F28D 19/04

Zariadenie na výrobu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288039

Dátum: 31.12.2012

Autor: Niederland Jozef

MPK: F24J 3/08, F28F 9/26, F28D 19/04...

Značky: výrobu, tepla, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, ktoré využíva alternatívne zdroje energie, obsahuje prevodný stupeň, najmenej dve platne (1), ktoré sa vzájomne dotýkajú a z ktorých aspoň jedna je pohyblivá. Na dotykových plochách sú platne (1) vybavené trecími doskami (2A, 2B) a v platniach (1) sú umiestnené výmenníky tepla (10). Pohyblivá platňa (1) je spojená s ojnicou (3) prevodového stupňa.

Teplovýmenný listový člen pre rotačný regeneračný tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16460

Dátum: 12.03.2010

Autori: Birmingham James, Seebald James, Mattison Glenn, O'boyle Kevin

MPK: F28D 19/04

Značky: člen, regeneračný, teplovýmenný, výmenník, listový, rotačný, tepelný

Text:

...V priečnom reze na časť teplovýmenného lístového člena, pričom tento rez je vedený pozdĺž linie VII-VII na obr. 5.Obr. 8 predstavuje bočný pohľad na vyhotovenie teplovýmenného listového člena a zobrazujeiné usporiadanie dvoch rozdielnych povrchových geometrií na rovnakom lístovom člene.Obr. 9 predstavuje bočný pohľad na iný teplovýmenný listový člen a zobrazuje tri aleboviacero rozdielnych povrchových geometrií na rovnakom lístovom...

Spôsob prevádzkovania regeneratívneho výmenníka tepla a regeneratívny výmenník tepla so zlepšeným stupňom účinku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12884

Dátum: 17.12.2008

Autor: Raths Heinz-günter

MPK: F28D 19/04

Značky: stupňom, výmenníka, zlepšeným, výmenník, spôsob, regeneratívneho, prevádzkovania, tepla, regeneratívny, účinků

Text:

...spätný prívod nastáva buď pred(smerom nahor po prúde) alebo za (smerom nadol po prúde) rotorom. Ak nastáva spätné prívedeníe ku rotoru smerom nadol po prúde, t.j. do už rotorom zahriateho objemového prúdu plynu, je vopred potrebné predhríatie odsávaných únikových prúdov prostrednictvom nákladnej konštrukcie výmenníka tepla, aby sa zabránilo ochladeniu objemového prúdu plynuV DE 34 37 945 Al resp. AT 400 482 B je popísané odsávanie únikových...

Rekuperačný výmenník tepla s inovovaným obvodovým tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9535

Dátum: 14.10.2008

Autori: Born Erich, Raths Heinz-günter

MPK: F28D 19/04, F16J 15/32

Značky: tesnením, rekuperačný, tepla, inovovaným, výmenník, obvodovým

Text:

...toto prinajmenšom po segmentoch alebo po oblastiach lepšie radiálne zvonka nastavit prípadne pritlačit alebo natlačit na obvodový plášť rotora a/alebo samostatne prípadne prostrednictvom elastických sílstvámenia je obvodovćmu tesneniu taktiež umožnená kompenzácia radiálncho nevyváženia rotora, napriklad vdôslcdku meniacej sa tepelnej rozťažnosti, tým, že dochádza k nevyváženému pohybu. Tcsniace medzery na obvode rotora je možné týmto...

Zariadenie na minimalizáciu neželaného prechodu tekutiny z prvého do iného sektora a systém výmenníkov tepla s daným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11082

Dátum: 30.05.2008

Autor: Kind Michael

MPK: F28D 19/04, F24F 11/00

Značky: minimalizáciu, přechodu, prvého, výmenníkov, daným, tekutiny, neželaného, tepla, sektora, systém, zariadenie, iného, zariadením

Text:

...tekutiny z prvého sektora do druhého sektora, a to aj v prípade, ak sú dané dva sektory oddelené separátorom, ktorý nie je vzduchotesný ani vodotesný, pričom V prvom sektore je prvý tlak a v druhom sektoreje druhý tlak, ktorý je nižší ako prvý tlak. 0009 Na dosiahnutie uvedeného cieľa sa podľa predmetného vynálezu navrhuje zariadenie obsahujúce prostrednú komoru prekrývajúcu separátor, ktorý oddeľuje prvý a druhý sektor,aprepravný...

Zariadenie a spôsob ochladzovania priestoru v dátovom centre pomocou recirkulácie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10065

Dátum: 06.09.2007

Autori: Van Dijk Marcel, Matser Pedro, Schaap Wolter, Lodder Robbert Mees

MPK: H05K 7/20, F28D 19/04

Značky: ochladzovania, vzduchu, zariadenie, pomocou, centre, priestoru, dátovom, spôsob, recirkulácie

Text:

...s ohľadom na vlhkosť a teplotu vzduchu, v doposiaľ známych spôsoboch nie je dostatočne účinné. Zvyčajne je prúd vzduchu ochladzovaný nateplotu, ktorá je značne nižšia ako prevádzková teplota.Navyše, používajú sa relatívne komplexne chladiace jednotky a chladenie vykazuje značné straty. V dôsledku toho je požadované Veľké množstvo energie a zvýšenie nákladov na elektrický prúd V dátovom centre. Zvlášť V prípade veľkých dátových centier,...

Regeneračný výmenník tepla a radiálne tesnenie na použitie v ňom, ako aj spôsob oddelenia plynných médií v regeneračnom výmenníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9709

Dátum: 24.07.2007

Autori: Halbe Volker, Raths Heinz-günter

MPK: F28D 19/04

Značky: tepla, tesnenie, radiálně, spôsob, výmenníku, plynných, regeneračný, ňom, výmenník, oddelenia, použitie, médií, regeneračnom

Text:

...avydúchavaný ešte studený plyn prijímajúci teplo. Tomuto zodpovedajúc je toto takzvaná studená strana. Vprípade regeneračného výmenníka teplastvárneného napríklad na predhrievanie vzduchu, tento teda na svojej horúcej strane vykazujevstup plynu avýstup vzduchu ana svojej studenej strane výstup plynu avstup vzduchu. Odpadový plyn teda prúdi cez oblasť spalín, ktorá sa rozprestiera od horúcej po studenú stranu výmennika tepla, zatiaľ čo...

Rotačný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10087

Dátum: 05.04.2004

Autor: Flender Manfred

MPK: F23L 15/02, F28D 19/04

Značky: rotačný, generátor

Text:

...a nad sebou a axiálne tesnenia vo vertikálnom smere aparalelne voči sebe, pričom axiálne tesnenia vzájomne spájajú radiálne tesnenia. Z bočnéhopohľadu vyzerá takýto tesniaci systém ako obdĺžnik, ktorý spoločne so sektorovými priečkamí rotora od seba oddeľuje oba plynové úseky. Na tesnenie sa V stave technikypoužívajú úzke linkové keramické alebo kovové tesniace pásy.0010 Problematická je, že z dôvodu rozdielnych teplôt vnútri rotora sa rotor...

Regeneračný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264749

Dátum: 12.09.1989

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 19/04

Značky: regeneračný, tepla, výmenník

Text:

...dvoch vonkajších rovinných dvojkrídlových klapiek lâ, lg, ktoré sú umiestené na vonkajších stranách rotujúcich akumulačných náplní l, g ležia v jednej rovine a sú vzájomne rovnobežne.Regeneračný výmennik pracuje nasledovne. Predpokladajme, že v základnej polohe všetky tri rovinné dvojkridlové klapky lg, lá, lg zvierajú s kladným smerom vodorovnej súradnej osi uhol 45 ° (obr. 3). V tejto polohe rovinné dvojkridlové klapky lg, lg, lg zabezpečia...

Regenerativní ohřívák vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241382

Dátum: 15.09.1987

Autori: Moc Lubomír, Š?astný Milan, Poláeek Karel

MPK: F28D 19/04

Značky: regenerativní, vzduchu, ohřívák

Text:

...lcpatkami 5 do výměnikového prostoru S, v němž je na kolejnicích 7 umístěn vozík 8 s tepelně akumulační náplní, opatřený pojížděcími koly 9 a hřebenovou tyčí lil, která je v záberu s ozubeným kolem 11, spojeným s reverzačním dvourychlostním pohonem 12. Na boč 4nich stěnách výměníkového prostoru 6 jsou umístěny koncové spínače 13, vymezující krajní polohy vozíku 8. Obě větve A, C spalinového potrubí 1 jsou za regulační klapkou ks 14 opět...

Regenerativní ohřívák vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234792

Dátum: 15.01.1987

Autori: Adam Radoslav, Tošnár Pavel, Vyskup František

MPK: F28D 19/04

Značky: regenerativní, vzduchu, ohřívák

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití přímého zpětného pohybu výměníkových ploch z oblasti tepelně akumulační do oblasti tepelně emitivní a naopak. Tohoto účelu se dosáhne tak, že spalinové potrubí, rozdělené do dvou větví a vzduchové potrubí ústí do výměníkového prostoru, v němž je umístěn na kolejnicích vozík s tepelně akumulační náplní. Spalinové potrubí je před a za rozvětvením opatřeno klapkami, umožňujícími souběžně s pohybem vozíku otevírat a...