F28G

Výmenník tepla alebo filmová odparka a spôsob mechanického čistenia a/alebo stierania ich teplovýmenných plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6297

Dátum: 05.11.2012

Autori: Laux Juraj, Molnár Štefan

MPK: F28G 3/10, F28G 15/04, B08B 9/045...

Značky: mechanického, odparka, ploch, spôsob, teplovýmenných, tepla, stierania, výmenník, čistenia, filmová

Text:

...otáčania stieracích lopatiek je toto usporiadanie vhodné pre filmové odparky. Výhoda tohto mechanického čistenia spočíva aj v tom, že je možné použiť centrálny pohon pre viacrúrkové usporiadania výmennikov tepla alebo filmových odpariek.Prehľad obrázkov na výkresochVýmenník tepla podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmený pomocou výkresov, na ktorých obr. l v pozdlžnom reze zobrazuje štvorrúrkovú zostavu výmenníka tepla. Na...

Tepelný výmenník s mechanickým odstraňovaním námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5255

Dátum: 07.09.2009

Autor: Kiss Beňadik

MPK: F25B 47/00, F28F 17/00, F28G 1/00...

Značky: tepelný, mechanickým, odstraňováním, výmenník, námrazy

Text:

...vďaka prúdeniu vzduchu od ventilátora vyniknutá von z tepelného výmenníka. Čiže na jej odstránenie nie je potrebné dodatočná tepelná energia. Tým že sa pravidelne mechanickým spôsobom odstráni námraza zlepší sa aj tepelná výmena medzi vzduchom a chladivom zvýši sa aj efektívnosť tepelného čerpadla ku ktorému je takýto výmenník tepla pripojený.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je schematicky znázomená konštrukcia tepelného výmenníku...

Regeneračný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7279

Dátum: 17.10.2007

Autor: Flender Manfred

MPK: F28G 9/00, F28D 19/00

Značky: tepla, výmenník, regeneračný

Text:

...vedenie V dvoch ložiskách. Ložiská sú výhodnejšie vyhotovené ako valivé ložiská a maximálne vychýlenie dúchacích ramien vedie ich voľnéV dôsledku zrkadlového usporiadania dvoch dúchacích ramien je na jednej strane zaručené dobré čistenie aokrem toho dobré odvádzanie uvoľnených nečistôt aumožnenýveľký časový odstup medzi po sebe nasledujúeimi procesmi čistenia.Príklad uskutočnenia regeneračného výmennika tepla je zobrazený na obrázku....

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou oligomérov epsilon-kaprolaktámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285567

Dátum: 26.02.2007

Autori: Bartoš Zoltán, Gonda Jozef, Koščík Dušan

MPK: F28G 9/00, C02F 5/10

Značky: inkrustácie, uhličitanovej, rozvodoch, tepla, epsilon-kaprolaktamu, oligomérov, pomocou, spôsob, vykurovacích, sekundárnych, inhibície, systémov

Zhrnutie / Anotácia:

Do sekundárneho rozvodu tepla sa nadávkuje také množstvo 5 - 20 % vodného roztoku zmesi oligomérov epsilon-kaprolaktámu, ktorého pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentráciu v rozmedzí 0,01 - 0,5 hmotnostných %, výhodne 0,1 hmotnostných %.

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou sodnej soli kyseliny gama-aminokaprónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 285566

Dátum: 26.02.2007

Autori: Koščík Dušan, Gonda Jozef, Bartoš Zoltán

MPK: F28G 9/00, C02F 5/10

Značky: pomocou, sekundárnych, gama-aminokaprónovej, tepla, vykurovacích, sodnej, inhibície, systémov, rozvodoch, kyseliny, inkrustácie, uhličitanovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Do sekundárneho rozvodu tepla sa nadávkuje také množstvo 5 - 20 % vodného roztoku sodnej soli kyseliny gama-aminokaprónovej, ktorej pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentráciu v rozmedzí 0,01 - 0,5 hmotnostných %, výhodne 0,1 hmotnostných %.

Spôsob a zariadenie na odstránenie horľavých plynov z plynovodných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284814

Dátum: 18.11.2005

Autor: Franek Johann

MPK: B01D 53/22, B01D 53/047, F17D 1/04...

Značky: plynovodných, hořlavých, odstránenie, zariadenie, spôsob, plynov, sietí

Zhrnutie / Anotácia:

Po plynotesnom alebo takmer plynotesnom oddelení sieťového úseku od plynovodnej siete, uskutočnenom v oblasti prívodu plynu, sa v oblasti oddelenia nehorľavý a/alebo spaľovanie horľavého plynu nepodporujúci preplachovací plyn alebo zmes preplachovacích plynov vnesie, resp. vtlačí do sieťového úseku, a s týmto vtlačeným preplachovacím plynom alebo zmesou preplachovacích plynov sa horľavý plyn alebo zmes horľavých plynov, ktorá zostala v sieťovom...

Dýzové zariadenie s vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2848

Dátum: 13.08.2004

Autor: Verstraeten Paul Francicus Marie

MPK: F28G 15/00, F28G 1/00, B08B 9/02...

Značky: dýzové, zariadenie, pohybom, vratným

Text:

...ventil 17 je otvorený, ovládací tlak bude dodávaný cez AND port 19 na ovládanie ventilov 6 tak, že motory 2 sú prepnuté do polohy B.0015 Pomocou reverzného ventilu 15, ktorým je aktivovaný ventil 16, prechádza ovládací tlak cez AND port 18 na stranuovládacieho Ventilu 6, ktorého pomocou. je zapnutý opačný smerrotácie A motorov 2. Vhodným využitím ventilu 15 teda môže byť dýza hnaná v smere tam a späť.0016 Keď reverzný ventil 10 je použitý tak,...

Zapojenie zariadenia zabezpečujúceho prevenciu vzniku a odstránenie nánosov a inkrustov v doskových výmenníkoch a vyvíjačoch pary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3823

Dátum: 08.06.2004

Autor: Chmelík Marián

MPK: F28F 19/00, F28G 9/00, F28G 13/00...

Značky: zariadenia, prevenciu, inkrustov, výmenníkoch, vyvíjačoch, doskových, zapojenie, nánosov, vzniku, zabezpečujúceho, odstránenie

Text:

...Ak je ich koncentrácia znížená natoľko, žečistiaci roztok nie je schopný plniť svoju funkciu, je potrebné ho vymeniť. Kvôli jednoduchému určeniu tejto hranice, je roztok upravený tak, aby koncentráciu (resp. jej nedostatok) farebne indikoval.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude objasnený pomocou blokovej schémy č. 1 a blokovej schémy č. 2, ktorá objasňuje výhodné riešenie s kompresorom.Zariadenie zabezpečujúce prevenciu vzniku a...

Chladič plynu na koksárenský plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 896

Dátum: 02.08.2003

Autor: Thielert Holger

MPK: C10B 43/00, C10K 1/00, F23J 15/06...

Značky: chladič, plynů, koksárenský

Text:

...kanála, takže koksárenský plyn tento teplozmenný zväzok preteká V rovnomernom prúde alebo protiprúde voči kvapalinovémufilmu odtekajúcemu po teplozmenných plochách.Alternatívne môže byť teplozmenný sväzok usporiadaný vo vodorovnej časti plynového kanála, takže koksárenský plyn preteká týmto teplozmenným zväzkom V priečnom prúde voči kvapalinovémufilmu stekajúcemu po teplozmenných plochách.Prídavne je teplozmenný zväzok ako výmenná jednotka...

Prehrievač pary s cloniacimi rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1213

Dátum: 19.12.2002

Autor: Van Berlo Marcellus Antonius Jozef

MPK: F22G 3/00, F28G 7/00

Značky: rúrkami, prehrievač, cloniacimi

Text:

...iba malé náklady.Týmto sa tiež predchádza praktickým nevýhodánl vysokých teplôtspalín v prehrievači a prihrievači, vznikajúcich pri spaľovaní odpadu. Cloniacimi rúrkami môžu byt vhodné prázdne rúrky. Tie sa jednoducho vložia hned pred rúrky prehrievača pri pohľade v smere prúdenia tak, aby cloniace rúrky zachytili v podstate všetky nečistoty prítomné v spalinách. Rúrky prehrievača tým pádom v podstate neprichádzajú do styku s...

Zariadenie na striekanie vodným lúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281985

Dátum: 26.07.2001

Autori: Franzke Lothar, Boden Wilfried, Kahle Frank-dieter, Sommer Reinhard

MPK: F28G 15/04, F28G 3/16

Značky: zariadenie, lúčom, vodným, striekanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na striekanie vodným lúčom je určené na čistenie prenášačov tepla, najmä výhrevnej plochy spaľovacej komory v parných kotloch. Zariadenie je svojím ústím otočne uložené v stene (4) parného kotla a na svojej zadnej časti je zavesené pohyblivo do všetkých strán. Na ústí striekacej rúrky (1) je upravená príruba, ktorá je nasadená na jeden segment krížového kĺbu (3), a krížový kĺb (3) je upevnený v stene (4) spaľovacej komory, zadná časť...

Spôsob vedenia pretiahnutých prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281907

Dátum: 02.07.2001

Autori: Boden Wilfried, Kleye Karsten

MPK: F28G 15/00, F28G 15/04, F28G 3/16...

Značky: vedenia, pretiahnutých, spôsob, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Pretiahnutý prvok, napríklad ofukovač sadze na čistenie plôch stien, podľa vopred určenej, meandrovitej figúry ofukovania je prichytený na dvoch v odstupe od seba usporiadaných krížových kĺboch (3, 4), z ktorých prvý je usporiadaný nepohyblivo a druhý je usporiadaný axiálne posuvne na prvom vretene (6), ktorého konce sú na dvoch paralelne usporiadaných vretenách (8) usporiadané axiálne posuvne. K prvému a jednému z druhých vretien (6, 8) sú...

Vzdušné delo na odstraňovanie napečených a nahromadených sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280592

Dátum: 08.06.1994

Autor: Maury Hans-dietmar

MPK: F28G 13/00, F16K 29/00

Značky: napečených, odstraňovanie, sypkých, vzdušné, hmot, nahromadených

Zhrnutie / Anotácia:

Vzdušné delo slúži na odstránenie napečených a nahromadených sypkých hmôt v silách, výmenníkoch tepla, potrubiach a pod. pomocou vzdušných rázov. Požadovaný stlačený vzduch sa akumuluje v tlakovej nádobe (1) a prechádza cez výpustný ventil (3), ako aj naň pripojenú výtokovú dýzu (11) do oblasti napečených sypkých hmôt a tieto rozruší. Výpustný ventil (3) má teleso ventilu (9), ako aj piest (19) pozdĺžne vedený vo vedení (18), zozadu rázovo...

Impulzná komora zariadenia pre impulzné čistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 263199

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gubčo Vladimír, Machava Jan

MPK: F28G 13/00

Značky: impulzná, čistenie, impulzné, komora, zariadenia

Text:

...impulzná komora zariadenia pre impulzné čistenie osadená elektrickými zapalovecími sviečkami a spltnou klapkou pre vyrovnávania tlaku podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že jej spodná časť je vytvorená difúzorom V pozdĺžnej osi hmmlzuej komory, kde nad difúzorom vo vzdialenosti rovnej polovine priemeru impulznej komory je umiestnená dierovaná prepážka.Takéto riešenie impulznej komory zaručí pomocou difñzora u dierovacej prepážky...

Spôsob čistenia vnútorných povrchov najmä rozvetvených okruhov rúriek a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261430

Dátum: 10.02.1989

Autor: Gajdošech Ján

MPK: F28G 1/12, B08B 9/04

Značky: rúriek, vykonávaniu, najmä, rozvetvených, okruhov, vnútorných, spôsob, zariadenie, čistenia, povrchov

Text:

...pracuje V uzatvorenom čistenom okruhu,preto je pre obsluhu bezpečné.Na pripojenom výkrese je znázornená ,príkladné riešenie zariadenia, kde na obr. 1 je nakreslený nárys zariadenia, na obr. 2 je nakreslená rozvetvená čistená rúrka a na obr. 3 je nakreslený detail A z obr. 1 V čiastečnom reze.Spôsob čistenia vnútorného povrchu rurky sa vykonával nasledovne Do čistenej rúrky Qó 32 mm, dlhej 2500 mm, sa nasyp-alo 12 kusov oceľových...

Zařízení pro čištění vnitřních dutin výrobků, zejména výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259467

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašica Milan, Kotrla Jan

MPK: B08B 9/18, F28G 9/00

Značky: dutin, výrobků, vnitřních, zejména, výměníku, tepla, čištění, zařízení

Text:

...dutin výrobků, zejména výměníku tepla podle vynálezu, jehož podstatou je, že výstupní olejové čerpadlo, ktoré je součástí odstředivé čističky oleje vyústuje do rozváděcího systému spolu s přívodem stlsčeněho vzduchu opatřeným rozváděčem a zpětným ventilem přičemž rozváděcí systém je spcjen s výměníkem, který je upevněn v otočném rámu.Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že pomocí sítového filtru n odstředivé Čističky oleje je znečištěný olej...

Způsob čištění trubek reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245420

Dátum: 01.07.1988

Autori: Terešeenko Lev Alexaddovie, Pjakkonen Boris Jurjevie

MPK: F28G 1/16

Značky: reaktoru, čištění, způsob, trubek

Text:

...do značné míry čištění katalyzátorových trubek tlakovou vodou způsobem podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se na stěny trubek rozstřikuje demineralizovaná voda pod úhlem 40 až 60 °k ose trubky, s výhodou pod úhlem45 ° k ose trubky. Pracovní tlak se volí 25 až 40 MPa, s výhodou 35 MPa .Volbou pracovních podmínek při uplatnění způsobu čištění trubek reaktorů podle vynálezu, tj. uvedeného sklonu paprsků tlakové demineralizované vody k...

Zařízení pro čištění trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244263

Dátum: 11.05.1988

Autor: Klimeš Stanislav

MPK: F28G 1/12, B08B 9/04

Značky: čištění, zařízení, trubek

Text:

...v ústí čištěné trubky.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schématicky zobrazen na výkrese, kde značí obr. 1 celkový podélný řez v uzaà vřené poloze ventilu a obr. 2 tentýž řez v otevřené poloze ventilu.V základním tělese l (obr. 1) je vytvořena válcová komora ll, jež je vyústěna na jednom konci válcovým otvorem lg e na druhém konci neznázorněným otvorem nástevce ga. K nástavci je převlečnou maticí gl vzduchotěsně...

Zařízení k mechanickému snímání nánosu z vnitřního povrchu trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255799

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bár Jaromír, Šíma Aleš, Figlovský Jan, Červinka Jiří

MPK: F16L 55/00, F28G 1/08

Značky: vnitřního, snímání, mechanickému, zařízení, nánosu, povrchu, trubky

Text:

...výběžku äkrabky L je pŕipojeno táhlo Q spojem 2. Škrabky l Jsou v blízkosti hrany g zaobleny tak, že hrana g je vybroušena do ostří mířící do směru Lg svírajícího s asou 1 trubky 5 úhel Á 10 °, viz obr. 2. Tři äkrabky l jsou v trubce i sestaveny tak,jak je ukázáno na obr. 3 a 4. Hrany škrabek se navzájem překrývajío Délka Q škrabky l měřená od spoje 2 přes osu 1 trubky l do hrany g je 8 mm a poloměr 1 světlosti ll mm» Táhla jsou u škrabek ...

Způsob čištění teplosměnných ploch chladičů oleje a kondenzátorů parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255581

Dátum: 15.03.1988

Autor: Grof Štěpán

MPK: F28G 9/00

Značky: čištění, oleje, kondenzátorů, způsob, parních, turbin, teplosměnných, ploch, chladičů

Text:

...a výměna čistících tělísek nebo čistících nástrojů. U těchto systémů je nutné čistit síta, která jsou umístěna v potrubí chladící vody. U chladičů oleje se kontinuální čištění neprovádí. jUvedené nevýhody řeší způsob čištění trubkovnic a vstupních komor chladící vody chladičů oleje a kcndenzátorů parních tur~ bin podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vstupní komora chladící vody se přepojí na zvláštní vypouštěcí...

Zařízení na čištění vnitřních stěn trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254771

Dátum: 15.02.1988

Autor: Nový Antonín

MPK: F28G 3/00, B08B 9/06, F28G 15/02...

Značky: čištění, trubek, vnitřních, zařízení, stěn

Text:

...části saní gg jsou vytvořeny-alespoň dva úložné prvky gg pro vložení trubky jg. Jeden z úložných prvků gg je opatřen rychloupínáním ga s excentrem. Na zadním čele saní gg je z vnější strany uchycena navédčcí podpěra 35 pro podepření vrtací tyče gg. S rámem saní gg je pevnč spojen výsuvný díl dvoučinného silového válce gl, jehož pevný díl je uchycen k přednímu konci základního rámu lg. Na zadním konci základního rámu 1 Qje uložena hnací...

Zařízení na odstraňování zbytků alkalického kovu z výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241887

Dátum: 01.12.1987

Autor: Morávek Petr

MPK: F28G 13/00, F17D 5/00, F16L 53/00...

Značky: zbytků, tepla, zařízení, výměníku, alkalického, odstraňování

Text:

...energetického bloku jsou uzavřeny první a druhá hlavní armatura a otevřena drenážní armatura a alkalický kov je z příelušné části hlavního potrubí kovu a zejména z výměníku tepla vypuštěn do záaobních nádrží. Ďále se uzavře drenážní armatura, zapne ohřevvýměníku, vnější ohřev propojovacího potrubí a ohřev přípojky.Po dosažení určité teploty je při zapojeném vnějším chlazení kondenzační nádoby nastartována,vakuová čerpací jednotka e postupně...

Zariadenie na čistenie stenových výhrevných plôch parných generátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243912

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kment Vítizslav

MPK: F28G 13/00

Značky: čistenie, zariadenie, generátorov, parných, výhrevných, stěnových, ploch

Text:

...výhodou je, že ako čistiace médiu-In je využitý odlúh z kotla, ktorý vo forme parovodnej zmesi je navádzaný .na čistené plo 4chy paralelne s osou trúbkovej steny parneho generátora.Na pripojenom výkrese je znázornená vlastně prevedenie zariadenia na čistenie stenových výhrevných plôch podla vynálezu. Na obr. 1 je znázornená zabudovanie zariadenia na trúbkovú stenu parného generátora V reze a na obr. Z je znázornená rozmiestnenie...

Zařízení k mechanickému snímání vzorků nánosů s vnitřních povrchů parního generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252218

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bár Jaromír, Fiala Bohumil, Mašek Václav, Červinka Jiří, Šíma Aleš

MPK: F28G 1/08

Značky: snímání, elektrárny, vzorků, zařízení, mechanickému, parního, nánosu, generátoru, jaderné, povrchu, vnitřních

Text:

...je vybroušen do ostří A. Hlavní část tohoto ostří 5 má tvar poloviny elipsy, jejíž vedlejší osa Ä je rovna vnějšímu průměru trubek parního generátoru, tj. v tomto případě 16 m a hlavní poloosa Q má délku trojnásobku průměru trubky, tj. v tomto případě 43 mm. Ostří 3 je též na okrajích lg výřezu,mimo jeho ellptický tvar. Čepel l má na obou svých delších stranách 1 i na své zadní kratší straně § okrajovou ohradu 2 kolmou ke dnu 3, spájenou...

Parní ejektor na dekontamináciu vnútorných povrchov trubiek, potrubia a nádob parou, parno-emulznou a parno-aerosolovou zmesou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251967

Dátum: 13.08.1987

Autori: Červinka Jiří, Bár Jaromír, Keltoš Dušan

MPK: F28G 9/00

Značky: parní, dekontamináciu, parno-emulznou, zmesou, nádob, vnútorných, trubiek, potrubia, ejektor, parno-aerosolovou, párou, povrchov

Text:

...uvedených efektov súčasne sa zakonite prejaví na podstatnom zvýšení dekontaminačného účinku a tým aj dekontaminačného faktora.Príklad parného ejektora podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese.Ide o parný ejektor, ktorého kovová hlavica 1 obsahuje teleso 2 a čelo 3. Teleso 2 tvoria dve trübky sústredene do seba zasadené. K parnému priestoru 4 hlavice patrí priestor vo vnútornej trúbke, napojenej po 4lopružnou hrubšou hadicou 5 11 a...

Výstupná hubica impulzného zariadenia pre oblast nízkých teplot spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250771

Dátum: 14.05.1987

Autor: Muráni Ján

MPK: F28G 13/00

Značky: spalin, zariadenia, teplot, hubica, impulzného, oblast, nízkých, výstupná

Text:

...uhol,pod ktorým sa produkty impulzného horenia vytekajúce zo štrbín rozširujú.Uvedené .nedostatky odstraňuje výstupná hubice impulzného zariadenia pre obtlast nízkych teplôt spalín .podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že ndrážky, kto rými produkty impulz-ného horenia vystupujú, -sú orientované kolmo na pozdlžnu os výstupnej hubice s výstupným uhl-om v po zdlžnej osi 30 .až 90 ° a v priečnej osi 15 až20 °, pričom drážky sú...