiu nitrozáciu. V recyklujúcej kyseline sa zníži obsah kyseliny dusičnej denitráciou. Vynález nájde uplatnenie pri výrobe 3-metyl-4-nitrofenolu, ktorý sa používa...

Spôsob výroby O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234890

Dátum: 15.01.1987

Autori: Demovič Stanislav, Dzúr Ivan, Zervan Ivan, Hauskrecht Peter, Fančovič Karol

MPK: C07F 9/18

Značky: výroby, spôsob, o,o-dimetyl-o-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chémie. Vynález rieši výrobu O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu kondezáciou O,O-dimetylchlórtiofosfátu s 3-metyl-4-nitrofenolátom sodným. Kondenzácia prebieha v prítomnosti chlórovodík viažuceho činidla, aromatického uhľovodíka alebo aromatického uhľovodíka a vody. Časť sodnej soli 3-metyl-4-nitrofenolu sa pridáva vo forme vodného roztoku koncentrácie 0,5 až 40 % hmot. a obsahuje hydroxid sodný a/alebo minerálne soli...

Zariadenie pre extrakciu a/alebo reakcie tuhých a kvapalných látok alebo vytavovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234842

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fančovič Karol, Červenka Zdeněk, Hauskrecht Peter, Štibrányi Ladislav

MPK: B01D 11/00

Značky: látok, zariadenie, vytavovanie, reakcie, extrakciu, tuhých, kvapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru fyzikálnych deliacich metód používaných v chémii. Zariadenie je možné použiť na extrakciu tuhých látok kvapalinami, tiež na reakcie tuhých látok s kvapalnými látkami alebo na vytavovanie podielov z tuhých látok pomocou temperovaného inertného plynu. Zariadenie pozostáva z rozoberateľných piatich sekcií: ohrevnej, izolačnej, extrakčno-reakčno-vytavovacej, oddeľovacej a chladiacej. Umožňuje pracovať aj za zníženého tlaku....

Vymrazovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 234813

Dátum: 15.01.1987

Autor: Fančovič Karol

MPK: B01D 8/00

Značky: vymrazovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru úpravy plynov a/alebo pár zmenou ich fyzikálnych vlastností. Predmetom vynálezu je vymrazovač kondenzovateľných zložiek z prúdu zmesí plynov a/alebo pár s dvoma chladenými priestormi na rôzne teploty a tangenciálnym prívodom s hornou valcovitou a spodnou kuželovitou prepážkou a dochladzovačom valcovitého tvaru v hornej časti a kuželovitého tvaru v spodnej časti. Na vonkajšej strane kuželovitého dna je umiestnené ohrevné...

Spôsob čistenia 3-metyl-4-nitrofenolu a/alebo jeho sodnej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234609

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vaněk Jan, Hauskrecht Peter, Černý Peter, Demovič Stanislav, Fančovič Karol, Balag Miroslav

MPK: C07C 79/26

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, čistenia, sodnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka chémie. Vynález rieši čistenie 3 - metyl 4 - nitrofenol aa/alebo jeho sodnej soli prevedením 3 - metyl - 4 - nitrofenolu na 3 - metyl - 4 - nitrofenolát sodný a jeho kryštalizáciou z matečného roztoku. Neutralizácia 3 - metyl - 4 - nitrofenolu sa robí s vodným roztokom hydroxidu a/alebo uhličitanu sodného za vzniku 15 až 45 % hmot. vodného roztoku alebo suspenzie 3 - metyl - 4 - nitrofenolátu sodného, pričom 3 - metyl - 4 -...

Spôsob stanovenia epoxidických skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231795

Dátum: 15.12.1986

Autori: Citovický Pavol, Chrástová Viera, Fančovič Karol, Majer Josef, Mejzlík Jiří, Rattay Vladimír, Malík Ján, Beniska Jozef, Kizlink Juraj

MPK: C08F 8/08, G01N 31/00, C08F 10/06...

Značky: spôsob, stanovenia, skupin, epoxidických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru makromolekulárnej chémie. Týka sa stanovenia epoxidických skupín viazaných na práškovom izotaktickom polypropyléne s obsahom 0,5 až 2,0 % hmotnostných epoxidického kyslíka. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že 1 hmotnostný diel práškového izotaktického polypropylénu reaguje s 0,3 až 0,4 hmotnostných dielov látky obsahujúcej v molekule pohyblivý atóm vodíka viazaný na atóm dusíka alebo síry, s výhodou sukcínimidom,...

Spôsob regenerácie hydraulických kvapalín na báze polychlórovaných bifenylov a/alebo chlóralkylbifenylov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228600

Dátum: 15.08.1986

Autor: Fančovič Karol

MPK: F04C 15/00

Značky: chlóralkylbifenylov, spôsob, kvapalín, báze, hydraulických, bifenylov, regenerácie, polychlorovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru regenerácie opotrebovaných mazacích prostriedkov. Rieši spôsob regenerácie hydraulických kvapalín na báze polychlórovaných bifenylov a/alebo chlóralkylbifenylov po filtrácii mechanických podielov a premývaní nefiltrovateľných podielov tak, že k filtrátu sa premyje roztokom hydroxidu alkalického kovu a/alebo uhličitanu alkalického kovu, s výhodou pri teplote do 100 °C a ďalej vodným roztokom 20 až 30 %-ného peroxidu...

Bezpečnostný kvapalinový manometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 226512

Dátum: 15.05.1986

Autor: Fančovič Karol

Značky: kvapalinový, manometer, bezpečnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný kvapalinový manometer založený na princípe merania tlaku výškou stĺpca, nad ktorou je Toricelliho vákuum, pozostávajúci z trubice tvaru písmena U, ktorej jedno rameno je uzavreté, druhé rameno je spojené s meraným systémom vyznačený tým, že na panel (2) je pripojený meraný priestor trojcestným kohútom (5) s vŕtaním T, ktorého stredné rameno (6) prechádza do kapiláry (7), rezervoáru (8) a je ukončeno mernými ramenami (9, 10).

Spôsob regenerácie hydraulických kvapalín na báze polychlorovaných bifenylov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227939

Dátum: 15.05.1986

Autor: Fančovič Karol

Značky: kvapalín, hydraulických, báze, bifenylov, spôsob, regenerácie, polychlorovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie hydraulických kvapalín na báze polychlorovaných bifenylov spočívajúci vo filtrování nečistôt, extrakcií nefiltrovateľných podielov organických rozpúšťadlom s destilačným rozdelením vyznačený tým, že sa filtrát premyje roztokom uhličitanu alkalického kovu o koncentrácii 20 % hmot. v množstve 10 až 20 % hmotnosti na hmotnosť filtrátu, za teploty, 20 až 100 °C, ďalej sa vodná vrstva oddelí a k filtrátu sa pridá kyselina...

Spôsob periodického odstraňovánia vymrazených podielov z plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227474

Dátum: 15.04.1986

Autor: Fančovič Karol

Značky: odstraňovania, vymrazených, periodického, spôsob, plynov, podielov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob periodického odstraňovania vymrazených podielov z plynov vyznačený tým, že plyn sa vymrazuje na chladenej ploche, z ktorej je odstraňovaný periodickým roztavením adhéznej vrstvy a vlastnou hmotnosťou odpadu, pričom adhézna vrstva sa taví teplotou vznikajúcou prechodom elektrického prúdu cez vodivú vrstvu, ktorou je potiahnutý materiál chladenej plochy.

Spôsob tlmenia rázov toku kvapaliny a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224021

Dátum: 15.04.1986

Autori: Fančovič Karol, Maťaš Michal

Značky: spôsob, realizáciu, zariadenie, tlmenia, spôsobu, kvapaliny, rázov, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tlmenia rázov toku kvapaliny vyznačený tým, že tok pulzujúcej kvapaliny sa vetví do dvoch smerov, z ktorých prvý vchádza do systému a druhý vytvára nad vstupujúcim prúdom kolísajúcu hladinu, pričom prierez vstupu kvapaliny do druhého smeru je väčší ako prierez vstupu do systému, ktorého tok sa upravuje.

Spôsob čistenia 3-metyl-4-nitrofenolu a jeho sodnej soli kryštalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224015

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rajnoha František, Violová Anna, Hauskrecht Peter, Husár Štefan, Vaněk Jan, Fančovič Karol

Značky: spôsob, 3-metyl-4-nitrofenolu, kryštalizáciou, čistenia, sodnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia 3-metyl-4-nitrofeno1u a jeho sodnej soli obsiahnutých vo vodnom roztoku alebo v suspenzii pozostávajúci z prevedenia celkového voľného 3-metyl-4-nitrofenolu na 3-metyl-4-nitrofenolát sodný pôsobením vodného roztoku hydroxidu sodného s výhodou tak, aby vznikol 18 až 40% roztok alebo suspenzia 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného pri teplote 50 až 100 °C, pričom kryštalizácia 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného ochladením prebieha v...

Odlucovač kvapiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230759

Dátum: 01.04.1986

Autor: Fančovič Karol

MPK: B01D 3/10

Značky: odlučovač, kvapiek

Text:

...kvapiek na predchádzajúci a následný aparát je výhodné vykonať normalizovanými zábrusmi s háčikmi z ktorých spodný môže byť s vý~ hodou predĺžený a zošikmený prírubami, rýchlospojmi a podobne. Odlučovač kvapiek môže byť tiež vyrobený ako pevný celok s predchádzajúcim alebo nasledujúcim aparátom tiež e obomi.V pripade zaradenie odlučovača kvapiek do zostavy vákuovej destilečnej aparatúry sa tým vylúčia najviac namáhané normalizované...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie pre vykonavanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226650

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Štibrányi Ladislav, Červenka Zdeněk, Fančovič Karol

Značky: spôsobu, čistenia, síry, zariadenie, spôsob, odpadnej, vykonávanie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadnej síry význačný tým, že odpadná síra sa extrahuje rozpúšťadlom, ktorým je aromatický, alkylaromatický, cyklánický alebo alkylcyklánický uhľovodík alebo ich zmesou s počtom atómov uhlíka v molekule rovnom 6 až 7 pri teplote pod teplotou varu tohoto rozpúšťadla, pričom rozpúšťadlo sa odparuje nepretržite z extraktu, kondenzuje a po oddelení vody extrahuje síru, ktorá kryštalizuje v rozpúšťadle, oddelí sa a rozpúšťadlo sa...

Spôsob čistenia odpadnej síry a zariadenie na vykonavanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226649

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Štibrányi Ladislav, Červenka Zdeněk, Fančovič Karol

Značky: spôsobu, síry, spôsob, čistenia, vykonávanie, zariadenie, odpadnej, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia odpadnej síry význačný tým, že rozpúšťadlo, ktorým je alkylaromatický, cyklánický alebo alkylcyklánický uhľovodík alebo ich zmesi s teplotou varu nad 110 stupňov C, sa odparuje za miešania, temperuje parami odpadnú síru, kondenzuje a steká cez odpadnú síru, ktorú čiastočne taví a čiastočne rozpúšťa a po oddelení nerozpustných podielov steká do rozpúšťadla, od ktorého sa oddelí a rozpúšťadlo sa opätovne použije po oddelení...

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 222090

Dátum: 15.07.1985

Autori: Chrástová Viera, Fančovič Karol, Citovický Pavol, Mikulášová Darina, Maňásek Zdeněk, Štaudnerová Anna, Rattay Vladimír, Kizlink Juraj, Durmis Július, Mejzlík Jiří, Majer Josef

Značky: fixácie, spôsob, nízkomolekulárnych, látok, dusíkatých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok obsahujúcich substituovateľné atómy dusíka, zvolených zo súboru zahrňujúceho amoniak, aminozlúčeniny obsahujúce 1 až 2 primárne a/alebo sekundárne aminoskupiny viazané k alifatickému reťazcu s počtom uhlíkových atómov 1 až 18, aromatické primárne alebo sekundárne amíny a alkylované deriváty piperidínu alebo piperazínu, na polypropylén, polyetylén alebo polyvinylchlorid modifikovaný naočkovaním...