F41C

Zariadenie na upevnenie prednej pažby pre ručnú strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19352

Dátum: 26.09.2012

Autori: Rothe Bastian, Klotz Matthias

MPK: F41C 23/00, F41C 23/16

Značky: strelnú, pažby, prednej, zariadenie, ručnú, zbraň, upevnenie

Text:

...V ďalšom účelnom uskutočnení môže byť upínací svomík upevnený na puzdre záverupreberať nielen funkciu držania upínacieho svorníka, ale môže preberať tiež funkciu montážnej(0010) Ďalšie zvláštnosti a prednosti vynálezu vyplývajú znasledujúceho opisu výhodnéhopríkladu uskutočnenia na základe obrázkov, na ktorých znamenáobr. l puzdro záveru opakovacej pušky so zariadením na upevnenie pažby podľavynálezu, na ñxovanie prednej pažby na puzdre...

Kompenzátor spätného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6172

Dátum: 03.07.2012

Autor: Gejdoš Vladimír

MPK: F41A 21/26, F41C 27/22, F16H 25/12...

Značky: spätného, pohybu, kompenzátor

Text:

...však nekompenzuje kinetickú energiu dodanú záveru vplyvom výstrelu potrebnú na otvorenie záverového mechanizmu na účely vyhodenia práznej nábojnice a posunutia nového náboja. Taktiež nekompenzuje vplyv posunutia ť ažiska vplyvom výstrelu.Medzi vrchnou a spodnou podstavou sú vyfrézované plochy, ktoré vzájomne zvierajú uhol od 1 ° do 89 °. Do týchto plôch zasahujú ramená bežca, pričom povrch ramien tvorí v priereze rovnaký uhol ako medzi sebou...

Dlhá samočinná guľová zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6039

Dátum: 02.03.2012

Autor: Sim Miroslav

MPK: F41C 23/22, F41C 23/12

Značky: dlhá, guľová, samočinná, zbraň

Text:

...mechanizmom a spúšťový mechanizmus až po plynovú komoru Q. Horný kryt l je upnutý na teleso zbranedvojbodovo pomocou zaisťovacích kolíkov z v prednej časti telesa zbrane a v jeho zadnej časti cez upínací nos à horného krytu 1. Na hornom kryte l navrchu po celej dĺžke a po obidvoch stranách v jeho prednej časti sú vyhotovené Picatinny lišty na montáž prídavných zariadení. Horný kryt j má na pravej strane v smere streľby vyhotovený otvor na...

Držiak granátometu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5875

Dátum: 04.10.2011

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F42B 30/00, F41C 27/06, F41G 11/00...

Značky: granátometu, držiak

Text:

...obrázkov na výkresochNa obrázku je zobrazená zostava držiaka granátometu.Držiak granátometu pozostáva z dvoch dielov, zadného dielu l a predného dielu 5 a je zobrazený na obr. Zadný diel 1 držiaka funkčne plne nahradzuje pôvodné podpažbie samopalu a so samopalom je spojený rovnako ako pôvodné podpažbie samopalu. Okrem pripojenia granátometu umožňuje jeho konštrukcia pripojenie aj iných zariadení pomocou líšt. Zadný diel l držiaka je...

Záverový mechanizmus automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 287526

Dátum: 13.12.2010

Autor: Michút Viktor

MPK: F41C 3/00, F41A 3/00

Značky: zbraně, strelnej, mechanizmus, závěrový, automatickej

Zhrnutie / Anotácia:

V uzamykacom bloku (1) pevne spojenom s hlavňou (6) je vytvorený tvarový otvor (10), v ktorom je posuvne v smere pozdĺžnom osi hlavne (6) uložený záver (3). Na jednej horizontálnej stene tvarového otvoru (10) je vytvorená drážka (11), do ktorej v uzamknutej polohe záverového mechanizmu zapadá brzdiaci valček (2), ktorý je pohyblivo vo vertikálnom smere uložený medzi zadnou zvislou stenou (32) záveru (3) a prednou zvislou stenou (41) nosiča (4)...

Predpažbie samopalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5589

Dátum: 08.11.2010

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F41C 23/00

Značky: samopalu, predpažbie

Text:

...ktorý je pevne spojený s plynovým nástavcom 2 samopalu (obr. 3). Spôsob uchytenia prednej a zadnej časti nadpažbia s pôvodným plynovým nástavcom 2 je rovnaký ako uchytenie pôvodného nadpažbia. Vrchná časť nadpažbia 1 je vyrobená s pevnou vodiacou lištou 3, ktorá je delená drážkou 4.Vodiaca lišta 3 je určená na upevnenie prídavných zariadení. Drážka 4 umožňuje mierenie strelca pôvodným spôsobom pomocou cieľnika a mušky.Podpažbie 5 (obr. 2)...

Skrinka na zbraň na upevnenie v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18029

Dátum: 22.10.2010

Autor: Schulze Dirk

MPK: B60R 7/14, A47B 81/00, F41A 23/26...

Značky: skříňka, upevnenie, zbraň, vozidle, motorovom

Text:

...tu zahŕňa dvojicu vzájomne korešpondujúcich dielov puzdra, ktoré sú určené na uloženie oblasti ručnej zbrane, v ktorej sa nachádza spúšť. Diely puzdra sa okrem toho dajú upevniť na stenu.0012 Úlohou vynálezu bolo navrhnutie skrinky na zbraň, ktorú je možné upevniť v motorovom vozidle a do ktorej je možné bezpečne uložiť zbraň, predovšetkým automatickú zbraň alebo automatickú pištoľ a ktorá je stvárnená tak, že umožňuje rýchly prístup...

Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286417

Dátum: 28.08.2008

Autori: Turanský Dušan, Červinka Peter

MPK: F41C 3/00, F41A 19/00

Značky: mechanizmom, samonabíjacia, zbraň, záverovým, uzamknutým

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z hlavných častí, ako je telo (1) so spúšťovým mechanizmom, hlaveň, záver (10) a vratná pružina (14), pričom telo (1) je vo vrchnej časti vybavené lôžkom (2) na uloženie hlavne (7), pod ktorým je usporiadaná vratná pružina (14), vo vývrte pružiny je telo (1) vybavené prednou drážkou (3) tvaru písmena S, v ktorej je usporiadaný predný čap (12). V zadnej časti tela (1) je vytvorená zadná drážka (4) tvaru písmena L obsahujúca zadný čap...

Rýchlospojka, najmä pre pažbu ručnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15622

Dátum: 08.07.2008

Autor: Moretti Luigi

MPK: F41A 3/66, F41C 23/10, F41A 23/20...

Značky: pažbu, najmä, ručnej, zbraně, rýchlospojka

Text:

...tiež obsahuje závitový kolik, ktorý je upravený priamo na pažbu, kde je uložená cylindrická časť hlavného tela, ktorá tvorí záberový člen0014 Aby sa zaistilo, že cylindrická časť hlavného tela je riadne registrovaná na pažbe, je centrovaná na doske, ktorá je kontúrovaná a zablokovaná k pažbe pomocou skrutky a matice, aby sa zaistila kompaktná a tuhá konštrukcia, ktorá môže byť tiež vyrobená pretvorením (angl. overmolding) kontúrovanej...

Automatická pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17395

Dátum: 24.04.2008

Autor: Kaminsky Victor Anatolevich

MPK: F41A 5/26, F41C 3/00, F41A 5/20...

Značky: automatická, pištoľ

Text:

...nachádza koncový kus a predná časť uzáveru sa pri spätnom pohybenadvihne a pričom sa zadná časť uzáveru podopiera cez podperu na telese. Opis vynálezu0008 Účelom tu opisaného vynálezu je zjednodušenie konštrukcie avýroby strelných-3 zbraní ako aj zvýšenie spoľahlivosti a zlepšenie bojových vlastností.0009 Táto úloha môže byť vyriešená nasledovneAutomatická pištoľ V podstate pozostáva z nepohyblivej hlavne, uzáveru s údemíkom a vyťahovačom...

Puzdro pre jednoručnú strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9701

Dátum: 13.03.2008

Autor: Beneš Miroslav

MPK: F41C 33/02, F41C 33/04

Značky: puzdro, jednoručnú, zbraň, strelnú

Text:

...obidvoch bočných strán puzdra na jeho telo s vloženou strelnou zbraňou, je vidiet polovica poistky na zaistenie zbrane za jej Iúčik, kde akčná časť jej páky zasahuje do oblasti Iúčiku zbrane.0018 Puzdro pre jednoručnú strelnú zbraň obsahuje tvarované telo 1 vyrobené z plastu,s priechodnou dutinou pre uloženie a vybratie zbrane. Na uľahčenie vkladania a vyberania zbrane je v zadnej stene tela 1 puzdra zhora otvorené vybranie.0019 Telo 1 puzdra...

Stabilizátor ručných strelných zbraní, najmä automatických

Načítavanie...

Číslo patentu: 286077

Dátum: 21.02.2008

Autor: Bahník Peter

MPK: F41C 27/00

Značky: střelných, stabilizátor, zbraní, ručných, automatických, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný stabilizátor ručných strelných zbraní, najmä automatických, pozostáva z telesa (10), ktoré je vybavené na vstupe expanznou komôrkou (20) a na výstupe projektilovým kanálikom (30) so svetlosťou v rozsahu od 0,5 do 1,5 mm väčšou, ako je svetlosť hlavne strelnej zbrane. Expanzná komôrka (20) má v hornej časti v smere pozdĺžnej osi za sebou v rade ležiace aspoň tri odplyňovacie kanáliky (21a, 21b, 21c).

Pažba opakovacej pušky a schránka systému opakovacej pušky pre takúto pažbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13062

Dátum: 17.01.2008

Autor: Rothärmel Jürgen

MPK: F41C 23/20, F41A 3/66, F41C 23/16...

Značky: pažba, opakovacej, systému, takúto, pažbu, schránka, pušky

Text:

...2 až obr. 4, obsahuje podľa obr. 2 prednú dosadaciu oblasť 4 a zadnú vodiacu oblasť 5 s homými vodiacimi drážkamí 6, v ktorých je samým o sebe známym spôsobom posuvne vedený tu neznázomený záver pušky s blokovacou komorou. Predná dosadacia oblasť 4 obsahuje hornú opomú plochu 7 pre zadnú časť tu tiež neznázornenej hlavne, ktorá je cez otvory 8 upevnená na schránke 1 systému. Na zadnej vodiacej oblasti 5 schránky 1 systému sú na oboch...

Zbraň, najmä pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4916

Dátum: 06.12.2007

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41C 23/00

Značky: najmä, pištoľ, zbraň

Text:

...tela 31 napevno pripojeného k rámu 1 a odnímateľného panela 32. Odnimateľný panel 32 je upevnený na zadnej časti tela 31 prostredníctvom upevňovacieho mechanizmu, doplneného poistným mechanizmom. Upevňovací mechanizmus obsahuje štyri výčnelky 311 tvaru vystúpených štvorhranov, ktoré sú umiestnené na vonkajšej bočnej časti tela 31 rukoväte 3 v línii jednej osi rovnobežnej s osou tela 31. K upevňovaciemu mechanizmu patria ešte aj štyri zakrivené...

Držiak obuška

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5602

Dátum: 06.03.2007

Autori: Koštál Břetislav, Kůpa Vladimír

MPK: A45F 5/00, F41C 33/00, F41B 15/00...

Značky: obuška, držiak

Text:

...v spodnej časti druhej steny otvor na zasunutíe vysunutého drieku obuška. Okrem toho môže otvor zasahovať čiastočne do druhého dna. Medzi prievlakom a zadnou stranou prvej steny sú vytvorené rebrá, ktoré je možné odstrániť a tak prispôsobiť vnútorný priestor príevlaku šírke opasku užívateľa. Závesná časť a zvierajúca časť sú s výhodou zhotovené ako jeden kus z plastickej hmoty.(0011) Hlavnou výhodou puzdra podľa vynálezu je, že obušok je...

Strelná zbraň s dynamickým záverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285464

Dátum: 08.01.2007

Autori: Tvrdý Peter, Lučanský Ján, Gašparík František

MPK: F41C 7/00, F41A 3/00

Značky: zbraň, dynamickým, střelná, záverom

Zhrnutie / Anotácia:

Strelná zbraň, najmä osobná obranná zbraň, pozostávajúca z telesa (1) s pažbičkou (35) a sklopnou oporou (38), ktoré obsahuje komoru záveru so záverom (5) a predpažbie (2) s hlavňou (3), v ktorom je osadená napínacia páka (14) záveru (5) s ťahadlom (16), spúšťový (27) a bicí (26) mechanizmus, záchyt zásobníka (18) a šachtu (4) na zásobník. Záver (5) je klzne uložený na spúšťovom kontajneri (24), ktorý obsahuje spúšťový mechanizmus (27), bicí...

Predpažbie samopalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4464

Dátum: 04.05.2006

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F41C 23/00

Značky: samopalu, predpažbie

Text:

...počet vodiacich líšt. Vodiace lišty podpažbia sú vyrobené z umelej hmoty. Spojenie nadpažbia a podpažbia je so samopalom riešené obdobne ako klasicke diely predpažbia.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je zobrazené podpažbie, na obrázku č. 2 nadpažbie, na obrázku č. 3. je zobrazené predpažbie samopalu v zostavenom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaSamotné nadpažbie 2 (obr. 2), kryje hlaveň zhora. Pozostáva z jedného...

Nastaviteľná pätka pažby pre ručnú strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4797

Dátum: 11.01.2006

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41C 23/00

Značky: ručnú, strelnú, pažby, nastaviteľná, pätka, zbraň

Text:

...2 a v znázornenom uskutočnení realizovanej ako doska pažby. Časť 3 pažby vytvorená ako doska pažby a prispôsobená vonkajšiemu obrysu zadnej pažby 2 je pomocou skrutiek 4, znázornených na obr. 2, upevnená na zadnej strane zadnej pažby 2. Časť 3 pažby obsahuje horné a spodné priechodné otvory 5, ktoré majú na strane smerujúcej k zadnej pažbe 2 oválne zapustenia 6, zjavné na obr. 3. V oválnych zapusteniach 6 sú umiestnené matky 7 s oválnym...

Strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 284648

Dátum: 20.07.2005

Autori: Mcgarry James, Ruger William

MPK: F41A 3/00, F41C 7/00

Značky: zbraň, střelná

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je strelná zbraň, ktorej rám (7) je skonštruovaný z plastických materiálov, majúci koľajničkové vodiace členy (18, 19) v prednej, strednej a zadnej časti rámu. Rám pracuje v spojení s hlavňovou jednotkou (16), ktorá je posúvaná dozadu a nadol pomocou vratného pohybu záklzu (8) a vačkovým blokom (30), ktorý je pri pohybe hlavne (6) zabrzďovaný stenami dutiny v ráme. Sily a energie, ktoré vznikajú pri zabrzdení takéhoto pohybu nadol a...

Opasok na nosenie výzbroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4141

Dátum: 02.06.2005

Autor: Lanko Ivan

MPK: A44B 11/00, F41C 33/02

Značky: nosenie, opasok, výzbroje

Text:

...na spodný opasok pomocou štyroch príchytiek s gombíkmi, upevnených na spodnom opasku.Opasok na nosenie výzbroje sa vyznačuje tým, že druhá časť opasku je zhotovené z hovädzej kože.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. č. 1 je znázornený opasok na výzbroj so suchým zipsom, na obr. č. 2 plastová spona navlečená na opasku a na obr. c. 3 je jedna z príchytíek v otvorenom a zapnutom stave uchytená na spodnom opasku.Technické riešenie opasku na...

Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4098

Dátum: 01.04.2005

Autori: Turanský Dušan, Červinka Peter

MPK: F41A 19/29, F41A 19/35, F41C 3/00...

Značky: uzamknutým, záverovým, mechanizmom, samonabíjacia, zbraň

Text:

...vloženia hlavne, nasunutia a sklopenia záveru v smere šípok.Na obrázku 6 je znázomený ďalší krok montáže, posun záveru vzad v smere šípky a tým zasunutie čapu zadného do vodorovnej častí drážky zadnej a na obrázku 7 je naznačená montáž čela na telo otočením v smere šípky, čím je montáž zbrane ukončená.Konkrétnym príkladom uskutočnenia technického riešenia znázomeným na obrázkoch 1 až 7 je poloautomatická Samonabíjacia krátka strelná...

Snímateľný rúrkový zásobník pre strelnú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3471

Dátum: 24.03.2005

Autor: Kaewpinyo Pinyo

MPK: F41C 7/00

Značky: zásobník, rúrkový, strelnú, snímatelný, zbraň

Text:

...má jeden koniec. ktorý má tvar skrutky (13) alebo je Llpevnený ako nadstavec (neznázornený) na jeden koniec rúrky (2) zásobníka pomocouĎalší koniec uzamykacej rúrky (l l) je rad prstových zarážok ( l 4) Inąjúcich nepatrné zakrivenie na držanie achránenie náboja pred vyhodením z rúrky (2) zásobníka kým vonkajšia rúrka (12) je stlačená s rúrkovou pružinou (15) aby držala proti prstovej zarážke avnútri uzamykacej rúrky (11) má nárazovú tyčku...

Adaptér laserového diaľkomera na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3946

Dátum: 05.10.2004

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F41C 27/00, F41G 1/32

Značky: videnia, adaptér, diaľkomera, laserového, nočného, prístroj

Text:

...s upínacou rybinou 1 a skrutkarni 7 s laserovým diaľkomerom 4. Ďalej je tu vyobrazený opomý mostík 5 a redukčné trubka 3.Samotný adaptér pozostáva zo základnej doštičky 2, na ktorej je prípevnená rybina 1 a redukčnej trubky 3.Základná doštička 2 s pripevnenou rybinou l je tromi skrutkami 7 pripevnená na teleso laserového diaľkomeru 4. Tvar rybiny l je podľa normy MIL-STD-1913 (AR) pre upínacie mechanizmy.Súčasťou celej redukcie je redukčná...

Adaptér streleckého ďalekohľadu na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3945

Dátum: 05.10.2004

Autor: Svítková Tatiana

MPK: G02B 23/16, F41C 27/00, F41G 1/32...

Značky: nočného, střeleckého, ďalekohľadu, videnia, prístroj, adaptér

Text:

...3, ktorá je pevne spojená skrutkamí 7 so základňou 2, táto je spojená skrutkamí 6 s telesom prístroja 9 pre nočné videnie. Ďalej je tu vyobrazená redukčné trubka 4, strelecký ďalekohľad 1 a uťahovacia skrutka 5.Samotný adaptér pozostáva zo základne 2, ktorá je štyrmi skrutkamí 6 prípevnená k telesu prístroja 9 pre nočné videnie. Pomocou skrutiek 7 je k základní 2 pevne prichytená objímka 3, do ktorej sa vsúva strelecký ďalekohľad 1 a...

Adaptér streleckej optiky na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3944

Dátum: 05.10.2004

Autor: Svítková Tatiana

MPK: G02B 23/16, F41G 1/32, F41C 27/00...

Značky: optiky, videnia, nočného, prístroj, adaptér, streleckej

Text:

...pre nočné videnie. Redukčné trubka zaisťuje správnu polohu prístroja nočného videnia a zároveň prispôsobuje výstupnú pupilu prístroja nočného videnia na veľkost vstupnej pupily streleckej optiky. Rybina má tvar definovaný normou MIL-STD-l 9 l 3 (AR).Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je vyobrazená celková zostava prístroja 3 pre nočné videnie s upínacím mechanizmom 5, zásuvnou rybinou R na vrchnej časti A objímky l, držiakom 6...

Valcový mechanizmus pre postupný rotačný pohon valca strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3561

Dátum: 09.09.2004

Autori: Cornish Jeffrey, Zajk Joseph

MPK: F41C 3/00

Značky: mechanizmus, válcový, strelnej, rotačný, zbraně, pohon, postupný, valca

Text:

...revolverov, ktoré sme opísali vyššie. Od používateľa sa vyžaduje ďalšia ručná manipulácia s valcom a na presné zarovnanie všetkých nábojových komôr valca s výrezom rámu pre nabíjaciu klapku od oka je potrebný čas. Pre niektorých používateľov môže byť takáto manipulácia nepohodlná a nešikovná. Preto je potrebný revolver s nedeliteľným rámom, EP 1515111 32337ktorý má rýchlejšie a jednoduchšie nabíjanie a vyhadzovanie nábojníc v krajnej...

Redukcia dennej optiky guľometu na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3749

Dátum: 06.04.2004

Autor: Havalec Norbert

MPK: G02B 23/16, F41G 1/32, F41C 27/00...

Značky: optiky, prístroj, nočného, dennej, videnia, guľometu, redukcia

Text:

...z dvoch polkmhových častí, ktore sú po nasadení na dennú optiku 8 navzájom spojené štyrmi skrutkami 7, pričom spodný diel objímky 2 je pomocou dvoch skrutiek 6 pevne spojený s rybinou 1. Rybina 1 je na konci opatrená dorazovým kolikom 4 na zaistenie koncovej polohy pri nasadzovaní na prístroj 9 nočného videnia. Tvar rybiny 1 je podľa normy MlL-STD-l 913 (AR) pre upínacie mechanizmy.Súčasťou celej redukcie je redukčná trubka 3, ktorej...

Redukcia binokulárneho ďalekohľadu na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3748

Dátum: 06.04.2004

Autor: Havalec Norbert

MPK: F41C 27/00, F41G 1/32, G02B 23/18...

Značky: videnia, prístroj, binokulárneho, nočného, ďalekohľadu, redukcia

Text:

...pásku a redukčnej trubky. Redukcia sa pomocou upinacieho pásku spojí s ďalekohľadom a na takto uehytenú redukciu sa nasunie prístroj nočného videnia. Redukčné trubka zaisťuje správnu polohu prístroja nočného videnia a zároveň prispôsobuje výstupnú pupilu prístroja nočného videnia na veľkosť vstupnej pupily ďalekohľadu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. 1 je vyobrazená objímka 1 , na obrázku č. 2 je vyobrazenà objímka l s...

Redukcia dennej optiky ostreľovacej pušky na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3747

Dátum: 06.04.2004

Autor: Havalec Norbert

MPK: F41C 27/00, F41G 1/32, G02B 23/16...

Značky: optiky, nočného, ostreľovacej, videnia, redukcia, dennej, prístroj, pušky

Text:

...častí, ktoré sú po nasadení na dennú optiku 8 navzájom spojené štyrmi skrutkami 6, pričom spodný diel objimky 2 je pomocou dvoch skrutiek 7 pevne spojený s rybinou 1. Rybina 1 je na konci opatrená dorazovým kolíkom 4 na zaistenie koncovej polohy pri nasadzovaní prístroja 9 nočného videnia. Tvar rybiny l je podľa normy MlL-STD-1913 (AR) pre upínacie mechanizmy.Súčasťou celej redukcie je redukčná trubka 3, ktorej vnútomý priemer je definovaný...

Zbraň so sklápacou hlavňou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5431

Dátum: 12.06.2003

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41C 7/00, F41C 23/00

Značky: zbraň, hlavňou, sklápacou

Text:

...spôsobom vymenené a nahradené kolíkmi, u ktorých je vzdialenosť dosadacej plochy k stredovému bodu kolíku príslušne väčšia alebo menšia. Vďaka postranným kolíkom je možné zachytávať systémové sily od hákového dielu, pôsobiace na prednú časť pažby. Blokovací mechanizmus preto nemusí zachytávať žiadne veľké sily, takže držiaky upevnené na hlavní môžu byť tiež upevnené bez veľkého pôsobenia tepla, napríklad spájkovaním namäkko. Tým je...

Pažba pre strelné zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9332

Dátum: 21.03.2003

Autori: Gaudenzi Marco, Burigana Lucio

MPK: F41C 23/06, F41C 23/18

Značky: pažba, zbraně, střelné

Text:

...znížiť dynamickú záťaž na ramenostrelca, vytváranú v dôsledku spätného rázu zbrane.0012 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť pažbu pre strelné zbrane, najmä pre pušky, ktorá bude schopná znížiť zdvihnutie ústia zbrane hore po výstrele, a tým zvýšiťrýchlosť zasiahnutie cieľa pri nasledujúcich výstreloch.0013 Ďalšou úlohou je vyvinúť pažbu pre strelné zbrane, ktorú bude možné vyrábať pri nízkych nákladoch a bez0014 Tento ciel, rovnako...

Strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 283230

Dátum: 28.02.2003

Autori: Scaramucci Sergio, Vignaroli Marco, Caldari Rolando, Burigana Lucio

MPK: F41C 23/18

Značky: střelná, zbraň

Zhrnutie / Anotácia:

Strelná zbraň (1) obsahuje rám (3), pažbu (5), hlaveň (54), zásobník (56) a uzáverový mechanizmus. Rám (3) a pažba (5) sú vytvorené monoliticky z jedného kusa plastikového materiálu. Rám (3) je vybavený kovovou vložkou (11) v tvare škatuľového telesa, ktorá obsahuje prednú časť (13) pozostávajúcu z dosky (15) vybavenej závitovým spojom (23) na pripojenie zásobníka (56) a zaobleným spojom (17) na pripojenie hlavne (54).

Predpažbie samopalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3396

Dátum: 03.12.2002

Autor: Havalec Norbert

MPK: F41C 23/16

Značky: predpažbie, samopalu

Text:

...že vodiace lišty i môžu byt pevné, alebo odnímateľné.Samotné nadpažbie 2 pozostáva z jedného kusa, ktorý sa priskrutkuje k pripevnenému podpažbiu l. Alternatívne je podľa požiadaviek nadpažbie 2 riešené s montážnymi otvormi Z bez vodiacej lišty à na pripevnenie vodiacich líšt i.Podpažbie l je riešené obdobným spôsobom, ako nadpažbie z, čiže alternatívne s pevnými vodiacimí lištami 3, alebo odnímateľnými.Každá vodiaca lišta 3 má presne...

Strelná zbraň s dynamickým záverom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3248

Dátum: 04.06.2002

Autori: Lučanský Ján, Tvrdý Peter, Gašparík František

MPK: F41A 3/42, F41A 3/12, F41C 7/00...

Značky: zbraň, dynamickým, záverom, střelná

Text:

...pre zásobník Q so záchytom L 3 zásobníka 51 g, je svojou zadnou časťou zasunutý do telesa l a jeho predná časť je uchytená do telesa 1 zbrane prostredníctvom rozbomého čapu u, zasúvateľného do otvoru Q vytvoreného lícovane v spúšťovom kontajneri a a telese 1. Na závere Q je vytvorené vybranie gprístupné cez s vyhadzovacie okienko 51 v telese l.Strelná zbraň s dynamickým záverom, v konkrétnom vyhotovení podľa obr. 1, pozostáva z neuzamknutého...

Revolver

Načítavanie...

Číslo patentu: 282325

Dátum: 03.12.2001

Autor: Biacovský Oto

MPK: F41C 3/14, F41C 3/00

Značky: revolver

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zlepšenie charakteristiky - pomer dĺžky hlavne k celkovej dĺžke revolvera. Zlepšením tejto charakteristiky je možné dosiahnuť významné zväčšenie dĺžky hlavne pri zachovaní dĺžky revolvera alebo významné skrátenie revolvera pri zachovaní dĺžky hlavne. Použitím nového konštrukčného riešenia je možné pri celkovej dĺžke revolvera okolo 150 milimetrov počítať s hlavňou dlhou 4 palce a pri dvojpalcovej hlavni sa dá dosiahnuť celková...

Zbraň, najmä pištoľ s možnosťou voľby viacerých režimov streľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279478

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41A 19/33, F41A 19/06, F41C 3/00...

Značky: střelby, režimov, viacerých, zbraň, najmä, voľby, možnosťou, pištoľ

Zhrnutie / Anotácia:

Zbraň, najmä pištoľ obzvlášť jednoduchej konštrukcie, s pažbou (1) najmä z plastu, do ktorej je osadený oceľový blok (7) obsahujúci spúšťavo - bicí mechanizmus, umožňujúci činnosť vo funkciách: zaistené, spúšťové kohútové napínanie (DOUBLE ACTION/SINGLEACTION - DA/SA), len spúšťové napínanie (DOUBLE ACTION ONLY - DAO), streľba obmedzenou dvojranovou dávkou (LIMITED DOUBLESHOT RATE-LDR), streľba plnou dávkou (FULL AUTOMATIC FIRE-FAF). Nastavenie...

Puzdro na pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1092

Dátum: 07.02.1996

Autori: Benamane Kemal, Cinko Gustav

MPK: F41C 33/02

Značky: puzdro, pištoľ

Text:

...riešenia obr. 3 je schema tický pohľad na prednú stranu puzdra s naznaćeným obrysom zasunutej pištole.Puzdro l na pištoľ lg podľa obr. 1, 2 a 3 je zhotovené z niekoľkých kusov kože, ktoré sú zlepené a prešité do koneć ného tvaru puzdra 1 tvarovaného tak, aby puzdro l pri zasunu tej pištoli lg zakrývalo spúšt pištole lg (viď obr. 3). Na prednej strane Q je našité predné zosilnenie ll a na zadnejNa prednej strane Q je v puzdre 1...

Obranný revolver

Načítavanie...

Číslo patentu: 277774

Dátum: 07.12.1994

Autori: Ungero Oskar, Ungero Robert

MPK: F41A 9/27, F41C 3/10

Značky: obranný, revolver

Zhrnutie / Anotácia:

Obranný revolver, koncepčne tak usporiadaný, že bicí a naťahovací mechanizmus, včítane mechanizmu pootáčania valca (8) sú umiestnené pred valcom (8) pod hlavňou (4), pričom osové posuvné kladivo (5) je súčasne aj kinetickým členom iniciovania zápalky, aj nosičom valca (8). Obranný revolver pozostáva z rámu (1), v ktorom je prostredníctvom skrutky (2) uložená konzola (3), v ktorej je vytvorené vedenie a v ňom je uložené posuvné kladivo (5),...

Puzdro na pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 472

Dátum: 08.06.1994

Autori: Cinko Gustav, Benamake Kemal

MPK: F41C 33/02

Značky: pištoľ, puzdro

Text:

...podľa individualitý strelcaobr. 9 - puzdro v polohe vhodnej pre bežné nosenie zbrane pre služobné a obranné použitieobr. 10 - puzdro v polohe vhodnej pre bežné nosenie zbrane, sklon puzdra umožňuje i pohodlné sedenie v aute a je vhodné pre použitie pri praktickej streľbe v triede, kde je povolené nosenie zbrane len za bedrovou kosťou. Umožňuje veľmi rýchle výtiahnutie zbraneobr. 11 - puzdro v polohe umožñujúcej umiestnenie puzdra napravej...

Sportovní pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 276746

Dátum: 12.08.1992

Autor: Senfter Emil

MPK: F41C 3/00, F41C 23/00

Značky: pistole, sportovní