F41H 7/00

Diaľkovo riadené vozidlo s hybridným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6615

Dátum: 02.12.2013

Autori: Madarás Juraj, Ferencey Viktor, Bugár Martin

MPK: B60W 20/00, B62D 1/00, F41H 7/00...

Značky: pohonom, riadené, diaľkovo, vozidlo, hybridným

Text:

...Q, s vežovým užívateľským výsuvným zariadením 23, s tým, že hlavná riadiaca jednotka gl je bezdrôtovo prepojená s vonkajšou riadiacou jednotkou 29 na diaľkové riadenie smeru jazdy vozidla.Ľahké obmené diaľkovo riadené vozidlo s hybridným pohonom podľa obr. č. l - 7 pracuje tak, že dolné kamery l, upevnené na vonkajšej konštrukcii g karosérie, homé kamery Q upevnené na prednej homej šikmej časti veže Q, s navigačným zariadením a,...

Pancierovaný automobil s možnosťou nesenia rôznych účelových nadstavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5488

Dátum: 09.08.2010

Autor: Valášek Jozef

MPK: F41H 7/00, B62D 65/00

Značky: nadstavieb, automobil, nesenia, rôznych, možnosťou, pancierovaný, účelových

Text:

...kabíny 2 vodiča vybavenej protirnínovou ochranou 8, klimatizácíou a pretlakovou filtroventiláciou. Tá je umiestnená v prednej časti podvozku 1. Automobil ďalej zahŕňa pancierovanú nadstavbu 3 automobilu s protimínovou odolnosťou, s klimatizáciou, zdrojovou jednotkou 7 a pretlakovou ñltroventiláciou, ktorá tvorí samostatný demontovateľný celok namontovaný vzadu za kabínou 2 na strojový spodok l. Medzipriestor 4 medzi kabínou 2 a nadstavbou...

Balisticky odolná kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4756

Dátum: 07.06.2007

Autor: Konček Stanislav

MPK: F41H 7/00, B62D 31/00

Značky: odolná, balistický, kabina

Text:

...s priklopom tvori súčasne aj núdzový východ. Kabína je konštruovaná ochranou pred tlakovými a črepinovými účinkami min a nástražných mechanizmov. Pre zabezpečenie aktívnej obrany kabína je opatrená streleckým otvorom pre uchytenie guľometu a uložením osobných zbraní a municie. Profil vozidla umožňuje železničnú, námornú a leteckú prepravu lietadlami NATO. Kabína je prakticky vyvinutá V úlohe modemizovaného raketometu pre ozbrojené sily SR...

Ochranné zariadenie pre opancierované vozidlá, najmä proti dutým strelám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 934

Dátum: 28.02.2004

Autori: Kellner Gerd, Pfennig Michael

MPK: F41H 5/00, F41H 7/00

Značky: ochranné, strelám, vozidla, proti, najmä, zariadenie, dutým, opancierované

Text:

...protijadrový ochranný modul 6, ktorý môže byt vytvorený známym spôsobom a ďalej nie je bližšie rozvádzaný. Okrem tohto protijadrového ochranného modulu je namontovaný ochranný modul proti dutým strelám. Tento ochranný modul proti dutým strelám pozostáva zdvoch platňových prvkov 4.1 a 4.2, ktoré napríklad môžu pozostávat z dvoch, samo o sebe známych, obmedzujúcich platní oddelených od seba vzdušným priestorom. Platňový prvok 4.1 je otočný...

Pásový obrnený transportér na báze vozidla BVP-1

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2672

Dátum: 09.10.2000

Autori: Pochyba Miroslav, Ježek František, Polonec Jozef

MPK: F41H 7/00

Značky: vozidla, obrnený, báze, pásový, bvp-1, transportér

Text:

...pruženia, pásového pohybového ústrojenstva, motoroprevodcvého agregátu a pomocných systémov.Vnútorný priestor korby podľa riešenia je upravený na prepravu štrnástich mužov výsadku tak, že je odstránený celý pôvodný vežový komplet aj so zbraňami, na strope korby je situovaná otočná základňa strelca s externe lafetovanou zbraňou, napr. veľkorážnym guľometom, granátometom a.p., pričom funkciu strelca vykonáva jeden člen vezeného výsadku....

Pancierová korba na ženijný tank

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2617

Dátum: 14.08.2000

Autori: Valášek Jozef, Kavec Vladimír

MPK: F41H 7/00

Značky: korba, ženijný, pancierová

Text:

...priestor pre osádku, ktorého dno je zdvojené,s cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu osádky proti účinku protitankových min.V hornej časti predného čelného panciera - v pozdĺžnej osi vozidla - je konzola na dopredný vývod ťažného lana hlavného navijaku.Dopredný vývod lana - v porovnaní s vývodom lana dozadu, ktorý býva tiež používaný -je výhodný, nakolko umožňuje zahájit vyslobodzovacie práce bezprostredne po čelnom priblíženi sa ženijného...

Štít vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278425

Dátum: 07.05.1997

Autori: Bernát Leopold, Malý Milan

MPK: F41H 7/00, F41H 5/06

Značky: štít, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Štít má na dolných a horných ramenách (6, 17) kývne uložený pevný štít (15), v ktorom sú na kladkách (32) usporiadané výsuvné štíty (33). Tieto sú čapmi (34) spriahnuté s ozubenými hrebeňmi (35), ktoré sú v zábere s ozubeným pastorkom (36) pohonu (37). Horné ramená (17) sú odpružené.

Mechanizované schody

Načítavanie...

Číslo patentu: 278420

Dátum: 07.05.1997

Autori: Malý Milan, Bernát Leopold

MPK: B60R 3/00, F41H 7/00

Značky: mechanizované, schody

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizované schody sa používajú v zásahových vozidlách poriadkových jednotiek a ovládajú sa zvonku alebo zvnútra skrine motoricky. Mechanizované schody sú usporiadané na zadnej stene (1) vozidla (2) oproti dverám a pozostávajú zo schodov (4) spojených s pohonom (5) a zaisťovacej páky (6).

Spojka pozostávajúca z hnaného hrideľa, hnacieho aretačného a presuvného kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 267369

Dátum: 12.02.1990

Autor: Gašparík Stanislav

MPK: F41H 7/00

Značky: kotúča, hnaného, spojka, hnacieho, pozostávajúca, hrideľa, přesuvného, aretačného

Text:

...cez presuvný kotúč, pričom je hnaný hriadel odaretovaný. Poloha čapov v presuvnom kotúči a otvorov v hnacom, resp. aretačnom kotúči, je volená tak, aby zasunutie čapov do otvorov bolo možné iba v jednej vzájomnej polohe medzi presuvným a hnacím, resp. aretačným kotúčom. ľáto poloha je definovaná tzv. prepravnou polohou kanóna. Spojenie hnacieho kotúča s pákou paralelogramu a aretačného kotúča s nepohyblivým rámom. je rie CS 267 369 B 1...