F42D

Spôsob odpájania monolitu od skalného masívu s rôznou štruktúrou a rozdeľovania monolitu na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, ako aj rozdeľovania betónových blokov a zariadenie na vytváranie plynu na použitie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288386

Dátum: 20.06.2016

Autor: Zrobok Rostyslav

MPK: C06B 29/08, F42B 3/00, F42D 3/04...

Značky: strukturou, odpájania, použitie, blokov, zariadenie, spôsob, seizmicky, spôsobu, oblastiach, tohto, monolitu, rozdeľovania, betonových, rôznou, skalného, najmä, plynů, sekcie, citlivých, bloky, vytváranie, masivů

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob oddeľovania monolitu od skalného masívu rôznorodej konzistencie a rozdeľovania monolitov na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, a tiež štiepenia betónových blokov, spočívajúci v tom, že v závislosti od dĺžky a objemu oddeľovaného monolitu (1) od skalného masívu (2) alebo betónového bloku (1) sa v nich vŕtajú odstrelové otvory (3) s rovnakým priemerom d = 25 – 75 mm, s rovnakou vzdialenosťou medzi...

Zariadenie na spúšťanie lavín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20529

Dátum: 07.04.2011

Autori: Neuville Jean-marc, Farizy Bruno, Roux Pascal, Berthet-rambaud Philippe

MPK: F42D 3/00

Značky: spúšťanie, zariadenie, lavín

Text:

...US 2006/0254449 opisuje zariadenie na spúšťanie lavín, obsahujúce stojan, ukotvený do podložia, na ktorom je zaistený trubkový stĺpik nesúci plynové zásobníky zásobujúce zbemúnádrž zmiešavača plynu, kde príde k odpáleniu plynovej zmesi. Cieľom tohto vynálezuje čeliť týmto nevýhodám.Technický problém, na ktorom je založený vynález spočíva v tom, že sa poskytnezariadenie na spúšťanie lavín, ktoré má vlastnosti pevne nainštalovaného...

Zariadenie na odstreľovanie lavín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15510

Dátum: 30.11.2010

Autori: Berthet-rambaud Philippe, Constant Stéphane, Roux Pascal

MPK: F42D 3/00

Značky: zariadenie, odstreľovanie, lavín

Text:

...k snehovej pokrývke, ďalej obsahuje prostriedok na naplnenie rúry zmesou výbušných plynov a zápalným prostriedkom na vyvolanie výbuchu tejto zmesi, ktoré sa vyznačuje tým, že obsahuje najmenej dva nosníky, z ktoré sú jedným koncom pripevnene kpodstavcu arozprestierajú sa pozdĺž rúry, sktorou sú rovnobežne, aby ju mohli niesť a súčasne slúžia ako prostriedok na tlmenie posuvu rúry, ku ktorému dochádza následkomNosníkmi nesúcimi zápalnú...

Odpaľovač pyrotechnických náloží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5342

Dátum: 08.02.2010

Autori: Tvarožek Ján, Nemčok Matúš

MPK: F42D 1/00, F42B 30/00

Značky: náloží, pyrotechnických, odpaľovač

Text:

...opakujeme až do naplnenia zásobníka. Stroj sa na miesto prevezie rozobraný na štyri časti. A to na základňu 1 (obr. 1), zväzok 2 hlavní (obr. 2), zásobník 3 striel (obr. 3) a zásobník 4 odpadu (obr. 3). Na miesto sa uloží základňa 1 (obr. l), do ktorej sa založí zväzok 2 hlavní (obr. 2). Treba dbať na to, aby drážka výstupného hriadeľa pohonnej jednotky a segmenty bloku kontaktov zapadli do seba v správnej polohe. Spojkou pripojíme zväzok...

Zariadenie na uvoľňovanie lavín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15548

Dátum: 09.12.2008

Autori: Neuville Jean-marc, Constant Stéphane, Farizy Bruno, Berthet-rambaud Philippe, Noel Louis, Roux Pascal

MPK: F42D 3/00, E01F 7/04

Značky: zariadenie, lavín, uvoľňovanie

Text:

...bezzáklzové kanóny alebo delá LoCAT.Keďže však právne predpisy niektorých krajín, a najmä Francúzska,nedovoľujú prechovávať nálože so zápalnou šnúrou, používať takéto zariadenia nie je možné.Na účely odstránenia uvedených nevýhod je v dokumente WO 2007/096524 navrhnuté prenosné zariadenie na uvoľňovanie lavín, pomocou ktorého sa výbuch nasmerujesmerom ksnehovej pokrývke, pričom nie je potrebná ani preprava, ani skladovanievýbušniny, takže...

Vynálezy kategórie «F42D» v ZSSR.

Vystužená fólia na ochranu proti výbuchu a spôsoby jej vyhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13894

Dátum: 16.01.2008

Autori: Serra Jerry, Covey Robert, Pimentel Duarte, Lavature Adalbert, Brown Gordon

MPK: B32B 27/08, B32B 27/02, B32B 25/10...

Značky: vyhotovenia, výbuchu, proti, fólia, spôsoby, ochranu, vystužená

Text:

...proti prerazeniu aspoň 5 000 libier na štvorcový palec (34,47 MPa).0010 Hlavne, vystužená fólia podľa vynálezu obsahuje elastomérny polymérny Iaminát obsahujúci termoplastický polyuretán alebo jeho zmesi,sieťovinovú vrstvu na báze aramidu aspoň čiastočne zabudovanú velastomérnej polymérnej Iaminátovej vrstve a vrstvu akrylátového lepidla citlivého na tlak, nachádzajúcu sa na elastomérnom polymérnom lamináte. 0011 Podľa jedného...

Rozdeľovač zapaľovacieho impulzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8099

Dátum: 12.09.2007

Autor: Peter Maks Skufca

MPK: F42D 1/04

Značky: impulzů, zapalovacieho, rozdělovač

Text:

...zapaľovacieho impulzu na viac šnúrových zápalných prostriedkov, ako zápalných hadíc alebo zá palných šnúr.0012 Táto úloha je riešená zariadením na rozdeľovanie neelektrického zapaľovacieho impul zu so znakmi nároku l.0013 Zariadenie na rozdeľovanie neelektrického zapaľovacieho impulzu zo šnúrového zápal něho prostriedku na aspoň dva iné šnúrové zápalné prostriedky zahrnuje nasledujúce súčastiuzavreté puzdro s nerozvetveným vnútorným...

Diaľkovo ovládaný nízky mobilný manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4184

Dátum: 01.07.2005

Autori: Výboh Rudolf, Ležák Peter

MPK: F42D 5/04, B25J 7/00

Značky: diaľkovo, nízký, manipulátor, mobilný, ovládaný

Text:

...analyzátora plynov a podobne.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok č. l znázorňuje čelný pohľad,obrázok č. 2 znázorňuje bočný pohľad,obrázok č. 3 znázorňuje homý pohľad,obrázok č. 4 znázorňuje priestorový pohľad na diaľkovo ovládaný nízky mobilný manipulátor.Konkrétny priklad uskutočnenia diaľkovo ovládaného nízkeho mobilného manipulátora je znázomený na výkrese. Jedná sa o pásový diaľkovo ovládaný manipulátor, ktorý má v telese...

Protiexplozívne poistné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 818

Dátum: 10.05.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

MPK: F42D 5/045, B02C 11/06, F42D 5/055...

Značky: zariadenie, poistné, protiexplozívne

Text:

...štvorcových prierezooh.Technicke riešenie bude lepšie vysvetlene na výkresoch,kde ohr.1 znázorňuje poistné zariadenie s poistnými elementamipo obvode memhrany a obr. 2 znázorňuje poistné zariadenie spoistnou memhránou s upevneným poistným elementom V stredeProtiexplozívna poistné zariadenie podľa tohoto technického riesznia je tvorené telesom- A poistky, ktoré je vybavené tesnenim Ř. K telesu A poistky je prípevnená poistnámembrána 1....

Spôsob prerušenia kmeňa stromu a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277709

Dátum: 13.08.1991

Autor: Berthold Johansson

MPK: F42D 3/00, A01G 23/08

Značky: spôsob, zariadenie, stromů, spôsobu, tohto, prerušenia, kmeňa, vykonanie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu prerušenia kmeňa stromu odpálením výbušnej nálože, pričom je v sklonenej polohe na drôtoch elektrického vedenia alebo je opretý o iný strom výbušná nálož sa do požadovanej výšky stromu uloží pomocou dlhého nástroja, ovládaného zo zeme na jeho druhom konci. Riešenie spočíva taktiež v zariadení na vykonanie tohoto spôsobu, ktoré je tvorené prídržnými prostriedkami na uloženie výbušnej nálože a teleskopickou tyčou na...

Způsob provádění trhacích prací pro ovlivnění stavebně mechanických jenotek uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266660

Dátum: 12.01.1990

Autori: Juránek Oldřich, Prymus Jindřich, Svoboda Jindřich, Müller Josef, Sládeček František, Drozdzik Rudolf

MPK: E21C 37/14, F42D 1/00

Značky: ovlivnění, stavebné, jenotek, trhacích, prací, způsob, provádění, mechanických, uhelné, sloje

Text:

...zvýšení účinnosti trhaci práce se provede protisměrný roznět. V uhelné sloji se založí vývrt vedený zpravidla úpadně o libovolném průměru. bez ohledu na průměr použite trhaviny. Vývrt se nabije trhavinou e napustí se vodou. Tím. že voda se v okamžiku detonace nachází kolem. nálože, dochází k přestupu vln napětí do masívu bez podstatných ztrát. Je prakticky vyloučen případ deflagrečního hoření trheviny. prípady přehutnění náloží kanálovým...

Spôsob rozpojovania tuhých sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 252729

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ševčíková Jarmila, Martauzová Hana, Šiška Július, Miazdra Marian, Sloboda Jozef, Fedorík Radovan

MPK: F42D 7/00, F42D 1/08

Značky: rozpojovania, tuhých, sústav, spôsob

Text:

...0,5 až 5 hmot. uhličítanu draselného, uhličítanu sodného,dusičnanu vápenatého, dusičnanu sodného,dusičnanu dnaselného, dusičnanu amónneho,hydroxidu sodnehlo, hydroxidu draselného,chloridu sodného alebo chloridu väpenatého a 0,5 až 1 0/0 hmot. sulfonanu ligninu,melamíinformaldehydových živíc, alebo fenolformaldehydových živíc, utesni vodnou suspenziou, pozostávajúoou zo 72 až 83 0/0hmot. hemihydratu síranu vápenatého na 17 až 28 0/0...

Termoplastické trubky pro pneumatické nabíjení náložkované trhaviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241655

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vanevenhoven Peter Watson, Gunkel Werner, Hyzak Daniel, Witzgall Manfred, Wallace John Michael, Look Reinhard, Sättler Günther

MPK: F42D 1/02, C08L 27/06

Značky: termoplastické, jejich, způsob, nabíjení, výroby, trubky, trhaviny, náložkované, pneumatické

Text:

...náložkované trhaviny podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tyto trubky jsou zhotoveny z polyvinylchlorildové směsi, která vedle 45 až 65 °/0 hmo.t. polyvin-.ylchloridu, případně Inodifikovaného až 15 9/0 hmot. modifikační polymerní slož ky, zejména na bázi chlorovanéhopolyethy-f lenu nebo terpolymeru metakrylát-butadiensazí .s velikosti povrchu 300 až 1 200 .mZ/g,3 až 6 hmot, retardéru hoření, především kysličníku...

Způsob ovlivňování plynového režimu v uhelných slojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 234340

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lát Jindřich, Pastrňák Jiří, Kuba Eduard, Rakowski Zikmund

MPK: F42D 1/02, E21F 17/00

Značky: plynového, uhelných, způsob, ovlivňování, režimu, slojích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ovlivňování plynového režimu v uhelných slojích spočívá v navrtání dlouhých vrtů nad nebo pod okrajovou částí uhelné sloje. Tyto vrty se nabíjejí trhavinou v maximálně možné délce a odpálí. Trhací prací vzniká síť sekundárních trhlin v horninách v okolí okrajové části sloje, což příznivě ovlivňuje napěťový stav plynů v uhelné sloji a její plynopropustnost. Uvolňování plynů z uhelné sloje probíhá potom pozvolněji a bez nárazových špiček...

Zařízení pro určení konstrukčně technologického parametru stupně odolnosti elektrických časovaných rozbušek při účinku šíření rázových vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 247509

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čunek Richard, Krejčí František, Koňařík Jaroslav, Štěpán Ludvík, Šebela Bedřich

MPK: F42D 5/00

Značky: konštrukčné, časovaných, rázových, stupně, odolností, určení, účinků, elektrických, parametrů, rozbušek, síření, zařízení, technologického

Text:

...systém 3a detonační systém lg. Zkoumaná elektrická časovaná rozbuška ł a zdroj rázové vlny 3 s 1 nžikovou funkcí, který je tvořen elektrickou rozhuškou s měděnou dutinkou a průměru 6,9 Í 0,05 mms hmotností primární náplně 0,04 g azidu olovnatého a jako sekundární náplně 0,64 g směsi 90 pentitu a 10 trinitrotoluenu, vše zhutněno tlakem 46 Ž 1,5 MPa, jsou umístěny v jedné ose dna 3 a 4 a osově mezi ně je vložen ocelový vá 1 eček§ o...

Zařízení pro nabíjení vrtů náložkovými trhavinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232986

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bureš Otokar, Rataj Ludvík

MPK: F42D 1/08

Značky: trhavinami, náložkovými, vrtů, zařízení, nabíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší stejnoměrné upěchování a dodržení rychlosti pohybu nálože i při kolísání tlaku vzduchu, přiváděného ze zdroje do nabíjecí komory. Za tímto účelem je na vedení stlačeného vzduchu postupně za sebou napojen redukční ventil, manometr, pojistný ventil, spouštěcí ventil a škrticí tryska, načež je výchozí vedení zavedeno do nabíjecí komory, která je ještě opatřena dalším pojistným ventilem.